Garancija

Garancijski pogoji

1. Protokol za poprodajne storitve za distributerje in dropshipping

Splošno: Z uporabo te spletne strani in/ali prijavo kot uporabnik se strinjate s temi pogoji.

BigBuy ne posluje direktno s konènimi strankami, ko upravljajo Dropshipping pošiljke in sicer zato, da ohrani anonimnost, kot je obièajno pri poslovnih razmerjih na podlagi Dropshipping modela.

BigBuy svojim dobaviteljem nudi orodja za opravilo poprodaje in zagotovil s konènimi strankami.

RMA upravljalno orodje: Vsebuje brezplaèno kolekcijo materiala iz distributerskih poslopij, ki povzroèa zahtevke incidentov kvalitete. Prav tako ponuja TSS v Europi za analizo možnih izdelkov s tovarniškimi napakami. Izvedite veè na tej povezavi: https://www.bigbuy.eu/es/condiciones-general-and-de-privacidad.html

Garancija: Vsi izdelki, ki so na voljo v BigBuy katalogu, imajo 2 letno garancijo glede na evropsko zakonodajo.

Pritožbe:

- Dropshipping pošiljke: konèna stranka ima 48 ur, da javi možne incidente distributerju. BigBuy distributer ima 5 koledarskih dni, da sprocesira ta incident z BigBuy èez Kontaktno Podroèje.

- Ne-Dropshipping pošiljke: Distributer ima 5 koledarskih dni, da preveri in sprocesira ta incident.

2. Kako nadaljevati, ko prejmete pošiljko?

Vsi naši izdelki zapustijo skladišèe z embalažo v popolnem stanju.

Prva stvar, ki bi jo morali storiti je preveriti, èe se številka prejetega paketa ujema s tistimi poslanimi. Drugo, skrbno preglejte zunanjost vsakega paketa, da bi videli, èe so kakšni znaki poškodb ali grdega ravnanja, kot so udrtine, bule, luknje, škatle v slabem stanju, kurirske plombe ali katerikoli znak, zaradi katerega sumite, da bi bilo blago poškodovano. Nujno je, da pustite obvestilo in podpis na kuriskem dostavnem listu, ali na papirju ali z digitalnim potrdilom (PDA), "PAKET JE VIDNO POŠKODOVAN", èe so ti znaki vidni. Èe ne boste podpisali paketa z VIDNO POŠKODOVAN in potem pokazali slike vidnih poškodb, bo incident avtomatsko zavrnjen.

Èe ste Dropshipper, potem izkoristite prednosti potrdil naroèila, poslanega vašim strankam, da jih poduèite o tej dobri praksi, kot poène BigBuy s svojimi distributerji.

3. Kaj lahko storim, če pride do incidenta? (Težave pri dostavi, napačen izdelek, manjkajoči izdelek, manjkajoči deli)

Pri BigBuy boste imeli 5 koledarskih dni od prevzema blaga, da odprete incident v vašem BigBuy raèunu prek povezave Kontaktirajte Nas. To obdobje je veliko daljše kot pa 24/48-urno, ki ga nudijo drugi ponudniki, saj želimo poenostaviti dropshipperjem prejem in zagotoviti vso potrebno dokumentacijo. Po tem obdobju ne moremo veè zahtevati zavarovanje transporta in naš sistem ne bo veè dovolil odpreti incident.

Ko boste enkrat stopili v Kontaktno Obmoèje, morate izbrati Logistiko in Poprodajni kanal za usmeritev vaše poizvedbe na pravilen oddelek.

Naroèilo ni bilo Prejeto , za poizvedbe o pošiljkah, ki še niso bile prejete ali za pošiljke pri katerih niste prejeli vse poslane pakete (delni prejem).

Naroèilo Prejeto , za javljanje incidentov po prejemu vseh paketov vašega naroèila. Priskrbeti morate vse zahtevane dokumente. Pošiljanje nepravilnih ali netoènih dokumentov, ali brez pošiljatelja, bo iznièilo vsako možnost zahtevka in bo pripeljalo do preklica incidenta.

Kot prodajalec morate izvesti preliminarne poizvedbe z vašo stranko in prejeti vse zahtevane informacije, da boste lahko pravilno zakljuèili incident. Vse zahtevane informacije lahko najdete na embalažnem listu, ki je pritrjen na vse pošiljke, naj bo to B2B ali dropshipping. To vkljuèuje vaše naroèilo, zahtevane reference, štampiljke in številke operatorjev, ki so pripravili naroèilo (preverite kontrolo 1 and 2).

Morali boste priskrbeti jasno razlago s èimveè detajli v okence s Komentarji. Prav tako morate dodati zahtevane slike predmeta vašega zahtevka v prilogah.

4. Kako vrniti blago s proizvodnimi napakami BigBuy-u?

BigBuy daje izjemno brezplaèno zbirko storitev distributerjem za tiste izdelke s tovarniškimi napakami, ki so jih zbrali od svojih strank. BigBuy brezplaèno pobral v svoja skladišèa vsaka dva meseca, èe so le dosegli 90€ stroškov. Èe ta znesek ni dosežen, bo BigBuy prestavil prevzetje vse do 6 mesecev. Po tem datumu, bo BigBuy pobral vaše blago brezplaèno tudi, èe niste dosegli tega zneska. Ti pogoji ne veljajo na Kanarskih otokih, Cevti in Melilli in v državah, ki niso v EU, kjer mora distributor poslati blago na celino in nositi stroške dobave ter oznaèiti "blago z napako - BREZ STROŠKOV" na raèun.

Če se distributer odloči za vračilo izdelkov, za katere ne veljajo ti pogoji, distributer plača nastale stroške in o tej odločitvi nujno obvesti BigBuy, da lahko vračilo obdelamo.

1. korak

Pojdite na vašo Kontrolno Plošèo, pojdite na zavihek VRAÈILA in ustvarite OSNUTEK, kjer boste dodali izdelke, ki so lahko prevzeti kot tovarniška napaka. Ko bodo zgornji pogoji doseženi, se bo avtomatsko aktiviral POŠLJI gumb, da bi naroèil zahtevek za prevzetje izdelkov.

Izpolnite vsa zahtevana polja.

2. korak

Sledite prikazanim korakom, ko bo vaša kolekcija pred-sprejeta. Izpolnite naslove za prevzetje in pakete. Èe bo TSS zahteval kakrnšekoli informacije, bo to sporoèeno preko e-maila. Status vaše kolekcije bo sporoèen avtomatsko preko našega sistema.

3. korak

Pripravite paket in optimalne pogoje in predstavite vse izdelke z napako v (a) velike kartonaste škatle. Zavedajte se, da morajo originalne škatle samih izdelkov prispeti nepoškodovane, brez nalepk in škode. Zaradi tega je nujno utrditi kartonaste škatle in jih dobro zalepiti.

Nalepite nalepko, ki jo naš sistem ustvari za tiskanje na vsak paket. Ne pozabite natisniti in nalepiti te nalepke (ki vsebuje PMC številko, ki se nanaša na vašo kolekcijo, številko paketa in identifikacijsko bar kodo) na vsak paket.

Garancija krije napake v izdelavi in v nobenem primeru ne krije obrabe ali napaène uporabe. Denar bomo vrnili le v primeru izdelkov, ki imajo tovarniško napako, zato morate skrbno pregledati tiste, ki kažejo kakršnekoli znake obrabe ali poškodb. V primeru poškodovane embalaže ali kurirske plombe, se 100% znesek vrednosti ne bo povrnil. Zato je pomembno, da svetujete vašim strankam, da zašèitijo vrnjeno blago z ekstra kartonasto škatlo, da ne bi poškodovali lastne embalaže izdelka.

4. korak

Ko bodo izdelki enkrat prejeti, bo BigBuy TSS analiziral vsakega od njih in ko bodo vsi potrjeni, se bo opravila menjava ali povraèilo, kot bo primerno. Plaèila bodo izvršena v denarnico. Proces preverjanja ali povraèila blaga lahko traja veè tednov od prejetja v skladišèe.

5. Vračilo blaga v brezhibnem stanju

BigBuy ne odkupuje izdelkov, ki jih distributerji ne bi mogli prodajati v svojih trgovinah ali skladiščih ali ki si jih mora vrnile njihove stranke. Če vaša stranka želi vrniti izdelek v brezhibnem stanju, vi pa vračilo sprejmete, nosite odgovornost za postopanje s temi izdelki, saj BigBuy teh vračil ne sprejme v nobenem primeru.

6. Kako stranki zamenjam okvarjen izdelek?

Vsak distributer se odloèi katere poprodajne politike bodo veljale na njihovi spletni strani ali poslu. V nekaterih primerih je zaželjeno, da se vrne denar za izdelek stranki in se tako izogne dodatnim logistiènim stroškom. V primeru, da mora biti zamenjan, je procedura zelo enostavna: distributer mora vnesti www.bigbuy.eu, ustvariti popolnoma novo naroèilo in ga plaèati.

7. V katerih primerih BigBuy ne povrne 100 % vrednosti izdelka?

- Če ima izdelek vidne znake napačne uporabe, neopravičljivih poškodb ali prispe v slabem stanju; 
- Če je izdelek vrnjen brez embalaže, s poškodovano embalažo ali s prevoznimi nalepkami, zaradi katerih je embalaža neuporabna — odšteje se 50 % vrednosti izdelka; in
- Če je izdelek vrnjen brez posameznih delov ali opreme ali če opis incidenta ni resničen— vračilo se ne izvede.
Zelo pomembno: BigBuy ne vrača kupnine za izdelke, ki so v brezhibnem stanju ali pri katerih opis incidenta ni resničen. Shranimo jih v skladišču in vas o tem obvestimo. Po prejemu obvestila imate na voljo 7 dni, da potrdite, ali želite, da vam po plačilu prevoza izdelke pošljemo v vaše skladišče. Če v sedmih dneh ne prejmemo potrditve ali plačila, naš center za reciklažo izdelke uniči. V zvezi z izdelki ne sprejemamo nobenih zahtevkov več.

8. Kdaj se kupnina vrne?

Ko je blago prejeto v naše skladišèe, in po pregledu statusa istega, bomo nadaljevali s povraèilom njegove vsote v BigBuy denarnico. Zavedajte se, da lahko proces povraèila traja nekaj tednov, zato da se oceni prejeto blago.

9. Kaj se zgodi, če vi ali vaša stranka ne prevzame(te) naročila?

Ko naroèilo ni prevzeto s strani prejemnika, je vrnjeno v naše skladišèe. Ko enkrat prispe v skladišèe, ga avtomatsko obdela naša TSS ekipa in pošlje naprej v administracijski oddelek za proces plaèila.

Odprema naročila in vračilo v skladišče sta povezana s stroški prevoza, ki jih krije podjetje ali oseba, ki je naročilo oddala. Zato boste prejeli vsoto, ki ustreza vračilu naročila, od katere so bili odšteti stroški dostave v obe smeri.

Zavedajte se, da lahko postopek upravljanja traja tudi nekaj tednov.

10. Koliko časa velja garancija?

Nudenje najvišje kakovosti in najboljše garancije je zaveza našim strankam. Vsi izdelki imajo garancijo za obdobje dveh let od datuma dostave, razen za obnovljene izdelke, za katere velja garancija 12 mesecev.

11. Česa garancija ne zajema?

- Napake, ki nastanejo zaradi malomarnosti, udarcev, zlorabe, nedovoljenih posegov, napačne napetosti ali montaže in obrabe, niso vključene.
- Pri računalniških izdelkih garancija ne krije odstranjevanja virusov, obnavljanja računalniške programske opreme iz tega razloga ali ponovne instalacije trdega diska po formatiranju.

12. Garancija ne velja:

- Če se podrobnosti garancije ali dokazilo o nakupu modificirajo, spremenijo ali zamenjajo; in/ali
- če je bila identifikacijska številka izdelka v garanciji spremenjena ali popravljena brez predhodnega dovoljenja tehnične podpore.