NOTA PRAWNA


Niniejsza Nota Prawna reguluje dostęp, przeglądanie i korzystanie ze strony internetowej https://www.bigbuy.eu/ (zwanej dalej Witryną).
W przypadku, gdy firma ustanowi szczególne warunki korzystania i/lub zlecania określonych usług, warunki określone w niniejszej Nocie Prawnej mają charakter uzupełniający.

PRAWO DO INFORMACJI

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym określonym w art. 10 Ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o Usługach Społeczeństwa Informacyjnego i Handlu Elektronicznym (Ustawa LSSICE) informujemy, że właścicielem Witryny jest firma BigBuy (All 4 Business SL), spółka handlowa utworzona zgodnie z prawem hiszpańskim, posiadająca numer identyfikacji podatkowej B98376155 z siedzibą w Aldaia, Walencja, Hiszpania, Calle San Pascual, 62, kod pocztowy 46960. Rejestr Handlowy Walencji. Tom: 9378. Strona: 160. Arkusz: V-14835.
Można się z nami skontaktować pod następującym adresem e-mail [email protected]

UŻYTKOWNICY

Dostęp i/lub korzystanie z Witryny nadaje status Użytkownika i wyraża akceptację, na mocy tego dostępu i/lub korzystania, niniejszej Noty Prawnej.

KORZYSTANIE Z WITRYNY

Witryna może umożliwić dostęp do najróżniejszych tekstów, grafik, rysunków, projektów, kodów, oprogramowania, fotografii, muzyki, filmów, dźwięków, baz danych, obrazów, wyrażeń i informacji (dalej "Zawartość") należących do firmy lub do stron trzecich, do których Użytkownik może uzyskać dostęp.
Użytkownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność za korzystanie z Witryny. Odpowiedzialność ta rozciąga się na rejestrację, która może być wymagana w celu uzyskania dostępu do Zawartości lub usług świadczonych przez tę Witrynę.
Użytkownik zobowiązuje się do właściwego korzystania z Zawartości i usług oferowanych za pośrednictwem Witryny oraz, tytułem przykładu, ale nie ograniczenia, do niewykorzystywania ich do (i) angażowania się w działania niedozwolone, nielegalne lub sprzeczne z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym; (ii) powodowania szkód w systemach fizycznych i logicznych właściciela Witryny, jego dostawców lub osób trzecich, (iii) wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub jakichkolwiek innych systemów fizycznych lub logicznych, które mogłyby spowodować wyżej wymienione szkody.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zawartość niniejszej witryny, w tym między innymi, obrazy, logo, grafiki, animacje i teksty, w dowolnym formacie, jak również nazwa domeny bigbuy.eu są własnością Właściciela. W przypadku usług przeznaczonych do sprzedaży, Właściciel uzyskał zgodę na ich wykorzystanie. Treści te są chronione przez prawa i traktaty międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej, a także przez przepisy regulujące nazwy domen.
Używanie linków do tej strony jest dozwolone, o ile nie szkodzi to wizerunkowi i interesom właściciela i jest możliwe stosowanie wszystkich dostępnych formatów i środków przekazu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE

Linki, które pojawiają się na niniejszej witrynie, zostały zamieszczone w celu dostarczenia informacji dodatkowych. Ich zamieszczenie nie oznacza jednak akceptacji dla tych treści ani powiązania Właściciela z osobami odpowiedzialnymi za te strony internetowe, w związku z czym nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do nich, jak również za wszelkie szkody, które mogą być spowodowane z jakiegokolwiek powodu w systemie komputerowym, dokumentach lub plikach użytkownika.
Właściciel nie gwarantuje niezawodności, dostępności lub ciągłości funkcjonowania niniejszej witryny ani jej zawartości ze względów technicznych, bezpieczeństwa, kontroli lub konserwacji usługi, ani z powodu awarii ze strony serwera, na którym znajdują się treści lub też awarii innych pośredników lub dostawców, ani z powodu ataków na system komputerowy, ani z żadnych innych powodów niezależnych od niego, w związku z czym zrzeka się on jakiejkolwiek odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, wynikającej z tego tytułu.

CZAS TRWANIA I ZMIANY

Warunki niniejszej Noty Prawnej obowiązują do momentu ich zmiany, której może dokonać firma BigBuy, o czym Użytkownik zostanie poinformowany.
BigBuy może usuwać, dodawać lub zmieniać zarówno treści, jak i usługi, które oferuje, a także sposób ich rozmieszczenia lub prezentacji. Za obowiązujące uważa się warunki opublikowane w momencie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do Witryny BigBuy.
Dostęp do i/lub korzystanie z Witryny należy rozumieć jako akceptację przez użytkownika warunków niniejszej Noty Prawnej oraz, w stosownych przypadkach, wszelkich wprowadzonych do nich zmian.

PLIKI COOKIES

Stosowanie plików cookies jest niezbędne do korzystania z naszej witryny. Pliki cookies są wykorzystywane do różnych celów (badanie usług, śledzenie sprzedaży, marketing ukierunkowany itp.), użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby była powiadamiana na ekranie o otrzymywaniu plików cookies oraz aby zapobiec instalacji plików cookies na jego dysku twardym. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcjami i podręcznikami przeglądarki.