Allmänna villkor

1. MÅL OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDE

1.1. Denne delen gir informasjon om betingelsene for bruk av vår nettside www.bigbuy.eu og de vilkår og betingelser som styrer servicen og betjeningen ved kjøp og salg av produkter mellom BigBuy og deres distributører. Den etablerer også retningslinjer for personvern, og via denne lenken kan du lese om våre retningslinjer for informasjonskapsler.
1.2. Användning av denna webbplats eller registrering som användare förutsätter godkännande av de aktuella allmänna villkoren.
1.3. De aktuella Allmänna Villkoren tillämpas på tjänster och processer för köp och försäljning av produkter mellan BigBuy och dess distributörer (nedan kallade "Distributör").
1.4. De kommer att anses vara godkända av distributören, för alla ändamål, vid behandlingen av en beställning från BigBuy.
1.5. De aktuella Allmänna Villkoren utesluter tillämpningen av allmänna försäljningsvillkor som tillhör Distributören eller tredje part.
1.6. Köp- och säljprocessen mellan BigBuy och Distributören kommer i varje fall att kompletteras med de särskilda villkor som uttryckligen kan överenskommas mellan parterna och för alla ändamål kommer andra villkor som inte uttryckligen har godkänts skriftligen inte att ha något värde.

2. GROSSISTPAKET

2.1. BigBuy erbjuder speciella villkor för de kunder som aktiverar ett grossistpaket, som visas på vår hemsida.
2.2. Aktiveringen av ett grossistpaket innebär acceptans av försäljningsvillkor och kundtjänst mellan företag, vilka skiljer sig från de villkor som gäller för slutkunden. Särskilt gäller att ångerrätten inte gäller för alla produkter och tjänster som köps från BigBuy
2.3. Aktiveringen av grossistpaketen Ecommerce eller Marketplaces anses vara acceptans för en vanlig betalning under en vald period från det datum då paketet är aktiverat. Förnyelsen är automatisk utan föregående meddelande.
2.4. Grossistpaketets utgångs / förnyelsedatum finns på kontrollpanelen.
2.5. Distributören kan när som helst avbryta paketet från kontrollpanelen. Paketet förblir aktivt fram till dess utgångsdatum, men kommer inte längre att förnyas.
2.6. BigBuy ger inte återbetalningar för abonnemangsperioder som inte har slutförts.
2.7. BigBuy förbehåller sig rätten att när som helst ändra villkoren och priserna på grossistpaketen.
2.8. BigBuy har befogenhet att tilldela rättigheterna till bilder och filmer till Distributören, enbart för att underlätta marknadsföringen av produkter som förvärvats via BigBuy.
2.9. Spridningen av bilder och filmer till tredje part är helt förbjuden, och Distributören är skyldig att vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att dessa används på ett bedrägligt sätt. Detta gäller också användningen av bilderna och filmerna om ett grossistpaket inte har aktiverats.
2.10. Användning av det grafiska materialet och innehållet som tillhandahålls av BigBuy är helt förbjudet om inte Distributören har ett aktivt grossistpaket eller om det inte förnyas. Från det ögonblick som grossistpaketet inte förnyas måste Distributören omedelbart upphöra med användningen och förstöra alla kopior som finns kvar i deras ägo.
2.11. BigBuy ansvarar inte för några felaktigheter eller skillnader i beskrivningar, tekniska specifikationer eller detaljer som visas på fotografierna på grund av ändringar som gjorts av tillverkarna och/eller ändringar som görs på produkterna. Distributören har inte någon rätt att klaga, under några omständigheter, om den levererade produkten skiljer sig från den som publicerats på BigBuy enligt ovanstående villkor.

3. DROPSHIPPINGBUTIKER

3.1. Dropshipping 360º-butiker levereras som de är vid inköpstillfället och blir återförsäljarens egendom. Du kan granska butiksdemonstrationerna för att få rätt bild av produkten vid inköpstillfället.
3.2. Butikerna kräver en första konfiguration av Distributören. BigBuy tillhandahåller Academy till kunden, en onlinehandbok för konfiguration och användning av butikerna.
3.3. För installationen av dropshipping 360°-butiker baserade på Prestashop, måste kunden kontraktera värdtjänsten för sin butik genom att välja ett av de rekommenderade värdalternativen.
3.4. För att garantera att butiken fungerar korrekt är det möjligt att Distributören kan behöva byta servrar på grund av införandet av nya funktioner och/eller kataloger i butikerna eller av de faktiska värdtjänsterna.
3.5. BigBuy erbjuder en synkroniseringstjänst förutsatt att klienten har ett aktivt grossistpaket som möjliggör att synkroniseringen kan ske.
3.6. BigBuy erbjuder en teknisk support som begränsas till synkronisering och butikens grundläggande funktionalitet. På grund av hur tekniska frågor fungerar är det möjligt att deras lösning kan bli försenad eller inte kan lösas på ett helt tillfredsställande sätt. BigBuy arbetar inom gränserna för sina förmågor och ansvarar inte för skada eller förlust som kan uppstå från olösta problem.
3.7. Vissa tekniska supporttjänster kan medföra en tillhörande avgift, till exempel: ominstallation, serveröverföring, byte av mall eller säkerhetskopiering.
3.8. För att garantera att de fungerar smidigt har butikerna vissa begränsade funktioner. Butiksägaren kan begära administratörsrättigheter för att tillåta honom/henne att göra ändringar i affären, vilket inte rekommenderas. BigBuy förbehåller sig rätten att inte erbjuda tekniskt stöd till de kunder som har begärt administratörsrättigheter.
3.9. BigBuy ger inte återbetalning på butikerna eftersom de kräver en specifik uppgift för varje kund.

4. Anslutare

4.1. BigBuy säljer anslutare till programvaror för marknadsplatser och e-handel.
Köpet av en anslutare begränsas till åtkomst till ett anslutningsverktyg mellan BigBuy och den motsvarande programvaran för marknadsplatsen eller e-handeln.
4.2. För att få tillgång till synkroniseringstjänsten genom anslutare måste återförsäljaren inneha ett aktivt grossistpaket som är kompatibelt med den anslutare som köps.
4.3. Det är återförsäljarens ansvar att skapa ett säljkonto på marknadsplatsen samt att bekanta sig med och uppfylla dess försäljningsvillkor.
4.4. För att säkerställa en fungerande synkronisering med e-handelsprogramvaran är det viktigt att servern är kompatibel med e-handelsprogramvarans version.
Minimikraven anges i dokumentationen som finns tillgänglig i vår Akademi.
4.5. BigBuy kan komma att genomföra ändringar av anslutarna, främst för att implementera förbättringar och nya funktioner, optimera processer och anpassa dem till kraven hos olika programvaror för marknadsplatser och e-handel.
4.6. BigBuy har inget ansvar för eventuella fel som kan uppstå till följd av ändringar av handelspolicyer eller tekniska uppdateringar hos olika marknadsplatser.
Även om BigBuy uppdaterar sina verktyg enligt vad som är resursmässigt möjligt inom en rimlig tidsram, sker detta utan att det utgör grund för något ansvar eller kompensation under sådana processer eller uppdateringar.
4.7. Köpet av anslutare möjliggör flera olika parameteralternativ genom vår plattform för multikanalsintegrering.
Det är återförsäljarens ansvar att kontrollera att resultatet från synkroniseringen uppfyller återförsäljarens förväntningar samt plattformens försäljningsvillkor.
4.8. BigBuy ger inga pengar tillbaka för anslutare, i synnerhet inte i samband med eventuell inkompatibilitet som kan uppstå till följd av ändringar av kraven eller säljkontostatusen hos en given marknadsplats.

5. BESTÄLLNINGAR

5.1. När registreringsprocessen har slutförts i vårt system kan Distributören lägga sin beställning på följande sätt:
 • 5.1.1. Elektronisk handel: Via webbplatsen  www.bigbuy.eu genom att följa den etablerade inköpsprocessen.
 • 5.1.2. Genom de verktyg som erbjuds i paketet eller systemet som köpts.
5.2. Distributörens genomförande av ett köp förutsätter att den accepterar priserna, beskrivningen av produkterna till salu och de aktuella Allmänna villkoren. För att beställningen ska ske måste Distributören få en uttrycklig bekräftelse från BigBuy. Alla beställningar är beroende av produkternas tillgänglighet.
5.3. Våra produkter föreslås inom ramen för tillgången på lager som anges på hemsidan. Rådgivning om produkttillgänglighet visas bara till våra grossister efter att ha initierat sin session på BigBuy. Alla fel eller modifieringar av en exceptionell natur ligger utanför vår kontroll och innebär inte något ansvar för BigBuy. Om en produkt inte är tillgänglig när beställningen har gjorts, informerar vi dig via e-post om eventuell försening, partiell leverans eller annullering av produkten.
5.4. Produktberedningstiden anges vid sidan om tillgängligheten. Beredningstiden gäller endast arbetsdagar. Majoriteten av produkterna kräver en beredningstid på 24/48 timmar. BigBuy kommer att försöka skicka beställningar inom den angivna tiden, men ibland kan det bli förseningar som vi inte rår för och dessa kommer inte att vara berättigade till någon typ av återbetalning. Varje beredningstid som är längre än 24/48 timmar uppskattas, och BigBuy kan inte garantera att uppskattade leveranstider kommer att uppfyllas.
5.5. BigBuy förbehåller sig rätten att ändra produkternas utformning och/eller förpackning av dessa som en del av den pågående förbättringen, samt göra dem mer marknadsförbara och garanterar alltid att produktkvaliteten blir densamma eller förbättrad.

6. PRIS

6.1. Försäljningspriser inkluderar inte moms eller någon annan skatt. Både fraktkostnader och motsvarande moms beräknas och läggs på i slutet av beställningen.
6.2. Priset på produkterna omfattar inte rådgivning, installation, utbildning eller någon annan typ av tekniskt stöd, annat än det som anges i garantiavtalet enligt beskrivningen i dessa Allmänna Villkor.
6.3. Priserna på BigBuys e-handel är föremål för variationer utan föregående meddelande, liksom de tekniska specifikationerna.
6.4. Om Distributören beställer produkter med felaktigt pris kommer BigBuy att meddela korrekt pris och godkännandet att behandla beställningen så länge som Distributören uttryckligen bekräftar acceptans av korrekt pris.
6.5. Kunder som har ett aktivt grossistpaket på BigBuy kan dra nytta av ytterligare diverse rabatter beroende på de begärda produkterna och deras kvantiteter, vilket anges på hemsidan.

7. BETALNINGSMETODER

7.1. Återförsäljaren kan betala med kredit- eller debitkort, banköverföring, PayPal eller BigBuy Wallet.
7.2. Tillgängligheten av dessa betalningsmetoder beror på vilken typ av tjänst eller produkt som betalas för och den geografiska platsen för köparen eller mottagaren.
7.3. Användningen av någon av dessa betalningsmetoder anses vara acceptans av villkoren förenade med dem.
7.4. För att förbättra användarupplevelsen förbehåller BigBuy sig rätten att aktivera ett betalningsavtal via PayPal om kunden väljer denna betalningsmetod. Klienten kan begära avbokning av betalningen eller kan avbryta det från sitt eget PayPal-konto.

8. LEVERANS OCH TRANSPORT

8.1. Leveransen av varor kommer att göras till den adress som Distributören anger vid inköpsdatumet och tillåter leverans av varor till sina slutkunder ("Dropshipping").
8.2. Leveranstider kommer att anges på webbplatsen. Dessa kan variera beroende på vald betalningsmetod.
8.3. BigBuy erbjuder flera transportalternativ. Tillgängligheten av dessa kommer att bero på destination och varorna som skickas.
8.4. Leveranstiderna beror på destinationen och transportalternativet som valts.
8.5. Tidsplanerna är uppskattningar och är inte bindande. Eventuella förseningar i leveranstiden ger inte Distributören rätt att kräva några direkta eller indirekta skador, avvisa beställningen eller upphöra med att någon skyldighet följs, särskilt betalningen.
8.6. Om nödvändigt ansvarar Distributören för att kommunicera med kunden för att förse transportören med all nödvändig information för att kunna leverera.
8.7. BigBuy ansvarar inte för total eller partiell icke-leverans eller förseningen av sina skyldigheter gentemot Distributören om detta orsakas av en oförutsedd händelse eller en Guds handling som påverkar BigBuy och deras leverantörer eller transportörer. Dessa inkluderar strejker, andra arbetshändelser eller industriella händelser, brist på eller omöjlighet att förvärva produkter osv. BigBuy kan annullera produkter i transit utan att ge upphov till ersättning till fördel för Distributören.

9. KVITTO

9.1. Vid mottagandet är det Adressatens ansvar att verifiera att kvittot på varorna motsvarar det i beställningen, att uppgifterna på fakturan är korrekta och att skicket på varorna, dokumentationen och förpackningen är intakta. Om det finns några synliga märken som tyder på att varorna kan vara skadade, är det Adressatens ansvar att notera detta på leveranskvittot (antingen digitalt eller på papper), där det anges att varan är skadad. Om varan accepteras utan att detta görs kommer det att ogiltigförklara eventuella senare påståenden från Distributören.
9.2. Om en situation skulle uppstå som det som nämns i ovanstående klausul, måste en problemrapport (nedan kallad biljetten) inledas från sektionen för behandling av problem på webbplatsen www.bigbuy.eu.
9.3. Distributören ansvarar för att öppna biljetten via rätt kanal i förhållande till vilken typ av problem eller rådgivning som görs. Alla biljetter som tas emot via felaktiga kanaler eller utan den nödvändiga dokumentationen avbryts automatiskt.
9.4. Klagomål från Distributören accepteras endast under de fem kalenderdagarna efter mottagandet. Om denna tid löper ut utan att klagomålet har gjorts, anses det att varan har mottagits av Adressaten i perfekt skick och kvantitet.
9.5. BigBuy förbehåller sig rätten att skicka, återbetala eller kräva att distributören håller den defekta produkten i sin BigBuy Returns-panel, beroende på vilket som är lämpligt.

10. GARANTIVILLKOR

10.1. Garantin för produkter som förvärvats av BigBuy-distributören som senare har distribuerats till konsumenter och användare kommer att hanteras direkt mellan Distributören och de tidigare nämnda slutkonsumenterna och användarna.
10.2. Distributören är skyldig att uppfylla villkoren i kungligt lagdekret 1/2007 av den 16 november, genom vilken den omarbetade konsumentskyddslagen och andra kompletterande bestämmelser har godkänts.
10.3. Produkter som har eget auktoriserat nätverk för tekniskt stöd kommer att vara föremål för villkoren och förfarandena för de garantier som fastställs för dessa.
10.4. Som en allmän regel erbjuder BigBuy Distributören 24 månaders produktgaranti, som endast täcker eventuella tillverkningsfel som produkten kan ha.
10.5. Rekonditionerade produkter har 12 månaders garanti. Dessa produkter klassificeras efter skick och klagomål relaterade till det beskrivna skicket accepteras inte.
10.6. BigBuy accepterar inte någon leverans utan förhandstillstånd, genom att tilldela ett RMA-nummer ("Return Merchandise Authorization") via kundtjänst.
10.7. När produktfelet har bekräftats av SAT kommer återbetalning att ske till Distributörens BigBuy Wallet som ska användas vid framtida inköp.
10.8. Om produkten som presenterats som defekt inte har någon verklig defekt, kommer BigBuy meddela Distributören att ingen återbetalning kommer att ges. Detta meddelande förblir lagrat i SAT i 7 dagar i avvaktan på bekräftelse från Distributören om de vill ta tillbaka produkten, när betalning av motsvarande porto har gjorts, eller om de vill avstå det. Efter denna tidsperiod förlorar Distributören rätten till något återkrav.
10.9. Garantin blir automatiskt ogiltig i följande fall:
 • 10.9.1. När det sker en förlust eller förfalskning av någon av tillverkarens kontrolletiketter och/eller av distributionsförmedlarna och/eller BigBuy.
 • 10.9.2. Om orsaken till skadan eller felet beror på felaktig användning, att anvisningar i den medföljande handboken inte har följts, olyckor, olämplig användning, eller olika typer av skador som orsakats av andra orsaker som inte kan hänföras till normal användning.
 • 10.9.3. När reparationer utförs på grund av brist på underhåll, justering, inspektion och rengöring.
 • 10.9.4. Vid användning i olämpliga miljöer (dvs. dammiga, utsatta för direkt solljus, vibrationer, extrema temperaturer [under 5ºC och över 40ºC], extrem fuktighet [under 10% och över 95%] och vid användning av eluttag utan jordning, eller utan skydd mot elektriska störningar).
 • 10.9.5. När den installerade programvaran används otillbörligt eller olaglig programvara används.
 • 10.9.6. När skadan orsakas som följd av en virus- eller datorattack.
 • 10.9.7. När den befintliga livscykeln är kortare än den etablerade garantin.

11. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

11.1. BigBuy ger ingen garanti och tar inte heller ansvar för produkternas olämplighet för de ändamål som Distributören hävdar.
11.2. BigBuy kommer inte att ansvara på något sätt eller för någon kostnad, skada eller skada som uppstår till följd av att Distributören bryter mot sina skyldigheter enligt gällande Allmänna villkor eller att Distributören bryter mot någon lagstiftning eller föreskrifter som rör konsumentskydd, hälsa och allmän ordning.
11.3. BigBuy svarar inte i något fall från Distributören eller tredje part om direkta eller indirekta förluster eller skador som härrör från eller är kopplade till föremålet för nuvarande kontrakt eller produktens felaktiga funktion, inklusive personolyckor, skador på andra varor än kontraktets syfte eller förlust av förmåner. Eventuella åtaganden och skyldigheter från Distributörens sida som en följd av de befintliga garantierna mellan dem och deras Distributörer som överstiger de som tidigare nämnts och vilka BigBuy inte uttryckligen har accepterat skriftligt kommer att vara på Distributörens bekostnad.

12. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR PARFYM, KOSMETIKA OCH ANDRA PRODUKTER FRÅN LEDANDE VARUMÄRKEN.

12.1. BigBuy har rätt att använda och utnyttja rättigheterna till bilder av parfymer, kosmetika och andra produktmärken på deras hemsida för att överföra ovanstående rättigheter till användare som har ingått BigBuys grossistpaket Ecommerce eller Marketplaces. Ovanstående innehåll skyddas genom lagstiftning om immateriella rättigheter, som alltid ska respekteras av Distributören.
12.2. Överföringen av dessa rättigheter till Distributören är strängt begränsad till den som fastställs i det kommersiella förhållandet genom Dropshipping-processen, och genom vilka våra Distributörer kan använda dessa bilder, unikt och uteslutande för kommersiella ändamål, utan någon bestämd geografisk gräns och endast under den tid då det kommersiella förhållandet finns mellan BigBuy och Distributören.
12.3. Det är helt förbjudet att sprida bilderna och ge rättigheterna till tredje part. Distributören är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att undvika bedräglig användning.
12.4. Leverantörerna av märkesparfymer och kosmetiska produkter som säljs via din plattform har garanterat BigBuy att alla produkter är original, att de har förvärvats korrekt via sina ägare eller via auktoriserade leverantörer med nödvändiga tillstånd och tillstånd för distributionen.
12.5. Produktleverantörer som handlar med BigBuy har uttryckligen garanterat att deras produkter inte har modifierats eller ändrats och har fri transitering och omsättning inom den gemensamma europeiska marknaden. Dessa produkter skyddas av frihandelsprincipen inom europeiska unionen och genom utmattning av varumärkesrättigheter och kan lagligt marknadsföras av sina distributörer.
12.6. Distributörer på BigBuy kan marknadsföra dessa produkter inom den gemensamma europeiska marknaden, men de bör förstå och respektera europeisk lagstiftning om varumärkena inom de olika kanalerna. Om dessa inte respekteras är Distributören den enda parten som är ansvarig för eventuella skador som orsakats ägarna av varumärkena.
12.7. BigBuy är inte den officiella distributören av varumärkena och fungerar endast som återförsäljare inom försäljningskanalen inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
12.8. BigBuy är medveten om alla varumärkesbilder och kommer inte under några omständigheter att påverka varumärkenas goda namn. Det kommer att ge produkterna och innehållet till sina Distributörer och påminna dem om deras skyldighet att respektera rätt marknadsföring av dessa och uppmanar dem att inte äventyra bilderna eller varumärkespositioneringen. BigBuy rekommenderar att följande premisser följs:
 • 12.8.1. Marknadsför produkterna med respekt för den prestige som varumärkena åtnjuter.
 • 12.8.2. Marknadsför produkterna genom att ge utrymme åt varje varumärke för att förbättra och skydda deras positionering och särskiljningsförmåga.
 • 12.8.3. Marknadsför produkterna enligt selektiv distribution genom att uppfylla de specifika kvalitativa förutsättningarna som krävs av marknadsföringen så att produkterna liknar offlinekanalen.
 • 12.8.4. Respektera eventuella begränsningar som införts och meddelats av varumärket eller särskilda klausuler för försäljning av deras produkter.
 • 12.8.5. Marknadsför dessa objekt som ger de slutliga Klienterna en tjänst i enlighet med bilden av varumärkena, för vilket det krävs adekvat utbildning för optimal kundbedömning.
12.9. BigBuy-leverantörer, officiella och auktoriserade varumärkesdistributörer garanterar uttryckligen BigBuy att de har särskild tillåtelse att sälja produkterna på internet via plattformar och marknadsplatser som t.ex. deras hemsida. BigBuy-distributören bör dock på förhand försäkra sig om att deras valda försäljningskanal är lämplig för den obligatoriska selektiva distributionen av de förvärvade produkterna och därigenom frigör BigBuy från eventuella krav som de kan få på grund av detta.
12.10. Dessa plattformar förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent avbryta sina distributörers konton om de inte uppfyller villkoren för försäljning, eftersom Distributören är ansvarig för överensstämmelsen.
12.11. BigBuy rekommenderar att Distributörerna är medvetna om eventuella begränsningar inom sin valda shoppingkanal, så att dessa liknar och uppfyller kraven för selektiv distribution, t.ex. någon ensidig begränsning som kanalen påför sina Distributörer.
12.12. De publicerade bilderna av parfymeringsprodukter kan vid vissa tillfällen inte motsvara det format som tillverkarna tillhandahållit. Tillverkarna förbehåller sig rätten att byta förpackning och produktformat utan föregående meddelande.

13. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR MÖBLER OCH DEKORATIVA PRODUKTER.

13.1. Möbelbilder kan vara föremål för små variationer i skugga. Färg och fiber i naturliga trämöbler kan variera beroende på träets beskaffenhet vid konstruktionen. Dessutom kan färgkonfigurationen på varje användares bildskärm visa en ton eller färg som är något annorlunda än originalet. Detta faktum utgör inte anledning till ett krav från Distributören.

14. INTEGRITETSPOLICY

14.1. BigBuy erkänner vikten av att skydda sina Distributörers integritet och rättigheter och garanterar att deras data kommer att användas korrekt och respekterar fullt ut gällande lagstiftning.
14.2. Vid registrering på BigBuys webbplats, godkänner Distributören uttryckligen behandlingen av deras personuppgifter.

15. ÄGANDERÄTT

15.1.. Denna webbplats är egendom tillhörande BigBuy, liksom alla rättigheter till innehåll, bilder, text, design och programvara. Samtliga delar av denna webbplats, inklusive och utan begränsning, dess utformning och dess innehåll skyddas under lagen om immateriell äganderätt, industriell äganderätt och internationella fördrag som hänvisar till upphovsmannens rätt till verket.
15.2. Om det inte uttryckligen godkänts av BigBuy är du förbjuden att reproducera, överföra eller utnyttja innehållet på denna webbplats på något sätt.

16. DELBARHET

16.1. Om någon klausul inom de aktuella villkoren är eller blir ogiltig eller verkar vara ouppnåeliga enligt gällande lag, skulle klausulen ogiltigförklaras, men endast den specifika klausulen, och detta skulle inte påverka någon annan klausul inom nuvarande förhållanden.

17. TILLÄMPLIG LAG OCH JURISDIKTION

17.1. De aktuella Allmänna försäljningsvillkoren regleras och tolkas enligt gällande lagstiftning inom Spaniens territorium.
17.2. I händelse av tvist kommer de avtalsslutande parterna att vara föremål för domstolar i Valencia (Spanien) och uttryckligen avstå från någon annan jurisdiktion som kan motsvara dem.
17.3. Det föregående objektet kommer emellertid inte att hindra BigBuy från att utöva sin rätt att lösa alla tvister inom en annan behörig jurisdiktion.