WARUNKI OGÓLNE I PRYWATNOŚCI

Warunki użycia

Ogólne: Użytkowanie strony internetiwej oraz rejestracja użytkownika oznacza akceptację obowiązujących warunków.

Prywatność: Zgodnie z Prawem o Ochronie Danych Osobowych i Prawem 34/2002 z 11 lipca Usług Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSI) z 11 lipca, inforumujemy, że dane osobowe dostarczone przez Państwa w jakimkolwiek formularzu tej strony internetowej zostaną dołączone do kartotek komputerowych, które są własnością i odpowiedzialnością BigBuy i będą przetwarzane automatycznie tylko i wyłącznie po to, aby ułatwić administrację naszych relacji handlowych i/lub pozwolić na realizację usług dokładnie opisanych na tej stronie internetowej. Mają Państwo prawo do wglądu, poprawy, anulowania lub sprzeciwu, który gwarantuje Państwu Prawo 15/1999 Ochorny Danych Osobowych (LOPD) i prawo 34/2002 Usług Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznego (LSSI), przez powiadomienie pocztowe, emailem lub bezpośrednio przez stronę internetową. BigBuy zatrzymuje sobie prawo do modyfikacji polityki prywatności lub warunków użytkowania naszych usług z powodu adaptacji obowiązującego ustawodawstwa lub z innych powodów, dlatego też zaleca się użytkownikowi przeglądanie od czasu do czasu tej strony, ponieważ użytkowanie jej przez użytkownika oznacza akceptację polityki prywatności oraz obowiązujących w danym momencie warunków użytkowania.

Własność: Ta strona internetowa jest własnością BigBuy, tak jak i wszystkie prawa do jej zawartości, zdjęć, tekstów, projektu i software. Wszystkie elementy tej strony, włączając bez ograniczeń jej projekt i zawartość są chronione przez prawa Własności Intelektualnej, Własności Przemysłowej i traktaty międzynarodowe odnoszące się do Praw Autorskich.

Użytkowanie jej zawartości: Jeśli nie ma wyraźnego zezwolenia na to od BigBuy, to nie mogą Państwo przetwarzać, przesyłać lub wykorzystywać zawartości tej strony internetowej pod żadnym warunkiem.

Zobowiązania: Mimo że BigBuy dokłada wszelkiego wysiłku by zagwarantować precyzyję oraz dokładność zawartości tej strony internetowej, ta jednak może zawierać błędy lub niedokładności. Dlatego też nie gwarantujemy wiarygodności, niezawodności lub dokładności jej zawartości. BigBuy odmawia odpowiedzialności za informację zawartą na trzecich stronach internetowych, połączonych linkami ze stronami internetowymi BigBuy. Pod żadnym warunkiem BigBuy nie będzie odpowiedzialny za wszelkiego rodzaju szkody, które mogłyby wyniknąć lub być powiązane z użytkowaniem tej strony internetowej. Powinni Państwo zrekompensować BigBuy wszystkie szkody, które wynikną z niestosowania się przez Państwa do obowiązujących warunków lub z użycia zawartości strony bez uprzedniej autoryzacji.

Podzielność: Jeśli jakakolwiek klauzula obecnych warunków nie jest ważna lub stanie się nieważna lub nie będzie mogła zostać zrealizowana przez obowiazujące prawo, dana klauzula nie będzie mieć mocy, ale tylko w przypadku danego braku ważności i nie będzie wpływać na żadne inne klauzle obecnych warunków.

Ustawodawstwo i prawodawstwo stosowane: Te warunki użytkowania muszą być interpretowane i są regulowane przez obowiązujące hiszpańskie ustawodawstwo. Jakiekolwiek niezgody wywodzące się z tych warunków będą rozstrzygane przed trybunałami Walencji, w Hiszpanii. Niemniej jednak to nie uniemożliwi BigBuy rozwiązania jakiegokolwiek sporu w innym kompetentnym okręgu sądowym.

Modyfikacje: BigBuy zatrzymuje sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia.

Warunki sprzedaży produktów z Perfumerii, Kosmetyków i Optyki najważniejszych marek:

BigBuy posiada wszystkie prawa do wizerunków perfum i kosmetyków, których używa na swojej stronie internetowej i na dodatek autoryzację do przekazania danego prawa na użytkowników z Pakietami Hurotwymi zakontraktowanymi na BigBuy. Te zawartości są chronione prawem własności intelektualnej.

Przeniesienie wspomnianych praw na dystrybutora zamyka się w graniach relacji handlowej poprzez formę sprzedaży Dropshipping, dlatego nasi dystrybutorzy będą mogli używać wspomnianych wizerunków z zamiarami handlu, wtedy i tylko wtedy, gdy te produkty zostały przez nich nabyte na BigBuy.

Rozpowszechnianie tych wizerunków do osób trzecich jest zabronione, a dystrybutor będzie zobowiązany do unikania oszukańczego użycia danych wizerunków.

BigBuy gwarantuje, że wszystkie produkty z perfumerii i kosmetyki najważniejszych marek, które wypuszcza na rynek przez swoją platformę, zarówno poprzez sprzedaż bezpośrednią jak i model Dropshipping, sa w 100% oryginalne i zostały nabyte od autoryzowanych dostawców wewnątrz Uni Europejskiej.

Produkty, które wypuszcza na rynek BigBuy nie były modyfikowane ani wymieniane, ponieważ są częścią swobodnego tranzytu i obiegu wewnątrz Wspólnego Rynku Europejskiego. Wspomniane produkty są chronione zasadą wolnego obiegu towary wewnątrz Uni Eurpejskiej i przez wygaśnięcie praw marki, dlatego będą mogły być legalnie wypuszczane na rynek przez dystrybutorów.

Klienci BigBuy będą mogli wypuszczać te artykuły na rynek wewątrz Wspólnego Eynku Europejskiego, ale musza znać i szanować prawodawstwo europejskie na temat marek w różnych kanałach sprzedaży. W przypadku jego nie szanowania, dystrybutor będzie jedyną odpowiedzialną osobą za szkody, które może wyrządzić właścicielom marek perfum i kosmetyków.

BigBuy nie jest oficjalnym dystrybutorem marek i działa jako sprzedawca wewnątrz kanału sprzedaży w europejskiej przestrzeni ekonomicznej.

BigBuy jest znawcą wizerunków wszystkich tych marek i w żadnym wypadku nie będzie szkodził ich dobremu imieniu, ale będzie udostępniał ich produkty i zawartości swoim dystrybutorom, przypominając im o odpowiednim wypuszczaniu ich na rynek ora przypominał o nieszkodzeniu wizreunkowi ani pozycji danch marek. BigBuy radzi podążać za następującymi radami:


  • Wypuszczać na rynek produkty, szanując prestiżowy wizerunek marek.
  • Wypuszczać na rynek produkty, szanując przestrzeń każdej marki, celem wspomagania i chronienia jej pozycji i zróżnicowania.
  • Wypuszczać na rynek produkty zgodnie z selektywną dystrybucją, spełniając wyszczególnione warunki jakościowe, które niesie za sobą dana komercjalizacja, upodabniając ją do kanały off-line
  • Szanować jakąkolwiek restrykcję naniesioną przez markę lub klauzule odnośnie sprzedawania ich produktów.
  • Wypuszczać na rynek te produkty, zaopatrując klientów finalnych w usługę idącą w parze z wizerunkiem marek, dlatego też będzie konieczne odpowiednie przygotowanie, by w optymalny sposób móc doradzać klientom.

Sprzedaż tych produktów na e-rynkach i innych kanałach online, może sugerować, że powyżej wymienione rekomendacje nie są spełnione. Dlatego też to dystrybutor BigBuy musi się wcześniej upewnić, że wybrany kanał sprzedaży jest odpowiedni do selektywnej dystrybucji danych produktów i to w jego rękach leży odpowiedzialność i spełnić warunki każdego e-rynku przed opublikowaniem produktów.

Te platformy zatrzymują sobre prawo do tymczasowego lub permanentnego zawieszenia kont ich uzytkowników jeśli nie spełniają oni warunków sprzedaży, które są obowiązkiem dystrybutora.

BigBuy zachęca swoich dystrybutorów do pytania o możliwe restrykcje wybranych kanałów sprzedaży oraz do upewniania się, że spełnia on wymagania selektywnej dystrybucji i wszystkie warunki jakie nakłada dany kanał na swoich klientów.

Opublikowane zdjęcia produktów perfumeryjnych mogą czasami róźnić się od tych przysłanych przez fabrykantow. Fabrykanci zatrzymują sobie wszelkie prawa do zmiany "opakowania" oraz formatu produktów bez ówcześniejszego powiadomienia.