JURIDISK MEDDELELSE


Denne juridiske meddelelse regulerer adgang, navigation og brug af hjemmesiden https://www.bigbuy.eu/ (i det følgende benævnt webstedet).
Betingelserne i denne juridiske meddelelse gælder i tilfælde af, at virksomheden fastlægger specifikke betingelser for brug og/eller indgåelse af specifikke tjenester.

RET TIL INFORMATION

I overensstemmelse med oplysningspligten i artikel 10 i lov 34/2002 af 11. juli om informationssamfundets tjenester og elektronisk handel informerer vi dig om, at webstedet ejes af firmaet BigBuy (All 4 Business SL) , et kommercielt selskab stiftet ved i overensstemmelse med spansk lovgivning, med CIF B98376155 og vedtægtsmæssigt hjemsted på Calle San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Valencia, Spanien. Mercantile Registry of Valencia. Tome: 9378. Folio: 160. Klinge: V-14835.
Du kan kontakte os via følgende e-mailadresse [email protected]

BRUGERE

Adgang til og/eller brug af hjemmesiden giver dig status som bruger, og du accepterer, fra en sådan adgang og/eller brug, denne juridiske meddelelse.

BRUG AF HJEMMESIDEN

Hjemmesiden kan give adgang til en lang række tekster, grafik, tegninger, design, koder, software, fotografier, musik, videoer, lyde, databaser, billeder, udtryk og information (i det følgende benævnt „Indhold“), der tilhører virksomheden eller tredjeparter, som brugeren kan have adgang til.
Brugeren påtager sig ansvaret for brugen af hjemmesiden. Dette ansvar strækker sig til den registrering, der, hvor det er relevant, er nødvendigt for at få adgang til indhold eller tjenester leveret af webstedet.
Brugeren forpligter sig til at gøre passende brug af indholdet og de tjenester, der tilbydes via webstedet, og som eksempel, men ikke begrænset til, ikke at bruge dem til (i) at engagere sig i ulovlige, ulovlige eller i strid med god tro og offentlig orden aktiviteter; (ii) forårsage skade på de fysiske og logiske systemer i ejer af hjemmesiden, dets leverandører eller tredjeparter, (iii) indføre eller sprede på netværket computervirus eller andre fysiske eller logiske systemer, der sandsynligvis vil forårsage ovennævnte skade.

INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Indholdet af denne hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til, billeder, logoer, grafik, animationer og tekster, uanset deres format, samt domænenavnet bigbuy.eu tilhører ejeren. I tilfælde af tjenester til salg har ejeren opnået tilladelse til deres brug. Sådant indhold er beskyttet af internationale love og traktater om intellektuel og industriel ejendomsret samt af regler, der regulerer domænenavne.
Brug af links til dette websted er tilladt, forudsat at de ikke skader ejerens image og interesser og i alle formater eller medier.

ANSVAR OG GARANTIER

De links, der vises på dette websted, leveres med henblik på yderligere information. Deres optagelse indebærer ikke accept af sådant indhold eller ejerens tilknytning til dem, der er ansvarlige for nævnte websteder, og afviser derfor alt ansvar i forhold til dem, såvel som for enhver skade, der kan være forårsaget af en eller anden grund til dets computersystem, dokumenter eller filer.
Ejeren garanterer ikke pålideligheden, tilgængeligheden eller kontinuiteten af dette websted eller dets indhold af tekniske, sikkerhedsmæssige, kontrol- eller vedligeholdelsesårsager til tjenesten på grund af fejl på grund af serveren, der er vært for indholdet eller andre formidlere eller udbydere, på grund af angreb mod computersystemet, eller af andre grunde, der opstår som følge af årsager uden for dens kontrol, og fritager sig derfor for ethvert ansvar, direkte eller indirekte, for dem.

VARIGHED OG ÆNDRING

Betingelserne i denne Juridiske Meddelelse vil være gældende, indtil de ændres, og BigBuy kan foretage disse ændringer, som vil blive meddelt Brugeren.
BigBuy kan slette, tilføje eller ændre både indholdet og de tjenester, det leverer, samt den måde, hvorpå de er placeret eller præsenteres. De betingelser, der offentliggøres på det tidspunkt, hvor brugeren får adgang til BigBuy-webstedet, forstås at være gældende.
Adgang og/eller brug af hjemmesiden skal forstås som accept af brugeren af vilkårene i denne juridiske meddelelse og, hvor det er relevant, eventuelle ændringer heraf.

COOKIES

Til brug af vores hjemmeside, brug af cookies er nødvendig. Cookies bruges til forskellige formål (måling af tjenesten, sporing af salg, målrettet markedsføring osv.). Hvis du ønsker det, kan du konfigurere din browser til at blive underrettet på skærmen om modtagelse af cookies og for at forhindre installation af cookies på din harddisk. Se din browsers instruktioner og manualer for at få flere oplysninger.