JURIIDILINE TEATIS


Käesolev juriidiline teatis reguleerib veebisaidi https://www.bigbuy.eu/ (edaspidi Veebileht) juurdepääsu, navigeerimist ja kasutamist.
Käesolevas juriiidilises teatises sätestatud tingimused kehtivad täiendavalt juhul, kui ettevõte kehtestab eritingimused konkreetsete teenuste kasutamiseks ja/või lepingute sõlmimiseks.

ÕIGUS TEABELE

Kooskõlas infoühiskonna teenuste ja elektroonilise kaubanduse 11. juuli seaduse 34/2002 artiklis 10 sisalduva teabekohustusega teatame, et veebisait kuulub äriettevõttele BigBuy (All 4 Business SL). Oleme äriühing, mis on asutatud vastavalt Hispaania õigusaktidele, CIF numbriga B98376155 ja registrijärgse asukohaga Calle San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Valencia, Hispaania. Ettevõtte Valencia hoone maht: 9378. Folio: 160. Lehekülg: V-14835.
Võite meiega ühendust võtta järgmisel e-posti aadressil: [email protected]

KASUTAJAD

Veebisaidile juurdepääs ja/või selle kasutamine osutab kasutajatingimustele ning kasutaja nõustub sellise juurdepääsu ja/või kasutamisega käesoleva juriidilise teatisega.

VEEBILEHE KASUTUS

Veebileht võib pakkuda juurdepääsu paljudele tekstidele, graafikale, joonistele, kujundustele, koodidele, tarkvarale, fotodele, muusikale, videotele, helidele, andmebaasidele, piltidele, väljenditele ja teabele (edaspidi "Sisu"), mis kuuluvad ettevõttele või kolmandatele osapooltele, millele Kasutaja võib omada juurdepääsu.
Kasutaja vastutab veebilehe kasutamise eest. Nimetatud vastutus laieneb registreerimisele, mis on vajaduse korral vajalik veebisaidi sisule või pakutavatele teenustele juurdepääsuks.
Kasutaja kohustub veebisaidi kaudu pakutavat sisu ja teenuseid asjakohaselt kasutama ning näiteks, kuid mitte ainult, mitte kasutama neid (i) ebaseaduslikus, illegaalses või hea usu ja avaliku korraga vastuolus olevas tegevuses; (ii) kahjustada veebisaidi omaniku, selle tarnijate või kolmandate isikute füüsilisi ja loogilisi süsteeme, (iii) tuua sisse või levitada arvutiviirusi või muid füüsilisi või loogilisi süsteeme, mis võivad põhjustada ülalnimetatud kahju.

INTELLEKTUAALNE OMAND

Selle veebisaidi sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, pildid, logod, graafika, animatsioonid ja tekstid, olenemata nende vormingust, samuti domeeninimi bigbuy.eu on Omaniku omand. Müüdavate teenuste puhul on valdaja saanud nende kasutamiseks loa. See sisu on kaitstud rahvusvaheliste intellektuaal- ja tööstusomandit käsitlevate seaduste ja lepingutega, samuti domeeninimesid reguleerivate määrustega.
Sellele veebisaidile viivate linkide kasutamine kõikides vormingutes või meedia kujul on lubatud seni, kuni need ei kahjusta omaniku mainet ja huve.

VASTUTUS JA GARANTIID

Veebisaidil kuvatavad lingid on mõeldud teabe laiendamiseks. Nende kaasamine ei tähenda nimetatud sisuga nõustumist ega Omaniku seotust nimetatud veebisaitide eest vastutavate isikutega, mistõttu keeldub ta igasugusest nendega seotud vastutusest, samuti kahjude eest, mis võivad tekkida mis tahes põhjusel selle arvutisüsteemis, dokumentides või failides.
Omanik ei saa garanteerida käesoleva veebisaidi või selle sisu usaldusväärsust, kättesaadavust ega järjepidevust järgnevatel põhjustel: tehnilised, turvalisuse või kontrolliga seotud põhjused; teenuse hooldus; tõrked, mis on tingitud sisu majutavast serverist või teistest tarnijatest või pakkujatest; ründed arvutisüsteemi vastu; või mis tahes muu põhjus, mis tuleneb millestki, mis ei ole Omaniku kontrolli all.

KESTUS JA MUUTMINE

Selle juriidilise teatise tingimused kehtivad kuni nende muutmiseni ning BigBuy võib teha muudatused, millest kasutajat teavitatakse.
EASYMAILING võib kustutada, lisada või muuta nii sisu kui ka pakutavaid teenuseid, samuti nende asukoha või esitamise viisi. Tingimusi, mis on avaldatud ajal, mil kasutaja EASYMAILINGi veebisaidile siseneb, loetakse kehtivaks.
Veebisaidile sisenedes ja/või seda kasutades loetakse, et kasutaja on nõustunud käesoleva juriidilise teatise ja selle tingimuste ning selles vajaduse korral tehtud muudatustega.

KÜPSISED

Meie veebisaidi kasutamiseks on vajalik küpsiste kasutamine. Küpsiseid kasutatakse erinevatel eesmärkidel (teenuse mõõtmine, müügi jälgimine, suunatud turundus jne). Soovi korral saate seadistada oma veebilehitseja nii, et see teavitaks ekraanil küpsiste saabumisest ja takistaks nende installimist teie kõvakettale. Lisateabe saamiseks vaadake oma veebilehitseja juhiseid ja kasutusjuhendit.