JURIDISKS PAZIŅOJUMS


Šis Juridiskais paziņojums regulē piekļuvi, navigāciju un lietošanu vietnei: https://www.bigbuy.eu/ (turpmāk tekstā - Vietne).
Šajā Juridiskajā paziņojumā noteiktie nosacījumi ir papildus piemērojami gadījumā, ja uzņēmums ievieš īpašus nosacījumus konkrētu pakalpojumu izmantošanai un/vai līgumu slēgšanai.

TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU

Ievērojot 11.jūlija likuma 34/2002 par Informācijas sabiedrības un elektroniskās komercijas pakalpojumiem 10.pantā noteikto informācijas pienākumu, informējam, ka Vietne pieder uzņēmumam BigBuy (All 4 Business SL), komercsabiedrība, kas reģistrēta saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem, ar nodokļu maksātāja numuru (CIF) B98376155 un juridisko adresi: Calle San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Valencia, Spānija. Valensijas Komercreģistrs Sējums: 9378. Loksne: 160. Lapa: V-14835.
Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot šo e-pasta adresi: [email protected]

LIETOTĀJI

Piekļuve Vietnei un/vai tās izmantošana ir attiecināma uz Lietotāja stāvokli un saistībā ar minēto piekļuvi un/vai lietošanu viņi piekrīt šim Juridiskajam paziņojumam.

VIETNES IZMANTOŠANA

Vietne var nodrošināt piekļuvi daudziem tekstiem, grafikiem, zīmējumiem, dizainparaugiem, kodiem, programmatūrai, fotogrāfijām, mūzikai, video, skaņām, datu bāzēm, attēliem, izteiksmēm un informācijai (turpmāk tekstā "Saturs"), kas pieder uzņēmumam vai trešajai pusei, kuriem Lietotājam var būt piekļuve.
Lietotājs uzņemas atbildību par Vietnes lietošanu. Minētā atbildība attiecas uz reģistrāciju, kas attiecīgā gadījumā ir nepieciešama, lai piekļūtu Vietnes nodrošinātajam Saturam vai pakalpojumiem.
Lietotājs piekrīt atbilstoši izmantot Vietnē piedāvāto Saturu un pakalpojumus un, piemēram, bet ne tikai, neizmantot tos, lai (i) iesaistītos neatļautā, nelikumīgā vai pretrunā ar godprātību un sabiedrisko kārtību darbībā; (ii) nodarītu kaitējumu Vietnes īpašnieka, tās piegādātāju vai trešo pušu fiziskajām un loģiskajām sistēmām, -(iii) ieviestu vai izplatītu datorvīrusu vai citu fizisku vai loģisku sistēmu, kas var izraisīt iepriekš minētos bojājumus.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Šīs Vietnes saturs, tostarp attēli, logotipi, grafikas, animācijas un teksti neatkarīgi no to formāta, kā arī domēna nosaukuma bigbuy.eu ir Īpašnieka īpašums. Pārdodot pakalpojumus, Īpašnieks ir saņēmis atļauju to izmantošanai. Minēto saturu aizsargā starptautiskie likumi un līgumi par intelektuālo un rūpniecisko īpašumu, kā arī noteikumi, kas regulē domēna nosaukumus.
Saišu izmantošana uz šo tīmekļa vietni ir atļauta, ja vien tās nekaitē īpašnieka tēlam un interesēm, un visos formātos vai medijos.

ATBILDĪBA UN GARANTIJAS

Saites, kas parādās šajā tīmekļa vietnē, ir paredzētas informācijas paplašināšanai. Tā iekļaušana nenozīmē nedz minētā satura pieņemšanu, nedz Īpašnieka saistību ar personām, kas ir atbildīgas par minētajām tīmekļa vietnēm, par ko tas noraida visu atbildību saistībā ar tām, kā arī par zaudējumiem, kas var tikt nodarīti jebkāda iemesla dēļ attiecībā uz datorsistēmu, dokumentiem vai failiem.
Īpašnieks negarantē šīs vietnes vai tās satura uzticamību, pieejamību vai nepārtrauktību tehnisku iemeslu, pakalpojuma drošības, kontroles vai uzturēšanas dēļ, kļūdu, kas radušās servera, kurā tiek mitināts saturs, vai citu starpnieku vai pakalpojumu sniedzēju dēļ, saistībā ar uzbrukumiem datorsistēmai, kā arī citu iemeslu dēļ, kas izriet no tādiem apstākļiem, kurus tas nekontrolē un attiecībā uz kuriem tas ir atbrīvots no jebkādas tiešas vai netiešas atbildības par tiem.

ILGUMS UN IZMAIŅAS

Šī Juridiskā paziņojuma nosacījumi būs spēkā līdz tie tiks mainīti, varot BigBuy veikt šīs izmaiņas, par kurām tiks paziņots Lietotājam.
BigBuy var dzēst, pievienot vai mainīt gan saturu, gan tā sniegtos pakalpojumus, kā arī veidu, kādā tie atrodas vai tiek parādīti. Nosacījumi, kas tiek publicēti brīdī, kad lietotājs piekļūst BigBuy vietnei, tiek uzskatīti par spēkā esošiem.
Piekļuve vietnei un/vai tās izmantošana tiks saprasta kā lietotāja piekrišana šī Juridiskā paziņojuma nosacījumiem un, ja nepieciešams, tajos veiktajām izmaiņām.

SĪKDATNES

Lai izmantotu mūsu vietni, ir nepieciešams izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes tiek izmantotas dažādiem mērķiem (pakalpojumu mērīšana, pārdošanas apjomu izsekošana, mērķtiecīgs mārketings, utt.), ja vēlaties, varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu tā, lai ekrānā tiktu parādīts paziņojums par sīkdatņu saņemšanu un novērstu sīkdatņu instalēšanu jūsu diskā. Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet savas pārlūkprogrammas instrukcijas un rokasgrāmatas.