AJURIDISK MERKNAD


Denne juridiske merknaden regulerer tilgang, navigering og bruk av nettstedet https://www.bigbuy.eu/ (heretter kalt nettstedet).
Vilkårene som er fastsatt i denne juridiske erklæringen er av supplerende natur i tilfelle selskapet etablerer spesielle bruksbetingelser og/eller inngåelse av spesifikke tjenester.

RETT TIL INFORMASJON

I samsvar med informasjonsplikten i artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om tjenester til informasjonssamfunnet og elektronisk handel, informerer vi deg om at nettstedet eies av selskapet BigBuy (All 4 Business SL), et handelsselskap stiftet i samsvar med spansk lov, med CIF B98376155 og registrert kontor i gaten San Pascual, 62, 46960 Aldaia, Valencia, Spania. Handelsregisteret i Valencia. Volum: 9378. Folio: 160. Ark: V-14835.
Du kan kontakte oss via følgende e-postadresse: [email protected]

BRUKERE

Tilgangen og/eller bruken av nettstedet tilskrives tilstand som bruker, som dermed aksepterer, fra nevnte tilgang og/eller bruk, denne juridiske merknaden.

BRUK AV NETTSTEDET

Nettstedet kan gi tilgang til en mengde tekster, grafikk, tegninger, design, koder, programvare, fotografier, musikk, videoer, lyder, databaser, bilder, uttrykk og informasjon (heretter kalt "Innhold") som tilhører selskapet eller tredjeparter som brukeren kan ha tilgang til.
Brukeren bærer selv ansvaret for bruken av nettstedet. Det nevnte ansvaret inkluderer registreringen som, der det er nødvendig, utføres for å få tilgang til innholdet eller tjenestene som tilbys av nettstedet.
Brukeren samtykker i å bruke innholdet og tjenestene som tilbys gjennom nettstedet på en passende måte, og, som eksempel, men ikke begrenset til, å ikke bruke dem til å (i) delta i ulovlige aktiviteter eller aktiviteter som er i strid med god tro og offentlig orden; (ii) forårsake skade på de fysiske og logiske systemene til eieren av nettstedet, dets leverandører eller tredjeparter, (iii) introdusere eller spre datavirus eller andre fysiske eller logiske systemer som sannsynligvis vil forårsake skadene som tidligere er nevnt.

ÅNDSVERK

Innholdet på denne nettsiden, som inkluderer blant annet bilder, logoer, grafikk, animasjoner og tekster, uansett format, samt domenenavnet bigbuy.eu er eierens eiendom. Ved tjenester som er for salg, har eieren innhentet autorisasjon for bruken av dem. Nevnte innhold er beskyttet av internasjonale lover og traktater om intellektuell og industriell eiendom, samt av regelverket som regulerer domenenavn.
Bruk av lenker til denne nettsiden er tillatt så lenge de ikke skader imaget og interessene til eieren og i ethvert format eller medium.

ANSVAR OG GARANTIER

Lenkene som vises på denne nettsiden er gitt med det formål å utvide informasjonen. Inkluderingen innebærer ikke aksept av innholdet, eller tilknytning til eieren som er ansvarlig for disse nevnte nettstedene som vi ikke er ansvarlige for, eller for skader som kan forårsakes av en eller annen grunn i datasystemet, dokumenter eller filer.
Eieren garanterer ikke påliteligheten, tilgjengeligheten eller kontinuiteten til dette nettstedet eller dets innhold av tekniske årsaker, sikkerhet, kontroll eller vedlikehold av tjenesten, for feil på grunn av feil hos serveren som er vert for innholdet, eller andre tredjeparter eller leverandører, for angrep mot datasystem, og heller ikke for andre grunner som oppstår fra årsaker utenfor eierens kontroll. Eieren er fritatt for ethvert ansvar, både direkte eller indirekte, for det samme.

VARIGHET OG ENDRINGER

Vilkårene i denne juridiske merknaden vil være i kraft fram til de endres. BigBuy har rett til å foreta disse endringene, som vil bli kommunisert til brukeren.
BigBuy kan slette, legge til eller endre både innholdet og tjenestene som tilbys, samt måten de er plassert eller presentert på. Betingelsene som er publisert på det tidspunktet brukeren går inn på BigBuy-nettstedet, anses å være i kraft.
Tilgangen til og/eller bruken av nettstedet vil bli forstått som en aksept av brukeren av betingelsene i denne juridiske merknaden og, der det er relevant, endringene som er foretatt i dem.

INFORMASJONSKAPSLER

For å bruke nettstedet vårt er det nødvendig å bruke informasjonskapsler. Informasjonskapsler brukes til ulike formål (tjenestemåling, sporing av salg, målrettet markedsføring, m.m.). Hvis du ønsker det, kan du konfigurere nettleseren din til å bli varslet på skjermen om mottak av informasjonskapsler samt å forhindre at informasjonskapsler installeres på disken din. Se instruksjonene og manualene til nettleseren din for mer informasjon.