ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


Тази Правна информация регулира достъпа, сърфирането и използването на уебсайта https://www.bigbuy.eu/ (наричан по-долу Уебсайта).
Условията, установени в тази Правна информация, с допълнително приложение, в случай че компанията установи специални условия за използване и/или договаряне на конкретни услуги.

ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ

В съответствие със задължението за информация, съдържащо се в член 10 от Закон 34/2002 от 11 юли относно услугите на информационното общество и електронната търговия, ние Ви информираме, че уебсайтът принадлежи на Компанията, BigBuy (All 4 Business SL), търговска дружество, учредено в съответствие с испанското законодателство, с CIF B98376155 и регистриран адрес на Calle San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Valencia, Испания.Companies House of Valencia Volume: 9378. Фолио: 160. Страница: V-14835.
Можете да се свържете с нас, като използвате следния имейл адрес [email protected]

ПОТРЕБИТЕЛИ

Достъпът и/или използването на Уебсайта предоставя условието на потребител и потребителят приема, от такъв достъп и/или използване, настоящата правна информация.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът може да предостави достъп до множество текстове, графики, чертежи, дизайни, кодове, софтуер, снимки, музика, видео, звуци, бази данни, изображения, методи на изразяване и информация (наричани по-долу „Съдържание“), принадлежащи на компанията или на трети лица, до които Потребителят може да има достъп.
Потребителят поема отговорност за използването за използването на уебсайта. Тази отговорност се простира до регистрацията, която, когато е уместно, е необходима за достъп до Съдържание или услуги, предоставяни от уебсайта.
Потребителят се задължава да използва правилно Съдържанието и услугите, предлагани чрез Уебсайта, и като пример, но не като ограничение, да не ги използва за i) участие в неразрешени, незаконни или дейности, противоречащи на добросъвестността и обществения ред; ii) причиняват щети на физическите и логически системи на собственика на Уебсайта, неговите доставчици или трети страни, iii) въвеждат или разпространяват компютърни вируси или всякакви други физически или логически системи, които е вероятно да причинят гореспоменатите щети

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Съдържанието на този уебсайт, включително, но не само, изображения, лога, графики, анимации и текстове, независимо от техния формат, както и името на домейна bigbuy.eu, са собственост на Собственика. Относно услуги за продажба, Титулярът е получил разрешение за тяхното използване. Това съдържание е защитено от международните закони и договори за интелектуална и индустриална собственост, както и регулаторната политика на имената на домейни.
Използването на връзки към този уебсайт е разрешено, при условие че не увреждат имиджа и интересите на собственика и във всички формати или медия.

ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИИ

Връзките, които се появяват на този уебсайт, са предоставени с цел разширяване на информацията. Включването му не означава приемане на споменатото съдържание, нито свързване на Собственика с лицата, отговорни за посочените уебсайтове, поради което той отхвърля всякаква отговорност във връзка с тях, както и за щетите, които могат да бъдат причинени по каквато и да е причина в неговата компютърна система, документи или файлове.
Притежателят не гарантира надеждността, наличността или непрекъснатостта на този уебсайт или на неговото съдържание поради следните причини: технически причини, причини за сигурност или контрол; поддръжка на услугата; повреди, дължащи се на сървъра, хостващ съдържанието, или на други доставчици или доставчици; атаки срещу компютърната система; всяка друга причина, произтичаща от причина извън неговия контрол.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ПРОМЯНА

Условията на тази Правна информация ще бъдат в сила, докато не бъдат променени и BigBuy може да направи тези промени, за които ще бъде уведомен Потребителят.
EASYMAILING може да изтрие, добави или промени както Съдържанието, така и Услугите, които предоставя, както и начина, по който са разположени или представени. Условията, които са публикувани в момента, в който Потребителят осъществява достъп до уебсайта на EASYMAILING, се считат за в сила.
С достъпа и/или използването на Уебсайта се счита, че Потребителят е приел тази Правна информяция и неговите правила и условия и, когато е уместно, промените, направени в него.

БИСКВИТКИ

За да използвате нашия уебсайт е необходимо да използвате бисквитки. Бисквитките се използват за различни цели (измерване на услугата, проследяване на продажби, целеви маркетинг и др.). Ако желаете, можете да настроите браузъра си да бъдете предупреждавани на екрана за получаване на бисквитки и да предотвратите инсталирането на бисквитки на Вашия твърд диск. Моля, проверете инструкциите и ръководствата на вашия браузър за допълнителна информация.