Aktivirajte paket koji najviše odgovara vašoj tvrtki

PACK
b2b

Naknada za registraciju. 45 €
0 €

PACK
dropship

Naknada za registraciju. 90 €
49 €
245 €
441 €

PACK
enterprise

Naknada za registraciju. 90 €
69 €
345 €
621 €

Odaberite karticu s rješenjem koje vam odgovara

Imamo veleprodajni paket za sve tipove kupaca

Kome su namijenjeni?

Za klijente koji cijene cjelovito rješenje po naèelu "kljuè u ruke", koje se temelji na online trgovini 360º usklaðenoj s Bigbuyem, ukljuèujuæi blog, trgovinu na Facebooku i mnoštvo alata.
Za klijente koji moraju kupovati pojedinaène jedinice po veleprodajnoj cijeni za distributere i
dropshipping usluga.

Pack b2b
Pack dropship
Pack enterprise
Naknada za registraciju. 45 €

0 € / mjesečno

Naknada za registraciju. 90 €

49 € / mes

Naknada za registraciju. 90 €

69 € / mes

Ovaj paket nije kompatibilan s Dropshipping Trgovinom 360º Ovaj paket nije kompatibilan s Dropshipping Trgovinom 360º Za klijente koji žele butik dropshipping upotpunosti sinkroniziran sa BigBuy-em: katalozi, rezerve, narudžbe, prevoznici, cijene slanja robe i praćenja transporta. To uključuje pristup Platformi Multi-Channel Integration i pristup e-tržištima. Nakon što kupite paket Pack Enterprise, moćićete kupiti vaš butik Dropshipping 360º.

Uključeno:

Uključen B2B-Paket kao i:

Uključen Dropshipping Paket kao i:

 • Pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (NPC) preporučenoj u veleprodaji (
 • Automatski popust do 10% prodajne cijene.
 • Do 3 dropshipping isporuke u mjesecu
 • Rezerviranje zaliha do 7 dana
 • Preuzimanje brojeva za praćenje pošiljaka
 • Minimalna narudžba 3 €
 • Neograničena dropshipping isporuka
 • Katalog BigBuy proizvoda putem FTP protokola u CSV/XML datotekama
 • Katalog na 24 europska jezika
 • Unos masovnih narudžbi iz CSV
 • Više narudžbi objedinjenih u jednoj isporuci
 • Preuzmanje materijala za online marketing
 • Minimalna narudžba 0,01 €
 • Višekanalna Integrativna Platforma
 • Integriranje s e-tržištima (samo kod dropshipping trgovine 360º)

Kome su namijenjeni?

Za klijente koji žele imati vlastitu online trgovinu, ali žele integrirano rješenje za usklaðivanje BigBuya s bilo kojim softverom e-trgovine u samo nekoliko klikova.
To je platforma koja centralizira, upravlja i usklaðuje sve potrebe vaše dropshipping trgovine i mehanizama za kupnju.
Za klijente koji moraju kupovati pojedinaène jedinice po veleprodajnoj cijeni za distributere i dropshipping usluga.

Pack b2b
Pack dropship
Pack enterprise
Naknada za registraciju. 45 €

0 € / mjesečno

Naknada za registraciju. 90 €

49 € / mes

Naknada za registraciju. 90 €

69 € / mes

Ovaj paket nije kompatibilan s Višekanalnom Integriranom Platformom Ovaj paket nije kompatibilan s Višekanalnom Integriranom Platformom Za klijente koji žele razviti vlastitu dropshipping trgovinu, ali ipak žele koristiti našu platformu kako bi uskladili katalog, zalihe, narudžbe, prijevoznike, prijevozne troškove i praćenje pošiljaka.

Uključeno:

Uključen B2B-Paket kao i:

Uključen Dropshipping Paket kao i:

 • Pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (NPC) preporučenoj u veleprodaji (
 • Automatski popust do 10% prodajne cijene.
 • Do 3 dropshipping isporuke u mjesecu
 • Rezerviranje zaliha do 7 dana
 • Preuzimanje brojeva za praćenje pošiljaka
 • Minimalna narudžba 3 €
 • Neograničena dropshipping isporuka
 • API za katalog, narudžbe, prijevoznike i praćenje
 • Katalog BigBuy proizvoda putem FTP protokola u CSV/XML datotekama
 • Katalog na 24 europska jezika
 • Unos masovnih narudžbi iz CSV
 • Više narudžbi objedinjenih u jednoj isporuci
 • Preuzmanje materijala za online marketing
 • Minimalna narudžba 0,01 €
 • Višekanalna Integrativna Platforma
 • Integriranje s e-tržištima (samo kod dropshipping trgovine 360º)

Kome su namijenjeni?

Za klijente koji posjeduju informatièka znanja i koji znaju uskladiti vlastitu e-trgovinu s BigBuy katalogom iz API suèelja ili pomoæu CSV/XML datoteka putem FTP protokola. Ovi klijenti trebaju kupovati pojedinaène jedinice po veleprodajnim cijenama za distributere i našoj dropshipping usluzi.

Pack b2b
Pack dropship
Pack enterprise
Naknada za registraciju. 45 €

0 € / mjesečno

Naknada za registraciju. 90 €

49 € / mes

Naknada za registraciju. 90 €

69 € / mes

Ovaj paket nije kompatibilan s API, FTP, CSV, XML Za kupce koji znaju kako se uskladiti s BigBuyevim katalogom pomoću datoteka CSV/XML ili API sučeljem. Za klijente koji žele butik dropshipping upotpunosti sinkroniziran sa BigBuy-em: katalozi, rezerve, narudžbe, prevoznici, cijene slanja robe i praćenja transporta. To uključuje pristup Platformi Multi-Channel Integration i pristup e-tržištima. Nakon što kupite paket Pack Enterprise, moćićete kupiti vaš butik Dropshipping 360º.

Uključeno:

Uključen B2B-Paket kao i:

Uključen Dropshipping Paket kao i:

 • Pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (NPC) preporučenoj u veleprodaji (
 • Automatski popust do 10% prodajne cijene.
 • Do 3 dropshipping isporuke u mjesecu
 • Rezerviranje zaliha do 7 dana
 • Preuzimanje brojeva za praćenje pošiljaka
 • Minimalna narudžba 3 €
 • Neograničena dropshipping isporuka
 • Katalog BigBuy proizvoda putem FTP protokola u CSV/XML datotekama
 • Katalog na 24 europska jezika
 • Unos masovnih narudžbi iz CSV
 • Više narudžbi objedinjenih u jednoj isporuci
 • Preuzmanje materijala za online marketing
 • Minimalna narudžba 0,01 €
 • Višekanalna Integrativna Platforma
 • Integriranje s e-tržištima (samo kod dropshipping trgovine 360º)

Kome su namijenjeni?

Za klijente čija je prodajna strategija isključivo ili djelomično temeljena na e-tržištima, kao što su Ebay, Amazon, Cdiscount, Fnac, Carrefour itd. Isto tako, za klijente koji unaprijed kupuju robu, kao i za one koji koriste našu dropshipping uslugu . Obje grupe moraju predati pojedinačne narudžbe po NPC cijenama preporučenima u veleprodaji.

Pack b2b
Pack dropship
Pack enterprise
Naknada za registraciju. 45 €

0 € / mjesečno

Naknada za registraciju. 90 €

49 € / mes

Naknada za registraciju. 90 €

69 € / mes

Za klijente koji ne moraju nužno kupovati velike kolièine jednog artikla, buduæi da æe moæi nabavljati pojedinaène jedinice po prodajnoj cijeni za distributere i ostvarivati dodatne popuste. Savršeno za klijente koji žele dostavu svih narudžbi na vlastito skladište, uzimajuæi u obzir da su dozvoljene 3 dropshipping isporuke u jednom mjesecu. Za klijente sposobne uskladiti BigBuy katalog putem CSV/XML datoteka ili putem API suèelja. Za klijente koji žele butik dropshipping upotpunosti sinkroniziran sa BigBuy-em: katalozi, rezerve, narudžbe, prevoznici, cijene slanja robe i praćenja transporta. To uključuje pristup Platformi Multi-Channel Integration i pristup e-tržištima. Nakon što kupite paket Pack Enterprise, moćićete kupiti vaš butik Dropshipping 360º.

Uključeno:

Uključen B2B-Paket kao i:

Uključen Dropshipping Paket kao i:

 • Pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (NPC) preporučenoj u veleprodaji (
 • Automatski popust do 10% prodajne cijene.
 • Do 3 dropshipping isporuke u mjesecu
 • Rezerviranje zaliha do 7 dana
 • Preuzimanje brojeva za praćenje pošiljaka
 • Minimalna narudžba 3 €
 • Neograničena dropshipping isporuka
 • BigBuyev katalog proizvoda na CSV/XML datotekama
 • Unos masovnih narudžbi iz CSV
 • Više narudžbi objedinjenih u jednoj isporuci
 • Katalog na 24 europska jezika
 • Minimalna narudžba 0,01 €
 • Višekanalna Integrativna Platforma
 • Integriranje s e-tržištima (samo kod dropshipping trgovine 360º)

Kome su namijenjeni?

Za online trgovine grupne kupnje koje trebaju našu ekskluzivnu uslugu rezerviranje robe na razdoblje od 7 dana. To su klijenti koji u odreðenim prilikama imaju potrebu nabavljati pojedinaène jedinice po prodajnoj cijeni za distributere. Zanimljivo je kako za one koji objedinjavaju više narudžbi u jednu isporuku, tako i za one koje zanima naša dropshipping usluga.

Pack b2b
Pack dropship
Pack enterprise
Naknada za registraciju. 45 €

0 € / mjesečno

Naknada za registraciju. 90 €

49 € / mes

Naknada za registraciju. 90 €

69 € / mes

Za klijente koji ne moraju nužno kupovati velike kolièine jednog artikla, buduæi da æe moæi nabavljati pojedinaène jedinice po prodajnoj cijeni za distributere i ostvarivati dodatne popuste. Savršeno za klijente koji žele dostavu svih narudžbi na vlastito skladište, uzimajuæi u obzir da su dozvoljene 3 dropshipping isporuke u jednom mjesecu. Za klijente sposobne uskladiti BigBuy katalog putem CSV/XML datoteka ili putem API suèelja. Ovaj paket je kompatibilan samo u sluèaju ako se koristi jedan od softvera integriranih s našom platformom

Uključeno:

Uključen B2B-Paket kao i:

Uključen Dropshipping Paket kao i:

 • Pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (NPC) preporučenoj u veleprodaji (
 • Automatski popust do 10% prodajne cijene.
 • Do 3 dropshipping isporuke u mjesecu
 • Rezerviranje zaliha do 7 dana
 • Preuzimanje brojeva za praćenje pošiljaka
 • Minimalna narudžba 3 €
 • Neograničena dropshipping isporuka
 • BigBuyev katalog proizvoda na CSV/XML datotekama
 • Unos masovnih narudžbi iz CSV
 • Više narudžbi objedinjenih u jednoj isporuci
 • Katalog na 24 europska jezika
 • Preuzmanje materijala za online marketing
 • Preuzimanje slika i bannera visoke kvalitete
 • Minimalna narudžba 0,01 €
 • Višekanalna Integrativna Platforma
 • Integriranje s e-tržištima (samo kod dropshipping trgovine 360º)

Kome su namijenjeni?

Za trgovine koje prodaju u online kanalu, ali nabavljaju na tradicionalan naèin u veleprodaji, objedinjavajuæi narudžbe u jednoj isporuci koja se dostavlja na njihovo vlastito skladište, logistiku ili FBA.
Mogu se nabavljati velike kolièine kao i pojedinaène jedinice po veleprodajnoj cijeni za distributere.

Pack b2b
Pack dropship
Pack enterprise
Naknada za registraciju. 45 €

0 € / mjesečno

Naknada za registraciju. 90 €

49 € / mes

Naknada za registraciju. 90 €

69 € / mes

Za klijente koji ne moraju nužno kupovati velike kolièine jednog artikla, buduæi da æe moæi nabavljati pojedinaène jedinice po prodajnoj cijeni za distributere i ostvarivati dodatne popuste. Savršeno za klijente koji žele dostavu svih narudžbi na vlastito skladište, uzimajuæi u obzir da su dozvoljene 3 dropshipping isporuke u jednom mjesecu. Za klijente sposobne uskladiti BigBuy katalog putem CSV/XML datoteka ili putem API suèelja. Za klijente koji žele pristupiti Višekanalnoj Integriranoj Platformi.

Uključeno:

Uključen B2B-Paket kao i:

Uključen Dropshipping Paket kao i:

 • Pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (NPC) preporučenoj u veleprodaji (
 • Automatski popust do 10% prodajne cijene.
 • Do 3 dropshipping isporuke u mjesecu
 • Rezerviranje zaliha do 7 dana
 • Minimalna narudžba 3 €
 • Neograničena dropshipping isporuka
 • BigBuyev katalog proizvoda na CSV/XML datotekama
 • Unos masovnih narudžbi iz CSV
 • Više narudžbi objedinjenih u jednoj isporuci
 • Katalog na 24 europska jezika
 • Preuzimanje slika i bannera visoke kvalitete
 • Minimalna narudžba 0,01 €
 • Višekanalna Integrativna Platforma
 • Integriranje s e-tržištima (samo kod dropshipping trgovine 360º)

Kome su namijenjeni?

Za klijente koji kupuju robu u veleprodaji za dalju prodaju, kao što su tradicionalni trgovci, distributeri ili veletrgovci, tvrtke koje prodaju promotivne poklone, direktna prodaja...
Imaju potrebu kupovanja velikih kolièina kao takoðer i pojedinaènih jedinica po veleprodajnoj cijeni za distributere.

Pack b2b
Pack dropship
Pack enterprise
Naknada za registraciju. 45 €

0 € / mjesečno

Naknada za registraciju. 90 €

49 € / mes

Naknada za registraciju. 90 €

69 € / mes

S ovim paketom ne morate naručivati velike količine jednog artikla, budući da možete predavati pojedinačne narudžbe po NPC cijenama preporučenima u veleprodaji i koristiti druge rabate. Savršeno za klijente koji žele sve isporuke dostavljene na svoje skladište, pri čemu su uključene 3 dropshipping isporuke u jednom mjesecu. Ovaj paket koristi se samo u sluèaju kada želite proširiti vlastitu trgovinu na e-trgovinu Ovaj paket koristi se samo u sluèaju kada želite proširiti vlastitu trgovinu na e-trgovinu

Uključeno:

Uključen B2B-Paket kao i:

Uključen Dropshipping Paket kao i:

 • Pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (NPC) preporučenoj u veleprodaji (
 • Automatski popust do 10% prodajne cijene.
 • Do 3 dropshipping isporuke u mjesecu
 • Rezerviranje zaliha do 7 dana
 • Minimalna narudžba 3 €
 • Neograničena dropshipping isporuka
 • BigBuyev katalog proizvoda na CSV/XML datotekama
 • Unos masovnih narudžbi iz CSV
 • Više narudžbi objedinjenih u jednoj isporuci
 • Katalog na 24 europska jezika
 • Preuzimanje slika visoke rezolucije
 • Minimalna narudžba 0,01 €
 • Višekanalna Integrativna Platforma
 • Integriranje s e-tržištima (samo kod dropshipping trgovine 360º)

Kome su namijenjeni?

Za klijente koji imaju potrebu povremeno kupiti odreðenu kolièinu jednog ili razlièitih artikala u veleprodaji. Pokloni za razne dogaðaje, pokloni za proslave, pokloni za vjenèanje, pokloni za prièest, pokloni za krštenje, itd.

Bez paketa
Pack b2b

Aktivni paket

Naknada za registraciju. 45 €

0 € / mes

Za klijente koji žele ostvariti pojedinaènu nabavu odreðene kolièine i nemaju potrebu za veleprodajnim paketom. Klijentima bez paketa nudi se rabatna skala prema kolièini (u odnosu na preporuèenu cijenu) u smislu kupljene kolièine svakog pojedinog artikla. Za kupce koji ne kupuju velike količine robe postoji mogućnost kupovine pojedinačnih proizvoda po veleprodajnoj PVD cijeni, kao i mogućnost ostvarivanja dodatnih popusta. Savršen je za kupce koji šalju sve narudžbe na skladište, iako je u njemu moguće slanje triju izravnih isporuka mjesečno
S ovim paketon ne morate naručivati velike količine jednog artikla, budući da možete predavati narudžbe po NPC cijeni preporučenoj u veleprodaji i koristiti dodatne rabate.

Uključeno:

Uključeno:

 • Pojedinačne narudžbe po NPC cijeni
 • Raspon stope popusta na količinu (pojedinačno za svaki artikl)
 • Pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (NPC) preporučenoj u veleprodaji (
 • Automatski popust do 10% prodajne cijene.
 • Do 3 dropshipping isporuke u mjesecu
 • Rezerviranje zaliha do 7 dana
 • Minimalna narudžba 3 €

Ekskluzivne prednosti naših paketa

Pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (NPC) preporučenoj u veleprodaji (

Tisuće artikala iz BigBuyevog kataloga uz mogućnost predavanja pojedinačnih narudžbi po NPC cijeni preporučenoj u veleprodaji

Automatski popust

Dropshipping usluga - međunarodna otprema

Direktno slanje pošiljki iz BigBuya krajnjem kupcu s imenom i logotipom vaše tvrtke. +info

Prijevodi izvornih govornika na 24 europska jezika

Naš katalog prevode profesionalni prevoditelji, izvorni govornici, na 24 europska jezika.

Preuzmanje materijala za online marketing

Na svojoj upravljačkoj ploči imate pristup bannerima, slikama i newsletterima na brojnim jezicima koje možete koristiti na svojoj web stranici.

Rezerviranje robe

Nudimo besplatnu uslugu rezervacija zaliha iz našeg kataloga, za najviše 7 dana bez naplate. Savršeno za uvođenje promotivnih akcija na stranicama s grupnom narudžbom. + info

Uskladite se s BigBuyem - API / FTP / CSV / XML

Nudimo mnoge mogućnosti za usklađivanje kataloga, zaliha, narudžbi, isporuke usluga, troškova dostave kao i praćenje istih. + info

Višekanalna Integrativna Platforma

Platforma za centraliziranje, administriranje i sinkroniziranje svih zahtjeva vaše dropshipping trgovine. + info

360° Dropshipping Trgovina

Integrirano rješenje po principu "ključ u ruke", internet-trgovina 360º, usklađena s BigBuyem, te uključuje blog, trgovinu na Facebooku i mnoštvo alata. + info

Usporedba paketa

Vrsta paketa

Bez paketa PACK B2B PACK DROPSHIP PACK ENTERPRISE
 
Ekskluzivne prednosti u okviru naših paketa
Tarifa s NPC cijenom (također i za pojedinačne narudžbe)

Kupujte uz pojedinačne narudžbe po neobvezujućoj prodajnoj cijeni (neobvezujuća preporučena cijena), po kojoj naši klijenti prodaju proizvode u svojoj e-trgovini). Ova opcija preporučuje se za B2B klijente koji žele povremeno kupovati kako bi profitirali od rabata na količinu.

Popust na količinu za povremene kupnje

B2B klijenti koji naručuju velike količine istog artikla mogu profitirati na temelju količine naručenih komada.

Klijentima koji redovno koriste popuste na količinu preporučujemo aktiviranje B2B paketa koji, nakon uplate jednokratnog i značajnog smanjenog iznosa, omogućava pristup cijelom katalogu po NPC cijeni

Međunarodna otprema

Međunarodna otprema putem vodećih prijevoznika (UPS, DHL, TNT, GLS, DPD itd.) i po najpovoljnijim cijenama.

Praćenje pošiljke (broj praćenja pošiljke)

Nekoliko sati nakon predane narudžbe dobivate broj praćenja pošiljke prijevoznika (Tracking-ID). Putem upravljačke ploče na BigBuyu možete pratiti status svoje isporuke i preuzeti CSV datoteku s brojevima praćenja pošiljaka.

Online preuzimanje računa

Obračune vršimo svakih 10 dana (svakog 10., 20. i 30. dana u mjesecu). Skupljamo sve narudžbe zaprimljene u jednom razdoblju obračuna i izdajemo jedan račun kako bismo administrativnu i računovodstvenu proceduru sveli na minimum. Račune možete preuzeti na svojoj upravljačkoj ploči.

Služba za korisnike na 16 europskih jezika

Nudimo službu za korisnike s vrhunski obrazovanim timom koji vam u svakom trenutku stoji na raspolaganju putem telefona, emaila ili BigBuyevih područnih kontakt centara.

DC (i za pojedinačne komade)

Pojedinačne komade možete kupiti po veleprodajnom DC-u (distributerskoj cijeni) bez potrebe za kupnjom velikih količina artikala poput korisnika koji nemaju paket.

Automatski rabat od do 10 %

Na ukupan iznos kupnje automatski će se primijeniti popust od 10%.

Artikli s posebnim PVD-om neće biti uključeni u ukupni iznos kupovine, te se konačni popust neće primijeniti.

Vrijednost kolica prelazi
Odj. %
+100€
-1,5%
+300€
-2,5%
+600€
-3,5%
+1000€
-5,0%
+2000€
-6,0%
Minimalna narudžba 5,00 € 1,50 € 0,01 € 0,01 €

Minimalni iznos narudžbe odnosi se na vrijednost artikla u jednoj konkretnoj narudžbi. PDV, troškovi prijevoza itd. nisu uključeni.

Usluga Dropshippinga 3 pošiljke/mjesec

Naručujte putem dropshippinga i omogućite da se roba s imenom i logotipom vašeg poduzeća isporuči izravno krajnjem kupcu. Koristimo neutralna pakiranja i zatvarače bez BigBuyeve reklame i podrazumijeva se da vaš kupac nikad neće vidjeti iznos vaših nabavnih troškova.

Glavna prednost dropshipping isporuke je u tome da ne morate ulagati sredstva u robu i pakiranje i štedite na opterećujućim troškovima pripreme isporuke. + info

Rezerviranje robe

Nudimo besplatnu uslugu rezervacija zaliha iz našeg kataloga, za najviše 7 dana bez naplate. Savršeno za uvođenje promotivnih akcija na stranicama s grupnom narudžbom. + info

Kasica (oblik plaćanja)

Ovo je najbrži i najugodniji način plaćanja i bez ikakvih dodatnih troškova. Buduće narudžbe možete plaćati bankovnom doznakom ili karticama. Uz to, putem svoje upravljačke ploče dobivate pregled uplata i isplata i mogućnost transferiranja salda na vaš bankovni račun ili kreditnu karticu.

Slanje narudžbi s CSV-a

Kako bi ubrzali ručne operacije na BigBuyu, nudimo mogućnost masovnog prenošenja dropshipping narudžbi putem CSV datoteka.

Preuzimanje datoteka putem upravljačke ploče ili FTP servera
Opći katalog proizvoda i zalihe na CSV datotekama (24 jezika)

Stavljamo vam na raspolaganje ažurirani BigBuyev katalog na CSV datotekama na 24 različita jezika. Pristup omogućen putem našeg FTP servera.

CSV datoteke za Prestashop (24 jezika)

Stavljamo vam na raspolaganje CSV datoteke za Prestashop na 24 jezika, kako bi olakšali uvoz kataloga u ovom okruženju. Stoje vam na raspolaganju putem našeg FTP servera.

XML (24 jezika)

Stavljamo vam na raspolaganje ažurirani BigBuyev katalog na XML datotekama na 24 europska jezika.

Los ponemos a su disposición vía nuestros servidores FTP.

Cijene CSV dostave (okvirne cijene)

Stavljamo na raspolaganje CSV datoteku s orijentacijskim tarifama prijevoznika.

Važno je istaknuti da ove cijene ne uzimaju u obzir parametre kao što su volumetrijska težina, regija ili poštanski kodovi s dodatnim troškovima, maksimalne dimenzije koje dozvoljava agencija, itd.

Disponemos también para desarrolladores/programadores de una API de cálculo de portes, y para los no programadores disponemos de un conector para Prestashop y WooCommece, así como la posibilidad de adquirir nuestra Tienda Dropshipping 360º, que incorpora la sincronización de cálculos de portes y trackings con todos los transportistas disponibles en BigBuy.

Sinkroniziranje API sučelja
API Katalog

Raspolažemo API sučeljem kako bi developeri i programeri mogli povezati vašu e-trgovinu, ERP itd. s BigBuyem i kompletan katalog te preuzimati od BigBuya strukturu kategorija i zalihe. + info

API kalkulator tereta

Raspolažemo API sučeljem kako bi developeri i programeri mogli povezati vašu e-trgovinu, ERP itd. s BigBuyem i pravovremeno preuzimati ispravnu cijenu kao i sve na BigBuyu dostupne prijevoznike uzimajući u obzir zapreminsku masu, regije i poštanske brojeve s dodatnim troškovima kao i najveće dopuštene mase prijevoznika.

API za praćenje.

Raspolažemo API sučeljem kako bi programeri i developeri mogli povezati vašu e-trgovinu, ERP itd. s BigBuyem i pravovremeno preuzimati brojeve za praćenje pošiljaka prijevoznika (Tracking-ID).

Es muy interesante ofrecer el Tracking ID en el panel de control de su ecommerce porque muchos compradores online valoran esto positivamente, además minimizará consultas por parte de sus clientes.

API Narudžbe

Raspolažemo API sučeljem, kako bi developeri/programeri mogli povezati vašu e-trgovinu, ERP itd. s BigBuyem i proslijediti sve narudžbe izravno na BigBuy.

API Narudžbe grupirane po datumu

Raspolažemo API sučeljem, kako bi developeri/programeri mogli povezati vašu e-trgovinu, ERP itd. s BigBuyem i sve narudžbe, koje ste zaprimili do određenog datuma ili vremena, automatski skupiti u jednu zbirnu narudžbu i proslijediti na BigBuy.

Ovaj API je namijenjen distributerima koji nemaju zaliha u skladištu i žele na BigBuyu rezervirati zalihe robe koju prodaju, tako da na kraju navedenog datuma/ vremena (od strane distributera) mogu na BigBuyu napraviti jednu jedinstvenu narudžbu za svu prodanu robu.

La ventaja principal de agrupar pedidos y mandarlos al almacén del distribuidor es que, una vez recibida la mercancía puede expedir cada pedido a precios de transportista locales; las desventajas son que conlleva otros costes como: envío a su almacén, embalajes de cartón y relleno, personal para la preparación, seguimiento de envío y mayor plazo de entrega para sus clientes.

Modul za e-trgovinu koju je razvio kupac
Prestashop Modul - izračun prijevoznih troškova

Za klijente koji koriste softver za Prestashop, stavljamo na raspolaganje sučelje za izračun prijevoznih troškova, uzimajući u obzir zapreminsku masu, regije i poštanske brojeve s dodatnim troškovima za sve na BigBuyu ponuđene prijevoznike kao i najveću dopuštenu masu prijevoznika.

Es importante destacar que el software nativo de Prestashop no permite añadir transportistas con peso volumétrico por lo que, sin este conector, es imposible ofrecer precios exactos de todos los transportistas de BigBuy.

Višekanalna Integrirana Platforma
Upravljanje katalogom

Uz samo nekoliko klikova, možete upravljati cijelim BigBuyevim katalogom i objavljivati ga s platforme na različitim kanalima. Uštedite vrijeme i izbjegnite ručno upravljanje CSV datotekama.

- 24 europska jezika

- Selección personalizada de categorías y productos

Pravila određivanja cijena

Jedini alat na tržištu koji vam omogućava određivanje svoje strategije cijene i marže i praćenje zarada svog poslovanja.

- Prilagođavanje marži i zarada

- Actualización automática de precios

- Estrategia personalizada por canal

Zalihe u realnom vremenu

U potpunosti automatiziran alat, usklađen s BigBuyem. Izbjegnite zamoran zadatak programiranja usklađivanja.

- Sinkronizacija zaliha u realnom vremenu

- Altas,bajas y modificaciones automatizadas

Upravljanje narudžbama

Centralizacija, upravljanje i usklađivanje svih narudžbi na jednoj platformi.

- Višekanalna centralizacija narudžbi

- Control de márgenes y beneficio

- Sincronización automática a BigBuy

- Seguimiento de estados

Otprema i prijevoznici

Jedinstvena platforma koja nudi cjelovito rješenje za kompletnu logistiku.

- Integrirano s prijevoznicima (UPS, TNT, DHL, GLS, DPD, itd.)

- Cálculo automático del coste de envío

- Integración del seguimiento de envío (Tracking ID) dentro de su ecommerce o emarketplace

Integriranje s Prestashopom 1.7

Centralizirajte, upravljajte i uskladite vlastiti Prestashop 1.7 s BigBuyem putem platforme.

- Globalno usklađivanje kataloga, zaliha, narudžbi, prijevoznika, cijena dostave i praćenja

- Sincronización de imágenes, vídeos, categorías, marcas, tags, imágenes de categorías, etc.

Integriranje s drugim softverima E-trgovine (Shopify, Woocommerce, Magento) Stiže uskoro

Stiže uskoro

Trenutno radimo na integriranju drugih softvera kao što su Shopify, WooCommerce i Magento.

Integriranje s Google Shoppingom

- Automatsko usklađivanje kataloga (novi ili izlistani artikli i modifikacije) na Google Shoppingu

- Automatski prestanak objavljivanja proizvoda kojih nema na zalihama na Google Shoppingu

- Mapiranje poveznica s Google Shoppinga na vašu Prestashop trgovinu 1.7

- Pravila formiranja cijena, zaokruživanje na više/niže, marže i zarade

Integriranje s drugim usporednim portalima Stiže uskoro

Stiže uskoro

Trenutno radimo na integriranju drugih softvera e-trgovine.

Integriranje s Amazonom (samo za 360º Dropshipping Trgovinu)

- Globalno usklađivanje kataloga, zaliha, narudžbi, prijevoznika, cijena dostave i praćenja

- Automatsko pridruživanje proizvoda kategorijama na svakom e-tržištu

- Automatski izračun naknada za Amazon

- Pravila formiranja cijena, zaokruživanje na više/niže, marže i zarade

Integriranje s Ebayom (samo za 360º Dropshipping Trgovinu)

- Globalno usklađivanje kataloga, zaliha, narudžbi, prijevoznika, cijena dostave i praćenja

- Automatsko pridruživanje proizvoda kategorijama na svakom e-tržištu

- Automatski izračun naknada za Ebay

- Pravila formiranja cijena, zaokruživanje na više/niže, marže i zarade

Integriranje s drugim e-tržištima (Cdiscount, Fnac itd.) Stiže uskoro

Stiže uskoro

Trenutno radimo na integriranju drugih softvera e-trgovine kao što su Cdiscount, Fnac, Rakuten, itd.

Integracija s Facebook Dynamicsom, Adsom, Affiliationom, itd. Stiže uskoro

Stiže uskoro

Trenutno radimo na integriranju drugih prodajnih kanala kao što su Facebook Dynamics, Social Ads, Affiliate-Netzwerke itd.

Customer Success Manager

Na raspolaganju vam je Customer Success Manager, kojeg možete kontaktirati za svako pitanje u vezi alata putem chata, emaila ili telefona.

360° Dropshipping Trgovina
Višekanalna Integrirana Platforma
Pravila o cijenama i profitnim maržama

Moći ćete odabrati vlastitu strategiju marže i profita putem kanala i automatski ažurirati cijene.

Pravila zaokruživanja

Esta funcionalidad le permitirá redondear los precios de venta.

Odabir kategorije

Podrá escoger, de manera muy sencilla, qué categorías de producto vender en su tienda.

Objavljivanje na shopping tražilicama

Herramienta de automatización a Google Shopping, con despublicación automática de productos sin stock. Próximamente: Ciao, Kelkoo, Facebook, etc.

Integracija cijena prijevoza i dostave

Su tienda estará integrada con los principales transportistas (UPS, TNT/Fedex, DHL, etc.) y hará un cálculo automático del coste de envío.

Integracija praćenja dostave u vaš Prestashop

Los clientes que hayan hecho un pedido en su tienda, podrán realizar un seguimiento del envío desde el panel de control de la misma.

360º Dropshipping Trgovina usklađena s BigBuyem
Prestashop 1.7

Instalamos y configuramos un e-commerce Prestashop versión 1.7 en su hosting.

Usklađivanje: katalog (ulaz i izlaz, zalihe), narudžbe, prijevoznici, praćenje pošiljaka

Catálogo (altas, bajas), stocks, pedidos, transportistas, precios de envío y trackings.

Tematske trgovine sukladno katalogu

Según nuestra experiencia, las tiendas tematizadas son más eficientes, ya que convierten y posicionan mejor. Usted puede comprar una o varias tiendas dropshipping 360º y elegir si quiere que sean multi-catálogo o tematizadas a un catálogo.

Predlošci dizajna

Ofrecemos multitud de diseños a elegir, con diferentes skins y posibilidad de cambiar tonalidades de colores por el cliente.

Odgovorajući dizajn

Todas nuestras tiendas se adaptan perfectamente al tamaño de cualquier dispositivo.

Višejezična web stranica

Sincronización disponible a 24 idiomas europeos, con traducciones realizadas por profesionales nativos de cada idioma.

Vlastita domena i hosting

Para que sea 100 % de su propiedad y esté a su nombre, le indicamos dónde y cómo registrar el dominio y el hosting.

SSL putem vaše Prestashop trgovine

Instalamos el certificado SSL en todo el dominio de su tienda Prestashop.

Razni načini plaćanja

PayPal, tarjeta y transferencia.

Porezi i davanja državi

Configuramos la tienda con las tasas de su país de facturación.

Viševalutno

Posibilidad de instalar un módulo multi-moneda, con el euro por defecto.

Društvene Mreže

Integración en la ficha de producto de las principales redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)

Šifre za kupone

Su tienda le permitirá la creación y uso de códigos de cupón personalizados para campañas promocionales.

Dizajn logotipa

Diseño personalizado del logotipo de su tienda dropshipping.

Navigacija prema brandovima i oznakama

Estructura de navegación por marcas y tags mejorada y optimizada para SEO.

Bannr prema kategorijama

Imágenes específicas para cada categoría, para hacer más atractiva la navegación.

Integriranje s e-tržištima
Integracija eBaya i Amazona

Poptuno usklađivanje kataloga, zaliha, narudžbi, prijevoznika, cijena dostave i praćenja.

Próximamente: Cdiscount, Rakuten, Fnac. etc.

Blog
Korporativni blog

Su tienda incluirá un blog en tecnología Wordpress, que le ayudará a posicionar su web a nivel SEO y a conseguir relevancia.

Kreiranje i dizajn newslettera i bannera
Alati za izradu objave

Su tienda incluirá una herramienta con la que crear de manera muy sencilla newsletters promocionales con links a las fichas de producto de su Prestashop.

Preuzimanje i prilagođavanje banera

Ofrecemos banners con diferentes diseños para utilizar en sus newsletters y en el diseño de su e-commerce. Contará con una herramienta con la que personalizarlos de manera muy sencilla.

Integracija s Mailchimpom

Nuestra herramienta está integrada con Mailchimp, para que pueda hacer los envíos desde esta plataforma.

Facebook Trgovina
Obrazac Facebook Trgovine

Con su tienda dropshipping 360º se entrega un módulo para la creación de una tienda en Facebook.

Izvori podrške
BigBuy akademija

Acceso a una wiki formativa sobre aspectos técnicos y tutoriales de nuestra Tienda Dropshipping 360º.

BigBuy blog

Acceso a decenas de artículos sobre marketing, e-commerce y dropshipping, redactados por profesionales del sector y con información actualizada.

Preuzimanje slika i banera

Podrá acceder a cientos de banners y fotografías para implementarlas en su tienda dropshipping, newsletters y comunicaciones en redes sociales.

Sinkroniziranje (katalog) na 24 europska jezika

Sincronización disponible del catálogo en hasta 24 idiomas europeos. Todas las traducciones están realizadas por profesionales nativos de cada idioma.

BigBuyev kalkulator tereta u vašoj Dropshipping trgovini

Su tienda hará un cálculo automático del coste de envío, teniendo en cuenta aspectos como el peso volumétrico, regiones o códigos postales con costes adicionales, medidas máximas que admiten las agencias, etc.

Praćenja u vašoj Dropshipping trgovini

Los clientes que hayan hecho un pedido en su tienda dropshipping 360º, podrán realizar un seguimiento del envío desde el panel de control de la misma.

Automatska sinkronizacija narudžbi s BigBuyem

Sve narudžbe pristigle u vašu 360º Dropshipping Trgovinu možete automatski proslijediti na BigBuy putem Prestashop upravljačke ploče.

Con esta funcionalidad evitará la tediosa tarea de hacer manualmente los pedidos en BigBuy (copiando y pegando todos los datos de entrega del cliente) por lo que ahorrará tiempo gestionando su tienda.

Customer Success Manager

Na raspolaganju vam je Customer Success Manager, kojeg možete kontaktirati za svako pitanje u vezi vaše 360º Dropshipping Trgovine, putem chata, emaila ili telefona.

Aktivirajte paket koji najviše odgovara vašoj tvrtki

PACK
b2b

Naknada za registraciju. 45 €
0 €

PACK
dropship

Naknada za registraciju. 90 €
49 €
245 €
441 €

PACK
enterprise

Naknada za registraciju. 90 €
69 €
345 €
621 €

Sinkronizirajte se s BigBuyem

Sinkronizirana dropshipping trgovina

Ključno rješenje

Često postavljana pitanja

Zašto vam preporučujemo da odaberete BigBuy?

BigBuy je renomirana firma na međunarodnom nivou i vodeći dropshipping dobavljač na europskom tržištu. Mi smo idealni prodavači na veliko za vašu online trgovinu, jer nudimo sve što vam je potrebno za razvoj.

Koristimo opseg prodaje kako bismo kupovali velike količine robe direktno od proizvođača i na taj način napravili uštede u smislu troškova za posredovanje, što nam omogućava da distributerima nudimo vrlo konkurentne cijene i velike marže.

Zašto biste nam vjerovali ?

Više tisuća artikala na zalihama, uz najbolje brendove, novitete i trendy proizvode

• Katalog je preveden na 24 europska jezika

• Instalirano više od 20 000 m2 informatiziranog skladišta

• BigBuy kontrolira sveukupan logistički proces

• Multichannel Integration Platform (Prestashop, eBay, Amazon itd.)

• Usluga dropshipping

• Slanje robe uz dokaz uplate (dostupno u Španjolskoj i Portugalu)

•Vlastiti IT odjel i Odjel za programiranje

Vlastiti odjel za grafički dizajn s fotografskim studijom

• Odjel za prevođenje višejezičnih sadržaja, prevođenje vrše profesionalci svaki za svoj maternji jezik

• Usluga se pruža klijentima na 6 europskih jezika

Na što se odnosi kratica DC?

DC znači distributerska cijena. DC je veleprodajna cijena (bez PDV-a) za naše korisnike s Paketom B2B ili naprednijim paketom (čak i pri kupnji pojedinačnih komada).

Na što se odnosi kratica PMC?

Means Recommended Retail Price. The RRP Rate is the sale price (without VAT) that BigBuy recommends its customers to sell at. Obviously, each distributor must add the VAT corresponding to the country from which it operates.

Što znači kada proizvod ima posebnu DC?

Zbog vrijednosti i karakteristika ovih proizvoda, popusti su direktno primijenjeni na njihovoj DC.

Preporučena prodajna cijena (PPC) izrađena je prema rezultatima opsežnog istraživanja tržišta, kako bi naši distributeri bili konkurentni.

Što znači cijena "u trgovini"?

To je prodajna cijena po kojoj se određeni proizvod obično može naći u fizičkim trgovinama i robnim kućama.

S kojom profitnom maržom mogu računati? Koja će biti moja cijena koštanja?

Distributer kupuje artikle na BigBuy-u po cijenama na veliko s PDV-om (uključujući i kupovinu na komad), a maržu predstavlja razlika u odnosu na PVR (Prodajna preporučena cijena) BigBuy-a. Preporučene marže ovise o više faktora, poput obitelji proizvoda, i takve cijene mogu biti niže do 70 %, čak i ako finalna marža ovisi o politici cijena o kojoj vi odlučujete.

Mogu li prodavati po kojoj god cijeni želim?

Da, BigBuy vas nastoji orijentirati pomoću PMC-a (preporučene maloprodajne cijene), no vi odlučujete o svojoj prodajnoj strategiji i slobodni ste sami odrediti marže.

Imate li pitanja o dropshippingu?

Odgovore na sva pitanja naći ćete na ovoj poveznici.https://www.bigbuy.eu/hr/dropshipping.html

Kako funkcionira dropshipping trgovina sinkronizirana s BigBuyem?

Odgovore na sva pitanja naći ćete na ovoj poveznici.https://www.bigbuy.eu/hr/dropshipping-trgovina.html

Kako funkcioniraju CSV/XML datoteke?

Odgovore na sva pitanja naći ćete na ovoj poveznici.https://www.bigbuy.eu/hr/csv-xml-datoteke.html

Mogu li rezervirati zalihe kako bih organizirao/la promotivne akcije?

Odgovore na sva pitanja naći ćete na ovoj poveznici.https://www.bigbuy.eu/hr/rezerviranje-robe.html

Koliki su troškovi slanja?

Odgovore na sva pitanja naći ćete na ovoj poveznici.https://www.bigbuy.eu/hr/slanje-i-dostava.html

Koji oblici plaćanja postoje?

Odgovore na sva pitanja naći ćete na ovoj poveznici.https://www.bigbuy.eu/hr/oblici-placanja.html

Mogu li izdati račun bez prethodne prijave kao samostalni radnik ili ako nisam tvrtka?

Dva su preduvjeta za zakonito izdavanje računa:

 • Prijava u sustav zdravstenog i mirovinskog osiguranja kao samostalni radnik uz minimalan mjesečni trošak od 256 € osim ako imate pravo na određeni popust ili na fiksnu stopu od 50 € koja je nedavno uvedena..
 • Prijava u poreznoj upravi koja se ostvaruje predajom obrasca za upis (obrazac 036 ili 037) što ne podrazumijeva nikakav financijski trošak.

Ukoliko ne ispunjavate ove preduvjete, a samostalni ste djelatnik, pridonosite sivoj ekonomiji, a to vodi k tome da država ubire manje poreza i k nelojalnoj konkurenciji u odnosu na druge samostalne djelatnike i mala i srednja poduzeća koja izvršavaju svoje zakonske obveze.

Imate li pitanja o prodaji među zemljama Europske unije?

Odgovore na sva pitanja naći ćete na ovoj poveznici.https://www.bigbuy.eu/hr/porezi.html

Imate li pitanja o prodaji zemljama izvan EU?

Odgovore na sva pitanja naći ćete na ovoj poveznici.https://www.bigbuy.eu/hr/porezi.html

Imate li pitanja o prodaji Kanarskom otočju, Ceuti i Melilli?

Odgovore na sva pitanja naći ćete na ovoj poveznici.https://www.bigbuy.eu/hr/porezi.html