ДАНЪЦИ

Данъчна информация

Къде работи BigBuy?

Всички поръчки, направени в BigBuy са обект на испанското законодателство и законодателството на ЕС, както и на всички други законодателни разпоредби, които засягат международните транзакции. Системата за поръчки е обект на испанското законодателсто, така че всички операции по продажба ще бъдат считани като извършени в Испания.

Цените в BigBuy с включено ДДС и други такси ли са?

Не. BigBuy продава в някои региона, които са освободени от ДДС (данък добавена стойност) и той не е включен в рекламираните цени. Наясно сме, че нашите клиенти са предимно компании и професионални лица и биха могли да го приспаднат. ДДС ще бъде включен, както следва, като финална стъпка в количката за пазаруване.

ТРАНЗАКЦИИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

Компаниите, от държавите в ЕС, трябва ли да плащат ДДС върху поръчките си?

Тъй като BigBuy работи от Испания и фактуриращата компания има вътреобщностен ДДС номер, всички поръчки, направени от компании, намиращи се на територията на всяка държава в ЕС с ДДС номер (вътреобщностен ДДС номер), са освободени от плащане на ДДС. Поради това е необходимо нашата система да провери валидността на ДДС номера през VIES платформата.

Компаниите, от държави от ЕС с ДДС номер, трябва ли да заплащат ДДС, ако продуктите се доставят в Испания?

Да, в случай, че продуктите не напускат територията на Испания, в Испания ние сме задължени по закон са налагаме ДДС.

Компаниите, от държави от ЕС без ДДС номер, трябва ли да плащат ДДС?

Да, компании и физически и юридически лица, пребиваващи в държави в ЕС без ДДС номер, трябва да плащат ДДС.

Необходимо ли е да се плаща ДДС към BigBuy при дропшипинг доставки за клиенти в ЕС без ДДС номер, които не са заплатили ДДС към мен?

Опция 1: Ако компаниятта Ви е в Испания, трябва да платите ДДС, тъй като ние също се намираме в Испания и е задължително да се фактурира ДДС между испански компании, независимо от местоназначението на продуктите. При все това, ДДС, който плащате към BigBuy, е ДДС върху разходите, който можете да приспаднете и да възстановите.

Опция 2: Ако компанията Ви е във всяка друга държава в Европейския съюз (с изключение на Испания) и има ДДС номер, не трябва да плащате ДДС.

Опция 3: Ако компанията Ви е във всяка друга държава в Европейския Съюз (с изключение на Испания) и нямате ДДС номер, трябва да плащате ДДС.

ТРАНЗАКЦИИ ИЗВЪН ЕС:

Компаниите извън ЕС трябва ли да плащат ДДС?

Поръчки, направени от фирми, физически и юридически лица, които са жители на държави извън ЕС и с доставка извън Европейския съюз, са освободени от ДДС, тъй като те се считат за износ. За разлика от това, ако доставките са направени в рамките на Испания или на останалия Европейски съюз, трябва да бъде платен ДДС.

Освен ДДС, има ли други данъци, които трябва да се плащат, ако доставката се извършва извън ЕС?

При този метод на поръчка/доставка, митническите системи могат да налагат допълнителна данъчна тежест, в зависимост от държавата.

Необходимо ли е да се плаща ДДС към BigBuy при дропшипинг доставки за клиенти от държави извън ЕС, които не са облагани с ДДС от моя страна?

Не трябва да плащате ДДС, тъй като това е износ.

How to create an invoice for exports outside the European Union

ТРАНЗАКЦИИ С КАНАРСКИТЕ ОСТРОВИ, СЕУТА И МЕЛИЛЯ:

Компаниите и физическите и юридическите лица, намиращи се на територията на Канарските острови, Сеута и Мелиля, трябва ли да плащат ДДС?

Поради особената си данъчна схема, Канарските острови, Сеута и Мелиля се считат за територии извън ЕС. Следователно, всяка покупка, чието фактуриране и доставка се случва в тази географска зона, не се облага с ДДС.

Компании и физически и юридически лица, намиращи се на територията на Канарските острови, Сеута и Мелиля, трябва ли да плащат ДДС, ако доставката на продуктите се извършва в континенталната част на Испания, Белеарските острови и всяка друга държава в Европейския съюз?

Да, в случай, че фактурата се издава в Канарските острови, Сеута и Мелиля, но продуктите не напускат територията на ЕС, в Испания сме задължени по закон да налагаме ДДС.

Освен ДДС има ли други данъци, които трябва да бъдат платени, ако доставката се извършва на Канарските острови, Сеута и Мелиля?

При този метод на поръчка/доставка, митническите системи могат да налагат допълнителна данъчна тежест, в зависимост от региона.

Необходимо ли е да се плаща ДДС към BigBuy при дропшипинг доставки за клиенти от Канарските острови, Сеута и Мелиля, на които не е бил наложен ДДС от моя страна?

Не трябва да плащате ДДС, тъй като това се счита за износ.

Моля, отбележете, че ако не сте регистриран като испански износител, няма да имате право да извършвате дропшипинг към Канарските острови, Сеута и Мелиля. Единственият начин да изпратите тези стоки е да изпратите поръчката към склада си и след това да я изпратите на клиента си. Ако направите поръчка към тези места по погрешка, поръчката ви ще бъде отказана и сумата ще бъде възстановена.

ИЗРАВНИТЕЛЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРОДАЖБИТЕ (само в Испания)

Какво е изравнителен данък върху продажбите и кой подлежи на него?

Изравнителният данък върху продажбите представлява специална данъчна схема. Той е задължителен за търговци на дребно, които не правят никакви промени по продуктите, които продават и за самонаети доставчици, които продават на крайни клиенти. Както семонаетите физически лица, така и съсобствениците са обект на ИДП.

Какви са последиците от изравнителния данък върху продажбите?

За търговците на дребно той включва: плащане на ставка на ДДС, която е малко по-висока, тъй като те не трябва да подават справки-декларация за ДДС към Данъчните власти. По този начин плащате ДДС директно към доставчика си, което чувствително опростява процеса. Това се отнася само за стоки и продукти, но не и за услуги. Търговецът на дребно трябва да информира доставчика (BigBuy) за данъчната си схема за изравнителния данък върху продажбите, който трябва да се включи към фактурата му.

В съответствие с испанското Кралско административно нареждане 20/2012 относно мерките за гарантиране на бюджетната стабилност и насърчаване на конкуренцията, което включва увеличение на ДДС, процентите на изравнителния данък върху продажбите в сила от 1 септември 2012 г. са следните::

• 5,2% за артикули с обща ставка на ДДС от 21%;

• 1,4% за артикули с намалена ставка на ДДС от 10%; и

• 0,5% за артикули със супер намалена ставка на ДДС от 4%.

Как може изравнителният данък върху продажбите да бъде заплатен към BigBuy?

Предимството за тези, които имат този специален режим е, че BigBuy има адаптирана мрежа към този данък. В процеса на създаване на сметка в BigBuy, трябва да изберете "Да, аз съм обект на Д.С. (добавена стойност) ». В случай, че вече сте създали сметка, се свържете с Отдел Администрация на BigBuy.