SKATTER

Skatteinformation

Vart arbetar BigBuy?

Alla köp som görs hos BigBuy lyder under Spaniens och EU:s lagar, lika väl som under andra lagbestämmelser rörande internationella transaktioner. Köpsystemet lyder under spansk lag, så all försäljningverksamhet kommer anses vara utförd i Spanien.

Är BigBuys priser inklusive moms eller andra skatter?

Nej. Eftersom BigBuy säljer till vissa momsbefriade regioner ingår inte moms i annonspriserna. Vi är medvetna om att våra kunder till stor del är företag eller andra näringsverksamheter som kan ha rätt ha dra av moms. Momsen kommer läggas på som den ska innan du betalar i kassan.

TRANSAKTIONER MELLAN LÄNDER INOM EUROPEISKA UNIONEN:

Måste företag från EU-länder betala moms på sina inköp?

Eftersom BigBuy arbetar från Spanien och företaget som ställer ut fakturorna har ett internationellt momsregistreringsnummer (VAT-nummer), är alla köp gjorda av företag registrerat i ett EU-land med ett VAT-nummer befriade från att betala moms. På grund av detta måste vårt system kontrollera VAT-numrets giltighet via VIES-plattformen.

Måste EU-företag med ett VAT-nummer betala moms om leveransen av varorna sker i Spanien?

Ja, om varorna inte lämnar spanskt territorium måste vi lägga på moms enligt spansk lag.

Måste EU-företag utan VAT-nummer betala moms?

Ja, företag och fysiska eller juridiska personer utan VAT-nummer, bosatta i ett EU-land, måste betala moms.

Måste jag betala moms till BigBuy för dropshippingleveranser till kunder inom EU som har ett VAT-nummer och som inte har betalat moms till mig?

Alternativ 1: Om ditt företag är registrerat i Spanien måste du betala moms, eftersom vi också finns i Spanien och det mellan spanska företag är obligatoriskt att lägga på moms, oavsett varornas destination. Däremot kommer du kunna dra av och få tillbaka momsen du betalar till BigBuy eftersom det handlar om ingående moms.

Alternativ 2: Om ditt företag är registrerat i ett EU-land (annat än Spanien) och har ett VAT-nummer, behöver du inte betala moms.

Alternativ 3: Om ditt företag är registrerat i ett EU-land (annat än Spanien) och inte har något VAT-nummer, måste du betala moms.

TRANSAKTIONER UTANFÖR EU:

Måste företag utanför EU betala moms?

Inköp gjorda av företag, fysiska eller juridiska personer som är bosatta i icke-EU länder och med leveranser utanför Europeiska unionen är befriade från moms, eftersom de kommer att betraktas som export. Alternativt, om leveranser görs i Spanien eller i övriga Europeiska unionen, måste moms betalas.

Förutom moms, finns det andra skatter som måste betalas om leveransen sker utanför Europeiska Unionen?

För denna typ av köp och leveranser kan tullmyndigheterna lägga på andra skatter utifrån reglerna i varje land.

Måste jag betala moms till BigBuy för dropshippingleveranser till kunder utanför EU och som inte har betalat moms till mig?

Du ska inte betala moms, eftersom det här är en export.

How to create an invoice for exports outside the European Union

TRANSAKTIONER MED KANARIEÖARNA, CEUTA OCH MELILLA:

Måste företag och fysiska eller juridiska personer registrerade på Kanarieöarna, i Ceuta och i Melilla betala moms?

På grund av Kanarieöarnas, Ceutas och Melillas särskilda skattesystem betraktas de som territorier utanför EU. Därför är köp vars fakturor och leveranser sker inom detta geografiska område inte momsbelagda.

Måste företag och fysiska eller juridiska personer registrerade på Kanarieöarna, i Ceuta eller i Melilla betala moms om varuleveransen sker på spanska fastlandet, Balearerna eller i något annat EU-land?

Ja, om fakturorna har skrivits ut på Kanarieöarna, i Ceuta eller i Melilla men varorna inte lämnar EU:s territorium måste vi enligt spansk lag lägga på moms.

Förutom moms, finns det andra skatter som måste betalas om leveransen sker på Kanarieöarna, i Ceuta eller i Melilla?

För denna typ av köp och leveranser kan tullmyndigheterna lägga på andra skatter utifrån reglerna i varje region.

Måste jag betala moms till BigBuy för dropshippingleveranser till kunder inom Kanarieöarna, Ceuta och Melilla som inte har betalat moms till mig?

Du ska inte betala moms, eftersom detta anses vara en export.

Observera att du måste vara registrerad som spansk exportör för att kunna göra dropshippingleveranser till Kanarieöarna, Ceuta eller Melilla. Det enda sättet att utföra dessa leveranser är att skicka beställningen till ditt lager och därefter skicka den till kunden. Om du av misstag skulle skicka en beställning till någon av ovanstående destinationer kommer beställningen att annulleras och återbetalas.

UTJÄMNINGSSKATT (endast i Spanien)

Vad är utjämningsskatt och vem måste betala den?

Utjämningsskatt är ett speciellt skattesystem. Skatten är obligatorisk för försäljare som inte förändrar varorna de säljer, det vill säga för egenföretagande handlare som säljer till slutkunden. Både fysiska egenföretagare och gemensamma ägare ska betala utjämningsskatt.

Vad innebär utjämningsskatten?

Det innebär att handlaren betalar en något högre moms. I gengäld behöver handlaren inte göra några momsinbetalningar till skattemyndigheterna. På så sätt betalar du moms direkt till din leverantör, vilket förenklar processen väsentligt. Skatten gäller endast varor och produkter, inte tjänster. Det är handlaren som måste informera leverantören (BigBuy) om sitt skattesystem för att utjämningsskatten ska inkluderas i fakturorna.

I enlighet med Spaniens kungliga lagdekret 20/2012 gällande åtgärder för att garantera budgetstabilitet och främja konkurrens, vilket innehåller en momshöjning, är utjämningsskatten sedan 1 september 2012 den följande::

• 5,2 % för varor med en generell moms på 21 %;

• 1,4 % för varor med en reducerad moms på 10 %; samt

• 0,5 % för varor med en superreducerad moms på 4 %.

Hur kan utjämningsskatten betalas hos BigBuy?

Fördelen med detta är att BigBuy har anpassat sina webbtjänster till denna skatt. När du skapar ett konto hos BigBuy måste du välja ”Ja, jag öppnar konto i skatteutjämningsläge”. Ifall du redan har ett konto, var god kontakta BigBuy:s administrationsavdelning.