ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Η παρούσα Νομική Προειδοποίηση ρυθμίζει την πρόσβαση, την πλοήγηση και τη χρήση της ιστοσελίδας https://www.bigbuy.eu/ (εφεξής η Ιστοσελίδα).
Οι όροι που ορίζονται στην παρούσα Νομική Προειδοποίηση έχουν συμπληρωματική εφαρμογή σε περίπτωση που η εταιρεία θεσπίσει ειδικούς όρους για τη χρήση ή/και τη σύναψη συγκεκριμένων υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση ενημέρωσης που περιέχεται στο άρθρο 10 του Ν. 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, σας ενημερώνουμε ότι η Ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία BigBuy (All 4 Business SL), εμπορική εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, με CIF B98376155 και έδρα στη Calle San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Βαλένθια, Ισπανία. Εμπορικό Μητρώο της Βαλένθια. Τόμος: 9378. Φύλλο: 160. Φύλλο: V-14835.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ακόλουθης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

ΧΡΗΣΤΕΣ

Η πρόσβαση και/ή η χρήση της Ιστοσελίδας αποδίδει την κατάσταση του Χρήστη και αποδέχεται, από την εν λόγω πρόσβαση ή/και χρήση, την παρούσα Νομική Προειδοποίηση.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει πρόσβαση σε πληθώρα κειμένων, γραφικών, σχεδίων, σχεδίων, κωδίκων, λογισμικού, φωτογραφιών, μουσικής, βίντεο, ήχων, βάσεων δεδομένων, εικόνων, εκφράσεων και πληροφοριών (εφεξής «Περιεχόμενο») που ανήκουν στην εταιρεία ή σε τρίτους μέρη στα οποία ο Χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση.
Ο Χρήστης αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η εν λόγω ευθύνη επεκτείνεται στην εγγραφή που, κατά περίπτωση, είναι απαραίτητη για την πρόσβαση στο Περιεχόμενο ή στις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ιστοσελίδα.
Ο Χρήστης συμφωνεί να κάνει κατάλληλη χρήση του Περιεχομένου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, να μην τα χρησιμοποιήσει για (i) συμμετοχή σε παράνομη, παράνομη ή αντίθετη προς την καλή πίστη και δημόσια τάξη. (ii) πρόκληση βλάβης στα φυσικά και λογικά συστήματα του κατόχου της Ιστοσελίδας, των προμηθευτών της ή τρίτων, (iii) εισαγωγή ή διάδοση ιών υπολογιστών ή οποιωνδήποτε άλλων φυσικών ή λογικών συστημάτων που είναι πιθανό να προκαλέσουν ζημιά που αναφέρθηκε προηγουμένως.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εικόνων, λογότυπων, γραφικών, κινούμενων εικόνων και κειμένων, ανεξάρτητα από τη μορφή τους, καθώς και το όνομα τομέα bigbuy.eu αποτελούν ιδιοκτησία του Ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση υπηρεσιών προς πώληση, ο Ιδιοκτήτης έχει λάβει εξουσιοδότηση για τη χρήση τους. Το εν λόγω περιεχόμενο προστατεύεται από τους διεθνείς νόμους και τις συνθήκες για την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, καθώς και από τους κανονισμούς που διέπουν τα ονόματα τομέα.
Η χρήση συνδέσμων προς αυτήν την ιστοσελίδα επιτρέπεται εφόσον δεν βλάπτουν την εικόνα και τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη και σε όλες τις μορφές ή μέσα.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται με σκοπό την επέκταση των πληροφοριών. Η συμπερίληψή της δεν συνεπάγεται την αποδοχή του εν λόγω περιεχομένου, ούτε τη συσχέτιση του Ιδιοκτήτη με τους υπεύθυνους των εν λόγω ιστοσελίδων, για τους οποίους απορρίπτει κάθε ευθύνη σε σχέση με αυτούς, καθώς και για τις ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν για οποιονδήποτε λόγο στο σύστημα υπολογιστή. , έγγραφα ή αρχεία.
Ο Κάτοχος δεν εγγυάται την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή τη συνέχεια αυτού της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου της για τεχνικούς λόγους, ασφάλεια, έλεγχο ή συντήρηση της υπηρεσίας, για αστοχίες που οφείλονται στον διακομιστή που φιλοξενεί το περιεχόμενο ή άλλους μεσάζοντες ή παρόχους, για επιθέσεις κατά του υπολογιστή, ούτε για οποιουσδήποτε άλλους λόγους που προκύπτουν από αιτίες πέραν του ελέγχου της, για τις οποίες απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για αυτούς.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Οι όροι αυτής της Νομικής Προειδοποίησης θα ισχύουν μέχρι να τροποποιηθούν και η BigBuy μπορεί να κάνει αυτές τις αλλαγές, οι οποίες θα κοινοποιηθούν στον Χρήστη.
Η BigBuy μπορεί να διαγράψει, να προσθέσει ή να αλλάξει τόσο το περιεχόμενο όσο και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο βρίσκονται ή παρουσιάζονται. Οι όροι που δημοσιεύονται τη στιγμή που ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στον ιστότοπο της BigBuy θεωρείται ότι ισχύουν.
Η πρόσβαση ή/και η χρήση της ιστοσελίδας θα γίνει κατανοητή ως αποδοχή από τον χρήστη των όρων της παρούσας Νομικής Προειδοποίησης και, κατά περίπτωση, των αλλαγών που έγιναν σε αυτούς.

COOKIES

Για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς (μέτρηση υπηρεσιών, παρακολούθηση πωλήσεων, στοχευμένο μάρκετινγκ κ.λπ.), εάν θέλετε μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να ειδοποιείται στην οθόνη για τη λήψη των cookies και να αποτρέπει την εγκατάσταση cookies στο δίσκο σας. Σας παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τις οδηγίες και τα εγχειρίδια του προγράμματος περιήγησής σας για περισσότερες πληροφορίες.