ZASIELANIE A DODANIE

Rýchle zaslanie do celej Európy so sledovaním zásielky

Spolupracujeme s rýchlymi dopravcami
Sledovanie zásielky online s podacím číslom
Doprava na Baleárske ostrovy, Ceutu, Mellila a na Kanárske ostrovy
Rýchla preprava do celej Európy
CSV súbor s nákladmi na dopravu na ovládacom panely
Modul nákladov na prepravu do PrestaShopu

Často kladené otázky

Ako dlho trvá BigBuy príprava a odoslanie mojej objednávky?

Čas prípravy pre každý výrobok môžete vidieť vedľa jeho dostupnosti. Čas prípravy pre väčšinu výrobkov je 24/48 hodín. Je možné, že vaša objednávky bude odoslaná v ten istý deň, ak obsahuje len výrobky pre okamžitú dodávku a bola zaplatená dopoludnia.
Dodacia lehota závisí od vybranej dopravnej spoločnosti a cieľovej krajiny. Pamätajte, že uvedené časy sú len orientačné a vzťahujú sa na pracovné dni, nezahŕňajú víkendy a sviatky.

Do ktorých krajín môžem svoje objednávky zaslať?

BigBuy je automatizovaný a zásielky odosiela takmer do všetkých krajín sveta expresnou poštou. Napriek tomu zasielanie objednávok do krajín, ktoré nie sú členom EÚ, môže byť spomalené vzhľadom na obmedzenia a špeciálne postupy zo strany colných úradov. Ak máte dropshippingové objednávky z krajín, ktoré nie sú v EÚ, faktúru pre vášho zákazníka vystavíte v položke ponuka objednávok na vašom paneli nastavení.

Môžu sa zásielky posielať na Kanárske ostrovy, do Ceuty a Melilly?

BigBuy posielajú zásielky na Kanárske ostrovy, do Ceuty a Melilly. Pamätajte, že objednávka musí prejs colným úradom. Ak nie ste zaregistrovaný ako španielsky prepravca, nebude môc posiela dropshippingové zásielky na Kanárske ostrovy, do Ceuty a Melilly. Jediný spôsob, ako posla tieto zásielky je tak, že objednávku obdržíte do vášho skladu a potom ju prepošlete svojmu zákazníkovi.

Aké sú náklady na dopravu a čas doručenia?

Môžete dokonca sami vypočítať náklady na dodanie a lehotu dodania v položke nákupný košík BigBuy.

Ponúka BigBuy sledovanie zásielok?

Áno, akúkoľvek zásielku môžete sledovať pomocou podacieho čísla, ktoré nájdete na ovládacom panely.

Čo je zahrnuté v nákladoch na dopravu?

Náklady na dopravu pokrývajú:

  • Vhodné balenie (kartónová krabica, bublinková fólia, vnútorná ochrana, atď.)
  • Prevoz
  • Poistenie
  • Colné odbavenie z miesta pôvodu

Čo je zahrnuté v nákladoch na dopravu mimo Európsku úniu alebo Kanárske ostrovy, Ceutu a Melillu?

V prípade zásielok mimo Európsku úniu alebo na Kanárske ostrovy, Ceutu a Melillu, colné odbavenie a iné daňové poplatky, nie sú zahrnuté. Ak je nutné uplatniť takéto polatky, príjemca bude zodpovedný za úhradu, takisto ako za náklady na dopravu a colné dane v cieľovej krajine, či už bude tovar skutočne dodaný alebo príjemca ich odmietne prijať. Vyvinieme maximálne úsilie, aby sme doručili vaše objednávky v najkratšom možnom čase, ale je potrebné vziať do úvahy predpisy krajiny určenia pre import objednaných položiek, keďže BigBuy za ne nenesie zodpovednosť, ani za účinky spôsobené štrajkmi, ozbrojenými konfliktami alebo inými okolnosťami mimo jeho kontrolu. BigBuy nebude niesť zodpovednosť za meškanie pri colnom odbavení alebo v prípade, že miestne orgány rozhodnú zabaviť akýkoľvek prvok obsiahnutý v zásielke.

Aký treba postupovať v prípade zmien po zaslaní objednávky?

Ak bude nevyhnutné vykonať zmenu v niektorých špecifických údajoch týkajúcich sa adresy odosielateľa, túto je možné vykonať len v prípade, že zásielka ešte nebola odoslaná. Za týmto účelom si budete musieť v zákazníckom servise zriadiť položku „Chyba v objednávke“. Náš personál sa pokúsi odpovedať vám v čo najkratšom možnom čase. Na všetky ostatné prípady sa vzťahuje riešenie anulovania objednávky a vytvorenia novej objednávky. V lehote niekoľkých dní vám BigBuy vráti náklady na zrušenú objednávku.

Ako zrušiť objednávku?

Ak si z akéhokoľvek dôvodu želáte zrušiť objednávku a zastaviť jej zaslanie, môžete tak urobiť v menu Objednávky na vašom Paneli Nastavení.

Upozorňujeme vás však, že kvôli vysokej automatizácii pri správe objednávok môže byť čas na zrušenie objednávky krátky. Proces zrušenia je automatický, takže ak systém už neumožňuje zrušiť objednávku, zrušenie už nebude možné.

Prosíme vás, aby ste predtým ako odošlete vaše objednávky, dôkladne skontrolovali dodacie adresy, ceny, produkty, množstvá a popisy.

Čo musíte urobiť po doručení objednávky?

Všetky naše výrobky opúšťajú skladové priestory dôkladne zabalené.

V prvom rade musíte skontrolovať, či počet prevzatých balíkov zodpovedá počtu odoslaných balíkov. Ďalej dôkladne skontrolovať každý balík zvonku, či na ňom nie sú viditeľné stopy poškodenia obalu, ku ktorým mohlo dôjsť pri manipulácii s ním, napr. stopy po údere, vydutiny, diery, akékoľvek známky svedčiace o možnom poškodení tovaru. Je nevyhnutné, aby ste v takomto prípade podpísali dodací list od šoféra alebo doručovateľa, buď vo forme papierového dokumentu alebo v elektronickej podobe (PDA), s označením BALÍK VIDITEĽNE POŠKODENÝ. Ak prevezmete balík a nepodpíšete dokument BALÍK VIDITEĽNE POŠKODENÝ, ale následne nám pošlete fotodokumentáciu s viditeľným poškodením tovaru, chyba vám automaticky nebude uznaná.

Ak ste Dropshipper, používajte potvrdenia o objednávke a zasielajte ich svojim zákazníkom, aby si zvykli na tieto dobré spôsoby spolupráce, tak ako to robí BigBuy so svojimi distribútormi.

Ako môžem urobi sledovanie zásielky alebo tracking?

Spoloènos BigBuy zaviedla na svojom riadiacom paneli ponuku s cie¾om zobrazi najnovšie informácie o sledovaní najnovších objednávok. Nájdete ju v sledovaniach, pod ponukou objednávok. Na tejto ponuke si môžete vybra, èi chcete zobrazi informácie o sledovaní jednej objednávky alebo všetkych objednávok naraz, ako aj filtrova informácie na základe stavu sledovania.

Pripomíname vám, že by ste mali pravidelne kontrolova záložku „Problémy“, aby ste v prípade potreby mohli kontaktova svojho zákazníka a tieto problémy vyrieši. Po zvládnutí problému ho môžete oznaèi ako preèítaný, aby ste rozlíšili problémy, ktoré už boli spracované, od tých èakajúcich, ktoré èakajú na vyriešenie.

Sledovania si môžete tiež stiahnu na záložke Stiahnu sledovania.

Aké druhy prepravy existujú na BigBuy?

Na BigBuy momentálne máte k dispozícii 3 rôzne druhy prepravy. Služba bez POD (tlač na požiadanie): toto je poštová služba, ktorá neobsahuje podpis po doručení objednávky, takže pri doručení existuje určité riziko sporu. V BigBuy je predstavená obálkou. Služba so POD (tlač na požiadanie): v tomto prípade ide o službu, ktorá pri doručení objednávky zahŕňa podpisovú službu. V BigBuy je predstavená škatuľou a ceruzkou. Paletová služba: ide o doručenie na palete. Pamätajte, že na to budete potrebovať prístupný priestor na vykládku, ako aj stroje a prostriedky na príjem dodávky. V BigBuy je predstavená paletou a ceruzkou. + info