Garanti

Garantivillkor

1. Reklamationsrutiner för återförsäljare och dropshipping

Allmänt: Genom att använda denna webbsajt och/eller anmäla dig som användare godkänner du dessa villkor.

För att upprätthålla anonymiteten så har BigBuy inget direkt att göra medslutkunden vid Dropshippingsändningar, vilket är förståeligt inom ramen för en affärsrelation som bygger på Dropshippingmodellen.

BigBuy erbjuder sina distributörer verktyg för att underlätta administration av försäljnings- och garantirelaterade ärenden i samråd med slutkunden.

Administrationsverktyget, RMA: Här ingår gratis hämtning av återsända paket från distributörens lokaler. Inom Europa erbjuds även ett SAT-system för analys av varor med eventuella fabriksfel. Hitta mer information på denna länk: https://www.bigbuy.eu/es/condiciones-generales-y-de-privacidad.html

Garanti: Samtliga produkter i BigBuy:s produktkatalog har två års garanti i enlighet med europeisk rätt.

Klagomål:

- Dropshippingsändningar: Slutkunden har 48 timmar på sig att rapportera eventuella händelser till distributören. Distributören har 5 kalenderdagar på sig att behandla händelseärendet i samråd med BigBuy via kontaktavdelningen.

-Ej Dropshippingsändningar: Distributören har 5 kalenderdagar på sig att kontrollera och rapportera händelsen.

2. Vad behöver man göra när man fått sin beställning levererad?

Samtliga våra varor lämnar lagret med förpackningen i utmärkt skick.

Först måste du kontrollera att antalet mottagna paket motsvarar antalet skickade. Inspektera sedan varje paket utanpå och kolla noggrant efter tecken på stötar, sprickor, skadade lådor, poststämplar eller övriga tecken som kan väcka misstankar om att godset är skadat. Du måste antingen på papper eller digitalt underteckna fraktsedel (PDA) där det står ”PAKET TILL SYNES ILLABEHANDLAT”, ifall sådana tecken finns. Om du inte undertecknar paketet som ”TILL SYNES ILLABEHANDLAT” och uppvisar senare bilder på tydliga skador på paketet, kommer detta leda till att ärendet avvisas automatiskt.

Är du Dropshippare, så kan du dra nytta av beställningsbekräftelser som skickas till dina kunder för att vänja dem vid denna goda praxis, precis som BigBuy gör mot sina distributörer.

3. Vad kan jag göra vid problem? (Trasig under transport, fel vara, några varor saknas, delar saknas)

På BigBuy har du upp till 5 kalenderdagar på dig från och med att godset levererats för att rapportera en händelse genom länken ”Kontakta oss”. Denna frist är mycket längre än de 24 eller 48 timmar som andra leverantörer vanligtvis erbjuder, eftersom vi vill göra det lätt för våra dropshippare att få tag i och tillhandahålla erforderliga handlingar. Efter denna tid kan vi inte längre kräva fraktförsäkring och vårt system förhindrar dig från att rapportera händelsen.

Har du kommit åt kontaktplatsen måste du välja kanalen Logistik och sedan Garantiservice för att ställa din fråga till vederbörande avdelning.

Beställning ej levererad, för frågor om beställningar som inte än levererats eller där inte alla avsända paket levererats (ofullständig leverans).

Beställningsleverans, för att rapportera händelser som inträffat efter att samtliga paket levererats. Man måste tillhandahålla samtliga erforderliga handlingar enligt begäran. Felaktiga, oriktiga eller saknade handlingar kommer sannolikt att ogiltigförklara ditt krav och leda till att händelseärendet avvisas.

Som försäljare måste du genomföra förberedande utredning i fråga om din kund och få tag i all nödvändig information för att rapportera färdigt händelsen. Du kan hitta all relevant information i förpackningslistan som bifogas i alla våra avsändingar, vare sig det rör sig om B2B eller dropshipping. Under din beställning kan du se lägesrapporter, stämplar samt hur många operatörer som förberett din beställning (kontroll 1 och 2).

Du måste ge en så utförlig och detaljerad förklaring som möjligt under Kommentarer. Du måste också bifoga efterfrågade bilder på varan och vad klagomålet handlar om.

4. Hur gör jag för att returnera varor med tillverkningsfel till BigBuy?

BigBuy erbjuder distributören en utmärkt tjänst för gratis hämtning av återsända varor med fabriksfel. BigBuy dessa produkter kostnadsfritt en gång var annan månad, såtillvida de motsvarar en anskaffningskostnad på minst 900 kronor. Har du inte ackumulerat detta belopp, uppskjuter BigBuy hämtningen med högst 6 månader. När det är dags, hämtar BigBuy varorna kostnadsfritt, även om du inte har ackumulerat beloppet. Dessa villkor gäller ej för Kanarieöarna, Ceuta och Melilla samt länder utanför EU, där distributören får lov att skicka godset till Iberiska halvön och åta sig fraktkostnader samt uppge bristfälliga varor på fakturan UTAN ANSKAFFNINGSKOSTNAD.

Om en återförsäljare väljder att returnera produkter utanför dessa villkor, kommer återförsäljaren få betala alla eventuella kostnader och BigBuy måste meddelas om beslutet så att vi kan hantera returen.

Steg 1

Du måste ha tillgång till Kontrollpanelen, gå till fliken ÅTERSÄNDNINGAR och skapa en ARKIVERING där du anmäler bristfälliga varor till hämtning. Så fort du uppfyller någon av ovanstående förutsättningar, kommer knappen ”SKICKA” att aktiveras automatiskt så att du kan be om hämtning.

Du måste fylla i samtliga fält.

Steg 2

Så fort hämtningen godkänns, måste du följa angivna instruktioner. Du måste fylla i vilken leveransadress paketen skickats till. Ifall SAT fordrar annan information, blir du meddelad via e-post. Rapport i fråga om hämtningen får du automatiskt via vårt system.

Steg 3

Du måste förbereda förpackningen och se till att den är i gott skick samt lägga alla bristfälliga varor i en stor kartonglåda. Tänk på att ursprungliga förpackingslådor ska tas emot oskadda, utan några klistermärken eller tecken på nötning. Sålunda är det nödvändigt att de emballeras i kartong och förseglas väl.

Varje paket måste förses med den etikett som vårt system genererar för utskrift. Glöm inte att skriva ut och klistra fast på paketet denna etikett som innehåller RMA-nummer, vilket bär på information om hämtning, samt paketnummer och en särskild streckkod.

Garantin täcker farbiksfel dock absolut inte nötning eller felanvänding. Vi återbetalar endast pengar som betalats för varor med fabriksfel, så du ska vara noggrann med vad som redan vid leverans visar tecken på nötning eller stötningar. Vid skada på förpackning eller klistermärken återbetalas inte hela varuvärdet. Därför är det viktigt att tillråda dina kunder att emballera godset som återsänds i en extra kartonglåda och inte nöta på varan.

Steg 4

Så fort varorna tagits emot kommer BigBuy:s SAT-system att analysera var och en för sig och efter att ha bekräftat vad du anmält gå vidare med ersättning eller återbetalning, beroende på fallet. Återbetalningar görs till plånboken. Godskontroll och återsändning kan ta några veckor från och med att varorna tagits emot i vårt lager.

5. Returnering av produkter i perfekt skick

BigBuy köper inte tillbaka produkter som återförsäljarna inte kunnat sälja i sina butiker eller lager, eller som deras kunder har skickat tillbaka. Om någon av dina kunder vill skicka tillbaka en produkt i perfekt skick och du accepterar returen, är det ditt ansvar att hantera dessa produkter eftersom BigBuy inte i något fall kommer godkänna returen.

6. Hur ersätter jag min kunds defekta produkt?

Varje distributör får bestämma vilken policy hen vill använda inom hens webbsida eller verksamhet efter försäljningen. I vissa fall återbetalar man hellre paketkostnaden till kunden för att på så sätt undvika extra utgifter. Ifall paketet måste ersättas, är processen mycket enkel: distributören måste logga in på www.bigbuy.eu, göra en helt ny beställning och betala.

7. I vilka fall kommer BigBuy inte att återbetala 100 % av produktens värde?

- Om produkten visar tydliga tecken på felanvändning, omotiverade skador eller anländer i dåligt skick; 
- Om produkten returneras utan förpackning, med skadad förpackning eller med transportetiketter som gör förpackningen oanvändbar kommer 50 % av varans värde dras av; samt
- Om produkten returneras och det saknas delar eller tillbehör, eller om beskrivningen av skadan inte stämmer, kommer varan inte att återbetalas.
Mycket viktigt: Inga återbetalningar görs för varor som returneras till BigBuy och som inte är defekta eller som har oriktiga skadebeskrivningar. Dessa kommer lagras i vårt lager och du kommer få ett meddelande. Du kommer ha 7 dagar, räknat från mottagandet av meddelandet, för att bekräfta om du vill att varorna ska skickas tillbaka till ditt lager efter att du har betalat för fraktkostnaderna. Om vi inte tar emot någon bekräftelse eller betalning inom 7 dagar kommer varorna förstöras i en återvinningscentral. Under inga omständigheter kommer BigBuy att acceptera något som helst anspråk på varorna.

8. När återbetalas pengarna?

Så fort varorna tagits emot i vårt lager och kontrollerats går vi vidare med återbetalning av motsvarande belopp till din BigBuy-plånbok. Tänk på att återbetalningsprocessen kan ta några veckor tills alla varor kontrollerats.

9. Vad händer om du eller din kund inte plockar upp en beställning?

Ifall beställningen inte levereras till kunden, återsänds den till vårt lager. Så fort den tas emot kontrolleras den automatiskt av SAT och förs över till administrationsavdelningen så att återbetalningen kan genomföras.

Leveransen av beställningen och returneringen till lagret skapar transportkostnader, som företaget eller personen som gjort beställningen måste betala. Du kommer därför få en återbetalning som motsvarar ordersumman minus kostnaderna för frakten fram och tillbaka.

Tänk på att en sådan behandlingsprocess kan ta några veckor.

10. Hur lång är garantiperioden?

Att erbjuda högsta kvalitet och bästa garanti är vårt åtagande för våra kunder. Alla varor är garanterade under en period av två år från leveransdatumet, förutom reparerade produkter som har 12 månaders garanti.

11. Vad ingår inte i garantin?

- Skador som orsakats av oaktsamhet, stötar, felaktig användning, manipulering, fel spänning eller installation, eller slitage och användning täcks inte.
- När det gäller IT-produkter täcker garantin inte virusborttagning, programåterställning efter virus eller ominstallation av hårddiskar efter formatering.

12. Garantin kommer inte gälla:

- Om någon detalj på garantikortet eller köpebeviset ändras, raderas eller ersätts; och/eller
- Om produkten som garantin gäller eller dess ID-nummer manipuleras eller repareras utan att det först har godkänts av den tekniska supporten.