BELASTINGEN

Belastinginformatie

Waar is BigBuy actief?

Alle aankopen die bij BigBuy worden gedaan, zijn onderhevig aan de Spaanse en Europese wetgeving, zowel als aan andere wettelijke voorzieningen die invloed hebben op internationale transacties. Het aankoopsysteem is onderhevig een de Spaanse wetgeving, dus alle verkooptransacties worden beschouwd als gedaan in Spanje.

Zijn de prijzen van BigBuy inclusief BTW of andere heffingen?

Nee. BigBuy verkoopt in sommige regio's die vrijgesteld zijn van BTW (belasting toegevoegde waarde) dus die is niet inbegrepen in de geadverteerde prijzen. We zijn ons ervan bewust dat onze klanten voornamelijk bedrijven of professionals zijn die BTW kunnen aftrekken van de belastingen. De gepaste BTW wordt toegevoegd bij de laatste stap van het winkelmandje.

Hoeveel btw wordt er berekend als ik een bestelling doe bij een bedrijf in een ander land?

Momenteel worden bestellingen bij BigBuy gefactureerd met de btw van het land van bestemming als het btw-nummer niet in de VIES staat.

TRANSACTIES TUSSEN LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE:

Moeten EU-landen BTW betalen over hun aankopen?

Aangezien BigBuy vanuit Spanje werkt en het facturatiebedrijf een intracommunautair BTW-nummer heeft, worden alle aankopen door bedrijven die gevestigd zijn in een EU-land met een BTW-nummer (intracommunautair BTW-nummer), vrijgesteld van BTW. Daarom moet ons systeem de geldigheid van het BTW-nummer goedkeuren door het VIES-platform.

Moeten bedrijven uit EU-landen met een BTW-nummer BTW betalen als de levering van de producten in Spanje plaatsvindt?

Ja, als de producten het Spaanse landgoed niet verlaten, zijn we bij wet verplicht om BTW aan te rekenen.

De Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla zijn vrijgesteld van btw en worden daarom behandeld als uitvoertransacties.

Moeten bedrijven uit EU-landen zonder BTW-nummer BTW betalen?

Ja, bedrijven en natuurlijke of rechtspersonen die gevestigd zijn in de EU maar geen BTW-nummer hebben, moeten BTW betalen.

Moet ik BTW betalen aan BigBuy voor dropshipping zendingen naar klanten binnen de EU die een BTW-nummer hebben, waaraan ik geen BTW heb gerekend?

Optie 1: als uw bedrijf in Spanje ligt, moet u BTW betalen, omdat wij ook in Spanje gevestigd zijn, is het verplicht om BTW aan te rekenen tussen Spaanse bedrijven, ongeacht de bestemming van de producten. Maar de BTW die u aan BigBuy betaalt, is voorbelasting die u kunt aangeven en recupereren.

Optie 2: als uw bedrijf in een ander EU-land lig (buiten Spanje) en een BTW-nummer heeft, hoeft u geen BTW te betalen.

Optie 3: als uw bedrijf in een ander EU-land ligt (buiten Spanje) en u heeft geen BTW-nummer, moet u BTW betalen.

TRANSACTIES BUITEN DE EU:

Moeten bedrijven die niet tot de EU horen BTW betalen?

Aankopen gedaan door bedrijven, natuurlijke- of rechtspersonen, die ingezetenen zijn van NIET-EU landen, en met leveringen buiten de Europese Unie, zijn vrijgesteld van BTW, omdat ze worden beschouwd als exporten. Daarentegen dient voor leveringen in Spanje of de rest van de Europese Unie wel BTW afgedragen te worden.

Kan het zijn dat ik belasting moet betalen als er sprake is van een verzending naar de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla?

Het kan zijn dat er belasting moet worden betaald, bijvoorbeeld IGIC, als de klant geregistreerd staat als Spaanse exporteur.

Moet ik BTW betalen aan BigBuy voor dropshipping zendingen naar klanten buiten de EU, waaraan ik geen BTW heb gerekend?

Je hoeft geen btw te betalen, aangezien het hier gaat om een export.

How to create an invoice for exports outside the European Union

TRANSACTIES MET DE CANARISCHE EILANDEN, CEUTA EN MELILLA:

Moeten bedrijven en natuurlijke of rechtspersonen die gevestigd zijn in Ceuta, Melilla of de Canarische Eilanden, BTW betalen?

De Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla worden beschouwd als niet-EU-gebieden doordat ze hun eigen fiscale regeling hebben. Daarom zijn facturen en zendingen binnen deze geografische gebieden, niet onderhevig aan het betalen van BTW.

Moeten bedrijven en natuurlijke of rechtspersonen die gevestigd zijn in de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla, BTW betalen als de levering van de producten plaatsvindt op het vasteland van Spanje, de Balearen of elk ander EU-land?

Ja, wanneer de factuur uitgegeven is in de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla en de producten het EU-grondgebied niet verlaten, zijn we in Spanje verplicht om BTW aan te rekenen.

Zijn er, naast de BTW, andere belastingen die betaald moeten worden bij leveringen in de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla?

Voor deze aankoop-/verzendingsmethode, kunnen er verdere heffingen gedaan worden door douane, afhankelijk van elk gebied.

Moet ik BTW betalen aan BigBuy voor dropshipping zendingen naar klanten in de Canarische Eilanden, Ceuta of Melilla, waaraan ik geen BTW heb gerekend?

Je hoeft geen btw te betalen, aangezien dit wordt beschouwd als een export.

Houd er rekening mee dat als u niet als een Spaanse exporteur geregistreerd bent, u niet van dropshipping naar de Canarische Eilanden, Ceuta of Melilla gebruik kan maken. De enige manier is om de bestelling naar uw magazijn te versturen en naarna naar uw klant. Als u per ongeluk een betselling naar deze bestemmingen plaatst, wordt de bestelling geannuleerd en terugbetaald.

VERKOOP EGALISATIEBELASTING (enkel in Spanje)

Wat is verkoop egalisatiebelasting en wie is hier onderhevig aan>

De verkoop egalisatiebelasting is een speciale fiscale regeling. Het is verplicht voor winkeliers die geen veranderingen maken in de producten die ze verkopen, dit betekent dus voor zelfstandige dealers die aan de eindklant verkopen. Zowel zelfstandige natuurlijke personen als mede-eigendommen zijn onderworpen aan VEB.

Wat impliceert de verkoop egalisatiebelasting?

Winkeliers betalen een BTW-tarief dat iets hoger ligt, in ruil voor het niet indienen van een Btw-aangifte aan de Belastingsdienst. Zo betaalt u de BTW rechtstreeks aan de leverancier, wat het proces danig vereenvoudigt. Dit is enkel van toepassing op goederen, niet op diensten. De winkelier moet de leverancier (BigBuy) informeren over zijn fiscale regelingen zodat de verkoop egalisatiebelasting in de facturen kan worden opgenomen.

In overeenstemming met het Spaanse Koninklijk Wetbesluit 20/2012 over maatregelen om de financiële stabiliteit en de concurrentie te verhogen, wat een BTW-verhoging inhield, zijn deze de verkoop egalisatie belastingstarieven vanaf 1 september 2012::

• 5,2% voor items met een algemeen BTW-tarief van 21%;

• 1,4% voor items met een verlaagd BTW-tarief van 10%; en

• 0,5% voor items met een erg verlaagd BTW-tarief van 4%.

Hoe kan ik de verkoop egalisatiebelasting betalen aan BigBuy?

Het voordeel voor degenen die deze speciale regeling gebruiken is dat de website van BigBuy is opgezet voor dit soort belasting. Tijdens het proces van het aanmaken van een account bij BigBuy dient u de optie "Ja, ik ben onderhevig aan R.E. (egalisatiebelasting)" te selecteren. Indien u al een account heeft, neem dan contact op met de BigBuy Administratie Afdeling.