Garanti

Garantivillkor

Allmänt: Genom att använda denna webbsajt och/eller anmäla dig som användare godkänner du dessa villkor.

Reklamationsrutiner för återförsäljare och dropshipping

Det är framför allt viktigt att notera att nästan 98 % av BigBuys produkter säljs för ett pris mellan 0,50 € och 20 €. Dessa produkter är mestadels av asiatiskt ursprung vilket ger oss (och därför också dig) absolut bästa förhållande mellan pris och kvalitet, allt för att skapa försäljningsmöjligheter.

Vi är en grossisthandel som säljer till våra återförsäljare med extremt liten marginal. Eftersom det är du som har kontakt med slutkunden och som säljer med högre marginal, måste du avsätta en liten del av din vinst för att kunna täcka vissa mindre problem.

Detta är grunden för att etablera bra och balanserade handelförbindelser som är intressanta för båda parter. Därför ber vi dig att vara förnuftig när du hanterar eventuella klagomål. BigBuy kommer dock alltid följa garantilagen och och vi kommer anstränga oss för att erbjuda dig bästa möjliga service.

De flesta problem har enkla lösningar. Därför finns vår fysiska personal tillgänglig för att hjälpa dig hitta svaren på alla eventuella frågor:

Avdelningen för kundtjänst och reklamationer: (0034) 96 115 04 22

Vad händer om du märker att du behöver göra en ändring efter att ha gjort en beställning?

Om du behöver ändra någon särskild detalj i leverans- eller fakturaadressen, går detta att göra om beställningen ännu inte har skickats. I annat fall är lösningen att makulera beställningen och göra en ny. BigBuy kommer återbetala den makulerade beställningen några dagar senare. Vi ber dig dock att ringa eller skicka e-post till kundtjänstavdelningen för att förklara vad som hänt. Vårt team kommer försöka svara dig så fort som möjligt.

Vad kan jag göra vid problem?

Tänkbara lösningar:

Problem med skadad förpackning inom 24/48 timmar efter leverans

När våra produkter lämnar lagret är alla förpackningar i felfritt skick. Om din kund upptäcker en skada vid leverans, är det ABSOLUT NÖDVÄNDIGT att du markerar detta tydligt på fraktföretagets fraktsedel, till exempel genom att skriva FÖRPACKNING SYNLIGT SKADAD. Du bör använda beställningsbekräftelsen som du skickar till dina kunder för att uppmärksamma dem på denna rutin, på det sätt som BigBuy gör med sina återförsäljare.

Om din kund meddelar problemet till dig inom 24 timmar efter leverans genom att skicka en scannad kopia av fraktsedeln, kan vi använda detta dokument för att göra anspråk på ersättning från fraktföretagets försäkring och ersätta den skadade produkten med en ny när problemet väl är löst.

Problem inom 48 timmar till 15 dagar efter leverans

När en slutkund kontaktar dig för att klaga på en defekt produkt, skadad förpackning eller något annat problem är du ansvarig för att ge nödvändig support, eftersom det är din kund och inte vår. I detta ingår att kontrollera foton på skadan och att hämta in produkten för att kontrollera den på plats i dina lokaler. I detta läge behöver du använda sunt förnuft. Om en produkt levereras i dåligt skick och har mycket lågt värde, är det värt att betala tillbaka pengarna till din kund snarare än att returnera produkten och skicka ett nytt exemplar.

Du måste kontrollera att alla produkter du får tillbaka faktiskt är defekta. Det är mycket vanligt att kunder klagar på produkter som egentligen inte uppvisar något problem. Det är ditt ansvar att sortera ut dessa potentiellt fiktiva problem.

Fel produkt dropshippad till din slutkund.

Om det är fel produkt går vi självklart med på att byta ut den. Om återförsäljaren har meddelat problemet inom 48 timmar efter leveransen kommer BigBuy att betala fraktkostnaderna, utom i de fall där BigBuy i stället väljer att återbetala produktens värde.

Garanti – Teknisk support 15 dagar efter leverans

Alla produkter utom färskvaror, hälso- och hygienprodukter har en 2 års garanti från tillverkaren från och med leveransdatumet. Skador som orsakats av oaktsamhet, stötar, felaktig användning eller manipulering, fel spänning eller installation, eller slitage och användning täcks inte. När det gäller IT-produkter täcker garantin inte virusborttagning, programåterställning eller ominstallation av hårddiskar. I fallet med en skada där kraven på garantin är rättfärdigade, kommer produkten att repareras, ersättas, returneras eller få sitt pris reducerat, i enlighet med lagen.

Garantin kommer inte gälla:

- Om någon detalj på garantikortet eller köpebeviset ändras, raderas eller ersätts; och/eller
- Om produkten som garantin gäller eller dess ID-nummer manipuleras eller repareras utan att det först har godkänts av den tekniska supporten.

För att utnyttja garantin måste du kontakta oss via vår kontaktsida och meddela:

- Beställningsnummer hos BigBuy
- Produktbeskrivning
- Beskrivning av problemet med produkten
- Om synlig skada, bifoga foton på skadan

Varje skada hanteras individuellt och du kommer få adressen till tillverkarens tekniska support i ditt land eller till den plats dit din kund ska skicka produkten och tillbehören (med kostnaderna förbetalda). I paketet är det obligatoriskt att bifoga en kopia på försäljningsfakturan, formuläret för teknisk support som du får från oss samt en beskrivning av den upptäckta skadan.

Vänligen kom ihåg att vi arbetar med produkter som mestadels kommer från Asien och att fabriken eller den tekniska servicen ofta finns i Asien. Det går därför inte alltid att erbjuda teknisk support direkt. I dessa fall måste du följa stegen nedan:

”Hur ersätter jag min kunds defekta produkt?” och ”Hur returnerar jag en defekt produkt till BigBuy?”

Om officiell teknisk support finns tillgänglig är det denna som kommer meddela reparationstiden.

Returnering av produkter i perfekt skick

BigBuy köper inte tillbaka produkter som återförsäljarna inte kunnat sälja i sina butiker eller lager, eller som deras kunder har skickat tillbaka. Om någon av dina kunder vill skicka tillbaka en produkt i perfekt skick och du accepterar returen, är det ditt ansvar att hantera dessa produkter eftersom BigBuy inte i något fall kommer godkänna returen.

Hur ersätter jag min kunds defekta produkt?

Varje återförsäljare måste bestämma vilka reklamationsrutiner som ska gälla för dennes webbsajter eller verksamheter. I vissa fall är det bättre att betala tillbaka pengarna till kunden för att undvika vidare logistikkostnader. Om du behöver byta ut en produkt är proceduren mycket enkel: Återförsäljaren måste besöka http://www.bigbuy.eu/en, göra en ny beställning och betala för den precis som om det vore en vanlig beställning. Den kommer skickas inom 24/48 timmar.

Hur makulerar jag en beställning?

Om du av någon anledning vill avbryta en beställning och hindra den från att skickas, kan du också göra så via din kontrollpanel eller på telefon +34 902 09 13 60

Vi ber dig dock komma ihåg att när en beställning väl har gjorts kan BigBuy inte garantera makuleringen av den, eftersom vi alltid strävar efter att leverera beställningar så fort som möjligt och det är mycket troligt att din beställning redan har förberetts, packats och till och med tagits om hand av fraktföretaget. I dessa fall är makulering av beställningen inte möjligt. Vi ber dig vänligen att kontrollera dina beställningar, leveransadresser, priser, produkter, antal samt storlek och färger noggrant innan du bekräftar beställningen.

Hur returnerar jag en defekt produkt till BigBuy?

BigBuy erbjuder en utmärkt, gratis upphämtningstjänst för produkter med tillverkningsfel som du har samlat in från dina kunder över tid. För att minimera logistikkostnaderna, kommer BigBuy hämta produkterna från ditt lager utan kostnad varannan månad, så länge deras totala värde uppgår till minst 90 €. Om denna summa ännu inte är uppnådd kommer BigBuy skjuta upp hämtningen i maximalt 6 månader. Efter denna period kommer BigBuy hämta dina varor utan kostnad även om summan inte är uppnådd.

Om en återförsäljare väljder att returnera produkter utanför dessa villkor, kommer återförsäljaren få betala alla eventuella kostnader och BigBuy måste meddelas om beslutet så att vi kan hantera returen.

Steg 1:

Fyll i alla fält i Excelmallen för ”Produktreturer”.

Denna mall är i Excelformat och måste fyllas i och skickas till vår kundtjänstavdelning. (om du inte har mallen kan du be om den i detta e-postmeddelande)

Spara mallen i din dator och lägg in alla eventuella skador och problem. När villkoren ovan är uppfyllda kan du skicka den till oss för handläggning.

Steg 2:

Du kommer få ett e-postmeddelande med godkännandet av returen, ett returnummer samt instruktioner inför upphämtningen.

Steg 3:

Du måste förbereda paketet på rätt sätt. Lägg alla defekta produkter i en stor kartong (eller kartonger). Kom ihåg att alla originalförpackningar måste komma fram i perfekt skick, utan etiketter eller skador. Därför måste du använda förstärkta kartonger och försegla dem väl.

Bifoga en utskrift av Exceldokumentet i kartongen och skriv returnumret och returadressen tydligt på en etikett på utsidan (vi tar inte emot paket som anländer utan att kunna identifieras korrekt).

Garantin täcker endast tillverkningsfel och täcker under inga omständigheter slitage eller felanvändning. Vi kommer endast återbetala pengar för produkter med tillverkningsfel, så du måste vara mycket uppmärksam på produkter som uppvisar tecken på slitage eller stötar. I fall där förpackningen uppvisar skador eller fraktetiketter kommer vi inte betala tillbaka 100 % av varans värde. Därför är det viktigt att du meddelar dina kunder att de måste förstärka de returnerade varornas förpackningar med en extra kartong, så att originalförpackningen skyddas.

Steg 4:

När varorna har tagits emot kommer BigBuys tekniska service kontrollera var och en av dem och de blir därefter återbetalade. Alla återbetalningar görs med det betalsätt som användes vid beställningen. Återbetalningen kommer att ske inom cirka 4 veckor efter det att varorna tagits emot på vårt lager. Denna process tar tid eftersom varje exemplar måste kontrolleras av vår tekniska service som sedan skickar ärendet vidare till administrationsavdelningen, som gör återbetalningen enligt principen ”först till kvarn”. Därför ber vi dig vänligen att ha tålamod. 

I vilka fall kommer BigBuy inte att återbetala 100 % av produktens värde?

- Om produkten visar tydliga tecken på felanvändning, omotiverade skador eller anländer i dåligt skick; 
- Om produkten returneras utan förpackning, med skadad förpackning eller med transportetiketter som gör förpackningen oanvändbar kommer 50 % av varans värde dras av; samt
- Om produkten returneras och det saknas delar eller tillbehör, eller om beskrivningen av skadan inte stämmer, kommer varan inte att återbetalas.
Mycket viktigt: Inga återbetalningar görs för varor som returneras till BigBuy och som inte är defekta eller som har oriktiga skadebeskrivningar. Dessa kommer lagras i vårt lager och du kommer få ett meddelande. Du kommer ha 7 dagar, räknat från mottagandet av meddelandet, för att bekräfta om du vill att varorna ska skickas tillbaka till ditt lager efter att du har betalat för fraktkostnaderna. Om vi inte tar emot någon bekräftelse eller betalning inom 7 dagar kommer varorna förstöras i en återvinningscentral. Under inga omständigheter kommer BigBuy att acceptera något som helst anspråk på varorna.

När återbetalas pengarna?

När varorna har tagits emot i vårt lager och vi har kontrollerat deras skick, kommer vi återbetala priset enligt det betalsätt som kunden använt, utom i fallet med kontantbetalning då återbetalningen kommer ske genom banköverföring. Vänligen kom ihåg att återbetalningsprocessen kan ta flera veckor innan de emottagna varorna har kontrollerats.

Vad händer om du eller din kund inte plockar upp en beställning?

När en beställning inte plockas upp av mottagaren kommer den skickas tillbaka till vårt lager. När vi har tagit emot den kommer den att handläggas av vår tekniska service, som sedan skickar ärendet vidare till administrationsavdelningen så att återbetalning kan ske.

Leveransen av beställningen och returneringen till lagret skapar transportkostnader, som företaget eller personen som gjort beställningen måste betala. Du kommer därför få en återbetalning som motsvarar ordersumman minus kostnaderna för frakten fram och tillbaka.

Denna process kan ta upp till 4 veckor.

Hur lång är garantiperioden?

Vi anstränger oss för att erbjuda våra kunder högsta kvalitet och bästa garanti. Enligt lagen har alla våra produkter har en 2-årig garanti från och med leveransdatum.

Vad ingår inte i garantin?

- Skador som orsakats av oaktsamhet, stötar, felaktig användning, manipulering, fel spänning eller installation, eller slitage och användning täcks inte.
- När det gäller IT-produkter täcker garantin inte virusborttagning, programåterställning efter virus eller ominstallation av hårddiskar efter formatering.

Garantin kommer inte gälla:

- Om någon detalj på garantikortet eller köpebeviset ändras, raderas eller ersätts; och/eller
- Om produkten som garantin gäller eller dess ID-nummer manipuleras eller repareras utan att det först har godkänts av den tekniska supporten.

Ställa krav på garantin

För de problem som täcks av garantin kommer reparation, ersättning av produkten, rabatt eller återbetalning att ske inom ramen för lagliga villkor. För att utnyttja garantin måste du kunna visa upp köpbeviset och kontakta kundtjänst via vår kontaktsida.

Kunder har 7 arbetsdagar på sig för att använda sin ångerrätt utan att behöva motivera beslutet och utan att bli straffad för utnyttjandet av den. Fraktkostnaderna för returen kommer betalas av köparen. Vi kommer under inga omständigheter acceptera paket som skickas till vårt lager och där frakten måste betalas.