Najlep

Všetko, èo potrebujete, od jediného dodávate¾a

KATALóG

LOGISTIKA

B2B OBCHOD

SINHRONIZACIJA

ZDROJE

ADMINISTRATíVA

DOPRAVA

LOGISTIKA A POPREDAJNé SLUžBY

Katalóg

 • Rokovania s dodávate¾mi a riadenie spolupráce
 • Prístup k top znaèkám
 • Ceny lepšie ako u konkurencie, vïaka nákupu vo ve¾kom
 • Ve¾a vylepšení každý deò
 • SEO optimalizácia obsahu
 • Preklady do 24 európskych jazykov

Logistika

 • Služba dropshipping
 • Tisícky produktov stále v sklade
 • Objednávky viac produktov a z rôznych katalógov v jednej zásielke
 • Dokonalo integrovaný systém skladov, odoslanie do 24 h

B2B Shop

 • B2B platforma pre ve¾koobchodné nákupy a z¾avy pri nákupe vo ve¾kom
 • Výhodne ceny pre distribútorov aj pri nákupe po jednom kuse
 • Vyh¾adávanie najpredávanejších èi najnovších produktov, znaèiek, kategórií, tagov atï.

Sinhronizacija

 • Aktuálne skladové informácie, najnovšie produkty, objednávky, odosielanie a sledovanie zásielok
 • Nástroje pre vytváranie taríf, marží, kategórií, katalógu atï.
 • Integrovaná správa e-shopu (Prestashop, Woocomerce, Shopify, atï.)
 • Integrovaná správa internetových trhovísk (Ebay, Amazon, atd.)
 • API pre katalóg, objednávky, prepravcov a sledovanie zásielok
 • CSV-XML soubory pre FTP
 • Synchronizovaný dropshippingový obchod (špecializovaný alebo obyèajný)

Zdroje

 • Sahovanie bannerov
 • Nástroj na tvorbu newsletterov
 • Blog o elektronickom obchodovaní a e-marketingu
 • Akadémie, tutoriály našich služieb
 • Technické a obchodné poradenstvo pre profesionálov

Administratíva

 • Online sahovanie faktúr
 • Virtuálna peòaženka pre jednoduchšie platby
 • Automatizácia európskej finanènej komplexity

Doprava

 • Integrovaný systém spolupráce s hlavnými dopravcami (UPS, DHL, TNT, GLS, DPD, atï.)
 • Odosielanie do celého sveta
 • Priaznivé ceny za dopravu
 • Špeciálne balíèky a ochrana pre odosielate¾a a e-shop
 • Sledovanie vybavovania objednávky a prepravovaných zásielok

Logistika a popredajné služby

 • Prijímanie odmietnutých zásielok
 • Popredajný manažment a záruky

Začnite svoj dropshipping posel z BigBuyem

Staňte sa distribútorom