Najlep

Všetko, èo potrebujete, od jediného dodávate¾a

Najlep

Katalóg

Logistika

B2B Shop

Sinhronizacija

Zdroje

Administratíva

Doprava

Popredajné služby

Katalóg

Rokovania s dodávate¾mi a riadenie spolupráce
Prístup k top znaèkám
Ceny lepšie ako u konkurencie, vïaka nákupu vo ve¾kom
Ve¾a vylepšení každý deò
SEO optimalizácia obsahu
Preklady do 24 európskych jazykov

Logistika

Služba dropshipping
Tisícky produktov stále v sklade
Objednávky viac produktov a z rôznych katalógov v jednej zásielke
Dokonalo integrovaný systém skladov, odoslanie do 24 h

B2B Shop

B2B platforma pre ve¾koobchodné nákupy a z¾avy pri nákupe vo ve¾kom
Výhodne ceny pre distribútorov aj pri nákupe po jednom kuse
Vyh¾adávanie najpredávanejších èi najnovších produktov, znaèiek, kategórií, tagov atï.

Sinhronizacija

Aktuálne skladové informácie, najnovšie produkty, objednávky, odosielanie a sledovanie zásielok
Nástroje pre vytváranie taríf, marží, kategórií, katalógu atï.
Integrovaná správa e-shopu (Prestashop, Woocomerce, Shopify, atï.)
Integrovaná správa internetových trhovísk (Ebay, Amazon, atd.)
API pre katalóg, objednávky, prepravcov a sledovanie zásielok
CSV-XML soubory pre FTP
Synchronizovaný dropshippingový obchod (špecializovaný alebo obyèajný)

Zdroje

Sahovanie bannerov
Nástroj na tvorbu newsletterov
Blog o elektronickom obchodovaní a e-marketingu
Akadémie, tutoriály našich služieb
Technické a obchodné poradenstvo pre profesionálov

Administratíva

Online sahovanie faktúr
Virtuálna peòaženka pre jednoduchšie platby
Automatizácia európskej finanènej komplexity

Doprava

Integrovaný systém spolupráce s hlavnými dopravcami (UPS, DHL, TNT, GLS, DPD, atï.)
Odosielanie do celého sveta
Priaznivé ceny za dopravu
Špeciálne balíèky a ochrana pre odosielate¾a a e-shop
Sledovanie vybavovania objednávky a prepravovaných zásielok

Popredajné služby

Prijímanie odmietnutých zásielok
Popredajný manažment a záruky

###ALL_IN_ONE_SUPPLIER_TITLE###