DANĚ

Informace o daních

V jaké zemi společnost BigBuy podniká?

Všechny nákupy na stránkách BigBuy se řídí španělskými, evropskými i jakýmikoli dalšími právními předpisy souvisejícími s mezinárodním obchodem. Nákupní systém jako takový podléhá španělskému právu, a všechny transakce jsou tedy z daňového pohledu prováděny ve Španělsku.

Jsou v cenách uváděných na stránkách BigBuy zahrnuty DPH a jiné daně?

Ne. Naše zboží prodáváme i v oblastech, které jsou od DPH (daně z přidané hodnoty) osvobozeny, proto ji do našich cen nezapočítáváme. Jsme si však plně vědomi toho, že našimi zákazníky jsou převážně firmy a plátci DPH, kteří by si tuto daň mohli odečíst. Pokud se DPH uplatní, zobrazí se při finalizaci objednávky v košíku.

TRANSAKCE V RÁMCI ČLENSKÝCH STÁTŮ EU:

Musí zákazníci se sídlem v členských státech EU při nákupu platit DPH?

Společnost BigBuy sídlí ve Španělsku; pokud si firma se sídlem v členském státě EU, která má přiděleno evropské daňové identifikační číslo, objedná nějaké zboží, je od DPH osvobozena. V tomto případě však nejdříve musíme ověřit platnost DIČ v systému VIES.

Musí firmy se sídlem v EU a přiděleným DIČ zaplatit DPH, když je zboží dodáno do Španělska?

Ano. Zboží v tomto případě neopustí španělské území a my musíme v souladu s platnými zákony DPH naúčtovat.

Musí firmy se sídlem v EU bez přiděleného DIČ platit DPH?

Ano. Firmy a fyzické či právnické osoby se sídlem v EU bez přiděleného DIČ DPH platit musí.

Je u dropshippingových zásilek pro zákazníky se sídlem v EU a přiděleným DIČ, kterým jsme DPH neúčtovali, nutné společnosti BigBuy DPH zaplatit?

Možnost č. 1: Pokud vaše firma sídlí na území Španělska, musíte DPH zaplatit, protože naše firma na španělském území sídlí také. Při obchodní transakci mezi dvěma španělskými společnostmi se na faktuře musí DPH objevit bez ohledu na místo doručení zásilky. Jedná se však o DPH na vstupu, kterou si lze odečíst a která vám bude vrácena.

Možnost č. 2: Pokud vaše firma sídlí v jakékoli zemi EU kromě Španělska a bylo jí přiděleno DIČ, DPH platit nemusíte.

Možnost č. 3: Pokud vaše firma sídlí v jakékoli zemi EU kromě Španělska, ale DIČ jí přiděleno nebylo, DPH uhradit musíte.

TRANSAKCE MIMO EU:

Musí DPH platit firmy, které sídlo v EU nemají?

Nákupy firem, fyzických nebo právnických osob, které nejsou rezidenty zemí EU a s dodávkami mimo Evropskou unii, jsou osvobozeny od DPH, protože budou považovány za vývozy. Alternativně, pokud se dodávky uskuteční v rámci Španělska nebo zbytku Evropské unie, bude zapotřebí zaplatit DPH.

Existují ještě nějaké další daně mimo DPH, které je třeba zaplatit, pokud zboží putuje zákazníkovi mimo EU?

Tento nákup / způsob dodání může v závislosti na cílové destinaci zboží (zemi) podléhat celním poplatkům a jiným daním.

Je u dropshippingových zásilek pro zákazníky se sídlem mimo EU, kterým jsme DPH neúčtovali, nutné společnosti BigBuy DPH zaplatit?

Neměli byste platit DPH, protože toto je export.

How to create an invoice for exports outside the European Union

TRANSAKCE S KANÁRSKÝMI OSTROVY, CEUTOU A MELILLOU:

Musí firmy a fyzické či právnické osoby se sídlem na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille platit DPH.

Vzhledem ke zvláštnímu daňovému režimu na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille se tyto oblasti považují za území mimo EU. Proto se na všechny nákupy provedené z těchto oblastí (i zásilky s místem doručení v jednom z těchto území) DPH nevztahuje.

Musí firmy a fyzické či právnické osoby se sídlem na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille DPH platit v případě, že je zásilka určena do pevninského Španělska, Baleárských ostrovů a zemí EU?

Ano. I když dojde k objednání zboží z Kanárských ostrovů, Ceuty a Melilly, zboží neopustí území EU, a my proto v souladu se španělskými zákony musíme DPH účtovat.

Existují ještě nějaké další daně mimo DPH, které je třeba zaplatit, pokud zboží putuje zákazníkovi na Kanárských ostrovech, Ceutě či Melille?

Tento nákup / způsob dodání může v závislosti na cílové destinaci zboží (zemi) podléhat celním poplatkům a jiným daním.

Je u dropshippingových zásilek pro zákazníky se sídlem na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille, kterým jsme DPH neúčtovali, nutné společnosti BigBuy DPH zaplatit?

Neměli byste platit DPH, protože toto je považováno za export.

Vezměte, prosím, na vědomí, že pokud nejste zaregistrováni jako španělský vývozce, nebudete moci provádět převoz na Kanárské ostrovy, Ceutu nebo Melillu. Jediným způsobem, jak tyto zásilky provést, je odeslat objednávku do vašeho obchodu a poté ji odeslat zákazníkovi. Pokud zašlete objednávku na některý z výše uvedených cílů omylem, bude vaše objednávka zrušena a vrácena.

VYROVNÁVACÍ DAŇ Z OBRATU (týká se pouze Španělska)

Co se rozumí vyrovnávací daní z obratu a koho se týká?

Vyrovnávací daň z obratu je zvláštní daní ve španělském daňovém systému. Povinně jí podléhají všichni maloobchodníci, kteří zboží pouze přeprodávají, tedy obchodní zástupci prodávající koncovým zákazníkům. Vyrovnávací dani z obratu podléhají jak živnostníci, tak firmy s více vlastníky.

Jak vyrovnávací daň z obratu funguje?

Maloobchodníci musí zaplatit zvýšenou sazbu DPH za to, že nemusí DPH vracet finančnímu úřadu. DPH se tedy platí přímo zákazníkovi, což výrazně usnadňuje celý proces. Tato daň se týká pouze zboží, nikoli služeb. Maloobchodník je povinen informovat dodavatele (BigBuy) o výši sazby vyrovnávací daně z obratu, kterou je nutné zahrnout do faktury.

V souladu s královským zákonným výnosem 20/2012 o opatřeních za účelem zajištění rozpočtové stability a podpoře hospodářské soutěže, jehož součástí bylo i zvýšení sazby DPP, se sazby vyrovnávací daně z obratu platné od 1. září 2012 uplatňují v této výši::

• 5,2 % pro položky s běžnou sazbou DPH 21 %

• 1,4 % pro položky se sníženou sazbou DPH 10 %

• 0,5 % pro položky s nejnižší sazbou DPH 4 %

Jakým způsobem se vyrovnávací daň z obratu BigBuy platí?

Výhodou pro ty, kteří používají tento speciální režim je, že webové stránky BigBuy jsou připraveny pro tento způsob daně. Během vytváření BigBuy účtu musíte zaškrtnout poličko „Ano, podléhám R.E. (vyrovnávací dani). Pokud už máte vytvořený účet, kontaktujte administrativní oddělení BigBuy.