SKATTER

Skatteinformasjon

Hvor opererer BigBuy fra?

Alle kjøp gjort fra BigBuy er under Spansk og EU-lovgivning, samt andre lover som påvirker internasjonale transaksjoner. Handelssystemet er under Spansk lovgivning så alle salgsoperasjoner skal ansees som om de utføres i Spania.

Inkluderer BigBuys priser VAT eller andre skatter?

Nei. BigBuy selger i noen regioner som er fritatt fra VAT (value-added tax) så dette er ikke inkludert i annonserte priser. Vi er klare over at våre kunder i hovedsak er bedrifter eller profesjonelle og vil kunne fratrekke dette. VAT vil bli lagt til som passende i siste trinn av handlevognen.

Hvilken MVA vil gjelde hvis jeg bestiller fra et annet land?

I BigBuy faktureres bestillinger for tiden med MVA i destinasjonslandet hvis MVA-nummeret ikke er gyldig i VIES.

TRANSAKSJONER MELLOM LAND UNDER EU:

Må bedrifter fra EU-land betale VAT i deres kjøp?

Siden BigBuy opererer fra Spania og faktura-firmaet har et intra-fellesskaps VAT-nummer, er alle kjøp utført av bedrifter i EU-land med et VAT-nummer (intra-fellesskaps VAT-nummer) fritatt fra å betale VAT. For dette er det nødvendig at vårt system verifiserer validiteten av VAT-nummeret gjennom VIES-plattformen.

Må bedrifter fra EU-land med VAT-nummer betale VAT om leveranse av produktene finner sted i Spania?

Ja, i tilfelle produktene ikke forlater Spansk territorie, er vi i Spania påbudt av loven å betale VAT.

Regionene Kanariøyene, Ceuta og Melilla er fritatt for MVA og behandles derfor som eksport

Må bedrifter fra EU-land uten VAT-nummer betale VAT?

Ja, bedrifter og naturlige eller lovlige personer bosatt i EU-land uten VAT-nummer må betale VAT.

Er det nødvendig å betale VAT til BigBuy i dropshipping-forsendelser til kunder i EU med et VAT-nummer som ikke har blitt fakturert VAT av meg?

Alternativ 1: Hvis ditt firma er i Spania, må du betale VAT siden vi også er i Spania og det er påbudt å fakturere VAT mellom Spanske bedrifter uansett destinasjon for produktet. Uansett, VAT`en du betaler til BigBuy er pålagt VAT som du kan fratrekke eller kreve tilbake.

Alternativ 2: Hvis ditt firma er i et EU-land (unntatt Spania) og har et VAT-nummer, trenger du ikke å betale VAT.

Alternativ 3: Hvis ditt firma er i et EU-land (unntatt Spania) og iike har et VAT-nummer, må du betale VAT.

TRANSAKSJONER UTENFOR EU:

Må bedrifter utenfor EU betale VAT?

Innkjøp foretatt av selskaper, fysiske eller juridiske personer, som er innbyggere i land som ikke er en del av EU og med leveranser utenfor EU er fritatt for MVA, da det regnes som eksport. Alternativt, dersom leveransene blir gjort i Spania eller resten av EU, må det betales MVA.

Kan det hende at avgifter må betales hvis forsendelsen er til Kanariøyene, Ceuta og Melilla?

Det er mulig å betale avgifter som IGIC, så lenge kunden er registrert som spansk eksportør.

Er det nødvendig å betale VAT til BigBuy i dropshipping-forsendelser til kunder utenfor EU som ikke har blitt fakturert VAT av meg?

Du skal ikke betale moms, da dette er en eksport.

How to create an invoice for exports outside the European Union

TRANSAKSJONER MED KANARIØYENE; CEUTA OG MELILLA:

Må bedrifter og naturlige eller lovlige personer i Kanariøyene, Ceuta eller Melilla betale VAT?

Grunnet deres aktuelle skatteforhold, er Kanariøyene, Ceuta og Melilla ansett som utenfor-EU territorier. Derfor, alle kjøp hvor fakturaer og leveranser finner sted i dette geografiske området skal ikke betale VAT.

Må bedrifter og naturlige eller lovlige personer i Kanariøyene, Ceuta og Melilla betale VAT hvis leveranse av produktene finner sted i innland Spania, Balearene eller andre land under EU?

Ja, hvis faktura utleveres i Kanariøyene, Ceuta og Melilla, men produktene ikke forlater EU-territorie, er vi i Spania pålagt å belaste for VAT.

Bortsett fra VAT, er det andre skatter som må betales hvis leveransen finner sted i Kanariøyene, Ceuta og Melilla?

For denne handels/leveranse-metoden, kan tollsystemet pålegge ekstra skatter avhengig av reglementene i hver region.

Er det nødvendig å betale VAT til BigBuy i dropshipping-forsendelser til kunder i Kanariøyene, Ceuta og Melilla som ikke har blitt fakturert VAT av meg?

Du skal ikke betale moms, da dette er regnet for å bli en eksport.

Vennligst legg merke til at om du ikke er registrert som en spansk importør vil du ikke ha muligheten til å utføre dropshipping til Gran Canaria, Ceuta eller Melilla. Den eneste måten å sende disse gjenstandene er og sende bestillingen til varehuset ditt og deretter sende dem til kunden din. Hvis du klarer og legge inn en bestilling til disse destinasjonene ved en misforståelse vil bestillingen din bli kansellert og refundert.

SALGS UTLIKNINGSSKATT (bare i Spania)

Hva er salgs-utlikningsskatt og hvem gjelder det?

salgs-utlikningsskatt er et spesielt skattesystem. Det er påbudt for detaljister som ikke gjør endringer på produktene de selger, det vil si for privatfirma-forhandlere som selger til endelig kunde. Både naturlige privatfirmaer og delte eierskap er under SET.

Hva medfører salgs-utlikningsskatten?

For detaljister involverer det å betale en VAT-sats som er litt høyere i retur for ikke å behøve å sende VAT-returneringer til Skatteautoritetene. På denne måten betaler du VAT direkte til leverandør, som merkbart forenkler prosessen. Dette gjelder kun for varer eller produkter, ikke for tjenester. Det er forhandleren som må informerere leverandør (BigBuy) om hvordan skattesystem for salgsutliknings-skatt skal inkluderes i deres fakturarer.

Under Spanish Royal Decree-Law 20/2012 om tiltak for å garantere budsjett-stabilitet og promotere konkurranse, som inkluderer VAT-stigning, er salgs-utlikningsskatteratene gjeldende fra 1. September 2012 følgende: :

•5.2% for produkter med en generell VAT-rate på 21%;

•1.4% for produkter med en redusert VAT-rate på 10%; og

•0,5 for produkter med en super-redusert VAT-rate på 4%.

Hvordan kan salgs-utlikningsskatten betales hos BigBuy?

Fordelen for de som bruker denne spesielle diett er at BigBuys nettsted er satt opp for denne form for skatt. I prosessen med å opprette en konto i BigBuy må du velge "Ja, jeg er underlagt R.E. (utligningsskatt)" -boksen. Hvis du allerede har opprettet en konto, kan du kontakte BigBuy sin administatoravdeling.