Popredajné obchodné podmienky

Popredajné obchodné podmienky

Všeobecne: Používaním tejto webovej stránky a/alebo registráciou ako používateľ, súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

Popredajný služobný protokol pre distribútorov a dropshipping

V prvom rade je dôležité poznamenať, že takmer 98% tovaru BigBuy je predávaný za ceny od €0.50 do €20. Tieto položky sú väčšinou ázijského pôvodu, čo umožňuje nám (a tým pádom aj vám) získať najlepší pomer ceny a kvality na generovanie predaja.

Sme veľkoobchodníci a naším distribútorom ponúkame nízke marže. Vzhľadom na to, že vy ste v priamom kontakte so zákazníkom a predávate s vyššími maržami, musíte priradiť malú časť zo zisku na pokrytie istých bezvýznamných udalostí.

Toto je základom dobrého a vyrovnaného obchodného vzťahu, ktorý je zaujímavý pre obe strany. Preto vás žiadame, aby ste boli rozumní pri spracovávaní možných reklamácií. Každopádne, BigBuy bude vždy postupovať podľa zákonu o záruke a budeme sa snažiť ponúknuť najlepší možný servis.

Väčšina prípadov má jednoduché riešenie. Pre tento účel máme k dispozícii tím ľudí, ktorí vám ochotne pomôžu zodpovedať akékoľvek otázky::

Popredajné oddelenie a zákaznícky servis:: Kontakt Tel.(0034) 96 115 04 22

Čo sa stane ak je potrebné niečo zmeniť po vystavení objednávky?

Ak potrebujete zmeniť adresu odoslania alebo fakturačnú adresu, môžete tak urobiť len v prípade ak tovar ešte nebol odoslaný. V opačnom prípade je jediným riešením zrušenie objednávky a vystavenie novej. BigBuy vám preplatí zrušenú objednávku o niekoľko dní. Každopádne vás žiadame, aby ste poslali email alebo zavolali na po predajné oddelenie a vysvetlili čo sa stalo. Náš kolektív sa pokúsi reagovať na vašu situáciu čo najskôr.

Čo môžem urobiť v prípade problému?

Možné scenáre::

Problémy do 24/48 hodín od doručenia so znakmi poškodeného balenia:

Všetok náš tovar opúšťa sklad zabalený v perfektnom stave. Ak váš zákazník objaví poškodenie tovaru pri dodaní je NEVYHNUTNÉ, aby ste jasne uviedli na dodacom liste kuriérskej služby, napríklad "OBAL VIDITEĽNE POŠKODENÝ". Takisto by ste mali vašim zákazníkom posielať potvrdenie objednávky, aby ste ich naučili dobrým zvykom, a ako to BigBuy zaužíva so svojimi distribútormi.

Ak vás zákazník oboznámi o incidente do 24 hodín od dodania, s prílohou oskenovaného dodacieho listu, môžeme tento dokument použiť na vymáhanie poistky odosielateľa a nahradiť poškodený produkt novým, po vyriešení incidentu.

Problémy medzi 48 hodinami a 15 dňami od doručenia:

Ak vám cieľový zákazník zavolá so sťažnosťou o poškodenom produkte, obale alebo akejkoľvek vade, vy ste zodpovedný za podporu, keďže je to váš zákazník a nie náš. Toto pokrýva overenie problému pomocou fotografií a vrátenie výrobku do vašich priestorov na vlastnoručné overenie. V tomto štádiu musíte byť rozumný a v prípade, že produkt nízkej hodnoty je navrátený so značným poškodením, oplatí sa radšej preplatiť zákazníka, ako vymeniť tovar za nový. Vy ste zodpovedný za overenie všetkých výrobkov a ich skutočných kazov. Je bežné, že zákazníci sa budú sťažovať na výrobky, s ktorými je všetko v poriadku. Vašou zodpovednosťou je vyfiltrovať možné fiktívne sťažnosti.

Nesprávne výrobky doručené k zákazníkovi:

Akceptujeme náhradu poškodených výrobkov. BigBuy uhradí náklady na prepravu, v prípade, že distribútor informoval o incidente do 48 hodín, okrem prípadov, kedy sa BigBuy rozhodne preplatiť hodnotu výrobku namiesto náhrady.

Záruka - Technická podpora do 15 dní po doručení

Všetky výrobky majú 2-ročnú záruku, ktorú ponúka výrobca, od dňa doručenia, okrem výrobkov ktoré majú dátum spotreby alebo zdravotných a hygienických výrobkov. Škody spôsobené nedbanlivosťou, pádom, nesprávnou manipuláciou, inštaláciou alebo nosením a opotrebením, nie sú zahrnuté v záručnej lehote. V prípade IT výrobkov, záruka nepokrýva odstránenie vírusov, náhradu softvéru alebo reinštaláciu diskov. V prípade incidentov, kedy je nárok na náhradu oprávnený, výrobok bude opravený, nahradený alebo mu bude znížená cena, v súlade so zákonom.

Záruka bude neplatná::

- V prípade zmeny alebo náhrady akéhokoľvek detailu záruky alebo dôkazu o zakúpení; a/alebo
- V prípade manipulácie z identifikačným číslom alebo samotným výrobkom, alebo v prípade neoprávnenej opravy technickým servisom.

Na využitie záručnej lehoty nás musíte kontaktovať cez kontaktné fórum uvádzajúc:

- Číslo objednávky BigBuy
- Popis výrobku
- Popis problému s výrobkom
- Priložené fotografie v prípade viditeľnej závady

Každý prípad bude riešený individuálne a vy obdržíte adresu technického servisu vo vašej krajine alebo miesto kam váš zákazník musí zaslať výrobok so všetkými doplnkami (s pokrytými výdavkami) K balíku je povinné priložiť kópiu faktúry, vyplnený formulár pre technický servis a popis zisteného problému.

Prosíme, aby ste brali na vedomie, že spolupracujeme prevažne s výrobkami ázijského pôvodu a továrne alebo technický servis je zvyčajne situovaný v Ázii, a preto nemusí byť vždy možné, ponúknuť vám priamu technickú podporu. V takýchto prípadoch musíte nasledovať kroky "Ako môžem svojmu klientovi nahradiť poškodený výrobok?" a "Ako môžem vrátiť poškodené výrobky do BigBuy?"

Ak je oficiálna technická podpora dostupná, doba trvania opráv bude určená oficiálnym technickým servisom.

Návrat výrobkov v dokonalom stave:

BigBuy nebude spätne kupovať výrobky, ktoré distribútori neboli schopní predať v ich obchodoch alebo skladoch, alebo ktoré klienti vrátili späť. Ak chce niektorý z vašich zákazníkov vrátiť výrobok v perfektnom stave a vy návrat príjmete, je vašou zodpovednosťou vysporiadať s a týmito výrobkami, pretože BigBuy ich návrat nebude akceptovať v žiadnom prípade.

Ako môžem svojmu klientovi nahradiť poškodený výrobok?

Každý distribútor si pre svoj podnik musí určiť vlastné popredajné podmienky, ktoré zverejní na svojej internetovej stránke. V niektorých prípadoch je vrátenie peňazí klientovi vhodnejším riešením, aby sa predišlo ďalším logistickým výdavkom. V prípad, že potrebujete výrobok nahradiť, postup je veľmi jednoduchý: Distribútor musí navštíviť stránku http://www.bigbuy.eu/en, musí vytvoriť novú objednávku za ktorú zaplatí, akoby sa jednalo o bežnú objednávku, ktorá bude zaslaná do 24/48 hodín.

Ako môžem vrátiť poškodené výrobky do BigBuy?

BigBuy ponúka distribútorovi výnimočný bezplatný servis, ktorý sa vzťahuje tovar, ktorý distribútor prevzal od svojich zákazníkov z dôvodu výrobnej chyby. BigBuy zozbiera každé 2 mesiace reklamovaný tovar zo svojich skladov pod podmienkou, že náklady dosiahli sumu 90 €. Ak ste nedosiahli túto sumu, BigBuy to presunie maximálne 6 mesiacov. Po tejto lehote BigBuy bezplatne zozbiera reklamovaný tovar aj v prípade, že ste nedosiahli uvedenú sumu. Tieto podmienky sa nevzťahujú na Kanárske ostrovy, na ostrovy Ceuta a Melilla a na krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ. V týchto krajinách distribútor bude musieť odoslať tovar na polostrov na vlastné náklady, pričom vyznačí na faktúru chybný tovar BEZ POPLATKU.

Ak sa distribútor rozhodne pre vrátenie výrobkov mimo týchto podmienok, distribútor bude zodpovedný za úhradu nákladov a taktiež za informovanie BigBuy o tomto rozhodnutí, aby sme navrátenie mohli spracovať.

Krok 1:

Vyplňte **všetky polia* excel šablóny 'Vrátenie Produktu'.

Táto šablóna je v programe excel a mala by byť dôsledne vyplnená a odoslaná na zákaznícky servis a popredajné oddelenie. (ak nemáte šablónu, vyžiadajte si ju v tom istom emaily)

Uložte šablónu vo vašom počítači a pridajte do nej všetky incidenty ktoré nastanú. Akonáhle splníte horeuvedené podmienky, môžete nám súbor zaslať na spracovanie.

Krok 2:

Dostanete email so súhlasom pre navrátenie a s číslo RMA, ako aj inštrukcie o odbere.

Krok 3:

Balík musíte správne pripraviť Všetky vadné výrobky vložte do jednej alebo viacerých kartónových krabíc. Majte na pamäti, že pôvodné krabice výrobkov k nám musia byť doručené v perfektnom stave, bez poškodenia a bez štítkov Následne musíte použiť vystužené krabice, ktoré musia byť správne zapečatené.

K balíku priložte vytlačený excel dokument a jasne vyznačte číslo RMA. a spiatočnú adresu nalepte z vonkajšej strany (Všetky balíky, ktoré nebudú správne označené, zamietneme)

Záruka pokrýva len vady spôsobené výrobcom a v žiadnom prípade nosením alebo nesprávnym používaním. Preplatíme len ceny výrobkov s výrobnými vadami, takže musíte dávať pozor na výrobky so znakmi opotrebovania alebo nesprávneho zaobchádzania. V prípade balíkov s prepravnými štítkami alebo poškodených balíkov, nepreplatíme 100% hodnotu výrobku. Preto je dôležité, aby ste informovali vašich zákazníkov, aby vystužili balenie vrátených výrobkov krabicou navyše, a tak zachovali pôvodné balenie.

Krok 4:

Po obdržaní výrobkov, technický servis BigBuy skontroluje každý výrobok a následne ich preplatí. Všetky preplatky budu uskutočnení tou istou formou platby akou boli zakúpené. Platby sa uskutočnia približne 4 týždne od obdržania tovaru na sklade. Tento postup vyžaduje čas, keďže každý produkt musí byť skontrolovaný naším technickým tímom, ktorý ho následne posunie na administratívne oddelenie, ktoré uskutočňuje platby na báza "kto prv príde, ten prv melie"

V akom prípade preplatí BigBuy 100% sumu hodnoty výrobku?

- Ak má výrobok jasné znaky nesprávneho používania, neopodstatnenú vadu alebo je k nám doručený v zlom stave; 
- Ak je produkt vrátený bez obalu, v poškodenom obale alebo s prepravnými štítkami, ktoré spravia pôvodný obal nepoužiteľným - 50% hodnoty výrobku bude odobraných; a
- Ak je produkt vrátený s chýbajúcimi súčiastkami alebo doplnkami alebo ak je popis incidentu vymyslený - hodnota výrobku nebude preplatená.
Veľmi dôležité: Peniaze nebudú vrátené v prípade, ak zaslané produkty k BigBuy nemajú žiadnu výrobnú vadu alebo ktorých popis incidentu nezodpovedá realite. Budú uložené v našom sklade a vy dostanete upomienku. Budete mať 7 dní od obdržania upomienky na potvrdenie, či chcete tovar vrátiť späť do vášho skladu po uhradení nákladov na dopravu. Ak neobdržíme potvrdenie alebo platbu do 7 dní, tovar bude zničený v recyklačnom stredisku a BigBuy neakceptuje žiadne iné nároky na tovar za žiadnych okolností.

Kedy dochádza k vráteniu peňazí?

Akonáhle obdržíme výrobky do skladu a overíme ich stav, prejdeme k preplateniu čiastky v súlade s platobnou metódou použitou zákazníkom pri kúpe, okrem prípadu kedy zákazník platil v hotovosti, v takom prípade budú peniaze vrátené bankovým prevodom. Majte prosím na vedomí, že postup celého preplatenie môže trvať niekoľko týždňov, kým tovar obdržíme a overíme.

Čo sa stane ak si váš zákazník nevyzdvihne tovar z objednávky?

Ak si príjemca objednávku nevyzdvihne, bude vrátená späť na sklad. Keď obdržíme tovar, tím technickej podpory ho spracuje a posunie na administratívne oddelenie, kde sa začne proces preplácania.

Doručenie a navrátenie objednávky do skladu obsahuje náklady na dopravu, ktoré uhradí firma alebo osoba, ktorá objednávku zadala. Následne obdržíte platbu zodpovedajúcu hodnote objednávky, z ktorej budú odpočítané spiatočné náklady na dopravu.

Tento proces môže trvať až 4 týždne.