COVID19

(275)

Nato, aby sme ďalej smerovali dopredu,si musíme uvedomiť, čo je náš nový normál. Na začiatku pandémie sme do našich domovov a podnikov dokázali doručiť široký sortiment produktov na prevenciu šírenia nákazy COVID-19.

Dnes BigBuy plánuje zabezpeciť naše životy všetkými produktmi na prevenciu nákazy, ako základnými súčasťami svojich katalógov. Vďaka európskej sieti zákazníkov a ich rozmanitým predajným kanálom, môžeme pokračovať v znižovaní nákazy a zvyknúť si na produkty, ktoré pre nás znamenajú bezpečnejší kazdodenný život.

#OstávameSilný

275 výrobky v COVID19