Aktivujte si vekoobchodný balíèek, ktorý sa k Vám najlepšie hodí

vyberte kartu s riešením, ktoré Vám vyhovuje

Máme ve¾koobchodný balíèek pre každý typ zákazníka

Kto môže mať záujem:

Pre klientov, ktorí berú do úvahy komplexné riešenie na kľúč, založené na online 360º synchonizovanom obchode s BigBuy, zahŕňa blog a množstvo nástrojov. Títo klienti musia kúpiť jednotlivé položky za veľkoobchodnú cenu a dropshippingovej služby.

Pack b2b
Pack ecommerce
Pack marketplace

Registračný poplatok 45,00 €

0 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

69,00 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

99,00 € / mesiac

Tento balík nie je kompatibilný s 360º dropshippingovým obchodom Pre zákazníkov, ktorí si chcú založi vlastný obchod, alebo ktorí chcú ma úplne synchronizovaný dropshippingový obchod v BigBuy: katalóg, zásoby, objednávky, prepravné spoloènosti, náklady na prepravu a sledovanie objednávok. Zahàòa prístup do Multikanálovej integraènej platformy. Po zakúpení Balíèka elektronického obchodu, môžete získa vᚠ360Âo dropshippingový obchod a y konektor na softvér elektronického obchodu, ktorý si budete pria. Pre zákazníkov, ktorí chcú predáva cez trhy. Zahàòa prístup do Multikanálovej integraènej platformy. Po zakúpení Balíèka trhov, môžete získa konektory na trhy, ktoré si budete pria. V tomto balíèku bude ma k dispozícií prenájom konektorov ku softvérovým elektronickým obchodom a získanie 360Âo dropshippingového obchodu

Zahŕňa:

Vrátane balíèka B2B a navyše:

Zahàòa balíèek elektronického obchodu a okrem toho:

 • Odlišné množstvá za vekoobchodné ceny
 • Automatické zľavy až do výšky 10 % z DC
 • Možnos až 3 dropshippingových zásielok za mesiac
 • Možnos blokovanie zásob na 7 dní
 • Sahovanie sledovania zásielok
 • Minimum order €1.50
 • Neobmedzené dropshippingové zásielky
 • API pre katalóg, objednávky, prepravcov a sledovanie zásielok
 • Katalóg produktov BigBuy pre FTP v súboroch CSV/XML
 • Katalóg v 24 európskych jazykoch
 • Hromadné nahrávanie objednávok zo súborov CSV
 • Objednávky spojené do jedinej zásielky
 • Multi-Channel Integration Platform
 • Konektory ku Softvérovým elektronickým obchodom
 • 360°dropshippingový obchod
 • Stiahnuť online marketingové materiály
 • Minimálna objednávka 0,01 €
 • Konektory pre trhy

Kto môže mať záujem:

Pre klientov, ktorí si želajú mať ich vlastný obchod on-line, ale si želajú komplexné riešenie pre synchronizáciu BigBuy s akýmkoľvek softvérom elektronického obchodu len málo kliknutiami.
Je to platforma, ktorá centralizuje, riadi a synchronizuje všetky potreby Vášho dropshippingového obchodu a nákupných radcov.
Títo klienti musia kúpiť jednotlivé položky za veľkoobchodnú cenu a dropshippingovej služby.

Pack b2b
Pack ecommerce
Pack marketplace

Registračný poplatok 45,00 €

0 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

69,00 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

99,00 € / mesiac

Tento balík nie je kompatibilný s Viackanálovou integračnou platformou Pre zákazníkov, ktorí vyvíjajú svoj vlastný dropshippingový obchod ale používajú našu platformu, aby si zosynchronizovali katalóg, zásoby, objednávky, prepravné spoloènosti, náklady na prepravu a sledovanie objednávok. Pre zákazníkov, ktorí vyvíjajú svoj vlastný dropshippingový obchod ale používajú našu platformu, aby si zosynchronizovali katalóg, zásoby, objednávky, prepravné spoločnosti, ceny na prepravu a sledovanie objednávok.

Zahŕňa:

Vrátane balíèka B2B a navyše:

Zahàòa balíèek elektronického obchodu a okrem toho:

 • Odlišné množstvá za vekoobchodné ceny
 • Automatické zľavy až do výšky 10 % z DC
 • Možnos až 3 dropshippingových zásielok za mesiac
 • Možnos blokovanie zásob na 7 dní
 • Sahovanie sledovania zásielok
 • Minimum order €1.50
 • Neobmedzené dropshippingové zásielky
 • API pre katalóg, objednávky, prepravcov a sledovanie zásielok
 • Katalóg produktov BigBuy pre FTP v súboroch CSV/XML
 • Katalóg v 24 európskych jazykoch
 • Hromadné nahrávanie objednávok zo súborov CSV
 • Objednávky spojené do jedinej zásielky
 • Multi-Channel Integration Platform
 • Konektory ku Softvérovým elektronickým obchodom
 • 360°dropshippingový obchod
 • Stiahnuť online marketingové materiály
 • Minimálna objednávka 0,01 €
 • Konektory pre trhy

Kto môže mať záujem:

Pre klientov s počítačovými znalosťami, ktorí vedia ako synchronizovať ich vlastný elektronický obchod s katalógom BigBuy z API alebo prostredníctvom CSV/XML súborov pre FTP. Títo klienti si potrebujú kúpiť jednotlivé položky za velkoobchodné ceny a našu dropshippingovú službu.

Pack b2b
Pack ecommerce
Pack marketplace

Registračný poplatok 45,00 €

0 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

69,00 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

99,00 € / mesiac

Tento balík nie je kompatibilný s API, FTP, CSV, XML Pre klientov schopných synchronizovať katalóg BigBuy cez súbory CSV/XML alebo cez API. Pre zákazníkov, ktorí si chcú predáva cez trhy, alebo ktorí chcú ma úplne synchronizovaný dropshippingový obchod v BigBuy: katalóg, zásoby, objednávky, prepravné spoloènosti, náklady na prepravu a sledovanie objednávok. Zahàòa prístup do Multikanálovej integraènej platformy. Po zakúpení Balíèky trhov, môžete získa svoj 360Âo dropshippingový obchod, konektory ku softvérom elektronickému obchodu a konektory ku trhom.

Zahŕňa:

Vrátane balíèka B2B a navyše:

Zahàòa balíèek elektronického obchodu a okrem toho:

 • Odlišné množstvá za vekoobchodné ceny
 • Automatické zľavy až do výšky 10 % z DC
 • Možnos až 3 dropshippingových zásielok za mesiac
 • Možnos blokovanie zásob na 7 dní
 • Sahovanie sledovania zásielok
 • Minimum order €1.50
 • Neobmedzené dropshippingové zásielky
 • API pre katalóg, objednávky, prepravcov a sledovanie zásielok
 • Katalóg produktov BigBuy pre FTP v súboroch CSV/XML
 • Katalóg v 24 európskych jazykoch
 • Hromadné nahrávanie objednávok zo súborov CSV
 • Objednávky spojené do jedinej zásielky
 • Multi-Channel Integration Platform
 • Konektory ku Softvérovým elektronickým obchodom
 • 360°dropshippingový obchod
 • Stiahnuť online marketingové materiály
 • Minimálna objednávka 0,01 €
 • Konektory pre trhy

Kto môže mať záujem:

Pre zákazníkov, ktorí svoju predajnú stratégiu s predajom zakladajú na elektronickom obchode ako Ebay, Amazon, Cdiscount, Fnac, Carrefour, atď. Ako pre tých, ktorí nakupujú predtým zásoby, tak aj pre tých, ktorí používajú dropshippingovú službu. Oba druhy klientov si potrebujú nakupovať jednotlivé predmety za veľkoobchodnú cenu PVD.

Pack b2b
Pack ecommerce
Pack marketplace

Registračný poplatok 45,00 €

0 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

69,00 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

99,00 € / mesiac

Pre klientov, ktorí odhadujú, že nemusia kúpiť veľké množstvá jednej položky, keďže môžu nakúpiť jednotlivé položky za veľkoobchodnú cenu a aj získať dodatočné zľavy. Je to perfektné pre klientov, ktorí posielajú všetky objednávky do ich skladu; sú povolené len 3 dropshippingové zásielky za mesiac. Pre zákazníkov, ktorí si môžu zosynchronizova katalóg BigBuy pomocou súborov CSV/Xml XML alebo pomocou API. Pre zákazníkov, ktorí si chcú predáva cez trhy, alebo ktorí chcú ma úplne synchronizovaný dropshippingový obchod v BigBuy: katalóg, zásoby, objednávky, prepravné spoloènosti, náklady na prepravu a sledovanie objednávok. Zahàòa prístup do Multikanálovej integraènej platformy. Po zakúpení Balíèky trhov, môžete získa svoj 360Âo dropshippingový obchod, konektory ku softvérom elektronickému obchodu a konektory ku trhom.

Zahŕňa:

Vrátane balíèka B2B a navyše:

Zahàòa balíèek elektronického obchodu a okrem toho:

 • Odlišné množstvá za vekoobchodné ceny
 • Automatické zľavy až do výšky 10 % z DC
 • Možnos až 3 dropshippingových zásielok za mesiac
 • Možnos blokovanie zásob na 7 dní
 • Sahovanie sledovania zásielok
 • Minimum order €1.50
 • Neobmedzené dropshippingové zásielky
 • API pre katalóg, objednávky, prepravcov a sledovanie zásielok
 • Katalóg produktov BigBuy pre FTP v súboroch CSV/XML
 • Katalóg v 24 európskych jazykoch
 • Hromadné nahrávanie objednávok zo súborov CSV
 • Objednávky spojené do jedinej zásielky
 • Multi-Channel Integration Platform
 • Konektory ku Softvérovým elektronickým obchodom
 • 360°dropshippingový obchod
 • Stiahnuť online marketingové materiály
 • Minimálna objednávka 0,01 €
 • Konektory pre trhy

Kto môže mať záujem:

Internetové obchody, ktoré nakupujú kolektívne potrebujú našu exkluzívnu službu Blokovanie zásob na 7 dní. Sú to zákazníci, ktorí chcú obèas kupova odlišné množstvá za vekoobchodné ceny. Táto možnos je zaujímavá pre tých, ktorí kombinujú viac objednávok do jednej zásielky ako aj pre tých, ktorí využívajú našu dropshippingovú službu .

Pack b2b
Pack ecommerce
Pack marketplace

Registračný poplatok 45,00 €

0 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

69,00 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

99,00 € / mesiac

Pre klientov, ktorí odhadujú, že nemusia kúpiť veľké množstvá jednej položky, keďže môžu nakúpiť jednotlivé položky za veľkoobchodnú cenu a aj získať dodatočné zľavy. Je to perfektné pre klientov, ktorí posielajú všetky objednávky do ich skladu; sú povolené len 3 dropshippingové zásielky za mesiac. Pre zákazníkov, ktorí si môžu zosynchronizova katalóg BigBuy pomocou súborov CSV/Xml XML alebo pomocou API. Tento balíček je iba kompatibilný v prípade, že softvér, ktorý používate je jedným z tých, ktoré máme na našej platforme.

Zahŕňa:

Vrátane balíèka B2B a navyše:

Zahàòa balíèek elektronického obchodu a okrem toho:

 • Odlišné množstvá za vekoobchodné ceny
 • Automatické zľavy až do výšky 10 % z DC
 • Možnos až 3 dropshippingových zásielok za mesiac
 • Možnos blokovanie zásob na 7 dní
 • Sahovanie sledovania zásielok
 • Minimum order €1.50
 • Neobmedzené dropshippingové zásielky
 • API pre katalóg, objednávky, prepravcov a sledovanie zásielok
 • Katalóg produktov BigBuy pre FTP v súboroch CSV/XML
 • Katalóg v 24 európskych jazykoch
 • Hromadné nahrávanie objednávok zo súborov CSV
 • Objednávky spojené do jedinej zásielky
 • Multi-Channel Integration Platform
 • Konektory ku Softvérovým elektronickým obchodom
 • 360°dropshippingový obchod
 • Stiahnuť online marketingové materiály
 • Minimálna objednávka 0,01 €
 • Konektory pre trhy

Kto môže mať záujem:

Pre zákazníkov, ktorí predávajú na online kanáli, ale nakupujú za tradičný veľkoobchodný predaj, a to prostredníctvom jednej zásielky do vášho obchodu, logistiky alebo FBA. Môžu sa kúpiť veľké množstvá, ako aj jednotlivé položky za veľkoobchodnú cenu.

Pack b2b
Pack ecommerce
Pack marketplace

Registračný poplatok 45,00 €

0 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

69,00 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

99,00 € / mesiac

Pre klientov, ktorí odhadujú, že nemusia kúpiť veľké množstvá jednej položky, keďže môžu nakúpiť jednotlivé položky za veľkoobchodnú cenu a aj získať dodatočné zľavy. Je to perfektné pre klientov, ktorí posielajú všetky objednávky do ich skladu; sú povolené len 3 dropshippingové zásielky za mesiac. Pre zákazníkov, ktorí si môžu zosynchronizova katalóg BigBuy pomocou súborov CSV/Xml XML alebo pomocou API., Pre zákazníkov, ktorí chcú 360Âo dropshippingový obchod úplne zosynchronizovaný s BigBuy: katalóg, zásoby, objednávky, prepravné spoločnosti, ceny za prepravu a sledovanie objednávok. Zahŕňa prístup do Multikanálovej integračnej platformy a elektronického obchodu.

Zahŕňa:

Vrátane balíèka B2B a navyše:

Zahàòa balíèek elektronického obchodu a okrem toho:

 • Odlišné množstvá za vekoobchodné ceny
 • Automatické zľavy až do výšky 10 % z DC
 • Možnos až 3 dropshippingových zásielok za mesiac
 • Možnos blokovanie zásob na 7 dní
 • Sahovanie sledovania zásielok
 • Minimum order €1.50
 • Neobmedzené dropshippingové zásielky
 • API pre katalóg, objednávky, prepravcov a sledovanie zásielok
 • Katalóg produktov BigBuy pre FTP v súboroch CSV/XML
 • Katalóg v 24 európskych jazykoch
 • Hromadné nahrávanie objednávok zo súborov CSV
 • Objednávky spojené do jedinej zásielky
 • Multi-Channel Integration Platform
 • Konektory ku Softvérovým elektronickým obchodom
 • 360°dropshippingový obchod
 • Stiahnuť online marketingové materiály
 • Minimálna objednávka 0,01 €
 • Konektory pre trhy

Kto môže mať záujem:

Pre zákazníkov, ktorí nakupujú vo vekoobchode a uskladòujú produkty v sklade ich predávajú ïalej, ako napríklad tradièné obchody, distribútori alebo skladníci, firmy s propagaènými darèekmi, priami predajcovia... Potrebujú nakupova rovnako veké množstvá ako aj odlišné množstvá za vekoobchodné ceny.

Pack b2b
Pack ecommerce
Pack marketplace

Registračný poplatok 45,00 €

0 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

69,00 € / mesiac

Registračný poplatok 90,00 €

99,00 € / mesiac

Pre klientov, ktorí odhadujú, že nemusia kúpiť veľké množstvá jednej položky, keďže môžu nakúpiť jednotlivé položky za veľkoobchodnú cenu a aj získať dodatočné zľavy. Je to perfektné pre klientov, ktorí posielajú všetky objednávky do ich skladu; sú povolené len 3 dropshippingové zásielky za mesiac. Tento balík je kompatibilný iba v prípade, ak si chcete zväčšiť váš obchod alebo elektronický obchod. Tento balík je kompatibilný iba v prípade, ak si chcete zväčšiť váš obchod alebo elektronický obchod alebo predaj na trhoch.

Zahŕňa:

Vrátane balíèka B2B a navyše:

Zahàòa balíèek elektronického obchodu a okrem toho:

 • Odlišné množstvá za vekoobchodné ceny
 • Automatické zľavy až do výšky 10 % z DC
 • Možnos až 3 dropshippingových zásielok za mesiac
 • Možnos blokovanie zásob na 7 dní
 • Sahovanie sledovania zásielok
 • Minimum order €1.50
 • Neobmedzené dropshippingové zásielky
 • API pre katalóg, objednávky, prepravcov a sledovanie zásielok
 • Katalóg produktov BigBuy pre FTP v súboroch CSV/XML
 • Katalóg v 24 európskych jazykoch
 • Hromadné nahrávanie objednávok zo súborov CSV
 • Objednávky spojené do jedinej zásielky
 • Multi-Channel Integration Platform
 • Konektory ku Softvérovým elektronickým obchodom
 • 360°dropshippingový obchod
 • Stiahnuť online marketingové materiály
 • Minimálna objednávka 0,01 €
 • Konektory pre trhy

Kto môže mať záujem:

Pre klientov, ktorí sporadicky potrebujú kúpiť určité množstvo jedného alebo viacerých položiek za veľkoobchodnú cenu. Darčeky na podujatia, oslavy, svadby, prvé sväté prijímania, krsty, atď.

table-item u-brdr
Pack b2b

Registračný poplatok 45,00 €

0 € / mes

Pre klientov, ktorí odhadujú, že nemusia kúpiť veľké množstvá jednej položky, keďže môžu nakúpiť jednotlivé položky za veľkoobchodnú cenu a aj získať dodatočné zľavy. Je to perfektné pre klientov, ktorí posielajú všetky objednávky do ich skladu; sú povolené len 3 dropshippingové zásielky za mesiac.

Zahŕňa:

 • Odlišné množstvá za vekoobchodné ceny
 • Automatické zľavy až do výšky 10 % z DC
 • Možnos až 3 dropshippingových zásielok za mesiac
 • Možnos blokovanie zásob na 7 dní
 • Sahovanie sledovania zásielok
 • Minimum order €1.50
Porovnať balíčky

Exkluzívne výhody našich balíčkov

Odlišné množstvá za vekoobchodné ceny

Tisícky produktov z katalógu BigBuy, s možnosou nakupova odlišné množstvá za AVP vekoobchodné ceny

Automatická zľava

Dodatoèná zava na AVP od 10% v závislosti od celkovej sumy v nákupnom vozíku.

Dropshippingová služba – Medzinárodné zásielky

Priame zásielky od BigBuy ku konečnému zákazníkovi s názvom a logom vašej firmy +info

Prevodi naravnih govorcev v 24 evropskih jezikov

Nᚠkatalóg je preložený do 24 európskych jazykov profesionálnymi prekladatemi, ktorí sú rodení hovoriaci daného jazyka.

Stiahnuť online marketingové materiály

Ovládací panel obsahuje bannery, obrázky a informaèné bulletiny v mnohých jazykov, ktoré môžete použi na Vašej internetovej stránke.

Blokovanie kapitálu

Blokovanie zásob zadarmo až na 7 dní na časť výrobkov prezentovaných v našom katalógu bez bez nutnosti platiť zálohu. Vynikajúce riešenie pre webové stránky kolektívneho nakupovania. + info

Synchronizujte sa s BigBuy - API / FTP / CSV / XML

Ponúkame mnoho možností, ako zosynchronizovať katalógovú ponuku BigBuy so skladovými zásobami, s dopravcami, nákladmi na prepravu a objednávkami. + info

Viackanálová integračná platforma

Platforma, ktorá centralizuje, spravuje a sychronizuje všetky potreby Vášho dropshippingového obchodu. + info

360° Dropshipping Store

Komplexné riešenie na kľúč založené na 360º online obchode synchronizovanom s BigBuy, ktoré zahŕňa blog a mnoho ďalších nástrojov. + info

Objednávky spojené do jedinej zásielky

Možnosť zjednotenia rôznych objednávok prijatých v jednej zásielke do skladu, logistiky alebo FBA. + info

Hromadné načítavanie objednávok v CSV

Možnosť hromadného načítavania objednávok cez CSV s dropshippingovým odoslaním

Odoslanie prostredníctvom hlavných medzinárodných prepravcov

Integrácia mnohých prepravcov, cien za prepravu a sledovania s hlavnými kuriérmi (UPS, DHL, TNT, GLS, DPD atď.)

Porovnať balíčky

Typ balíka

Bez balíka PACK B2B Pack ecommerce Pack marketplace
 
Exkluzívne výhody našich balíèkov
Tarifa AVP (vrátane odlišných množstiev)

Môžete si kúpiť jednotlivé položky za cenu PVR (odporúčaná maloobchodná cena, aby naši zákazníci predávali vo svojom elektronickom obchode).

Pre B2B zákazníkov, ktorí nakupujú veké množstvá jedného výrobku sme stanovili množstevné zavy na základe zakúpených množstiev.

Zákazníkom, ktorí èasto využívajú množstevné zavy, radíme, aby si aktivovali B2B balíèek, keïže tak získajú za malý jednorazový poplatok prístup k celému katalógu BigBuy pre AVP.

Medzinárodné zásielky

Medzinárodné zásielky hlavnými kuriérmi (UPS, DHL, TNT, GLS, DPD atï.) za neprekonané ceny.

Sledovanie zásielky (Tracking ID)

Už za niekoko hodín od uskutoènenia objednávky dostanete správu so sledovacím èíslom (tracking ID), navyše môžete cez panel nástrojov BigBuy sledova, kde sa balík nachádza a stiahnu si CSV sledovanie.

Stiahnutie on-line faktúry

Náš fakturačný cyklus prebieha každých 10 dní (10, 20 a 30 deň v mesiaci) Zhromaždíme všetky objednávky z každého cyklusu a vystavíme jednu faktúru, aby sme zminimalizovali administratívne a účtovnícke procesy. Faktúry si môžete stiahnuť z ovládacieho panela.

Pozornos zákazníkovi v 16 európskych jazykoch

Našim zákazníkov venujeme pozornos v 16 rôznych európskych jazykoch s rozsiahlym tímom, ktorí môžete kontaktova telefonicky, e-mailom alebo cez kontaktnú oblas BigBuy.

DC (aj pre jednotlivé kusy)

Môžete si kúpiť jednotlivé kusy za DC (distribútorská cena), bez toho, aby ste museli kupovať veľké množstvá produktu, ako je tomu u zákazníkov, ktorí nemajú predplatený balíček.

Automatická zava do 10 %

Na základe hodnoty nákupného košíka sa automaticky vypočíta zľava vo výške až 10%.

Zlacnené produkty nebudú zahrnuté do celkovej hodnoty tovaru v košíku a príslušná zľava nebude odpočítaná.

Hodnota nákupného vozíka nad
Odd. %
+100€
-1,5%
+300€
-2,5%
+600€
-3,5%
+1000€
-5,0%
+2000€
-6,0%
Minimálna objednávka 5,00 € 1,50 € 0,01 € 0,01 €

Minimálna hodnota objednávky sa poèíta na základe hodnoty produktov konkrétnej objednávky. Tieto produkty sú oslobodené od DPH, daní atï.

Služba dropshipping 3 zásielky/mesiac

Môžete využi našu dropshippingovú zásielkovú službu a necha posla tovar priamo koneènému zákazníkovi s názvom a logom Vašej firmy. BigBuy používa neutrálne balenia bez reklamy a Vᚠzákazník samozrejme nikdy neuvidí Vaše náklady.

Najväèšia výhoda dropshippingových zásielok je, že nemusíte ma žiadne zásoby tovaru, neplatíte balné a nemusíte sa zaobera otravným balením a posielaním. + info

Blokovanie kapitálu

Blokovanie zásob zadarmo až na 7 dní na časť výrobkov prezentovaných v našom katalógu bez bez nutnosti platiť zálohu. Vynikajúce riešenie pre webové stránky kolektívneho nakupovania. + info

Pokladnička (spôsob platby)

Táto platobná metóda je najpraktickejšia a najjednoduchšia a nenesie so sebou ïalšie dodatoèné náklady. Je možné doplni bankovým prevodom a tento kredit použi na nové objednávky. V ovládacom paneli nájdete históriu transakcií a možnos previes si kredit na Vᚠbankový úèet alebo na PayPal.

Prenos naročila iz CSV

Na uahèenie týchto operácii ponúka BigBuy možnos stiahnu si CSV s objednávkami s dropshippingovou službou.

Sahovanie súborov z panela nástrojov alebo cez FTP
Všeobecný katalóg produktov a zásob v CSV (v 24 jazykoch)

Ponúkame upravený katalóg BigBuy v súboroch CSV a v 24 európskych jazykoch. Dávame ich k dispozícii cez naše FTP servery.

Súbory CSV prispôsobené Prestashopu (v 24 jazykoch)

Ponúkame súbory CSV prispôsobené Prestashopu až v 24 jazykoch, na uahèenie importu z katalógu v tomto prostredí. Sú k dispozícii cez naše FTP servery.

XML (24 jazykov)

Ponúkame Vám upravený katalóg BigBuy v súboroch XML a v 24 európskych jazykoch. Dávame ich k dispozícii cez naše FTP servery.

CSV cene pošiljanja (cene so približne)

Ponúkame CSV "orientaènými" cenami kuriérov. Pomembno je poudariti, da te cene ne vključujejo stroškov, kot so prostorninska teža, regije ali območja poštnih številk z dodatnimi stroški, maksimalne mere dovoljene po predpisih, itn. Pre developérov a programátorov máme zároveň API-kalkulačku na výpočet nákladov na dopravu a pre neprogramátorov konektor pre Prestashop a Shopify, ako aj možnosť získať 360°dropshippingový obchod, ktorý zvláda synchronizáciu výpočtu nákladov na prepravu a kontakt s partnerskými prepravnými spoločnosťami BigBuy.

API synchronizácia
API Katalog

Ponúkame API, pomocou ktorej sa vývojári a programátori sa môžu pripoji k Vášmu internetovému obchodu, ERP atï. a k celému katalógu v skutoènom èase, štruktúre kategórii a zásobám na BigBuy. + info

API kalkulator tovora

Máme k dispozícii API, aby sa vývojári/programátori dokázali spoji s Vašim internetovým obchodom, ERP atï. a aby v reálnom èase mali prístup k presnej cene a všetkým kuriérom BigBuy, a aby mohli zobra do úvahy hmotnos, množstvo, región alebo poštové smerové èíslo vzhadom na zvýšené výdavky a maximálne rozmery povolené prepravcom.

API Sledenje

Máme k dispozícii API, cez ktorú sa vývojári/programátori môžu pripoji k Vášmu internetovému obchodu, ERP, a aby v reálnom èase mali prístup k sledovaciemu èíslu kuriéra (Tracking ID). Naozaj stojí zato prida do panelu nástrojov Vášho internetového obchodu sledovanie zásielok pomocou Tracking ID lebo vea internetových porovnávaèov toto vníma pozitívne, a navyše Vám zákazníci budú klás menej otázok.

API Naročila

Máme k dispozícii API, pomocou ktorej sa vývojári a programátori môžu pripoji k Vášmu internetovému obchodu, ERP atï., aby boli objednávky automaticky odovzdané spoloènosti BigBuy.

API Naročila razvrščena po datumu

Máme k dispozícii API, pomocou ktorej sa vývojári a programátori môžu pripoji k Vášmu internetovému obchodu, ERP atï., aby boli objednávky automaticky odovzdané spoloènosti BigBuy, dokonca s najneskorším dátumom a hodinou, kedy bude objednávka pripravená, a to všetko v jednej kombinovanej objednávke. Ta API je namenjen distributerjem, ki nimajo zalog v skladišču in morajo pri BigBuyu blokirati zaloge izdelkov, ki jih prodajajo, da bi lahko na naznačen datum/čas (od strani distributerja) lahko naredili edinstveno naročilo pri BigBuyu vseh prodanih izdelkov. Osnovna prednost razvrščanja naročil in pošiljanja istih v skladišče distributerjev, je, da enkrat, ko prejmete izdelke, lahko jih obdelate posamezno, po lokalnih cenah špedicije; pomanjkljivost je, da vključujejo vse druge stroške, kot so: pošiljanje v vaše skladišče, pakiranje in polnjenje v kartonske škatle, delavci, ki jih pripravljajo, sledenje pošiljke in povečani čas pošiljanja strankam.

Moduly pre internetový obchod vyvinuté zákazníkom
Modul Prestashop – výpoèet nákladov

Zákazníci, ktorí využívajú Prestashop softvér, získajú konektor na výpoèet prepravných nákladov, v ktorom sú uvedení všetci kuriéri, ktorí pracujú s BigBuy, a v ktorom sa berie do úvahy hmotnos a vekos, regióny alebo poštové smerovacie èíslo v súvislosti s ïalšími nákladmi, maximálne rozmery povolené prepravcom atï. Je dôležité, aby ste vedeli, že pôvodný softvér Prestashop nepovouje pridáva kuriérov s volumetrickou hmotnosou, a že bez tohto konektoru nie je možné zobrazi presné ceny všetkých kuriérov, ktorí pracujú s BigBuy.

MultiChannel Integration Platform
Spravovanie katalógu

Pomocou niekoľkých kliknutí môžete spravovať a publikovať celý katalóg BigBuy prostredníctvom platformy z akéhokoľvek zariadenia. Šetrite čas a neupravujte CSV ručne.

- 24 európskych jazykov

- Personalizovaný výber kategórií a produktov

Pravidlá pre stanovenie ceny

Jediný nástroj, ktorý vám umožní nastaviť stratégiu marží a sledovať zisky.

- Prispôsobovanie marží a ziskov

- Automatická úprava cien

- Úprava stratégií pre rôzne zariadenia

Sledovanie zásob v reálnom èase

Kompletne automatizovaný nástroj, synchronizovaný s BigBuy. Skoncujte s otravným programovaním synchronizáciou.

- Synchronizácia zásob v reálnom èase

- Vysoké, nízke a automatické úpravy

Správa objednávok

Centralizujte všetky ponuky a spravujte je synchronizovane z jednej jedinej platformy.

- Centrálna správa objednávok z rôznych zariadení

- Kontrola marží a ziskov

- Automatická synchronizácia s BigBuy

- Sledovanie stavu

Zásielky a kuriéri

Toto je jediná platforma, ktorá ponúka integrované riešenie celého logistického procesu.

- Integrácia s prepravnými spoločnosťami (UPS, TNT, DHL, GLS, DPD atď.)

- Automatický výpoèet nákladov na prepravu

- Integrácia sledovania zásielok (pomocou Tracking ID) vo Vašom internetovom obchode alebo trhovisku.

Integrácia s Prestashopom 1.7

Centralizujte, spravujte a synchronizujte Vᚠvlastný Prestashop 1.7, ktorý je z tejto platformy spojený s BigBuy.

- Celková synchronizácia katalógu, skladových zásob, objednávok, prepravných spoločností, poštovného a sledovanie zásielok

- Synchronizácia obrázkov, videí, kategórií, značiek, tagov, obrázkov kategórií atď.

Integrácia do WooCommerce

Sústreďte, spravujte a synchronizujte svoj vlastný WooCommerce z tejto platformy, ktorý je pripojený ku BigBuy.

- Celková synchronizácia katalógu, skladových zásob, objednávok, prepravných spoločností, poštovného a sledovanie zásielok

- Synchronizácia obrázkov, videí, kategórií, značiek, tagov, obrázkov kategórií atď.

Zaèlenenie do Shopify

Sústreïte, spravujte a synchronizujte svoj vlastný Shopify z tejto platformy, ktorý je pripojený ku BigBuy.

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok

- Synchronizácia obrázkov, videí, kategórií, znaèiek, tagov, atï.

Integrácia do Wix

Sústreďte, spravujte a synchronizujte svoj vlastný Wix z tejto platformy, ktorý je pripojený ku BigBuy.

- Celková synchronizácia katalógu, skladových zásob, objednávok, prepravných spoločností, poštovného a sledovanie zásielok

- Synchronizácia obrázkov, videí, kategórií, značiek, tagov, obrázkov kategórií atď.

Integrácia ďalších softvérov do elektronického obchodu Už čoskoro Už čoskoro

Už čoskoro

Pracujeme na integrácií ďalších softvérov do elektronického obchodu, ako sú Prestashop Ready.

Integrácia s inými porovnávaèmi Už čoskoro Už čoskoro

Už čoskoro

Pracujeme na integrácii s ïalšími softvérmi na internetový obchod.

Zaèlenenie do Amazónu

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické združovanie tovaru do kategórií na každom elektronickom trhovisku

- Automatický výpoèet komisie Amazonu

- Pravidlá pre stanovenie ceny, zaokrúhľovanie, marže a zisky

Zaèlenenie do eBay

- Celková synchronizácia katalógu, skladových zásob, objednávok, prepravných spoločností, poštovného a sledovanie zásielok

- Automatické združovanie tovaru do kategórií na každom elektronickom trhovisku

- Pravidlá pre stanovenie ceny, zaokrúhľovanie, marže a zisky

Začlenenie do AliExpressu

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Začlenenie do Rakutenu

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Fnac

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Carrefour

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Eleclerc

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Cdiscount

- Celková synchronizácia katalógu, skladových zásob, objednávok, prepravných spoločností, poštovného a sledovanie zásielok

- Automatické združovanie tovaru do kategórií na každom elektronickom trhovisku

- Pravidlá pre stanovenie ceny, zaokrúhľovanie, marže a zisky

Integrácia do Darty

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do ePrice

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Rue du Commerce

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Conforama

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Wish

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do CDON

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Kaufland

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Worten

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia do Allegro

- Celková synchronizácia katalógu, skladových zásob, objednávok, prepravných spoločností, poštovného a sledovanie zásielok

- Automatické združovanie tovaru do kategórií na každom elektronickom trhovisku

- Pravidlá pre stanovenie ceny, zaokrúhľovanie, marže a zisky

Integrácia do Leroy Merlin

- Úplná synchronizácia katalógu, zásob, objednávok a sledovanie objednávok.

- Automatické priraïovanie výrobkov s kategóriami na každom trhu.

- Cenové pravidlá, zaokrúhŸovanie, marže a zisk.

Integrácia na iné trhy (VidaXL, ManoMano, Emag, etc.) Už čoskoro

Už čoskoro

Pracujeme na integrácií na iné trhy, ako sú Allegro, VidaXL, ManoMano, Emag, etc.

Integrácia s Facebook Dynamics, Ads, afiláciami atï. Už čoskoro

Už čoskoro

Pracujeme na integrácii ïalších predajných kanálov ako sú Facebook Dynamics, Social Ads, afilaèných systémov atï.

360°dropshippingový obchod
MultiChannel Integration Platform
Pravidlá cien a rozpätia zisku

Budete si môcť prispôsobiť maržu a ziskovú stratégiu podľa kanála, pričom ceny sa aktualizujú automaticky.

Pravidlá na zaokrúhľovanie

Táto funkcia Vám umožní zaokrúhliť predajné ceny nadol alebo nahor.

Výber kategórií

Jednoducho si môžete zvoliť, ktoré kategórie výrobkov budete predávať vo Vašom obchode.

Zverejenie v nákupných vyhľadávačoch

Nástoj na automatizáciu s Google Shoppingom, s automatickým odstraňovaním produktov zo zásob. Už čoskoro: automatizácia s Ciao, Kelkoo, Facebook, atď.

Integrácia cien dopravcov a poštovného

Váš obchod bude integrovaný s hlavnými dopravcami (UPS, TNT / Fedex, DHL, atď.) a bude automaticky počítať poštovné.

Sledovanie zásielok integrované vo Vašom Prestashope

Zákazníci, ktorí uskutočnili objednávku vo Vašom obchode, môžu objednávku sledovať priamo z panelu v rámci obchodu.

360°dropshippingový obchod synchronizovaný s BigBuy
Prestashop 1.7

Vytvoríme, zosynchronizujeme a nastavíme váš elektronický obchod Shopify.

Shopify

Vytvoríme, zosynchronizujeme a nastavíme váš elektronický obchod hopify.

Synchronizácia: Katalóg (prijatie, odhlásenie, zásoby), Objednávky, Prepravcovia, Sledovania

Synchronizácia: Katalóg (prijatie, odhlásenie, zásoby), Objednávky, Prepravcovia, . Sledovania

Tematika obchodu podľa katalógu

Na základe našich skúseností sú tematické obchody efektívnejšie, lebo sa lepšie konvertujú a umiestňujú. Môžete si zakúpiť jeden alebo niekoľko 360º dropshippingových obchodov a vybrať si, či chcete, aby mali viac katalógov alebo aby mali tému podľa jedného katalógu.

Šablóny dizajnov

Môžete si vybra z množstva tém, s rôznymi povrchmi a možnosou zmeny farebných odtieòov zákazníkom.

Citlivý dizajn

Všetky naše obchody sa dokonale prispôsobia veľkosti akéhokoľvek zariadenia.

Viacjazyčná internetová stránka

Synchronizácia je k dispozícii v 24 európskych jazykoch a preklady vykonávajú prekladatelia, ktorí sú rodení hovoriaci daného jazyka.

Vlastná doména a hosťovanie

Aby obchod na 100% patril Vám a bol registrovaný pod Vaším menom, ukážeme Vám kde a ako si zaregistrovať doménu a hosťovanie.

SSL certifikát naprieč celým Vaším Prestashop obchodom

Cez doménu Vášho Prestashop obchodu nainštalujeme SSL certifikát.

Rôzne metódy platby

PayPal, karta a bankový prevod.

Štátne dane a polatky

Vytvoríme pre Vás obchod s fakturačnými sadzbami Vašej krajiny.

Rôzne meny

Možnosť inštalácie modulu s rôznymi menami, s eurom ako predvolenou menou.

Sociálne Siete

Integrácia hlavných sociálnych sietí (Facebook, Twitter, atď.) v produktovej karte

Kódy kupónov

Váš obchod Vám umožní vytvárať a používať vlastné kódy kupónov pre propagačné kampane.

Návrh loga

Personalizovaný dizajn loga Vášho dropshippingového obchodu.

Orientácia podľa značiek a tagov

Orientačná štruktúra značiek a tagov je vylepšená a optimalizované pre SEO.

Banner podľa kategórie

Špecifické obrázky ku každej kategórii, aby bola orientácia atraktívnejšia.

Blog
Firemný blog

Váš obchod bude obsahovať blog s technológiou wordpress, ktorý Vám umožní umiestnenie internetovej stránky na úrovni SEO level a dosiahnutie relevancie.

Vytváranie a navrhovanie informaèných bulletinov a bannerov
Nástroje na vytváranie informačných bulletinov

Váš obchod bude obsahovať nástroj, pomocou ktorého môžete vytvárať propagačné bulletiny s odkazmi na karty produktov vo Vašom Prestashope.

Sťahovanie a prispôsobenie bannerov

Máte na výber bannery s rôznym dizajnom, ktoré môžete použi v informaèných bulletinoch a pri návrhu Vášho internetového obchodu. Dostanete k dispozícii nástroj, pomocou ktorého si môžete bannery vemi jednoducho prispôsobi.

Integrácia s Mailchimpom

Náš nástroj je integrovaný s Mailchimpom, takže môžete odosielať správy z tejto platformy.

Stiahnite si materiál sociálneho predaja

Ponúkame vám stiahnutie materiálu pre sociálny predaj Texty, videá, obrázky naformátované pre hlavné sociálne siete, obrázky v HD kvalite, atï.

Zdroje podpory
BigBuy Academy

Prístup k informaènej wiki s technickými aspektami a tutoriálmi pre naše 360°dropshippingové obchody.

BigBuy Blog

Prístup k desiatkam èlánkov o marketingu, internetovom obchode a dropshippingu napísaných profesionálmi z daného sektora s aktuálnymi informáciami.

Sťahovanie fotografií a bannerov

Získate prístup k stovkám bannerov a fotografií, ktoré môžete prida do Vášho dropshippingového obchodu, informaèných bulletinov a komunikácie na sociálnych médiách.

Synchronizácia ( katalógu ) do 24 európskych jazykov

Synchronizácia katalógu je dostupná v 24 európskych jazykoch. Všetky preklady sú vyhotovené profesionálnymi prekladatemi, ktorí sú rodenými hovoriacimi daného jazyka.

Sledenja v vaši Dropshipping trgovini

Zákazníci, ktorí uskutoènili objednávku vo Vašom 360°dropshippingovom obchode, môžu svoju objednávku sledova cez panel nástrojov obchodu.

Automatizovaná synchronizácia objednávok na BigBuy.

Všetky objednávky uskutoènené v 360°dropshippingovom obchode môžete automaticky odosla do BigBuy cez panel nástrojov v Prestashope.

Vïaka tejto funkcii už sa viac nemusíte zdržova s otravným ruèným zadávaním (kopírovaním a lepením všetkých údajov zákazníka) objednávok do BigBuy, èím získate viac èasu na spravovanie Vášho obchodu.

Customer Success Manager

Budete ma k dispozícii pomoc Manažéra zákazníckeho úspechu, ktorého môžete kontaktova prostredníctvom chatu, e-mailu alebo telefonicky, ak máte otázky o Vašom 360°dropshippingovom obchode.

Aktivujte si vekoobchodný balíèek, ktorý sa k Vám najlepšie hodí

Synchronizujte svoje podnikanie s BigBuy

Synchronizovaný dropshippingový obchod

Riešenie na kľúč

Často kladené otázky

Prečo odporúčame BigBuy?

BigBuy je renomovaná medzinárodná spoločnosť alíder v oblasti dodávania dropshippingového obchodu na európskom trhu. Sme ideálnym veľkoobchodom pre váš online obchod, pretože vám ponúkame všetko potrebné pre rozvoj vášho obchodu.

Využívame našu veľkopredajnú kapacitu na nákup veľkého množstva tovaru priamo od výrobcov s cieľom minimalizovať sprostredkovateľské výdavky, čo nám umožňuje ponúknuť našim distribútorom<strong> vysoko konkurenčné ceny a výrazné ziskové rozpätia.</strong>

Prečo by ste nám mali dôverovať?

Tisíce produktov na sklade, prvotriedne značky, novinky a trendové výrobky

• Katalóg preložený do 24 jazykov

• Viac ako 20 000 metrov štvorcových informatizivaných skladových priestorov

• BigBuy riadi celý logistický proces

• Integrovaná platforma pre všetky zariadenia (Prestashop, eBay, Amazon atď.)

• Služba dropshipping

•Vlastné IT a programátorské oddelenie

Vlastné grafické a dizajnérske oddelenie s fotografickým štúdiom

• Samostatné oddelenie pre mnohojazykové profesionálne preklady s rodenými prekladateľmi pre každý jazyk

• Zákaznícke služby dostupné v 16 jazykoch

Čo znamená DC?

Distribútorská cena. DC je veľkoobchodná cena (bez DPH) pre našich zákazníkov s balíčkom B2B alebo vyššie (dokonca aj na jednotlivé kusy)

Čo znamená skratka OMC?

Znamená Odporúčaná Predajná Cena. Cena OPC je predajná cena (bez DPH), ktorú odporúča BigBuy svojim zákazníkom. Samozrejme, že každý distribútor bude musieť k tejto prirátať DPH v závislosti od krajiny, v ktorej pôsobí.

Čo to znamená, ak má produkt špeciálne DC?

Vzhľadom k cene a vlastnostiam produktu bola zľava priamo zahrnutá do DC.

Po vyčerpávajúcom prieskume trhu bola PVR (odporúčaná maloobchodná cena) nastavená tak, aby naši distribútori mohli byť konkurencieschopní.

Čo znamená cena "v obchodoch"?

Je to predajná cena, ktorú môžete väčšinou nájsť v kamenných obchodoch a predajniach.

Aké ziskové rozpätie môžem očakávať? Aká bude moja nákupná cena?

Distribútor nakupuje tovar od BigBuy za veľkoobchodné ceny (vrátane jednotkového tovaru) a ziskové rozpätie predstavuje rozdiel vzhľadom na odporúčanú predajnú cenu BigBuy. Odporúčané marže závisia od viacerých faktorov, ako druh výrobku, a môžu dosiahnuť až 70 %. Konečná marža však závisí od cenovej politiky, ktorú sa rozhodnete používať.

Môžem tovar predávať za akúkoľvek cenu?

Áno, BigBuy sa vám snaží dať vodítko čo sa týka OMC (odporúčanej maloobchodnej ceny), ale vaša predajná stratégia je ľubovoľná a môžete tak uplatniť marže podľa vášho výberu.

Máte otázky o dropshippingu?

Na všetky vaše otázky zodpovieme na tomto odkaze.https://www.bigbuy.eu/sk/dropshipping.html

Ako je dropshippingový obchod zosynchronizovaný s BigBuy?

Na všetky vaše otázky zodpovieme na tomto odkaze.https://www.bigbuy.eu/sk/dropshipping-obchod.html

Ako fungujú CSV/XML súbory?

Na všetky vaše otázky zodpovieme na tomto odkaze.https://www.bigbuy.eu/sk/csv-xml.subory.html

Môžem si zarezervovať tovar, aby som mohol spustiť promo akciu?

Na všetky vaše otázky zodpovieme na tomto odkaze.https://www.bigbuy.eu/sk/blokovanie-kapitalu.html

Aké sú náklady na dopravu?

Na všetky vaše otázky zodpovieme na tomto odkaze.https://www.bigbuy.eu/sk/zasielanie-a-dodanie.html

Aké spôsoby platenia sú dostupné?

Na všetky vaše otázky zodpovieme na tomto odkaze.https://www.bigbuy.eu/sk/druhy-platieb.html

Môžem vystaviť faktúry a bez registrácie ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo firma?

Na legálne vystavenie faktúry treba spĺňať dve požiadavky:

 • Registrácia u orgánov sociálneho zabezpečenia ako samostatne zárobkovo činná osoba s minimálnymi mesačnými nákladmi vo výške € 256, pokiaľ nemáte zľavu alebo €50 paušál ktorý bol nedávno schválený..
 • Registrácia s finančnými úradmi odoslaním registračného formulára (formulár 036 alebo 037) bez ekonomických nákladov.

Pokiaľ si nespĺňate tieto požiadavky a tie ste samostatne zárobkovo činný, zvyšujete tak čiernu ekonomiku , čo má za následok nižší výber daní štátom a nespravodlivú súťaž s inými samostatne zárobkovo činnými osobami a malými a strednými podnikmi, ktorí spĺňajú právne povinnosti.

Máte otázky o predaji medzi rôznymi krajinami Európskej únie?

Na všetky vaše otázky zodpovieme na tomto odkaze.https://www.bigbuy.eu/sk/dane.html

Máte otázky o predaji do mimo-európskych krajín?

Na všetky vaše otázky zodpovieme na tomto odkaze.https://www.bigbuy.eu/sk/dane.html

Máte pochybnosti o predaji na Kanárske ostrovy, Ceutu a Melillu?

Na všetky vaše otázky zodpovieme na tomto odkaze.https://www.bigbuy.eu/sk/dane.html