POREZI

Informacije o porezu

Gdje je BigBuyevo sjedište?

Svaka kupovina ostvarena u BigBuyu podložna je španjolskom zakonodavstvu te zakonodavstvu Europske unije baš kao i drugim zakonskim propisima vezanim uz međunarodne transakcije. Sustav kupovine podložan je španjolskom zakonodavstvu tako da će se sve prodajne operacije smatrati izvršenima u Španjolskoj.

Je li u BigBuyeve cijene uključen PDV ili drugi porezi?

Ne. BigBuy vrši prodaju u područjima oslobođenim od PDV-a (poreza na dodanu vrijednost) tako da PDV nije uključen u naše oglasne cijene. Naši su korisnici većinom tvrtke ili samostalni poduzetnici, a oni mogu biti izuzeti plaćanja PDV-a. PDV se, gdje je to primjenjivo, zaračunava na iznos kolica u posljednjem koraku.

Koji će se PDV primijeniti ako naručim iz druge zemlje?

Trenutno se na BigBuyu narudžbe fakturiraju s PDV-om odredišne zemlje ako PDV broj nije valjan u VIES-u.

TRANSAKCIJE MEĐU ZEMLJAMA EUROPSKE UNIJE

Moraju li tvrtke sa sjedištem u EU plaćati PDV prilikom kupovine?

Budući da BigBuy ima sjedište u Španjolskoj, a poduzeće koja fakturira posjeduje PDV identifikacijski broj, svaka kupovina izvršena od strane tvrtki sa sjedištem u bilo kojoj zemlji članici EU-a s PDV ID brojem (PDV identifikacijskim brojem) oslobođena je od PDV-a. Kako bi se to ostvarilo naš sustav mora provjeriti valjanost PDV ID broja preko VIES-ovog portala.

Moraju li tvrtke sa sjedištem u EU s PDV ID brojem plaćati PDV kod isporuka robe unutar Španjolske?

Da, ukoliko roba ne napusti teritorij Španjolske, u Španjolskoj smo po zakonu obvezni zaračunati PDV.

Regije Kanarskih otoka, Ceute i Melille oslobođene su PDV-a i stoga se tretiraju kao izvoz

Moraju li tvrtke sa sjedištem u EU bez PDV ID broja plaćati PDV?

Da, tvrtke te fizičke ili pravne osobe s prebivalištem unutar EU-a bez PDV ID broja dužne su plaćati PDV.

Moram li platiti PDV BigBuyu kod dropshipping pošiljki klijentima iz EU-a bez PDV ID broja, a kojima nisam zaračunao/la PDV?

Prva mogućnost: nalazi li se vaša tvrtka u Španjolskoj, morate platiti PDV budući da se mi isto nalazimo u Španjolskoj, a među španjolskim tvrtkama obvezno je zaračunavanje PDV-a bez obzira na odredište proizvoda. No PDV koji platite BigBuyu je pretporez na koji imate pravo na odbitak i povrat.

Druga mogućnost: nalazi li se vaša tvrtka u bilo kojoj drugoj zemlji članici EU-a, osim Španjolske, te posjeduje PDV ID broj, ne morate platiti PDV.

Treća mogućnost: nalazi li se vaša tvrtka u bilo kojoj drugoj zemlji članici EU-a, osim Španjolske, a ne posjeduje PDV ID broj, tada morate platiti PDV.

TRANSAKCIJE IZVAN EUROPSKE UNIJE

Moraju li tvrtke izvan EU-a plaćati PDV?

Na kupnje od strane tvrtki, fizičkih ili pravnih osoba rezidenata zemalja izvan EU i s isporukama izvan Europske unije nije potrebno platiti PDV, jer će se smatrati izvozom. S druge strane, ako se isporučuje unutar Španjolske ili ostalih zemalja Europske unije, potrebno je platiti PDV.

Trebaju li se platiti porezi ako je pošiljka za Kanarske otoke, Ceutu i Melillu?

Moguće je platiti poreze kao što je IGIC, sve dok je kupac registriran kao španjolski izvoznik.

Moram li platiti PDV BigBuyu kod dropshipping pošiljki klijentima izvan EU-a kojima nisam zaračunao/la PDV?

Ne biste trebali platiti PDV, jer ovo je izvoz.

How to create an invoice for exports outside the European Union

TRANSAKCIJE S KANARSKIM OTOČJEM, CEUTOM I MELILLOM

Moraju li tvrtke te fizičke ili pravne osobe s prebivalištem na Kanarskom otočju ili u Ceuti i Melilli plaćati PDV?

Kanarsko otočje, Ceuta i Melilla imaju vlastiti sustav oporezivanja tako da ih se smatra područjem izvan EU-a. Stoga je svaka kupovina koja se fakturira i isporučuje unutar te zemljopisne zone oslobođena plaćanja PDV-a.

Moraju li tvrtke te fizičke ili pravne osobe s prebivalištem na Kanarskom otočju ili u Ceuti i Melilli plaćati PDV kod pošiljki koje se isporučuju unutar kopnene Španjolske, na Baleare ili u bilo koju drugu zemlju EU-a?

Da, ako je račun izdat na Kanarskom otočju, u Ceuti ili Melilli, ali roba nije napustila teritorij EU-a, španjolski zakon obvezuje zaračunavanje PDV-a.

Osim PDV-a mora li se platiti neki drugi porez kada je riječ o isporuci na Kanarsko otočje ili u Ceutu i Melillu?

Kod ovog tipa kupovine/isporuke, ovisno o regiji, moguće je da postoje dodatne porezne pristojbe.

Moram li platiti PDV BigBuyu kod dropshipping pošiljki klijentima na Kanarsko otočje ili u Ceutu i Melillu, a kojima nisam zaračunao/la PDV?

Ne biste trebali platiti PDV, jer ovo se smatra izvozom.

Molimo vas, imajte na umu da, ako niste registrirani kao španjolski izvoznik, nećete moći obavljati dropshipping dostavu na Kanarske otoke, Ceutu ni Melillu. Moći ćete onamo dostavljati samo ako pošaljete narudžbu svojoj trgovini pa onda svom kupcu. Pošaljete li greškom narudžbe na ijedno od ovih odredišta, vaša će narudžba biti otkazana i dobit ćete povrat sredstava.

DODATNA NAKNADA ZA UJEDNAČAVANJE (samo u Španjolskoj)

Što je dodatna naknada za ujednačavanje i tko joj podliježe?

Dodatna naknada za ujednačavanje poseban je sustav oporezivanja. Obvezni su je plaćati trgovci na malo koji ne vrše nikakvu promjenu na robi koju prodaju, dakle, samostalni trgovci koji prodaju krajnjem kupcu. Kako samostalno zaposlene fizičke osobe tako i zajednička vlasništva podliježu DNU-u.

Što se podrazumijeva pod dodatnom naknadom za ujednačavanje?

Za trgovce na malo znači plaćanje nešto više stope PDV-a u zamjenu za oslobođanje od podnošenja prijave PDV-a poreznoj upravi. PDV plaćate izravno svom dobavljaču što znatno pojednostavljuje postupak. Plaća se samo za dobra i proizvode, ne za usluge. Obveza je trgovca na malo obavijestiti dobavljača (BigBuy)

Sukladno španjolskom Kraljevskom ukazu-zakonu 20/2012 o mjerama za jamčenje stabilnosti državnog proračuna i poticanje konkurentnosti koji uključuje povećanje PDV-a, stope dodatne naknade za ujednačavanje koje stupaju na snagu od 1. rujna 2012. su sljedeće::

5,2 % za proizvode s općom stopom PDV-a od 21 %

1,4 % za proizvode sa smanjenom stopom PDV-a od 10 %, te

0,5 % za proizvode s iznimno smanjenom stopom PDV-a od 4 %

Kako platiti dodatnu naknadu za ujednačavanje u BigBuyu?

Prednost za one koji koriste ovu posebnu opciju je u tome što je web stranica BigBuya postavljena za ovaj oblik oporezivanja. Otvarajuæi raèun na BigBuyu, morate oznaèiti polje "Da, plaæam R.E. (porez radi izjednaèavanja)". Ako ste veæ otvorili raèun, kontaktirajte BigBuyev Odjel Administratora.