Generelle betingelser

1. MÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

1.1. Dette afsnit indeholder oplysninger om brugsbetingelser for vores hjemmeside www.bigbuy.eu og de vilkår og betingelser, der gælder for køb og salg af produkter mellem BigBuy og dets distributører. Den fastlægger ligeledes vores fortrolighedspolitik, og via dette link kan du læse vores Cookies-politik.
1.2. Brug af denne hjemmeside eller registrering som bruger forudsætter accept af de nuværende generelle betingelser.
1.3. De nuværende generelle betingelser gælder for tjenester og processer ved køb og salg af produkter mellem BigBuy og dets distributører (herefter benævnt "distributør").
1.4. De vil blive anset som accepteret af Distributøren for alle hensigter og formål om behandlingen af ​​alle ordre fra BigBuy.
1.5. De nuværende Almindelige Betingelser gælder ikke anvendelsen af de ​​generelle salgsvilkår, der tilhører Distributøren eller tredjemand.
1.6. Købs- og salgsprocessen mellem BigBuy og Distributøren vil i hvert tilfælde blive suppleret med de Specifikke Betingelser, som udtrykkeligt er aftalt mellem parterne, og for alle hensigter og formål, der ikke udtrykkeligt er accepteret skriftligt, vil de ikke have nogen værdi.

2. ENGROSPAKKER

2.1. BigBuy tilbyder særlige betingelser for de kunder, der aktiverer en engrospakke, som vist på vores hjemmeside.
2.2. Aktiveringen af ​​en Engrospakke indebærer accept af salgsbetingelser og eftersalgsservice mellem virksomheder, hvilket adskiller sig fra de betingelser, der gælder for slutkunden. Specifikt, retten til tilbagekaldelse er ekskluderet for alle produkter og tjenester, som købes hos from BigBuy
2.3. Aktivering af en Ecommerce Engrospakke eller en Marketplaces Engrospakke betragtes som accept af en regelmæssig betaling over en valgt periode fra den dato, hvor pakken aktiveres. Fornyelse er automatisk uden forudgående notifikation.
2.4. Udløbs-/fornyelsesdatoen for Engrospakken er tilgængelig i kontrolpanelet.
2.5. Distributøren kan på hvilket som helst tidspunkt annullere pakken via dennes kontrolpanel. Pakken forbliver aktiv indtil udløbsdatoen, men vil ikke længere blive fornyet.
2.6. BigBuy giver ikke tilbagebetaling på abonnementsperioder, der ikke er blevet gennemført.
2.7. BigBuy forbeholder retten til at ændre vilkårene og priserne på engrospakkerne til enhver tid.
2.8. BigBuy har beføjelse til at tildele rettighederne af billeder og videoer til Distributøren udelukkende for at facilitere markedsføringen af ​​produkter erhvervet via BigBuy.
2.9. Videresendelse af billeder og videoer til tredjeparter er fuldstændig forbudt, og Distributøren er påkrævet at træffe de nødvendige foranstaltninger for at forhindre enhver svigagtig brug af disse. Dette gælder også brug af ​​billeder og videoer, hvis en Engrospakke ikke er blevet aktiveret.
2.10. Brug af ​​det grafiske materiale og indhold, som leveres af BigBuy, er fuldstændig forbudt, medmindre Distributøren har en aktiv Engrospakke eller ved ikke-fornyelse af dette. Fra det øjeblik Engrospakken ikke fornyes, skal Distributøren straks ophøre med at bruge den og slette alle kopier, der er i dennes besiddelse.
2.11. BigBuy er ikke ansvarlig for fejl eller forskelle i beskrivelser, tekniske specifikationer eller færdiggørelser vist på fotografierne på grund af ændringer foretaget af fabrikanterne og /eller ændringer af produkterne. Distributøren har ikke nogen ret til at klage under nogen omstændigheder, hvis den leverede vare adskiller sig fra den, der er offentliggjort på BigBuy.

3. DROPSHIPPING-BUTIKKER

3.1. Dropshipping 360º butikker overleveres som de er ved købet, og de bliver til Distributørens ejendom. Du kan konsultere demoer af butikker for at få en god ide af produktet, når du beslutter om du ønsker at købe.
3.2. Butikkerne kræver en initial konfiguration af Distributøren. BigBuy giver kunden adgang til Academy, som er en online manual til konfiguration og brug af butikkerne.
3.3. Til installering af Dropshipping 360º butikker baseret på Prestashop er det nødvendigt at kunden abonnerer på hosting service til sin butik, vælg blandt valgmulighederne for anbefalet hosting.
3.4. Det kan være at Distributøren muligvis skal ændre servere for at sikre, at butikken fungerer korrekt, fordi der er indført nye funktioner og/eller kataloger i butikkerne eller de faktiske hosting-aftaler.
3.5. BigBuy tilbyder en tjeneste med synkronisering, hvis kunden har en aktiv engrospakke, som tillader at synkronisering finder sted.
3.6. BigBuy tilbyder en teknisk support service, der er begrænset til synkronisering og forretningens grundlæggende funktion. På grund af årsagen bag de ​​tekniske problemer er det muligt, at deres løsning kan blive forsinket eller måske ikke løses på tilfredsstillende vis. BigBuy fungerer inden for rammerne af sine evner og er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tab, der måtte opstå i forbindelse med uopklarede problemer.
3.7. Nogle tekniske supporttjenester kan medføre en tilknyttet afgift, for eksempel: geninstallation, serveroverførsel, skift af skabelon eller backup.
3.8. For at sikre den bedste drift, bliver butikkerne tildelt med visse begrænsede funktioner. Butiksindehaveren kan anmode om Administratorrettigheder for at give ham/hende mulighed for at foretage ændringer i butikken, hvilket ikke anbefales. BigBuy forbeholder sig ret til ikke at tilbyde tekniske support til de kunder, der har anmodet om administratorrettigheder.
3.9. BigBuy giver ikke tilbagebetalinger for butikker, da det kræver et specifikt arbejde for hver kunde.

4. Forbinder

4.1. BigBuy sælger forbinder til Markedspladser og e-handel software.
Opnåelsen af forbinderen er begrænset til adgang til et forbindelsesværktøj mellem BigBuy og den tilsvarende Markedsplads eller e-handel software.
4.2. For at opnå adgang til synkroniseringstjenesten gennem forbinderen, skal distributøren have en aktiv engrospakke, som er kompatibel med den forbinder, som købes.
4.3. Det er distributørens ansvar at oprette en sælgerkonto på Markedspladsen, samt at kende og at opfylde salgsbetingelserne.
4.4. For at sikre en korrekt synkronisering med e-handel softwaren, er det essentielt at serveren er kompatibel med e-handel software versionen.
De minimale krav kan findes i den tilgængelige dokumentation, som er tilgængelig i vores Akademi.
4.5. BigBuy kan muligvis foretage ændringer af forbinder, primært for at forbedre dem og at introducere nye funktioner, optimere processer og at tilpasse krav for Markedspladser eller e-handel software.
4.6. BigBuy er ikke ansvarlig for fejl, som kan opstå på grund af ændringer i kommercielle politikker eller tekniske opdateringer på de forskellige markedspladser.
Dog vil det justere dets værktøjer inden for begrænsningerne af sin kapacitet indenfor en passende tidsramme, og det vil foretages uden at der er nogen form for retlig ansvar eller kompensation i forbindelse med den proces eller opdateringer.
4.7. Opnåelse af forbinder giver mulighed for flere muligheder af parametrering via Multi Kanal Integration Platformen.
Det er distributørens ansvar at tjekke at resultatet af synkroniseringen stemmer i overensstemmelse med deres forventninger og salgsbetingelserne af platformen.
4.8. BigBuy vil ikke foretage tilbagebetalinger for forbinder, især for dem, som ikke er kompatible, på grund af ændringer til krav eller forbundet med status af sælgerens konto hos markedspladserne.

5. ORDRER

5.1. Når registreringsprocessen er gennemført i vores system, kan Distributøren placerer sin ordre på følgende måde:
 • 5.1.1. Elektronisk Handel: Gennem hjemmesiden  www.bigbuy.eu ved at følge den etablerede proces med indkøb.
 • 5.1.2. Gennem de værktøjer der tilbydes i pakken eller det købte systemet.
5.2. Når Distributøren foretager et køb, antages det, at han/hun fuldstændigt accepterer priserne, beskrivelsen af produktet ved salgstidspunktet og de nuværende Almindelige Betingelser. For at ordren går igennem, skal Distributøren modtage en udtrykkelig bekræftelse fra BigBuy. Alle ordrer er underlagt varernes tilgængelighed.
5.3. Vores produkter anbefales inden for de rammer for lagertilgængelighed som angivet på hjemmesiden. Rådgivning om produkttilgængelighed vises kun til vores Engros-kunder, efter at de har startet deres session på BigBuy. Alle fejl eller ændringer af usædvanlig karakter er uden for vores kontrol, og de indebærer ikke noget ansvar fra BigBuy. Hvis et produkt ikke er tilgængeligt, når bestillingen bliver foretaget, informerer vi dig via e-mail om forsinkelse, delvis levering eller annullering af produktet.
5.4. Forberedelsestid for et produkt er angivet ved siden af dets tilgængelighed. Forberedelsestiden vedrører kun arbejdsdage. Størstedelen af ​​produkterne kræver en forberedelsestid på 24/48 timer. BigBuy vil forsøge at afsende ordrer inden for den angivne tid, men der kan til tider opstå forsinkelser, der er uden for vores kontrol, og disse vil ikke være berettiget til nogen form for tilbagebetaling. Enhver forberedelsestid, der er længere end 24/48 timer, er anslået, og BigBuy kan ikke garantere, at de forventede forsendelsestider vil blive opfyldt.
5.5. BigBuy forbeholder sig ret til at ændre produktets design og/eller deres emballage som del af den løbende forbedring samt gøre dem mere attraktive til markedet og vil altid sikre, at produktkvaliteten forbliver den samme eller at den bliver forbedret.

6. PRIS

6.1. Detailpriserne inkluderer ikke moms eller anden skat. Både forsendelsesomkostninger og den tilsvarende moms beregnes og tilføjes ved slutningen af ​​ordren.
6.2. Prisen på varerne omfatter ikke rådgivning, installation, træning eller anden form for teknisk support, bortset fra det der er angivet i garantiaftalen, som beskrevet i disse Almindelige Betingelser.
6.3. Priserne i BigBuy e-handel kan ligesom de tekniske specifikationer, blive genstand for ændringer uden forudgående varsel.
6.4. I tilfælde af at distributøren bestiller produkter til den forkerte pris, vil BigBuy kommunikere den korrekte pris, og i dette tilfælde indgå en aftale om at behandle ordren, så længe Distributøren udtrykkeligt bekræfter accept af den korrekte pris.
6.5. Kunder, der besidder en aktiv BigBuy engrospakke kan drage fordel af yderligere varierede rabatter afhængigt af de ønskede produkter og deres mængde, som angivet på hjemmesiden.

7. BETALINGSMETODER

7.1. Distributøren kan foretage betalinger med kredit eller debet kort, bankoverførsel, PayPal eller BigBuy Wallet.
7.2. Tilgængeligheden af ​​disse betalingsmetoder afhænger af form for tjenesteydelse eller det produkt, der betales, og den geografiske placering af køberen eller modtageren.
7.3. Anvendelsen af ​​en af ​​disse betalingsmetoder betragtes som accept af de tilknyttede betingelser.
7.4. Med det formål at forbedre brugeroplevelsen forbeholder BigBuy sig ret til at aktivere en betalingsaftale via PayPal, hvis kunden vælger denne betalingsmetode. Kunden kan anmode om annullering af betalingen, eller kunden kan annullere betalingen fra egen PayPal-konto.

8. AFSENDELSE OG TRANSPORT

8.1. Afsendelse af ​​varer vil blive foretaget til den adresse, som Distributøren angiver på købstidspunktet, og de der tillader afsendelse af varer til deres slutkunder ("Dropshipping").
8.2. Leveringstider vil blive angivet på hjemmesiden. Disse kan variere afhængigt af den valgte betalingsmetode.
8.3. BigBuy tilbyder flere transportmuligheder. Tilgængeligheden af ​​disse vil afhænge af destinationen og at varerne afsendes.
8.4. Leveringstider afhænger af destinationen og den valgte transportfunktion.
8.5. Tidsplanerne er estimater, og er ikke bindende. Enhver forsinkelse i leveringstiden giver ikke Distributøren ret til at kræve direkte eller indirekte skader, afvise ordren eller suspendere overholdelse af enhver forpligtelse, især betalingen.
8.6. Om nødvendigt er Distributøren ansvarlig for at kommunikere med deres kunde for at informere afsenderen om alle nødvendige oplysninger for at kunne levere.
8.7. BigBuy er ikke ansvarlig for den samlede eller delvise manglende levering eller forsinkelsen af ​​sine forpligtelser over for Distributøren, hvis dette skyldes en uforudset begivenhed eller en force majeure, der påvirker BigBuy og deres udbydere eller leverandører på lige vis. Dette omfatter strejke, andre arbejdsmæssige eller industrielle begivenheder, manglende eller umulighed af erhvervelse, produkter osv. BigBuy kan aflyse og annullere produkter i transit uden at give anledning til nogen form for kompensation til fordel for Distributøren.

9. MODTAGELSE

9.1. På modtagelsestidspunktet er det Adressørens ansvar at bekræfte modtagelse af varerne svarer til ordren, at informationen på fakturaen er korrekt og at tilstanden, dokumentationen og emballagen er intakt. I tilfælde af at der er synlige mærker, der tyder på, at varerne kan være beskadiget, er det Adressørens ansvar at notere dette på kvitteringen for leveringen (enten i digital form eller papir form), hvor det angives, at varen er beskadiget. Hvis varen accepteres uden at dette foretages, vil det ugyldiggøre eventuelle senere krav af Distributøren.
9.2. I tilfælde af at der opstår en situation som den, der er nævnt i ovenstående paragraf, skal der udarbejdes en problemrapport (herefter kendt som "ticket", billet på dansk) fra sektionen for behandling af problemer på www.bigbuy.eu hjemmesiden.
9.3. Distributøren er ansvarlig for at åbne billetten via den korrekte kanal i forhold til form for ​​udstedelse eller rådgivning. Alle billetter, der modtages via forkerte kanaler eller uden den krævede dokumentation, annulleres automatisk.
9.4. Klager accepteres kun fra Distributøren i de følgende 5 kalenderdage efter modtagelsen. Hvis denne tid forløber uden klagen er foretaget, antages det at varen er modtaget af Adressørens i perfekt stand og mængde.
9.5. BigBuy forbeholder sig ret til at videresende, refundere eller kræve, at Distributøren holder det defekte produkt i deres BigBuy Returns-panel, afhængigt af hvad der er mest hensigtsmæssigt.

10. VILKÅR FOR GARANTI

10.1. Garantien for produkter erhvervet af BigBuy Distributøren, som efterfølgende er blevet distribueret til forbrugere og brugere, vil blive administreret direkte mellem Distributøren og de førnævnte slutbrugere og forbrugere.
10.2. Distributøren er forpligtet til at overholde betingelserne i Royal Legislative Decree 1/2007 af 16. november, hvorved den omformulerede Forbrugerbeskyttelseslov og andre supplerende bestemmelser er godkendt.
10.3. Produkter, der har deres eget autoriserede netværk med Tekniske Assistance, forbliver underlagt betingelserne og procedurerne for de etablerede garantier.
10.4. Som hovedregel tilbyder BigBuy Distributøren en 24 måneders produktgaranti, som kun dækker eventuelle produktionsfejl, produktet måtte have.
10.5. De istandsatte produkter har en garanti på 12 måneder. Disse produkter klassificeres alt efter status og der er ikke mulighed for klage forbundet med den beskrevne status.
10.6. BigBuy accepterer ikke nogen levering uden forudgående tilladelse ved tildeling af et RMA-nummer ("Return Merchandise Authorization") af After Sales Service.
10.7. Når produktfejlen er blevet bekræftet af SAT, vil der blive foretaget en tilbagebetaling til distributørens BigBuy Konto, der skal bruges til fremtidige indkøb.
10.8. Hvis produktet præsenteres som defekt, og der ikke er nogen reel mangel, vil BigBuy underrette Distributøren om, at der ikke gives nogen tilbagebetaling. Denne meddelelse forbliver opbevaret i SAT i 7 dage, og afventer bekræftelse fra Distributøren om, hvorvidt de ønsker at tage produktet tilbage, når betaling af tilsvarende porto er blevet foretaget, eller om de vil opgive produktet. Efter denne tidsperiode mister Distributøren retten til ethvert krav.
10.9. Garantien bliver automatisk ugyldig i følgende tilfælde:
 • 10.9.1. Når der er tab eller forfalskning af nogen af ​​producentens kontrolmærker og/ eller af distributionskæden mellemled og/eller BigBuy.
 • 10.9.2. Hvis årsagen til skaden eller fejlen skyldes ukorrekt brug, som følge af ikke at følge instruktionerne i den medfølgende vejledning, ulykker, uhensigtsmæssig brug, stød, brud, ulykker eller sammenbrud produceret af andre årsager, som ikke kan henføres til det almindelige brug af produktet.
 • 10.9.3. Når reparationer udføres på grund af manglende vedligeholdelse, justering, inspektion og rengøring.
 • 10.9.4. Ved brug i uegnede omgivelser (f.eks. støvet, udsat for direkte sollys, vibrationer, ekstreme temperaturer [under 5ºC og over 40ºC], ekstreme fugtighedsgrader [under 10% og over 95%] og ved anvendelse af stikkontakter uden jordforbindelse eller uden beskyttelse mod elektriske strømstigninger).
 • 10.9.5. Når den installerede software bruges uhensigtsmæssigt eller når ulovlig software bruges.
 • 10.9.6 Når skade skyldes en virus eller et computerangreb.
 • 10.9.7. Når den eksisterende livscyklus er kortere end den etablerede garanti.

11. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

11.1. BigBuy giver ingen garanti, og tager heller ikke ansvar for produktet manglende egnethed til de formål, som distributøren hævder.
11.2. BigBuy er ikke ansvarlig på nogen måde eller for omkostninger, afgifter eller skader, der opstår som følge af, at Distributøren har overtrådt sine forpligtelser som angivet i de nuværende Almindelige Betingelser, og heller ikke Distributørens overtrædelse af nogen lovgivning eller forskrifter vedrørende forbrugerbeskyttelse, sundhed og offentlig orden.
11.3. BigBuy reagerer ikke under nogen omstændigheder på notifikationer fra Distributøren eller tredjemand, der vedrører direkte eller indirekte tab eller skader, der stammer fra eller er forbundet til den foreliggende kontrakts formål eller produktets ukorrekte funktion, herunder personlige ulykker, skader på andre varer end kontraktens genstand eller tab af fortjenester. Enhver forpligtelse og ethvert ansvar fra Distributørens side som følge af de eksisterende garantier mellem dem og deres Distributører, der overstiger de tidligere nævnte, og som BigBuy ikke udtrykkeligt har accepteret skriftligt, vil være på Distributørens egen bekostning.

12. SALGSVILKÅR FOR PARFUME, KOSMETIK OG ANDRE VARER FRA FØRENDE MÆRKER.

12.1. BigBuy er autoriseret til at bruge og udnytte rettighederne til billeder af parfume, kosmetik og andre produktmærker på deres hjemmeside med det formål at overføre ovenstående rettigheder til brugere, der har kontrakt med BigBuy Ecommerce eller har en Marketplaces Engrospakke. Ovenstående indhold er beskyttet gennem lov om intellektuel ejendomsret, som altid skal respekteres af Distributøren.
12.2. Overførslen af ​​disse rettigheder til distributøren er strengt begrænset til den, der er etableret i det kommercielle forhold gennem Dropshipping-processen, og som vores distributører kan bruge disse billeder, entydigt og udelukkende til kommercielle formål uden nogen bestemt geografisk grænse og kun i den tidsperiode, hvor det kommercielle forhold eksisterer mellem BigBuy og distributøren.
12.3. Det er fuldstændig forbudt at formidle billederne og at give rettigheder til tredjeparter. Distributøren er forpligtet til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå enhver form for svigagtig brug.
12.4. Udbyderne af mærkevarer til parfumer og kosmetiske produkter, der sælger via din platform, har garanteret BigBuy at alle produkter er originale, at de er erhvervet korrekt gennem deres ejere eller via autoriserede udbydere med det nødvendige samtykke samt nødvendige tilladelser til deres distribution.
12.5. Produktudbydere, der handler med BigBuy, har udtrykkeligt garanteret, at deres produkter ikke er blevet modificeret eller ændret og har fri transit og omsætning inden for det europæiske fællesmarked. Disse produkter er beskyttet af frihandelsprincippet inden for EU og ved udtømning af brandrettigheder og kan markedsføres lovligt af deres distributører.
12.6. BigBuy Distributører kan markedsføre disse produkter inden for det europæiske fællesmarked, men de bør forstå og respektere europæisk lovgivning vedrørende mærker inden for de forskellige kanaler. Hvis disse ikke respekteres, er distributøren den eneste part, der er ansvarlig for eventuelle skader, som ejerne af varemærkerne forårsagedes.
12.7. BigBuy er ikke den officielle distributør af mærkerne og fungerer kun som en genforhandler inden for salgskanalen i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
12.8. BigBuy er opmærksom på alle brand billeder og vil under ingen omstændigheder forstyrre de gode navne på mærkerne. Det vil levere produkter og indhold til deres Distributører og påminde dem om deres forpligtelse til at respektere den korrekte markedsføring af disse og opfordre dem til ikke at forfalske billederne eller positioneringen af mærke BigBuy anbefaler at følgende forbehold følges:
 • 12.8.1. Markedsfør produkterne ved at respektere den prestige, som mærkerne har.
 • 12.8.2. Markedsfør produkterne ved at give plads til hvert mærke for at forbedre og beskytte deres positionering og særpræg.
 • 12.8.3. Markedsfør produkterne efter selektiv distribution ved at overholde de specifikke kvalitative betingelser, der kræves af markedsføringen, så produkterne genspejler den offline kanal.
 • 12.8.4. Respekter eventuelle begrænsninger, der er pålagt og meddelt af mærket eller særlige klausuler for salg af deres produkter.
 • 12.8.5. Markedsføring af disse varer giver slutkunderne service i overensstemmelse med billedet af mærkerne, for hvilke der kræves en passende træning for optimal kundeevaluering.
12.9. BigBuy udbydere, officielle og autoriserede branddistributører garanterer udtrykkeligt for BigBuy, at de har specifik tilladelse til at sælge produkterne på internettet via platforme og markedspladser som fx deres hjemmeside. BigBuy Distributøren skal dog på forhånd sikre, at deres valgte salgskanal er egnet til den nødvendige selektive distribution af de købte produkter, hvorved BigBuy frigives fra ethvert krav, de måtte modtage på grund af dette.
12.10. Disse platforme forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere deres Distributørers konti, hvis de ikke overholder salgsbetingelserne, da overholdelse er Distributørens ansvar.
12.11. BigBuy anbefaler, at distributørerne selv sørger for at være opmærksomme på eventuelle potentielle begrænsninger inden for deres valgte shopping kanal, hvilket sikrer, at denne ligner og overholder kravene for selektiv distribution, som f.eks. en ensidig begrænsning pålagt af kanalen på sine Distributører.
12.12. De offentliggjorte billeder af parfumeriprodukter kan i nogle tilfælde ikke svare til det format, som producenterne har givet. Fabrikanten forbeholder sig ret til at ændre emballage og produktformat uden forudgående notifikation.

13. SALGSBETINGELSER FOR MØBLER OG DEKORATIVE PRODUKTER.

13.1. Billeder af møbler kan være udsat for små variationer i forbindelse med skygge. Farven og kornet på træmøbler kan variere på grund af den naturlige sammensætning af det træ, der bruges i produktionen. Desuden kan farvekonfigurationen på hver brugers skærm vise en tone eller farve, som er lidt anderledes end den oprindelige vare. Denne kendsgerning udgør ikke en grund til et krav fra distributøren.

14. FORTROLIGHEDPOLITIK

14.1. BigBuy anerkender hvor vigtigt det er at beskytte privatlivets fred og rettigheder for sine Distributører og garanterer, at data bliver anvendt korrekt, og at BigBuy fuldt ud respekterer gældende lovgivning.
14.2. Ved registrering på BigBuys hjemmeside accepterer Distributøren udtrykkeligt behandlingen af ​​deres personlige data.

15. EJENDOM

15.1.. Denne hjemmeside tilhører BigBuy, ligesom alle rettigheder til dens indhold, billeder, tekst, design og software. Alle elementer på denne hjemmeside, herunder og uden begrænsning, er dets design og dets indhold beskyttet af lov om intellektuel ejendomsret, industriel ejendomsret og internationale traktater, der henviser til Forfatterens Rettigheder.
15.2. Medmindre du udtrykkeligt bliver autoriseret af BigBuy, er du forbudt at reproducere, transmittere eller udnytte indholdet af denne hjemmeside på nogen måde.

16. INDDELING

16.1. Hvis en klausul inden for de nuværende betingelser er eller bliver ugyldig eller synes at være uopnåelig i henhold til gældende lovgivning, vil klausulen blive ugyldiggjort, men kun den specifikke klausul, og dette ville ikke påvirke nogen anden bestemmelse inden for de nuværende betingelser.

17. GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

17.1. De nuværende Salgsbetingelser vil blive styret og fortolket i henhold til gældende lovgivning inden for Spaniens område.
17.2. I tilfælde af en tvist vil de kontraherende parter blive underlagt Jurisdiktionen i Valencia (Spanien) og udtrykkeligt frafalde enhver anden jurisdiktion, der måtte svare til dem.
17.3. Ikke desto mindre vil det foregående punkt ikke hindre BigBuy i at udøve deres ret til at løse eventuelle retssager inden for en anden kompetent jurisdiktion.