Email marketing Marketing

Sedm častých chyb, kterých byste se při e-mailovovém marketingu měli vyvarovat

Email marketing para tiendas de comercio electronico

Odesílání e-mailů s informacemi o internetových obchodech je běžnou praxí, ale e-shopy stále dělají některé zásadní chyby. V tomto příspěvku vám poradíme, jak se jim vyhnout. 

Plánování a odesílání e-mailů s informacemi o vašem internetovém obchodě, například o nových přírůstcích do katalogu, produktech ve slevě nebo o dalších službách, není nic nového a je v praxi běžným postupem, jak jsme již uvedli v článku věnovaném e-mailovým marketingovým strategiím pro e-shopy.

To, že je většina firem využívá, nicméně neznamená, že při nich nedělá chyby. Nechceme tady ale hodnotit nejlepší nebo nejhorší e-mailové šablony nebo atraktivitu uveřejněných nabídek. Chtěli bychom se zaměřit spíše na ukázky dobrých a špatných postupů, které se na trhu objevují.

Mnoho uživatelů kvůli těmto špatným návykům firem zaměňuje tuto strategii se spamem a hází vše do jednoho koše. Proto bychom tu chtěli probrat některé z nejčastějších chyb v hromadné e-mailové korespondenci.

 

Častá chyba č. 1: Nedostatečné plánování e-mailového marketingu

Největších chyb se při používání digitálního marketingu dopouštíme v případech, kdy se nezamyslíme nad jeho dopadem. Honba za výsledky nám často neumožňuje vše řádně naplánovat, takže jednáme příliš zbrkle.

Věnujte alespoň trochu času vypracování plánu e-mailové marketingové kampaně, rozvrhněte si základní etapy na příští rok a podrobněji i na další tři měsíce. Poté si stanovte jasné a realistické cíle, kterých chcete v jednotlivých segmentech dosáhnout a snažte se je splnit. Zjistíte, že budete mít k dispozici zajímavé údaje, které vám umožní e-maily neustále zlepšovat.

 

Častá chyba č. 2: Nevhodná segmentace příjemců

Rozdělte svou databázi na základě různých zájmů a potřeb příjemců, abyste mohli zasílat co nejrelevantnější e-maily těm, kteří o další informace mají zájem.

Profesionální nástroje pro správu e-mailového marketingu (o těch se zmíníme později) vám umožní rozdělit kontaktní údaje podle mnoha různých faktorů: věk, místo bydliště, pohlaví, zájmy, počet nákupů atd. Využijte všech těchto informací, abyste ze svých e-mailových kampaní vytěžili maximum.

 

Častá chyba č. 3: Nedostatečné přizpůsobení

V jiných článcích věnovaných e-mailovému marketingu jsme se již zmínili o tom, že při plánování e-mailové kampaně pro e-shop musíme e-maily přizpůsobit příjemcům tak, aby obdrželi pouze informace, které jsou pro ně zajímavé.

K personalizaci e-mailů můžete využít například tyto nástroje:

  • Přizpůsobitelná pole: v e-mailu pro každého příjemce bude v předmětu nebo v textu uvedeno jeho jméno. Bylo prokázáno, že procento otevřených emailů se zvýší v případě, že příjemce zaznamená v předmětu své jméno.
  • Automatické e-maily: pokud naprogramujete zasílání e-mailů tak, aby se automaticky odesílaly zákazníkům, když provedou nějakou konkrétní akci, máte přizpůsobení splněno. Pokud se vám navíc podaří přidat i nějaké přizpůsobitelné pole, bude to ještě o fous lepší.
  • Důležitá data: na základě předchozího bodu můžete personalizované e-maily pro jednotlivé klienty naplánovat podle narozenin, výročí prvního nákupu nebo jakýchkoli dalších specifických událostí, čímž výrazně zvýšíte šanci, že u vás opět nakoupí.

 

Častá chyba č. 4: Nákup databáze e-mailových adres

Další velmi častou chybou je nákup databází e-mailových adres.

Takový obchod se dá považovat i za trestný čin, pokud seznam adres nebyl získán v souladu s právními předpisy ohledně ochrany osobních údajů. S největší pravděpodobností navíc osoby na seznamu nebudou mít žádný zájem o nějaké nabídky, takže za vynaložené prostředky nezískáte prakticky nic.

Ideálním řešením je vytvořit vlastní databázi od píky na základě údajů, které získáte od uživatelů, kteří se přihlásili k odběru vašich e-mailů. Můžete jim pak odesílat zajímavé a užitečné informace. Jedině tak můžete e-mailovým marketingem něco získat.

 

Častá chyba č. 5: Použití nevhodných nástrojů

E-mailové marketingové platformy jsou sice výborným pomocníkem, ale jednou z nejčastějších chyb, kterou dělají zejména menší firmy, je použití generických e-mailových platforem (Hotmail, Yahoo nebo Gmail) k hromadnému odesílání e-mailů.

Zasílání e-mailů z adresy „[email protected]“ je neprofesionální a v příjemcích zanechává špatný dojem. S největší pravděpodobností tyto e-maily navíc skončí ve složce se spamem nebo nevyžádanou poštou.

Profesionální nástroje mají kromě funkce, která zabraňuje zaslaným e-mailům skončit ve spamu, i celou řadu velmi užitečných vychytávek, jako jsou například automatické přizpůsobení různým mobilním zařízením, šablony, které lze snadno upravit, a ucelené organizační systémy databází a statistických údajů.

 

Častá chyba č. 6: Nevhodný předmět a odesílatel

Předměty e-mailu hrají v e-mailových marketingových kampaních klíčovou roli. Měly by odpovídat obsahu e-mailu a splňovat řadu požadavků:

  • Délka: Prostor pro předmět je omezen a neměl by přesáhnout 50–60 znaků, protože e-mailové servery mohou delší předměty krátit.
  • Obsah: Je třeba se vyhnout různým klíčovým slovům a signálům zachytávaných spamovými filtry, které pak dané e-maily posílají rovnou do spamu. Mohou to být například sex, zdarma, nadměrné používání vykřičníků nebo velkých písmen. Snažte se jim vyhnout, aby se vaše doména nedostala na černou listinu.
  • Odesílatel: Význam má nejen předmět, ale i odesílatel. Pokud použijete známé jméno či adresu nebo něco běžného, z čeho půjde poznat, že se nejedná o robota, příjemce bude mít k e-mailu větší důvěru.
  • Zvědavost: Předmět, který dovede probudit zvědavost a vyvolat další otázky, je samozřejmě lepší než banální věta, ze které bude vše jasné.

Vždy se snažte použít co nejlepší znění předmětu a přidejte k němu nějaký poutavý náhledový text, který se obvykle zobrazuje ihned za ním.

 

Častá chyba č. 7: Nedostatečná analýza a pozorování

Další častou chybou je ignorovat statistiky a neověřovat účinnost jednotlivých kampaní. Na začátku tohoto příspěvku jsme se zmínili o roli, kterou v e-mailových marketingových kampaních hraje plánování a organizovanost. Vždy se snažte zjistit, do jaké míry jste stanovených cílů dosáhli.

Čemu tedy věnovat pozornost? Každý e-shop by si měl stanovit vlastní cíle a měřitelné faktory, ale existuje také několik společných metrik pro všechny, jsou to například míra otevřených e-mailů, míra odhlášení odběrů, počet kliknutí na odkazy nebo přímých nákupů.

 

Pokud se chcete odlišit od konkurence a dosáhnout uspokojivých výsledků, měli byste se z těchto chyb poučit a investovat svůj čas a peníze do e-mailových marketingových strategií, které budou účinné, přesně zacílené a nebudou se v nich vyskytovat žádné chyby.

 

Sedm častých chyb, kterých byste se při e-mailovovém marketingu měli vyvarovat
Rate this post

Podobné příspěvky

Vložte komentář