Общи условия

1. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1.1. Тази секция предоставя информация относно условията за използване на уеб сайта ни www.bigbuy.eu и Общите условия, които уреждат услугите и операциите за купуване и продаване на продукти между BigBuy и неговите Дистрибутори. Тук също така се установява нашата Политика на поверителност и, през тази връзка, можете да прочетете политиката ни за бисквитки.
1.2. Използването на този уеб сайт или регистрация като потребител предполага приемането на настоящите Общи условия.
1.3. Настоящите Общи условия са приложими за услуги и процеси на купуване и продаване на продукти между BigBuy и неговите Дистрибутори (наричани по-долу „Дистрибутор“).
1.4. Те ще се считат за приети от Дистрибутора, за всички цели и намерения, относно обработката на всяка поръчка от BigBuy.
1.5. Настоящите Общи условия изключват прилагането на всички общи условия за продажба, принадлежащи на Дистрибутора или на трети страни.
1.6. Процесът на купуване и продаване между BigBuy и Дистрибутора ще бъде допълнен, във всеки случай, от Специфичните условия, които могат да са изрично договорени между страните, и за всички цели и намерения всички други условия, които не са били изрично приети в писмен вид, няма да имат стойност.

2. ПАКЕТИ НА ЕДРО

2.1. BigBuy предлага специални условия за тези клиенти, които активират пакет на едро, както е показано на уеб сайта ни.
2.2. Активирането на пакет на едро предполага приемането на условията за продажба и услуги след продажбата между магазините, които са различни от условията, приложими за крайния клиент. По-специално, правото на отказ се изключва за всички продукти и услуги, закупени от BigBuy
2.3. Активирането на Дропшипинг или Пакет на едро Marketplaces се счита за приемане на периодично плащане от датата на активиране на пакета. Подновяването е автоматично, без предварително известие.
2.4. Датата на изтичането/подновяването на Пакета на едро е видима на контролния панел.
2.5. Дистрибуторът може да откаже пакета по всяко време от контролния си панел. Пакетът ще остане активен до датата на изтичане, но повече няма да бъде подновяван.
2.6. BigBuy не възстановява заплащане за периодите за абонамент, които не са били завършени.
2.7. BigBuy има правото да променя условията и цените на пакетите на едро по всяко време.
2.8. BigBuy има правото да предоставя правата върху изображения и видеа на Дистрибутора единствено, за да се използват за улесняване на маркетинга на продуктите, придобити през BigBuy.
2.9. Разпространението на изображения и видеа на трети страни е изрично забранено и Дистрибуторът е задължен да вземе всички необходими мерки, за да предотврати всяка измама с тях. Това е приложимо и за използването на изображения и видеа, ако Пакетът на едро не е активиран..
2.10. Използването на графичния материал и съдържание, предоставени от BigBuy, е напълно забранено, освен ако Дистрибуторът не притежава активен Пакет на едро или ако той не е подновен. От момента, в който Пакетът на едро вече не е активен , Дистрибуторът трябва незабавно да прекрати използването му и да унищожи всяко копие, което притежава.
2.11. BigBuy не е отговорен за никоя грешка или разлика в описанията, техническите спецификации или показаните изображения на снимките, поради промяна от страна на производителите и/или промяна на продукта. Дистрибуторът няма да има право на жалба, при никакви обстоятелства, ако, при гореспоменатите условия, предоставеният продукт се различава от публикуваното от BigBuy.

3. ДРОПШИПИНГ МАГАЗИНИ

3.1. Магазините дропшипинг 360º се предават такива, каквито са в момента на покупката, превръщайки се в собственост на Дистрибутора. Може да се консултирате с демонстрациите на магазина, за да получите точен образ на продукта в момента на покупката.
3.2. Магазините изискват първоначална конфигурация от Дистрибутора. BigBuy предоставя на клиента Академия, онлайн наръчник за конфигуриране и използване на магазините.
3.3. За инсталирането на магазините дропшипинг 360º, базирани в Prestashop, е необходимо клиентът да сключи договор за хостинг услуга за своя магазин, избирайки една от опциите за препоръчани хостинг услуги.
3.4. За да се гарантира правилното функциониране на магазина е възможно Дистрибуторът да трябва да смени сървърите, поради въвеждане на нови функции и/или каталози в магазините, или на въпросните хостинг услуги.
3.5. BigBuy предлага услуга за синхронизиране, ако клиентът притежава активен пакет на едро, който позволява въвеждане на синхронизиране.
3.6. BigBuy предлага услуга за техническа поддръжка, която се ограничава до синхронизиране и основното функциониране на магазина. Поради естеството на техническите проблеми, възможно е тяхното решаване да се забави или да не бъдат решени по изцяло задоволителен начин. BigBuy работи в рамките на способностите си и не е отговорен за нито една щета или загуба, която може да възникне от някой неразрешен проблем.
3.7. Някои услуги на техническата поддръжка може да се таксуват, например: преинсталиране, пренасяне на сървър, промяна на шаблон и архивиране.
3.8. За да се гарантира тяхното безпроблемно функциониране, магазините са снабдени с някои ограничени функции. Собственикът на магазина може да поиска администраторски права, които да му/ѝ позволят да прави промени в магазина, което не е препоръчително. BigBuy си запазва правото да не предлага техническа поддръжка на клиентите си, които са поискали администраторски права.
3.9. BigBuy няма да реализира възстановяване на суми на магазини, които изискват специфична работа за всеки клиент.

4. Конектора

4.1. BigBuy предлага конектори към Пазари и софтуер за електронна търговия.
Придобиването на конектора е ограничено до достъп до инстумент за свързване между BigBuy и Пазара или съответния софтуер за електронна търговия.
4.2. За достъп до услугата за синхронизация чрез конектора, дистрибуторът трябва да има активен пакет на едро, съвместим с придобития конектор.
4.3. Отговорност на дистрибутора е да създаде акаунта на продавача на Пазара, както и да знае и да спазва условията му за продажба.
4.4. За правилна синхронизация със софтуера за електронна търговия е необходимо както сървърът, така и версията на софтуера за електронна търговия да са съвместими.
Можете да се консултирате за минималните изисквания сред документецията, налична в нашата Академия.
4.5. BigBuy ще може да прави модификации на конекторите, главно за въвеждане на подобрения и нови функционалности, оптимизиране на процесите и адаптиране към изискванията на Пазарите или софтуера за електронна търговия.
4.6. BigBuy не носи отговорност за неизправност, произтичаща както от промени в търговските политики, така и от актуализации на различните пазари.
Въпреки това ще адаптира инстументите си в рамките на своя капацитет в разумен период от време, без да носи никаква отговорност или компенсация по време на споменатия процес или актуализация.
4.7. Придобиването на конектори позволява множество възможности за параметризация чрез Многоканалната Интеграционна Платформа.
Отговорност на дистрибутора е да провери дали резултатът от синхронизацията е в съответствие с техните очаквания и условията на платформата за продажба.
4.8. BigBuy няма да извършва възстановяване на средства за конектори, по-специално поради последващи несъвместимости, като например промени в изискванията или ситуацията на сметките на продавача в пазарите.

5. ПОРЪЧКИ

5.1. След като процесът на регистрация е завършен в системата ни, Дистрибуторът може да направи поръчка по следните начини:
 • 5.1.1. Електронен магазин: През уеб сайта на  www.bigbuy.eu , като се следва установеният процес на покупка.
 • 5.1.2. Чрез инструментите, предложени в пакета или закупената система.
5.2. Правенето на поръчка от Дистрибутора предполага пълното приемане на цените, описанието на продуктите за продажба и настоящите Общи условия. За да бъде ефективна поръчката, Дистрибуторът трябва да получи ясно потвърждение от BigBuy. Всички поръчки са предмет на наличността на стоките.
5.3. Нашите продукти се предлагат в рамките на складовата наличност, както е посочено на уеб сайта. Информация за продуктовата наличност се дава на нашите клиенти на едро, след като са започнали сесията си в BigBuy. Всички грешки или промени по изключение са извън нашия контрол и BigBuy не е отговорен за тях. Ако даден продукт не е наличен, след като поръчката е била направена, ние Ви информираме по имейл за всяко закъснение, частична доставка или отказан продукт.
5.4. Времето за подготвяне на продукта е посочено до наличността му. Времето за подготовка се отнася само за работни дни. По-голямата част от продуктите изискват време за подготовка от 24/48 часа. BigBuy ще се опита да изпрати поръчките в рамките на посоченото време, но, понякога може да има закъснение, което е извън нашия контрол, и това няма да е предмет на възстановяване на средства. Всяко време за подготовка, по-дълго от 24/48 часа, е предполагаемо и BigBuy не може да гарантира, че предполагаемият срок ще бъде спазен.
5.5. BigBuy си запазва правото да променя дизайна на продуктите и/или опаковките им като част от текущите подобрения, както и да ги прави по-подходящи за пазара и винаги ще гарантира, че качеството на продукта ще е същото или подобрено.

6. ЦЕНА

6.1. Цената на дребно не включва ДДС или друг данък. Таксите за доставка и съответният ДДС ще бъдат пресметнати и добавени в края на поръчката.
6.2. Цената на стоките не включва съветване, инсталиране, обучение или друг вид техническа помощ, различна от тази, посочена в споразумението за гаранция, както е описано в настоящите Общи условия.
6.3. Цените, включени в електронния магазин на BigBuy, са предмет на промяна без предварително предупреждение, както и техническите спецификации.
6.4. В случай, че даден Дистрибутор направи поръчка за продукт с неправилна цена, BigBuy ще го информира за правилната цена и, в този случай, ще поиска споразумение за обработка на поръчката стига Дистрибуторът изрично да потвърди, че приема правилната цена.
6.5. Клиентите, които притежават активен BigBuy пакет на едро, могат да се възползват от различни допълнителни намаления, в зависимост от поискания продукт и количеството му, както е посочено на уеб сайта.

7. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

7.1. Дистрибуторът ще може да извършва плащане с кредитна или дебитна карта, банков превод, PayPal и Портфейл BigBuy
7.2. Наличността на тези методи на плащане зависи от вида услуга или продукт, за който е платено, и географското местоположение на купувача или получателя.
7.3. Използването на всеки метод на плащане подлежи на приемане на условията, свързани с него.
7.4. С цел подобряване на потребителския опит, BigBuy си запазва правото да активира споразумение за плащане през PayPal, ако клиентът избере този метод на плащане. Клиентът може да поиска отказ от плащането или може да го откаже от своя PayPal акаунт.

8. ИЗПРАЩАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

8.1. Изпращането на стоки ще бъде извършено до адреса, посочен от Дистрибутора при поръчката, и позволява изпращането на стоки до крайните му клиенти („дропшипинг“).
8.2. Часовете на изпращане ще са посочени на уеб сайта. Те може да са различни, в зависимост от избрания метод на плащане.
8.3. BigBuy предлага много възможности за транспортиране. Те зависят от местоназначението и стоките за изпращане.
8.4. Часовете за доставка ще зависят от местоназначението и избрания начин на транспортиране.
8.5. Дадените времеви граници са предполагаеми и не са обвързващи. Забавянето на времето за доставка не дава право на Дистрибутора да претендира за преки или непреки щети, отказ от поръчката или спиране на някое задължение, особено плащане.
8.6. При необходимост, Дистрибуторът е задължен да се свърже с клиента си, за да предостави на доставчика цялата необходима информация за извършване на доставката.
8.7. BigBuy няма да е отговорен за цялостна или частична липса на доставка или закъснение на поетите задължения към Дистрибутора, ако това е причинено от непредвидени обстоятелства или метеорологична обстановка, която влияе на BigBuy, както и на неговите снабдители и доставчици. Това включва стачки, други трудови или индустриални събития, липса на или невъзможност от придобиване на продукти и др. BigBuy може да откаже и анулира всеки продукт за доставка, без да предоставя компенсация в полза на Дистрибутора.

9. ПОЛУЧАВАНЕ

9.1. При получаването Получателят трябва да провери дали получените стоки отговарят на поръчката, дали информацията на фактурата е вярна и дали условията, документацията и опаковката са непокътнати. В случай че има видими следи от повреда на стоката, Получателят трябва да го отбележи на разписката за получаване (електронна или хартиена), като посочи, че стоката е повредена. Ако стоката е приета без това да бъде направено, това ще направи невалидни всички последващи претенции от страна на Дистрибутора.
9.2. В случай, че възникне ситуация като споменатата в горната клауза, трябва да бъде създаден доклад на проблем (наричан по-долу „билет“) от секцията за обработка на проблеми на сайта www.bigbuy.eu .
9.3. Дистрибуторът е отговорен за отварянето на билета през правилния канал в зависимост от вида на проблема или дадения съвет. Всички билети, получени през неправилни канали, или без изискваните документи ще бъдат автоматично анулирани.
9.4. Жалби ще бъдат приемани единствено от Дистрибутора в рамките на 5 календарни дни от получаване на стоката. Ако това време изтече без да е подадено оплакване, ще се счита, че стоката е била получена от Получателя в идеално състояние и количество.
9.5. BigBuy си запазва правото да пренасочва, възстановява или изисква от Дистрибутора да задържи дефектните продукти в техния BigBuy панел за връщане, в зависимост от това кое е най-удобно.

10. УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ

10.1. Гаранцията за продуктите, придобити от BigBuy Дистрибутора, които след това са изпратени на клиентите и потребителите, ще се управлява директно от Дистрибутора и вече споменатите крайни клиенти и потребители.
10.2. От Дистрибутора се изисква да спазва условията, установени от Кралския законодателен декрет 1/2007 от 16 ноември, чрез който преработеният Закон за защита на потребителя и други допълнителни регулации са били одобрени.
10.3. Продукти, които имат тяхна собствена разрешена мрежа за техническа поддръжка, ще останат предмет на условията и процедурите на гаранцията, установена от тях.
10.4. По общо правило, BigBuy предлага на Дистрибутора 24 месечна гаранция на продукта, която покрива единствено всички производствени дефекти, които може продуктът да има.
10.5. Възстановените продукти имат гаранция от 12 месеца. Тези продукти се класифицират според състоянието им и няма да бъдат приети рекламации, свързани с описаното състояние.
10.6. BigBuy няма да приеме доставка без предварително разрешение чрез поставянето на RMA номер (“Разрешение за връщане на стока”) от Отдела за следпродажбено обслужване.
10.7. След като продуктовият дефект е бил потвърден от SAT, средствата ще бъдат възстановени в BigBuy портфейла на Дистрибутора, за да се използват за бъдещи покупки.
10.8. Ако продуктът, представен за дефектен, няма реален дефект, BigBuy ще уведоми Дистрибутора, че няма да му бъдат възстановени средства. Известието ще бъде съхранено в SAT за 7 дни, очаквайки потвърждение от Дистрибутора дали иска продуктът да му бъде върнат обратно, след като бъде заплатена съответната такса за транспорт, или желае да се откаже от него. След този период Дистрибуторът ще изгуби правото на всякакви претенции.
10.9. Гаранцията автоматично ще стане невалидна в следните случаи:
 • 10.9.1. При загубване или фалшификация на някой от контролните етикети на производителя и/или на посредниците на веригата от доставчици и/или BigBuy.
 • 10.9.2. Когато причината за повредата или грешката е поради неправилно използване, неспазване на инструкциите на ръководството, инциденти, неправилна употреба, удар, счупване по друга причина, която не е следствие на нормалните условия за използване.
 • 10.9.3. Когато е извършена поправка поради липса на поддръжка, настройване, преглеждане и почистване.
 • 10.9.4. Когато продуктът е използван при неблагоприятни условия (напр., прах, излагане на пряка слънчева светлина, вибрации, екстремни температури (под 5°C и над 40°C), екстремна влажност (под 10% и над 95%], при използване на незаземен контакт или без защита от токов удар).
 • 10.9.5. Когато инсталираният софтуер е използван неправилно или е използван нелегален софтуер.
 • 10.9.6. Когато е причинена повреда в следствие на вирус или компютърна атака.
 • 10.9.7. Когато съществуващият жизнен цикъл е по-кратък от установената гаранция.

11. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. BigBuy не предоставя никаква гаранция и не поема отговорност за непригодност на продуктите за целта, оповестена от Дистрибутора.
11.2. BigBuy няма да носи отговорност по никакъв начин или за каквито и да е разходи, такси или щети, възникнали в следствие на нарушаване от страна на Дистрибутора на неговите задължения, както е посочено в настоящите Общи условия, нито за нарушение от страна на Дистрибутора на каквито и да е закони или регулации относно защита на потребителите, здравето и обществения ред .
11.3. BigBuy няма да носи отговорност за никакъв случай спрямо Дистрибутора или трети лица, свързан с преки или косвени загуби или щети, произтичащи от или свързани с предмета на настоящия договор или неправилното функциониране на продукта, включително лични инциденти, щети по стоки, различни от предмета на договора, или загуба на ползи. Всеки ангажимент и задължение от страна на Дистрибутора, произтичащи от съществуващите гаранции между тях и техните Дистрибутори, които надвишават споменатите по-рано, и които BigBuy не е приел изрично в писмен вид, ще бъдат единствено за сметка на Дистрибутора.

12. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА И ДРУГИ ПРОДУКТИ НА ВОДЕЩИ МАРКИ.

12.1. BigBuy има разрешение да използва и употребява правата над изображенията на парфюмите, козметиката и други продуктови марки на уеб сайта си за целта на предоставяне на тези права на потребителите, сключили договор с BigBuy Дропшипинг или Пакети на едро Marketplaces. Споменатото съдържание е защитено чрез Закона за интелектуалната собственост, който трябва да се спазва от Дистрибутора по всяко време.
12.2. Предоставянето на тези права на Дистрибутора е стриктно ограничено до установените рамки в търговските отношения чрез процеса на дропшипинг, чрез които нашите Дистрибутори могат да използват тези изображения, единствено и само с търговски цели, без определена географска граница и само по време на съществуване на търговските отношения между BigBuy и Дистрибутора.
12.3. Изрично е забранено разпространението на изображенията и предоставянето на правата на трети страни. Дистрибуторът е задължен да вземе необходимите мерки за избягване на употреба с цел измама.
12.4. Доставчикът на маркови парфюми и козметични продукти, който продава през платформата Ви, е гарантирал пред BigBuy, че всички продукти са оригинални, че са придобити по коректен начин от притежателите им или посредством оторизирани доставчици с необходимите разрешителни и оторизации за разпространението им.
12.5. Продуктовите доставчици, които търгуват с BigBuy, са гарантирали изрично, че продуктите им не са променяни или подменяни и могат свободно да се пренасят и обикалят на Единния европейски пазар. Тези продукти са защитени от принципите на свободната търговия в Европейския съюз и от изчерпването на правата на марката и могат да бъдат законно пуснати на пазара от дистрибуторите.
12.6. Дистрибуторите на BigBuy могат да пуснат на пазара тези продукти в рамките на Единния европейски пазар, но трябва да разбират и спазват европейското законодателство относно марките в различните канали. Ако то не се спазва, Дистрибуторът ще бъде единствената страна, отговорна за всякакви щети, причинени на собствениците на марките.
12.7. BigBuy не е официалният дистрибутор на марките и е само риселър в каналите за продажба в Европейската икономическа зона.
12.8. BigBuy е наясно с всички изображения на марки и няма да накърни доброто име на марките при никакви обстоятелства. Той ще предостави продуктите и съдържанието на Дистрибуторите си и ще им напомни за задължението им да уважават правилния им маркетинг и ще ги прикани да не изменят изображенията или позиционирането на марките. BigBuy съветва да се спазват следните предписания:
 • 12.8.1. Продуктите да се пускат на пазара, като се поддържа престижът на марките.
 • 12.8.2. Продуктите да се пускат на пазара, като се предоставя място на всяка марка, за да се подсили и защити позиционирането и отличимостта.
 • 12.8.3. Продуктите да се пускат на пазара според избрания начин на разпространение, спазвайки специфичните количествени условия, които се изискват от маркетинга, за да може продуктът да отговаря на офлайн канала.
 • 12.8.4. Да се спазват всички възможни ограничения, наложени и оповестени от марката , или всички специфични клаузи за продажба на техните продукти.
 • 12.8.5. Продуктите да се пускат на пазара, като на крайните клиенти се предоставят услуги, според изискванията на марките, за които се изисква адекватно обучение за оптимална оценка на клиентите.
12.9. Доставчиците, официалните лица и дистрибуторите на оторизирани марки на BigBuy изрично гарантират пред BigBuy, че има специално разрешение за препродаване на продуктите по интернет през платформи и електронни пазари като техния уеб сайт. Но Дистрибуторът на BigBuy трябва предварително да гарантира, че избраният от него канал за продажба е подходящ за изискваното селектирано разпространение на придобития продукт, като по този начин освобождава BigBuy от всяка претенция, която може да бъде отправена поради това.
12.10. Тези платформи запазват правото си на временно или постоянно спиране на акаунтите на техните Дистрибутори, ако не спазват условията за продажба, тъй като съответствието е отговорност на Дистрибутора.
12.11. BigBuy препоръчва Дистрибуторите да се запознаят с потенциалните ограничения в рамките на избраните от тях канали за пазаруване, като гарантират, че те спазват и отговарят на изискванията за селективно разпространение, като например, всяко еднолично ограничение, наложено на Дистрибуторите от канала.
12.12. Публикуваните изображения на парфюмерийни продукти в някои случаи може да не отговарят на формата, предоставен от производителите. Производителите си запазват правото да променят опаковките и формата на продуктите без предварително известяване.

13. УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА НА МЕБЕЛИ И ДЕКОРАТИВНИ ПРОДУКТИ.

13.1. Изображенията на мебелите може да подлежат на леки промени в нюансите. Цветът и влакната на мебелите от естествена дървесина може да се различава, поради естеството на дървото, използвано за направата. Освен това, конфигурацията на цвета на всеки потребителски монитор може да показва тон или цвят, който леко се различава от оригиналния. Това не е причина за предявяване на претенции от страна на Дистрибутора.

14. ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

14.1. BigBuy признава важността на защитата на личните данни и правата на Дистрибуторите си и гарантира, че техните данни ще бъдат правилно използвани и при пълно спазване на настоящото законодателство.
14.2. При регистрацията на уеб сайта на BigBuy, Дистрибуторът изрично се съгласява с обработването на личните му данни.

15. СОБСТВЕНОСТ

15.1.. Този уеб сайт е собственост на BigBuy, както и правата над съдържанието, изображенията, текста, дизайна и софтуера му. Всички елементи на този уеб сайт, включително и без ограничение, дизайна и съдържанието му, са защитени от Закона за интелектуалната собственост, Индустриалната собственост и международните закони, отнасящи се до авторските права.
15.2. Ако не е изрично разрешено от BigBuy, възпроизвеждането, предаването или използването съдържанието на уеб сайта по какъвто и да било начин е забранено.

16. ДЕЛИМОСТ

16.1. Ако някоя клауза от настоящите условия е или стане невалидна или се окаже неосъществима според приложимия закон, въпросната клауза ще бъде недействителна, но единствено тази клауза, и това няма да се отрази на никоя друга клауза от настоящите условия.

17. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ЮРИСДИКЦИЯ

17.1. Настоящите Общи условия за продажба ще бъдат управлявани и интерпретирани според настоящото законодателство на територията на Испания.
17.2. В случай на спор, договарящите се страни ще са обект на Съдилищата във Валенсия (Испания) и изрично се отказват от всяка друга юрисдикция, която може да им съответства.
17.3. При все това, предходната точка няма да попречи на BigBuy да упражнява правата си за разрешаване на съдебен спор в рамките на друга компетентна юрисдикция.