JURIDISKT MEDDELANDE


Detta juridiska meddelande reglerar åtkomst, navigering och användning av webbplatsen https://www.bigbuy.eu/ (nedan kallad webbplatsen).
Villkoren som fastställs i detta juridiska meddelande är av kompletterande tillämpning i händelse av att företaget fastställer särskilda villkor för användning och/eller kontraktering av specifika tjänster.

RÄTT TILL INFORMATION

I enlighet med informationsskyldigheten i Artikel 10 i Lag 34/2002 den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel informerar vi dig om att webbplatsen ägs av företaget BigBuy (All 4 Business SL), ett kommersiellt företag som bildats i enlighet med spansk lagstiftning, med CIF B98376155 och säte på Calle San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Valencia, Spanien. Företag House of Valencia Volym: 9378. Folio: 160. Sida: V-14835.
Du kan kontakta oss via följande e-postadress [email protected]

ANVÄNDARE

Åtkomsten och/eller användningen av webbplatsen ger användarens villkor, och användaren accepterar, från sådan åtkomst och/eller användning, detta juridiska meddelande.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Webbplatsen kan ge tillgång till en mängd texter, grafik, ritningar, mönster, koder, programvara, fotografier, musik, videor, ljud, databaser, bilder, uttryck och information (nedan kallat "innehåll") som tillhör företaget eller tredje part som användaren kan ha tillgång till.
Användaren tar ansvar för användningen av webbplatsen. Nämnda ansvar sträcker sig till den registrering som, i förekommande fall, är nödvändig för att få tillgång till innehåll eller tjänstersom tillhandahålls av webbplatsen.
Användaren förbinder sig att på lämpligt sätt använda innehållet och tjänsterna som erbjuds via webbplatsen och, som exempel men inte begränsning, att inte använda dem för att (i) delta i något olagligt eller aktiviteter som strider mot god tro och allmän ordning; (ii) orsaka skada på de fysiska och logiska systemen hos webbplatsens ägare, dess leverantörer eller tredje part, (iii) införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som sannolikt kan orsaka ovannämnda skador.

IMMATERIELLA

Innehållet på denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, bilder, logotyper, grafik, animationer och texter, oavsett format, samt domännamnet bigbuy.eu tillhör ägaren. När det gäller tjänster till salu har innehavaren fått tillstånd för deras användning. Detta innehåll skyddas av internationella lagar och fördrag om immateriell och industriell äganderätt samt av bestämmelserna om domännamn.
Användning av länkar till denna webbplats är tillåten så länge de inte skadar ägarens image och intressen och i alla format eller media.

ANSVAR OCH GARANTIER

Länkarna som visas på denna webbplats tillhandahålls för att utöka informationen. Dess inkludering innebär inte att innehållet accepteras, inte heller ägarens förening medde ansvariga för nämnda webbplatser, varför det avvisar allt ansvar i förhållande till dem, liksom för de skador som kan orsakas av någon anledning i dess datorsystem, dokument eller filer.
Innehavaren garanterar inte tillförlitligheten, tillgängligheten eller kontinuiteten på denna webbplats eller dess innehåll på grund av följande skäl: tekniska, säkerhets- eller kontrollskäl, underhåll av tjänsten, fel som kan hänföras till servern som är värd för innehållet eller till andra leverantörer eller leverantörer; attacker mot datorsystemet; någon annan anledning som härrör från någon orsak utanför hans kontroll.

VARAKTIGHET OCH ÄNDRING

Villkoren i detta juridiska meddelande kommer att gälla tills de ändras, och BigBuy kan göra dessa ändringar som kommer att meddelas användaren.
EASYMAILING kan ta bort, lägga till eller ändra både innehållet och de tjänster som det tillhandahåller, liksom hur de finns eller presenteras. De villkor som publiceras vid den tidpunkt då användaren besöker EASYMAILING-webbplatsen anses vara i kraft.
Genom att komma åt och/eller använda webbplatsen anses användaren ha accepterat detta juridiska meddelande och dess villkor ochvillkor och, i förekommande fall, de ändringar som gjorts däri.

COOKIES

För att använda vår webbplats är det nödvändigt att använda cookies. Cookies används för olika ändamål (mätning av tjänsten, spårning av försäljning, riktad marknadsföring etc.). Om du vill kan du konfigurera din webbläsare så att den meddelas på skärmen om mottagandet av cookies och för att förhindra installation av cookies på vårhårddisk. Se instruktionerna och manualerna i din webbläsare för mer information.