Záruka

Záruční podmínky

1. Pravidla poprodejních služeb pro distributory a dropshipping

Obecná ustanovení: Pokud se na těchto stránkách zaregistrujete jako uživatel nebo je jen budete používat, berete na vědomí, že jste vázáni těmito podmínkami.

Při způsobu dodání dropshipping nejsme v přímém kontaktu s koncovým zákazníkem, abychom zachovali anonymitu, což je zvykem v obchodním vztahu založeném na dropshipping modelu.

BigBuy nabízí svým distributorům nástroje pro ulehčení poprodejní managementu a záruk s koncovým zákazníkem.

Nástroj pro správu reklamací: Zahrnuje vyzvednutí zboží, na které se vztahuje stížnost ohledně kvality, zdarma ze zařízení distributora. Také nabízí TSS v Evropě pro analýzu produktů s potenciálními defekty z výroby. Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.bigbuy.eu/es/condiciones-general-and-de-privacidad.html

Záruka: Všechny produkty nabízené v BigBuy katalogu podléhají záruce 2 roky, vyplývající z evropské legislativy.

Stížnosti:

- Dropshipping zásilky: konečný zákazník má 48 hodin na nahlášení případných problémů distributorovi. BigBuy distributor následně má 5 kalendářních dnů na zpracování této reklamace v kontaktní sekci BigBuy.

- Zásilky jiné než dropshipping: Distributor má 5 kalendářních dnů na prověření a zpracování této reklamace.

2. Jak byste měli postupovat při dodávání zboží?

Všechny naše zásilky mají při odeslání ze skladu obal v perfektním stavu.

První věc, co byste měli udělat, je zkontrolovat, že sedí počet dodaného zboží s počtem odeslaného. Následně byste měli pečlivě zkontrolovat každý balík, jestli nejeví známky poškození nebo hrubého zacházení, jako např. promáčknutí, díry, trhliny, obaly produktů ve špatném stavu, nebo jakékoliv jiné známky, které by nasvědčovaly, že je zboží poškozené. Pokud zboží jeví známky poškození, je třeba podepsat a nechat poznámku „VIDITELNÉ POŠKOZENÍ ZBOŽÍ“ na potvrzení o dodání, buď v papírové nebo digitální podobě (PDA). Pokud podepíšete potvrzení o dodání a neuvedete poznámku VIDITELNĚ POŠKOZENO, jakákoliv případná reklamace s fotkami poškozeného zboží bude automaticky zamítnuta.

Pokud provozujete dropshipping, můžete využít potvrzení objednávky zasílané vašim zákazníkům, abyste je poučili o tomto postupu, stejně jako to dělá BigBuy se svými distributory.

3. Co dělat v případě problému se zbožím? (Rozbité během přepravy, Nesprávný produkt, Některé z produktů chybí, Chybějící části )

U BigBuy budete mít 5 kalendářních dnů od přijetí zboží na vytvoření reklamace. To uděláte ve správě vašeho BigBuy účtu přes odkaz „kontaktujte nás“. Tento termín je mnohem delší, než obvyklých 24 nebo 48 hodin které nabízí jiní poskytovatelé. Chceme tím usnadnit dropshipperům získávání a poskytnutí všech potřebných informací. Po tomto termínu nelze nárokovat pojištění zásilky, a náš systém vám nedovolí vytvořit takovouto reklamaci.

Jakmile se dostanete do kontaktní sekce, zvolte oddělení „Logistika a poprodejní podpora“, abyste zaslali vaši reklamaci na správné oddělení.

Nedoručená objednávka , pro reklamace zásilek, které ještě nedorazily, nebo pokud jste nedostali všechny poslané balíky (částečné doručení).

Doručená objednávka , pro reklamace po doručení všech balíků, které jste si objednali. Na vyžádání musíte dodat všechny potřebné dokumenty. Zaslání nesprávných nebo nepravdivých dokumentů, nebo jejich neposkytnutí, vás zbavuje možnosti cokoliv nárokovat, a vyústí v zamítnutí vaší reklamace.

Jakožto prodejce, musíte kontaktovat svého zákazníka, a získat od něj všechny potřebné informace, které jsou potřebné k vyhodnocení reklamace. Všechny požadované informace naleznete v dokumentu o zásilce, který je přikládán ke všem našim zásilkám, jak B2B tak i dropshipping. Ten zahrnuje vaši objednávku, požadované reference, a razítka nebo čísla operátorů, kteří připravovali vaši objednávky (kontrola 1 a 2).

V poli „komentář“ poskytněte co nejpodrobnější vysvětlení. Do přílohy také musíte přiložit fotografie objektu, na který se vztahuje vaše reklamace.

4. Jak vrátím zboží, které má výrobní vadu, na BigBuy?

BigBuy nabízí distributorům vynikající službu vyzvednutí zboží zdarma. Ta se vztahuje na produkty od koncových zákazníků, které mají defekty z výroby. BigBuy vyzvedne tyto produkty jednou za dva měsíce zdarma za předpokladu, že je nákupní cena těchto produktů alespoň 90 €. Pokud není této částky dosaženo, BigBuy pozdrží vyzvednutí až na 6 měsíců. Po tomto termínu vyzvedne BigBuy vaše zboží zdarma, i když jste nedosáhli vyše uvedené částky. Tyto podmínky se nevztahují na Kanarské ostrovy, Ceuta a Melilla, a všechny země mimo EU, kde musí distributor na vlastní náklady zaslat zboží na pevninu s fakturou „zboží s defektem - BEZ POPLATKU“.

Distributoři se mohou rozhodnout, že zboží vrátí i mimo tento program. V tomto případě však musí uhradit všechny související náklady a své rozhodnutí nám oznámit, abychom mohli vyzvednutí zajistit.

1. krok

Ve vašem ovládacím panelu, v záložce VRÁCENÍ ZBOŽÍ, vytvořte nový NÁVRH a přiložte všechny produkty, které mají být vyzvednuty z důvodu defektu z výroby. Jakmile splníte všechny výše uvedené podmínky, automaticky se aktivuje tlačítko ODESLAT, abyste mohli váš požadavek odeslat.

Vyplňte všechny povinné údaje.

2. krok

Po před-schválení vyzvednutí vašeho zboží dodržujte uvedené pokyny. Vyplňte adresu pro vyzvednutí balíku. Pokud bude TSS vyžadovat jakékoliv další informace, informujeme vás e-mailem. Stav vyzvednutí je automaticky aktualizován naším systémem

3. krok

Balík zabalte v optimálních podmínkách a všechno zboží s defekty zabalte do velké kartonové krabice (nebo krabic). Všechny původní balení samotných produktů musí být doručeny v pořádku, bez jakýchkoli nálepek a nepoškozené. Proto je potřeba kartonové krabice dobře vyplnit a pečlivě zalepit.

Na každý balík nalepte štítek, který náš systém vygeneruje. Nezapomeňte vytisknout a nalepit na každý balík tento štítek, který obsahuje RMA číslo (spárované s vyzvednutím vašeho zboží), číslo zásilky a identifikační čárový kód.

Záruka se vztahuje pouze defekty z výroby, v žádném případě ji nelze uplatnit na běžné opotřebení nebo nesprávné zacházení. Vrátíme peníze pouze za produkty s defektem z výroby. Proto byste měli pečlivě zkontrolovat všechny produkty ukazující známky opotřebení nebo poškození. V případě poškozeného obalu nevracíme zpět 100 % ceny produktu. Proto je důležité informovat vaše zákazníky, aby zasílali zboží zpět zabalené v kartonové krabici, aby se nepoškodilo samotné balení produktu.

4. krok

Poté, co obdržíme produkty, BigBuy TSS každý podrobně prohlédne. Až budou všechny prohlédnuty, buď zašleme náhradu za daný produkt, nebo vrátíme peníze. Platby budou připsány do vaší peněženky. Proces prohlédnutí a vrácení peněz za zboží může trvat až několik týdnů od obdržení zboží v našem skladu.

5. Vrácení nepoškozeného výrobku

Společnost BigBuy nevykupuje výrobky, které distributoři ve svých maloobchodech či velkoobchodech neprodali, a ani ty výrobky, které zákazníci distributorům vrátili. Pokud se některý z vašich zákazníků rozhodne vrátit nepoškozený výrobek a vy jej přijmete, bude se muset s těmito výrobky vypořádat sami, protože BigBuy takové výrobky v žádném případě nepřijímá.

6. Jak zákazníkovi zajistit výměnu vadného výrobku?

Každý distributor si sám zvolí, jakou poprodejní politiku bude ve svém obchodě nebo na webových stránkách praktikovat. V některých případech je výhodnější vrátit za produkt zákazníkovi peníze a vyhnout se tak dalším nákladům spojených s dopravou. V případě, že daný produkt musí být vyměněn, je postup jednoduchý. Distributor na www.bigbuy.eu vytvoří novou objednávku a zaplatí za ni.

7. Kdy společnost BigBuy nevrátí plnou cenu výrobku?

- Pokud bude výrobek doručen ve špatném stavu nebo pokud bude patrné, že došlo k nesprávnému použití či jinému neodůvodněnému poškození. 
- Pokud bude výrobek vrácen bez obalu, s poškozeným obalem nebo se na něm budou nacházet přepravní štítky, které znemožní opětovné použití obalu, vrátíme pouze 50 % z hodnoty výrobku.
- Pokud výrobek nebude vrácen kompletní, budou chybět jeho části či příslušenství nebo pokud popis vady nebude odpovídat skutečnosti, vrácení peněz nebude možné.
Důležité: Společnost BigBuy nevrací peníze v případě, že výrobek není vadný nebo pokud popis vady neodpovídá skutečnosti. Takové výrobky uskladníme a zašleme vám oznámení. Do sedmi dnů od přijetí tohoto oznámení musíte potvrdit, že vám tyto výrobky máme zaslat zpět. Nejdříve ale budete muset uhradit náklady na dopravu. Pokud toto potvrzení nebo platbu do sedmi dnů neobdržíme, přikročíme k ekologické likvidaci zmíněných výrobků a vy se již nebude moci domáhat žádného odškodnění.

8. V jakém časovém horizontu dojde k vrácení peněz?

Až obdržíme zboží v našem skladu a prohlédneme jeho stav, vrátíme vám částku v hodnotě tohoto zboží na vaší BigBuy peněženku. Proces vrácení peněz může kvůli prohlédnutí zboží může trvat až několik týdnů.

9. Co se stane v případě, že si vy nebo zákazník nevyzvednete svou objednávku?

Když si adresát zásilku nevyzvedne, vrátí se do našeho skladu. Poté co se vrátí na sklad, je automaticky zpracována TSS týmem a následně předána administrativnímu oddělení za účelem uskutečnění platby.

S přepravou objednávky a jejím odesláním zpět do skladu jsou spojeny určité náklady, které musí osoba či společnost, která objednávku podala, uhradit. Ve výsledku tedy obdržíte částku sníženou o tyto náklady.

Tento proces může trvat až několik týdnů.

10. Jak dlouhá je záruční doba?

Nabízet nejvyšší kvalitu a nejlepší záruku je naším závazkem k naším zákazníkům. Všechno zboží má záruku po dobu dvou let od data dodání, kromě repasovaných produktů, které mají záruku 12 měsíců.

11. Co záruka nepokrývá?

- Závady způsobené nedbalostí, pády, nesprávným použitím, neodbornou manipulací, použitím nesprávného napětí nebo nesprávnou instalací či opotřebením.
- U výrobků z oblasti informačních technologií záruka nepokrývá odstranění virů, obnovení systému napadeného viry nebo opětovnou instalaci programů na pevný disk pro jeho zformátování.

12. Záruka se neuplatní:

- v případě, že dojde k úpravě podrobností záruky nebo ke změnám, úpravám nebo výměně dokladu o zakoupení;
- pokud dojde k neoprávněným změnám nebo opravě výrobku podléhajícího záruce nebo jeho identifikačního čísla bez předchozího souhlasu oddělení technické podpory.