Dropshippingová služba na AliExpresse

OBCHODNÉ PRÍLEŽITOSTI PRE PREDAJCOV

Aktivujte si ho ZDARMA
Dropshippingová služba na AliExpresse

Predávajte výrobky spoloènosti BigBuy na AliExpress trhu

Spoloènos BigBuy je zlatým partnerom AliExpressu

Žiaden mesačný poplatok

AliExpress konektor zdarma pri všetkých BigBuy balíčkoch

Najnižšie provízie na trhu

AliExpress si účtuje províziu medzi 5-6%.

Aplikácia so 600 miliónmi stiahnutí

150 miliónov aktívnych zákazníkov.

Európski predajcovia môžu predáva už teraz

Umožòuje predajcom zo Španielska, Francúzska a Talianska predáva po celej Európe.

Multi-Channel Integration Platform

Cloudový softvér, ktorý centralizuje celé spravovanie vášho podnikania, elektronického obchodu a trhov.

Vyberte si medzi oložkami

Rozsiahly katalóg najrenomovanejších znaèiek a ve¾ké množstvo kategórií.

Zásielky za 24/48h

Zásoby dostupné v Európe pre rýchle dodávky výrobkov.

Nepotrebujete investova do zásob, platíte iba za to, èo predávate

Zamerajte sa iba na predaj, spoloènos BigBuy urobí všetko ostatné.

Vykonajte len nieko¾ko kliknutí

Zamerajte sa iba na predaj, spoloènos BigBuy urobí všetko ostatné.

Ako to môžeme urobi?

Prvé kroky, ktoré je potrebné urobi, aby ste predávali na AliExpresse

 • Aktivujte si BigBuy konektor

  Aktivujte si BigBuy konektor

  Teraz zdarma a len na nieko¾ko kliknutí

  Aktivujte si konektor
 • Vytvorte si váš účet na AliExpresse

  Vytvorte si váš účet na AliExpresse

  Iba s identifikaèným èíslom pre DPH.

  Vytvoriť účet
 • Vyberte si výrobky, ktoré chcete predáva

  Vyberte si výrobky, ktoré chcete predáva

  ###NUM_REFERENCES### položky na výber z katalógu BigBuy

  Choïte na Multikanálovú integraènú platformu
 • Nastavte si vaše medzinárodné zásielky

  Nastavte si vaše medzinárodné zásielky

  Vyberte krajiny, do ktorých posiela a za aké ceny

 • Prispôsobte si svoj imidž obchodu na AliExpresse

  Prispôsobte si svoj imidž obchodu na AliExpresse

  Riadiaci panel si môžete prispôsobiť podľa vašich predstáv

 • Teraz už môžete predáva!

  Teraz už môžete predáva!

  Keď si zákazník niečo kúpi z vášho AliExpress obchodu: Spoločnosť BigBuy sa o všetko postará!

Znásobte svoj predaj dropshippingom na AliExpressa s BigBuy výrobkami

Využite túto šancu na obchod!