Záruka

Záručné obchodné podmienky

1. Popredajný služobný protokol pre distribútorov a dropshipping

Všeobecne: Používaním tejto webovej stránky a/alebo registráciou ako používateľ, súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami.

Pokiaľ ide o Dropshippingové zásielky, BigBuy neobchoduje s konečným zákazníkom priamo, aby bola zachovaná anonymita. Taká je koncepcia obchodného vzťahu podľa Dropshippingového modelu.

BigBuy ponúka svojim distribútorom nástroje na jednoduché riadenie zákazníckeho servisu a zároveň záruky konečnému zákazníkovi.

Nástroj na riadenie RMA: Zahŕňa prevzatie materiálu reklamovaného z dôvodu zlej kvality do priestorov distribútora zadarmo. Zároveň ponúka službu SAT (Service Assistance Technique) v Európe v rámci analýzy výrobkov pravdepodobne poškodených v procese výroby. Viac informácií na: https://www.bigbuy.eu/es/condiciones-generales-y-de-privacidad.html

Záruka. Všetky výrobky ponúkané v katalógu BigBuy sú kryté 2-ročnou záručnou lehotou v súlade s európskym právom.

Sťažnosti:

-Dropdhippingové zásielky: Konečný zákazník má 48 hodín na to, aby oznámil distribútorovi možné nedostatky. Distribútor BigBuy má 5-dňovú lehotu na to, aby konzultoval daný problém s BigBuy prostredníctvom platformy Kontaktná Zóna.

-Zásielky Non Dropshipping: Distribútor má 5-dňovú lehotu na to, aby overil a riešil daný problém.

2. Čo musíte urobiť po doručení objednávky?

Všetky naše výrobky opúšťajú skladové priestory dôkladne zabalené.

V prvom rade musíte skontrolovať, či počet prevzatých balíkov zodpovedá počtu odoslaných balíkov. Ďalej dôkladne skontrolovať každý balík zvonku, či na ňom nie sú viditeľné stopy poškodenia obalu, ku ktorým mohlo dôjsť pri manipulácii s ním, napr. stopy po údere, vydutiny, diery, akékoľvek známky svedčiace o možnom poškodení tovaru. Je nevyhnutné, aby ste v takomto prípade podpísali dodací list od šoféra alebo doručovateľa, buď vo forme papierového dokumentu alebo v elektronickej podobe (PDA), s označením BALÍK VIDITEĽNE POŠKODENÝ. Ak prevezmete balík a nepodpíšete dokument BALÍK VIDITEĽNE POŠKODENÝ, ale následne nám pošlete fotodokumentáciu s viditeľným poškodením tovaru, chyba vám automaticky nebude uznaná.

Ak ste Dropshipper, používajte potvrdenia o objednávke a zasielajte ich svojim zákazníkom, aby si zvykli na tieto dobré spôsoby spolupráce, tak ako to robí BigBuy so svojimi distribútormi.

3. Čo môžem urobiť v prípade problému? (Poškodenie poèas prepravy, Nesprávny výrobok, Niektoré výrobky chýbajú, Chýbajúce súèiastky)

BigBuy má 5-dňovú lehotu počítanú odo dňa prevzatia tovaru na to, aby otvoril položku „chyba“ na vašom účte prostredníctvom položky Kontaktujte-nás. Táto lehota je oveľa dlhšia ako lehota 24/48 hodín, ktorú ponúkajú obyčajne iní dodávatelia, keďže chceme dropshipperom uľahčiť prípravu všetkých potrebných dokumentov a prístup k nim. Po tejto lehote teda nebudeme mať nárok na poistenie prepravy tovaru a náš systém vám neumožní otvoriť položku „chyba“.

Ak sa obrátite na Kontaktnú zónu, musíte si zvoliť kanál Logistika a zákaznícky servis, aby ste mohli adresovať vašu žiadosť príslušnému oddeleniu.

Nedodaná objednávka, pre otázky o ešte nedodaných zásielkach alebo pre zásielky s chýbajúcimi balíkmi (čiastočné dodanie).

Dodaná zásielka, pre oznámenia o chybách po tom, ako vám boli doručené všetky balíky vašej objednávky. Budete musieť doložiť všetky nevyhnutné dokumenty, tak ako od vás budú požadované. Zaslanie nesprávnych, nepresných dokumentov alebo v prípade ich nezaslania reklamácia nebude akceptovaná a povedie k zrušeniu chyby.

Ako predajca budete musieť vopred vykonať spolu s vaším zákazníkom všetky nevyhnutné kontroly a získať všetky nevyhnutné informácie za účelom správneho vyriešenia reklamácie. Všetky potrebné informácie nájdete v príbalovom liste, ktorý je súčasťou každej zásielky, t. j. B2B alebo dropshipping. Na tomto je uvedená vaša objednávka, žiadané referenčné údaje, identifikačné údaje operátorov, ktorí pripravovali vašu objednávku (kontrola 1 a 2).

Bude potrebné, aby ste v poli Komentár uviedli presný a čo najdetailnejší popis. Zároveň k nemu priložili žiadanú fotodokumentáciu reklamovaného výrobku.

4. Ako môžem vráti výrobky s výrobnými vadami do spoloènosti BigBuy?

BigBuy ponúka distribútorovi výnimočný bezplatný servis, ktorý sa vzťahuje tovar, ktorý distribútor prevzal od svojich zákazníkov z dôvodu výrobnej chyby. BigBuy zozbiera každé 2 mesiace reklamovaný tovar zo svojich skladov pod podmienkou, že náklady dosiahli sumu 90 €. Ak ste nedosiahli túto sumu, BigBuy to presunie maximálne 6 mesiacov. Po tejto lehote BigBuy bezplatne zozbiera reklamovaný tovar aj v prípade, že ste nedosiahli uvedenú sumu. Tieto podmienky sa nevzťahujú na Kanárske ostrovy, na ostrovy Ceuta a Melilla a na krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ. V týchto krajinách distribútor bude musieť odoslať tovar na polostrov na vlastné náklady, pričom vyznačí na faktúru chybný tovar BEZ POPLATKU.

Ak sa distribútor rozhodne pre vrátenie výrobkov mimo týchto podmienok, distribútor bude zodpovedný za úhradu nákladov a taktiež za informovanie BigBuy o tomto rozhodnutí, aby sme navrátenie mohli spracovať.

Krok 1

Na Paneli Nastavení budete musieť ísť na položku VRÁTENIE a vytvoriť NÁVRH, kde budete pridávať a zoskupovať výrobky s výrobnými chybami. Po tom, ako splníte vyššie uvedené podmienky, automaticky sa aktivuje ikona POSLAŤ, čo vám umožní požiadať o prevzatie týchto výrobkov.

Musíte vyplniť všetky povinné polia.

Krok 2

,Po tom, ako bolo prevzatie chybného tovaru oznámené, musíte postupovať podľa zadaných krokov. Bude potrebné zadať adresu prevzatia balíkov. V prípade, že SAT bude vyžadovať informácie, zašlete tieto elektronickou cestou. Náš systém vás bude automaticky informovať o stave prevzatia tovaru.

Krok 3

Balík musíte starostlivo pripraviť - všetky chybné výrobky musia byť uložené do veľkej škatule, resp. veľkých škatúľ. Je dôležité, aby nám boli výrobky doručené v pôvodom nepoškodenom obale a bez nálepiek. Je preto dôležité, aby ste správne zatvorili pôvodné balenie a zabezpečili ho dodatočným obalovým materiálom.

Na každý balík budete musieť nalepiť nálepku, ktorú vygeneruje náš systém. Nezabudnite vytlačiť a na každý balík nalepiť túto nálepku s číslom RMA pre dané prevzatie, s číslom balíka a s identifikačným čiarovým kódom.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby, ale v žiadnom prípade na poškodenia, ku ktorým došlo zlým zaobchádzaním s výrobkom. Vrátime vám peniaze v prípade výrobkov s výrobnou chybou, obzvlášť opatrne musíte zaobchádzať s tými, na ktorých je viditeľné poškodenie. Ak je obal výrobkov poškodený alebo s nálepkami od prepravcu, nebude preplatená plná výška hodnoty tovaru. Z tohto dôvodu je dôležité, aby ste požiadali vašich zákazníkov, aby v prípade vrátenia tovaru tento zabezpečili použitím ďalšieho obalového materiálu a kartónu a tak nepoškodili pôvodný obal tovaru.

Krok 4

Po tom, ako tovar prevezmeme, služba SAT spoločnosti BigBuy preskúma každý výrobok a pristúpime k výmene alebo vráteniu zaplatenej sumy v závislosti od toho ktorého prípadu. Vrátenie peňazí sa uskutočňuje prostredníctvom peňaženky. Proces overovania a vrátenia peňazí môže trvať niekoľko týždňov počínajúc dňom prevzatia tovaru do našich skladových priestorov.

5. Návrat výrobkov v dokonalom stave

BigBuy nebude spätne kupovať výrobky, ktoré distribútori neboli schopní predať v ich obchodoch alebo skladoch, alebo ktoré klienti vrátili späť. Ak chce niektorý z vašich zákazníkov vrátiť výrobok v perfektnom stave a vy návrat príjmete, je vašou zodpovednosťou vysporiadať s a týmito výrobkami, pretože BigBuy ich návrat nebude akceptovať v žiadnom prípade.

6. Ako zákazníkovi nahradiť vadný výrobok?

Každý distribútor si volí politiku zákazníckeho servisu, ktorú bude používať na svojej webovej stránke alebo vo svojej spoločnosti. V niektorých prípadoch je lepšie vrátiť zákazníkovi peniaze a tak predísť zvyšovaniu nákladov na logistiku. V prípade, keď je výmena nevyhnutná, postup je veľmi jednoduchý: distribútor musí na stránke www.bigbuy.eu vykonať novú objednávku a zaplatiť ju.

7. V akom prípade preplatí BigBuy plnú sumu výrobku?

- Ak má výrobok jasné znaky nesprávneho používania, neopodstatnenú vadu alebo je k nám doručený v zlom stave; 
- Ak je produkt vrátený bez obalu, v poškodenom obale alebo s prepravnými štítkami, ktoré spravia pôvodný obal nepoužiteľným - 50% hodnoty výrobku bude odobraných; a
- Ak je produkt vrátený s chýbajúcimi súčiastkami alebo doplnkami alebo ak je popis incidentu vymyslený - hodnota výrobku nebude preplatená.
Veľmi dôležité: Peniaze nebudú vrátené v prípade, ak zaslané produkty k BigBuy nemajú žiadnu výrobnú vadu alebo ktorých popis incidentu nezodpovedá realite. Budú uložené v našom sklade a vy dostanete upomienku. Budete mať 7 dní od obdržania upomienky na potvrdenie, či chcete tovar vrátiť späť do vášho skladu po uhradení nákladov na dopravu. Ak neobdržíme potvrdenie alebo platbu do 7 dní, tovar bude zničený v recyklačnom stredisku a BigBuy neakceptuje žiadne iné nároky na tovar za žiadnych okolností.

8. Kedy dochádza k vráteniu peňazí?

Po tom, ako prevezmeme tovar do našich skladových priestorov a skontrolujeme jeho stav, pristúpime k náhrade vašich výdavkov do peňaženky BigBuy. Vedzte, že tento proces môže trvať niekoľko týždňov, kým prebehne hodnotenie stavu prevzatého tovaru.

9. Čo sa stane ak si vy alebo váš zákazník nevyzdvihne tovar?

V prípade, že zákazník neprevezme tovar, tento sa vráti do našich skladov, kde je spravovaný automaticky tímom SAT a následne predaný správnemu oddeleniu, ktoré pristúpi k vykonaniu platby.

Doručenie a navrátenie objednávky do skladu obsahuje náklady na dopravu, ktoré uhradí firma alebo osoba, ktorá objednávku zadala. Následne obdržíte platbu zodpovedajúcu hodnote objednávky, z ktorej budú odpočítané spiatočné náklady na dopravu.

Vedzte, že táto operácia môže trvať niekoľko týždňov.

10. Aká je dĺžka záručnej doby?

Náš záväzok voči zákazníkom ponúka najvyššiu kvalitu a najlepšiu záruku. Na všetky položky sa poskytuje záruka po dobu dvoch rokov od dátumu dodania, s výnimkou repasovaných výrobkov, čo je 12 mesiacov.

11. Čo nie je zahrnuté v záruke?

- Škody spôsobené nedbanlivosťou, pádom, nesprávnou manipuláciou, inštaláciou alebo nosením a opotrebením, nie sú zahrnuté v záručnej lehote.
- V prípade počítačových produktov, sa záruka nevzťahuje na odstraňovanie vírusov, obnovu softvéru z tohto dôvodu či opätovnú inštaláciu pevného disku po formátovaní.

12. Záruka bude neplatná:

- V prípade zmeny alebo náhrady akéhokoľvek detailu záruky alebo dôkazu o zakúpení; a/alebo
- V prípade manipulácie z identifikačným číslom alebo samotným výrobkom, alebo v prípade neoprávnenej opravy technickým servisom.