OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS


Tämä oikeudellinen huomautus säätelee verkkosivuston https://www.bigbuy.eu/ (vastedes verkkosivusto) pääsyä, navigointia ja käyttöä.
Tässä oikeudellisessa huomautuksessa asetetut ehdot ovat täydentäviä, jos yritys asettaa erityisiä ehtoja tiettyjen palvelujen käytölle ja/tai sopimusten tekemiselle.

OIKEUS TIETOON

Tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 artiklan 10 mukaisen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti ilmoitamme, että verkkosivuston omistaa BigBuy (All 4 Business SL), joka on kaupallinen yritys. Bigbuy on Espanjan lainsäädännön mukaisesti perustettu yritys, jonka CIF on B98376155 ja yrityksen rekisteröity kotipaikka on Calle San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Valencia, Espanja. Companies House of Valencia Volyymi: 9378. Folio: 160. Sivu: V-14835.
Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostiosoitteella [email protected]

KÄYTTÄJÄT

Verkkosivustolle pääsy ja/tai käyttö antaa käyttäjälle ehdon, ja käyttäjä hyväksyy tällaisesta pääsystä ja/tai käytöstä tämän oikeudellisen huomautuksen.

VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖ

Verkkosivusto voi tarjota pääsyn lukuisiin erilaisiin teksteihin, grafiikoihin, piirustuksiin, suunnitelmiin, koodeihin, ohjelmistoihin, valokuviin, musiikkiin, videoihin, ääniin, tietokantoihin, kuviin, ilmaisuihin ja tietoihin (vastedes "sisältö"), jotka kuuluvat yritykselle tai kolmannelle osapuolelle, joihin käyttäjällä voi olla pääsy.
Käyttäjä ottaa vastuun verkkosivuston käytöstä. Mainittu vastuu ulottuu rekisteröintiin, joka on tarvittaessa tarpeen verkkosivuston sisällön tai palvelujen käyttämiseksi
Käyttäjä sitoutuu käyttämään asianmukaisesti verkkosivuston kautta tarjottua sisältöä ja palveluita ja esimerkiksi, mutta ei rajoittuen, olemaan käyttämättä niitä (i) laittomaan, laittomaan tai hyvän uskon ja yleisen järjestyksen vastaiseen toimintaan; (ii) toimintaan, joka aiheuttaisi vahinkoa verkkosivuston omistajan, sen toimittajien tai kolmansien osapuolten fyysisille ja loogisille järjestelmille, (iii) toimintaan, joka aiheuttaisi tai levittäisi tietokoneviruksia tai muita fyysisiä tai loogisia järjestelmiä, jotka todennäköisesti aiheuttavat edellä mainittuja vahinkoja.

IMMATERIAALINEN OMAISUUS

Tämän verkkosivuston sisältö, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kuvat, logot, grafiikat, animaatiot ja tekstit, niiden muodosta riippumatta, sekä verkkotunnus bigbuy.eu ovat omistajan omaisuutta. Myytävissä olevien palvelujen osalta omistaja on hankkinut luvan niiden käyttöön. Tämä sisältö on suojattu kansainvälisillä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevilla laeilla ja sopimuksilla sekä verkkotunnuksia koskevilla säännöksillä.
Tälle verkkosivustolle johtavien linkkien käyttö on sallittua niin kauan kuin ne eivät vahingoita omistajan imagoa ja etuja kaikissa muodoissa tai medioissa.

VASTUU JA TAKUUT

Tällä sivustolla näkyvät linkit on tarkoitettu tiedon laajentamiseksi. Niiden sisällyttäminen ei tarkoita mainitun sisällön hyväksymistä, eikä omistajan yhdistymistä mainituista verkkosivustoista vastuussa oleviin henkilöihin, minkä vuoksi se kieltäytyy kaikesta vastuusta niihin liittyen sekä vahingoista, jotka voivat aiheutua mistä tahansa syystä tietokonejärjestelmään, asiakirjoihin tai tiedostoihin.
Omistaja ei takaa tämän verkkosivuston tai sen sisällön luotettavuutta, saatavuutta tai jatkuvuutta seuraavista syistä: tekniset, turvallisuus- tai valvontasyyt; palvelun ylläpito; sisällön isäntäpalvelimesta tai muista toimittajista tai palveluntarjoajista johtuvia vikoja; hyökkäykset tietokonejärjestelmää vastaan; mikä tahansa muu syy, joka on johdettu mistä tahansa sen hallinnan ulkopuolella olevasta syystä.

KESTO JA MUUTOKSET

Tämän oikeudellisen huomautuksen ehdot ovat voimassa, kunnes niitä muutetaan, ja BigBuy voi tehdä nämä muutokset, joista ilmoitetaan käyttäjälle.
BigBuy voi poistaa, lisätä tai muuttaa sekä sisältöä että tarjoamiaan palveluita sekä tapaa, jolla ne sijaitsevat tai esitetään. Ehtojen, jotka julkaistaan silloin, kun käyttäjä käyttää BigBuy-verkkosivustoa, katsotaan olevan voimassa.
Verkkosivustolle pääsyä ja/tai sitä käyttämällä käyttäjän katsotaan hyväksyneen tämän oikeudellisen huomautuksen ja sen ehdot ja tarvittaessa siihen tehdyt muutokset.

EVÄSTEET

Verkkosivustomme käyttäminen edellyttää evästeiden käyttöä. Evästeitä käytetään eri tarkoituksiin (palvelun mittaamiseen, myynnin seurantaan, kohdennettuun markkinointiin jne.). Halutessasi voit määrittää selaimesi niin, että se ilmoittaa näytöllä evästeiden vastaanottamisesta ja estää evästeiden asennuksen kovalevyllesi. Katso lisätietoja selaimesi ohjeista ja käyttöoppaista.