bool(false)

Купете на цена на едро Дропшипинг доставчик В2В търговия на едро

(+34) 96 115 04 22

ОБЩИ УСЛОВИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Условия

Общи условия: При използване на този уебсайт и/или при регистрация като потребител, Вие се съгласявате с тези условия.

Поверителност: В съответствие с испанския Закон за защита на данните и Закон 34/2002 от 11 юли, относно услугите на информационното общество и електронната търговия (LSSI), Ви информираме, че всички лични данни, предоставени от Вас посредством всеки от формулярите на този уебсайт ще се включат в компютърни файлове, които принадлежат на и, за които е отговорен BigBuy. Те ще се обработят автоматично с единствената цел да направят възможно административното управление на нашите търговски отношения и/или да позволят извършването на услугите, подробно обяснени на този уебсайт. В съответствие със Закон 15/1999 относно защитата на данните (LOPD) на Испания и Закон 34/2002 относно услугите на информационното общество и електронната търговия (LSSI), можете да упражнявате правата си на достъп, поправка, отказ и изтриване просто като ни информирате по пощата, имейла или директно през този уебсайт. BigBuy си запазва правото да променя Политиката си на поверителност и Условията за използване на услугите си и да ги адаптира според съществуващото законодателство или поради други причини. Следователно, пропоръчително е да проверявате тази страница редовно, тъй като, със закупуването на този уебсайт, Вие се съгласявате да спазвате Политиката на поверителност и Условията за използване на услугите, които са в сила по това време.

Собственост: Този уебсайт и всички права върху съдържанието му, изображенията, дизайна и софтуера са собственост на BigBuy. Всички елементи на този уебсайт, включително без ограничение на дизайна и съдържанието, са защитени от законите за интелектуалната и индустриалната собственост и междинародните конвенции за авторско право.

Използване на съдържание: Ако не е изрично разрешено от BigBuy, не можете да възпроизвеждате, прехвърляте или използвате съдържанието на този уебсайт по никакъв начин.

Отговорност: Въпреки усилията на BigBuy да гарантира точност и прецизност на съдържанието на уебсайта си, то все пак може да съдържа грешки и неточности. Ето защо не гарантираме истинността, достоверността или точността на съдържанието му. BigBuy не е отговорен за информацията, която се намира на уебсайтовете на трети страни, свързани с уебсайт на BigBuy посредством връзки. При никакви условия BigBuy не трябва да бъде държан под отговорност за никаква щета или загуба, породена от или във връзка с използването на уебсайта. Съгласявате се да компенсирате BigBuy за всяка щета или загуба, породена от неспазване на тези Условия или използване на съдържанието на този уебсайт без предварително разрешение.

Разделение: Ако някоя от клаузите на тези Условия е незаконна или неприложима в съответствие с текущото законодателство, тази клауза ще бъде отменена, но останалата част от Условията остават в сила.

Избор на право: Тези Условия на използване се постановяват и тълкуват в съотвествие с испанското законодателство, което е в сила. Всеки спор, възникнал от тези Условия се разрешава в съдилищата на Валенсия, Испания. Все пак, това не възпрепятства BigBuy от упражняване на правата си за разрешаване на всеки спор във всяко друго компетентно законодателство.

Изменения: BigBuy си запазва правото да променя съдържанието на този уебсайт по всяко време и без предизвестие.

Условия за продажба на маркови парфюми, козметични и оптични продукти:

BigBuy има всички права върху изображенията на парфюми и козметични продукти, които се използват на нашия уебсайт, както и разрешението за предоставяне на това право на потребителите, които са закупили пакети на едро от BigBuy. Това съдържание е защитено от закона за интелектуалната собственост.

Предоставянето на тези права на дистрибутора се ограничава изключително до това, което е установено в търговските дропшипинг отношения. Нашите дистрибутори ще могат да използват тези изображения единствено и само за търговски цели и, когато получат тези продукти от BigBuy.

Разпространението на тези изображения на трети страни е напълно забранено и дистрибуторът ще бъде задължен да вземе необходимите мерки, за да избегне злоупотреба.

BigBuy гарантира, че всички маркови парфюми и козметични продукти, които са продадени през платформата му, независимо дали посредством директна продажба или дропшипинг, са 100% оригинални и са получени от оторизирани доставчици в Европейския съюз.

Продуктите, които BigBuy продава не са променяни и са обект на свободно пренасяне и движение в Европейския съюз. Тези продукти са защитени от принципа за свободно движение на стоки в рамките на Европейския съюз и изчерпването на правата на марката, което означава, че те могат законно да се продават от дистрибуторите.

Клиентите на BigBuy могат да продават тези продукти на единния европейски пазар, но трябва да познават и спазват европейското законодателство относно марките по различните канали. В случай на нарушение на законодателството, дистрибуторът ще бъде единствената отговорна страна за всяка щета, понесена от собственика на марките парфюм или козметичен продукт.

BigBuy не е официален дистрибутор на тези марки и действа само като препродавач в рамките на канала за продажби в Европейската икономическа общност.

BigBuy е осведомен за имиджа на всички тези марки и при никакви обстоятелства няма да се опита да очерни добрата им репутация, а по-скоро ще направи достъпни марковите продукти за дистрибуторите, като има напомни за задължението да се придържат към коректната им продажба, призовавайки ги да не се опитват да очернят имиджа или позицията на тези марки. BigBuy препоръчва да се придържат към следните предварителни условия:


  • Да уважават престижния имидж на марката, когато продават нейни продукти.
  • Да уважават подходящото място за всяка една от марките, когато продават продуктите им, за да благоприятстват и защитават позицията и отличителния характер на марката.
  • Продажбата на маркови продукти според селективната дистрибуция, в съответствие с техните специални условия за качество, с цел да отговарят на офлайн каналите за продажба.
  • Да уважават всяко възможно ограничение, което е наложено или, за което са известени от марката или поради конкретни причини относно продажбата на продуктите им.
  • Да предоставя на крайния клиент услуга, която пази имиджа на марката. Това изисква адекватно познаване на марката и на продуктите, за да се предостави най-добрият съвет на клиента.

Продажбата на тези продукти на електронни пазари или други онлайн канали може да означава, че не са спазени препоръките по-горе. Следователно, дистрибуторът на BigBuy трябва предварително да гарантира, че избраният канал е подходящ за избирателно разпространение, както се изисква за тези продукти, негова е отговорността да познава и спазва ограниченията на всеки пазар, преди публикуване на продуктите.

Тези платформи си запазват правото временно или постоянно да спрат акаунтите на тези потребители за неспазване на условията за продажба, чието спазване остава отговорност на дистрибутора.

BigBuy насърчава дистрибуторите си да се осведомяват за възможни ограничения в избраните канали за продажба, да гарантират, че прилагат и спазват изискванията на избирателното разпространение и всяко ограничение, което този канал едностранно налага на клиентите си.

Публукуваните изображения на парфюми понякога могат да не отговарят на формата, изпратен от производителя, производителят си запазва правото да променя "опаковката" и формата на продуктите без предупреждение.