ΦΟΡΟΙ

Φορολογικά στοιχεία

Πού λειτουργεί το BigBuy;

Όλες οι αγορές που γίνονται στο BigBuy υπάγονται στην ισπανική και την νομοθεσία της ΕΕ , καθώς και οποιεσδήποτε άλλες νομικές διατάξεις που επηρεάζουν τις διεθνείς συναλλαγές. Το σύστημα αγορών υπάγεται στη ισπανική νομοθεσία οπότε όλες οι πωλήσεις θα πρέπει να θεωρείται ότι γίνονται στην Ισπανία.

Οι τιμές του BigBuy περιλαμβάνουν ΦΠΑ ή άλλους φόρους;

Όχι. Το BigBuy πουλάει σε ορισμένες περιοχές που απαλλάσσονται του ΦΠΑ(Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) έτσι δεν περιλαμβάνεται στις διαφημιζόμενες τιμές. Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες μας είναι κυρίως εταιρείες ή επαγγελματίες και ίσως είναι σε θέση να τον αφαιρέσουν. Ο ΦΠΑ θα προστεθεί, ανάλογα με την περίπτωση, στο τελικό στάδιο του καλαθιού αγορών

Ποιον ΦΠΑ θα εφαρμοστεί αν παραγγείλω από μια διαφορετική χώρα;

Προς το παρόν, οι παραγγελίες στη BigBuy τιμολογούνται με τον ΦΠΑ της χώρας προορισμού, εφόσον ο αριθμός ΦΠΑ δεν είναι έγκυρος στο VIES.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:

Θα πρέπει οι εταιρείες από χώρες της ΕΕ να καταβάλουν τον ΦΠΑ τις αγορές τους;

Δεδομένου ότι το BigBuy λειτουργεί από την Ισπανία και η λογιστική εταιρεία έχει ένα ενδοκοινοτικό ΑΦΜ, όλες οι αγορές που πραγματοποιούνται από εταιρίες που εδρεύουν σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ με αριθμό ΑΦΜ (ενδοκοινοτικό ΑΦΜ) απαλλάσσονται από την καταβολή του ΦΠΑ. Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο το σύστημά μας να εξακριβώσει την εγκυρότητα του αριθμού ΑΦΜ μέσω της πλατφόρμας VIES.

Θα πρέπει οι εταιρείες από χώρες της ΕΕ με αριθμό ΑΦΜ να πληρώσουν το ΦΠΑ, εάν η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται στην Ισπανία;

Ναι, στην περίπτωση που τα προϊόντα δεν φύγουν από την ισπανική επικράτεια, στην Ισπανία, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να χρεώνουμε ΦΠΑ.

Οι περιοχές των Κανάριων Νήσων, Θέουτα και Μελίγια είναι απαλλαγμένες από ΦΠΑ και, συνεπώς, θεωρούνται ως εξαγωγές.

Θα πρέπει οι εταιρείες από χώρες της ΕΕ χωρίς αριθμό ΑΦΜ να πληρώσουν το ΦΠΑ;

Ναι, οι εταιρείες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν σε χώρες της ΕΕ χωρίς ΑΦΜ πρέπει να πληρώσουν το ΦΠΑ.

Είναι απαραίτητο να καταβληθεί το ΦΠΑ στο BigBuy για αποστολές Dropshipping σε πελάτες της ΕΕ, με ΑΦΜ που όμως δεν έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ από εμένα;

Επιλογή 1: Εάν η εταιρεία σας είναι στην Ισπανία, θα πρέπει να πληρώσετε το ΦΠΑ, δεδομένου ότι είμαστε και εμείς επίσης στην Ισπανία και είναι υποχρεωτικό να χρεωθεί το ΦΠΑ μεταξύ ισπανικών εταιρειών ανεξάρτητα από τον προορισμό των προϊόντων. Παρ 'όλα αυτά, ο ΦΠΑ που πληρώνετε στο BigBuy είναι ΦΠΑ επί των εισροών που μπορείτε να αφαιρέσετε και να ανακτήσετε.

Επιλογή 2: Αν η εταιρεία σας είναι σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ισπανίας) και διαθέτει ΑΦΜ, δεν χρειάζεται να πληρώσετε το ΦΠΑ.

Επιλογή 3: Αν η εταιρεία σας είναι σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός της Ισπανίας) και δεν διαθέτει ΑΦΜ, πρέπει να πληρώσετε το ΦΠΑ.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΕ:

Θα πρέπει οι εταιρείες μη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν τον ΦΠΑ;

Οι αγορές που πραγματοποιούνται από εταιρείες, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν σε τρίτες χώρες και με παραδόσεις εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαλλάσσονται από την καταβολή του φόρου ΦΠΑ, δεδομένου ότι θα θεωρούνται ως εξαγωγή. Από την άλλη πλευρά, εάν οι παραδόσεις γίνονται στην Ισπανία ή στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να καταβάλλουν τον ΦΠΑ.

Είναι πιθανό να υπάρξει ανάγκη πληρωμής φόρων αν η αποστολή είναι προς τα Κανάρια, Θέουτα και Μελίγια;

Είναι πιθανή η καταβολή φόρων όπως το IGIC, εφόσον ο πελάτης είναι εγγεγραμμένος ως ισπανικός εξαγωγέας.

Είναι απαραίτητο να καταβληθεί το ΦΠΑ στο BigBuy για αποστολές Dropshipping σε πελάτες εκτός της ΕΕ, που δεν έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ από εμένα;

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ΦΠΑ, καθώς πρόκειται για εξαγωγή.

How to create an invoice for exports outside the European Union

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΑΡΙΟΥΣ ΝΗΣΟΥΣ, ΤΗ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ:

Θα πρέπει οι εταιρείες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν στις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα και τη Μελίγια να πληρώσουν ΦΠΑ;

Λόγω του ειδικου φορολογικό καθεστώς τους, οι Κανάριοι Νήσοι, Η Θέουτα και τη Μελίλια θεωρούνται ως περιοχές εκτός ΕΕ. Ως εκ τούτου, όλες οι αγορές των οποίων τα τιμολόγια και οι παραδόσεις πραγματοποιούνται στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, δεν θα καταβάλλουν ΦΠΑ.

Θα πρέπει οι εταιρείες και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατοικούν στις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα και τη Μελίλια να καταβάλουν τον ΦΠΑ, εάν η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται στην ενδοχώρα της Ισπανία, στις Βαλεαρίδες Νήσους ή οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Ναι, στην περίπτωση που το τιμολόγιο εκδίδεται στις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα και τη Μελίλια, αλλά τα προϊόντα δεν εγκαταλείπουν την επικράτεια της ΕΕ, στην Ισπανία, είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να χρεώνουμε ΦΠΑ.

Εκτός από τον ΦΠΑ, υπάρχουν άλλοι φόροι που πρέπει να καταβληθούν εάν η παράδοση πραγματοποιείται στις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα και τη Μελίλια ;

Για αυτή τη μέθοδο αγοράς/αποστολής, το τελωνειακό σύστημα μπορεί να εφαρμόσει περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις ανάλογα με την περίπτωση της κάθε περιοχής.

Είναι απαραίτητο να καταβληθεί το ΦΠΑ στο BigBuy για αποστολές dropshipping σε πελάτες στις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα και τη Μελίλια, που δεν έχουν επιβαρυνθεί με ΦΠΑ από εμένα;

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ΦΠΑ, καθώς θεωρείται εξαγωγή.

Λάβετε υπόψη ότι αν δεν είστε εγγεγραμμένος ως ισπανός εξαγωγέας, δεν θα μπορείτε να στείλετε dropshipping στις Καναρίους Νήσους, τη Θέουτα ή τη Μελίλια. Ο μόνος τρόπος για να κάνετε αυτές τις αποστολές είναι να στείλετε την παραγγελία στην αποθήκη σας και στη συνέχεια να την στείλετε στον πελάτη σας. Αν κατά λάθος τοποθετήσετε μια παραγγελία σε αυτούς τους προορισμούς, η παραγγελία σας θα ακυρωθεί και θα επιστραφεί.

ΦΟΡΟΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (μόνο για την Ισπανία)

Τι είναι ο φόρος εξισορροπήσεως επί των πωλήσεων και ποίος υπόκειται σε αυτόν;

ο φόρος εξισορροπήσεως επί των πωλήσεων είναι ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς. Είναι υποχρεωτικός για τους λιανοπωλητές οι οποίοι δεν κάνουν καμία μετατροπή στα προϊόντα που πωλούν, τα οποία είναι για τους αυτοαπασχολούμενους εμπόρους που πωλούν στον τελικό πελάτη. Αμφότεροι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φυσικά πρόσωπα και συνιδιοκτησίες υπόκεινται στο ΦΕΠ.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις επί του φόρου εξισορροπήσεως επί των πωλήσεων;

Για τους λιανοπωλητές αυτό συνεπάγεται την καταβολή ενός συντελεστή ΦΠΑ που είναι ελαφρώς υψηλότερος με αντάλλαγμα να μην χρειάζεται να υποβάλλουν δηλώσεις του ΦΠΑ στις φορολογικές αρχές. Με αυτό τον τρόπο, πληρώνετε τον ΦΠΑ απευθείας στον προμηθευτή σας, το οποίο κυρίως απλοποιεί τη διαδικασία. Ισχύει μόνο για εμπορεύματα ή προϊόντα, όχι για τις υπηρεσίες. Είναι ο λιανοπωλητής που πρέπει να ενημερώσει τον προμηθευτή (BigBuy) για το φορολογικό καθεστώτος για τον φόρο επί των πωλήσεων εξισορροπήσεως που πρέπει να περιλαμβάνει στα τιμολόγια του.

Σύμφωνα με το ισπανικό βασιλικό νομοθετικό διάταγμα 20/2012 σχετικά με μέτρα διασφάλισης της σταθερότητας του προϋπολογισμού και την προώθηση του ανταγωνισμού, τα οποία περιλαμβάνουν μια αύξηση του ΦΠΑ, οι ισοτιμίες του φόρου εξισορροπήσεως επί των πωλήσεων που εφαρμόζονται από την 1η Σεπτεμβρίου 2012, είναι οι ακόλουθες::

• 5,2% για είδη με συντελεστή ΦΠΑ 21%

• 1,4% για τα είδη με μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 10% και

• 0,5 για είδη με εξαιρετικά μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 4%.

Πως μπορεί να πληρωθεί ο φόρος εξισορροπήσεως επί των πωλήσεων στο BigBuy;

Το πλεονέκτημα για όσους έχουν αυτό το ειδικό καθεστώς είναι ότι το BigBuy έχει προσαρμόσει το web στον φόρο αυτό. Κατά τη διαδικασία δημιουργίας ενός λογαριασμού στο BigBuy πρέπει να επιλέξετε το πλαίσιο "Ναι, ανοίγω στο E.Φ. (εξίσωση του φόρου)». Σε περίπτωση που έχετε ήδη λογαριασμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Διοίκησης του BigBuy.