Generelle Betingelser

1. MÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE

1.1. Det här avsnittet innehåller information om användarvillkor för vår webbplats www.bigbuy.eu och de villkor som reglerar tjänster och operationer för köp och försäljning av produkter mellan BigBuy och dess distributörer. Det fastställer också vår integritetspolicy och via denna länk kan du läsa vår cookiepolicy.
1.2. Bruken av denne nettsiden eller registrering som bruker forutsetter at de gjeldende Generelle Betingelser aksepteres.
1.3. De gjeldende Generelle Betingelser brukes på servicene og prosessene ved kjøp og salg av produkter mellom BigBuy og deres distributører (heretter kjent som “Distributøren”).
1.4. De vil bli Ansett som akseptert av Distributøren, for alle hensikt og formål, ved behandling av alle ordre på BigBuy.
1.5. De gjeldende Generelle Betingelser ekskluderer anvendelsen av generelle betingelser for salg mellom Distributøren og tredjepart.
1.6. Kjøps- og salgsprosessen mellom BigBuy og Distributøren vil i hvert tilfelle bli supplert av de Spesifikke Betingelsene som kan være uttrykkelig avtalt mellom partene, og med alle hensikter og formål vil alle andre betingelser som ikke har blitt skriftlig akseptert, ikke være gjeldende.

2. ENGROSPAKKER

2.1. BigBuy tilbyr spesielle betingelser til de kunder som aktiverer en Engrospakke, som vist på vår nettside.
2.2. Aktiveringen av en Engrospakke innebærer aksept av betingelsene for salg og ettersalgservice mellom bedriftene. Disse betingelsene er annerledes enn de som er gjeldende for sluttkunden. Spesielt er angreretten ekskludert for alle produkter og tjenester som er kjøpt fra BigBuy
2.3. Aktivering av en Ecommerce eller Forretnings Engrospakke anses som en godkjennelse av en jevntlig betaling over en valgt tidsperiode fra den datoen pakken er aktivert. Fornyelse går automatisk uten annen meddelelse.
2.4. Utløps-/fornyelsesdatoen på Engrospakken er synlig I kontrollpanelet.
2.5. Distributøren kan kansellere pakken på et hvilket som helst tidspunkt fra kontrollpanelet. Pakken vil forbli aktiv til utløpsdatoen, men vil ikke lenger blir fornyet.
2.6. BigBuy tilbakebetaler ikke for abonnementsperioder som ikke har blitt fullført.
2.7. BigBuy forbeholder seg retten til å endre betingelsene og prisene på engrospakkene til enhver tid.
2.8. BigBuy har autoritet til å tilordne rettighetene til bilder og videoer til Distributøren, utelukkende til bruk i markedsføring av produktene som er tilegnet gjennom BigBuy.
2.9. Formidlingen av bilder og videoer til tredjeparter er helt forbudt, og Distributøren forventes å ta de nødvendige forhåndsreglene for å forhindre uredelig bruk av disse. Dette gjelder også broken av bilder og videoer dersom en Engrospakke ikke er aktivert.
2.10. Bruk av grafisk materiale og innhold levert av BigBuy er helt forbudt, med mindre Distributøren er i besittelse av en aktiv Engrospakke, eller er under ikke-fornyelse av denne. Fra det øyeblikket Engrospakken ikke er fornyet, forventes Distributøren å øyeblikkelig slutte å bruke, og tilintetgjøre kopier som fortsatt er i deres besittelse.
2.11. BigBuy er ikke ansvarlig for feil eller ulikheter i beskrivelsene, tekniske spesifikasjoner eller sluttarbeid vist i bildene, dette på grunn av at produsenten kan velge å gjøre endringer til produktene. Distributøren vil ikke under noen omstendighet ha rett til å klage, dersom produktet under denne betingelsen er forskjellig fra beskrivelsen some er publisert på BigBuy.

3. DROPSHIPPING NETTBUTIKKER

3.1. 360º dropshipping nettbutikk leveres akkurat som de var på kjøpstidspunktet, og de blir distributørens eiendom. Du kan sjekke butikkdemoene for å få et ekte bilde av produktet på kjøpstidspunktet.
3.2. Nettbutikkene krever før bruk en konfigurasjon av Distributøren. BigBuy tilbyr kunden Academy, en online bruksanvisning for konfigurering og bruk av nettbutikkene.
3.3. For installasjon av 360º dropshipping nettbutikk basert på Prestashop, må kunden trekke inn hostingtjenesten for deres butikk ved å velge et av de anbefalte hostingalternativene.
3.4. For å sikre at nettbutikken fungerer riktig, er det mulig at Distributøren blir nødt til å byte servere på grunn av innføring av nye funksjoner og/eller kataloger i nettbutikkene, eller av hostingtjenestene.
3.5. BigBuy tilbyr en synkroniseringstjeneste, forutsatt at klienten har en aktiv engrospakke som tillater at synkroniseringen finner sted.
3.6. BigBuy tilbyr teknisk support som er begrenset til synkronisering og grunnleggende funksjon i butikken. På grunn av eventuelle tekniske problemer, kan det skje at løsningen er forsinket eller ikke kan løses på tilfredsstillende måte. BigBuy opererer innenfor rammen av sine evner og er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap som kan oppstå fra uløste problemer.
3.7. Enkelte tekniske supporttjenester kan medføre en ekstra kostnad, for eksempel: ominstallering, serveroverføring, endring av mal eller sikkerhetskopiering.
3.8. For å garantere en jevn funksjon, er butikkene utstyrt med enkelte begrensede funksjoner. Eieren av butikken kan be om administratorrettigheter for å tillate han / henne å gjøre endringer i nettbutikken. Dette anbefales ikke og BigBuy forbeholder seg retten til å ikke tilby teknisk support til de klientene som har bedt om administratorrettigheter.
3.9. BigBuy vil ikke gi refusjon på butikkene ettersom de krever en spesifikk oppgave for hver kunde.

4. Tilkoblere

4.1. BigBuy selger tilkoblere til Markedsplasser og E-handelsprogramvare.
Anskaffelsen av tilkobleren er begrenset til tilgang til et tilkoblingsverktøy mellom BigBuy og den tilhørende Markedsplass- eller E-handelsprogramvare.
4.2. For å få tilgang til synkroniseringstjenesten via tilkobleren, må distributøren ha en aktiv engrospakke som er kompatibel med kontakten du kjøper.
4.3. Det er distributørens ansvar å opprette selgerkontoen på Markedsplasser, samt å kjenne og overholde dens salgsbetingelser.
4.4. For å sikre en korrekt synkronisering med E-handelprogramvaren, er det viktig at serveren er kompatibel med versjonen på E-handelsprogramvaren.
Minimumskravene finnes i dokumentasjonen tilgjengelig på vårt Akademi.
4.5. BigBuy kan gjøre endringer på tilkoblerene, hovedsakelig for å introdusere forbedringer og nye funksjoner, optimalisere prosesser og tilpasse seg kravene til Markedsplasser eller E-handelprogramvare.
4.6. BigBuy er ikke ansvarlig for eventuelle funksjonsfeil som kan oppstå på grunn av endringer i kommersielle retningslinjer eller tekniske oppdateringer på de forskjellige markedsplassene.
Selv om det vil tilpasse verktøyene innenfor rammene av kapasiteten i en rimelig tidsramme, vil den gjøre det uten å pådra seg noe ansvar eller erstatning under slike prosesser eller oppdateringer.
4.7. Anskaffelse av tilkoblere gir flere muligheter for parameterisering gjennom Multi-Channel Integration Platform.
Det er distributørens ansvar å sjekke at resultatet av synkroniseringen er i samsvar med deres forventninger og betingelsene for salgsplattformen.
4.8. BigBuy vil ikke utstede refusjon for tilkoblere, spesielt de som skyldes inkompatibiliteter som kan oppstå, for eksempel endringer i kravene eller statusen til selgerkontoer på Markedsplassene.

5. ORDRER

5.1. Så snart registreringsprosessen er fullført i vårt system, kan Distributøren legge inn en bestilling på følgende måter:
 • 5.1.1. Elektronisk Handel: Via  www.bigbuy.eu ved å følge den etablerte innkjøpsprosessen.
 • 5.1.2. Gjennom verktøyene som tilbys i pakken eller systemet som er kjøpt.
5.2. Gjennomføringen av et kjøp fra Distributøren, antas fullstendig aksept av prisene, beskrivelsen av produktene, og de gjeldende generelle vilkårene. For at bestillingen skal kunne gjennomføres, må Distributøren motta en bekreftelse fra BigBuy. Alle bestillingene forutsetter at produktene er tilgjengelige
5.3. Våre produkter tilbys innenfor rammene av den lagertilgjengeligheten som er angitt på nettsiden. Råd om produkttilgjengelighet vises kun til våre engroskunder etter at de har startet en økt på BigBuy. Alle mulige feil eller endringer av eksepsjonell karakter er utenfor vår kontroll og innebærer ikke noe ansvar fra BigBuy. Skulle et product ikke være tilgjengelig når bestillingen er gjort, vil vi informere deg via epost om en eventuell forsinkelse, delvis levering eller kansellering av produktet.
5.4. Forberedelsestid for produktet er angitt ved siden av tilgjengeligheten. Forberedelsestid gjelder kun arbeidsdager. De fleste produktene krever en forberedelsestid på 24/48 timer. BigBuy vil forsøke å sende bestillingene innenfor den angitte tiden, men det kan av og til oppstå forsinkelser som er utenfor vår kontroll, disse forsinkelsene vil ikke være berettiget noen form for refusjon. Eventuell forberedelsestid som er bergnet til lenger enn 24/48, kan ikke BigBuy garantere at estimerte forsendelsestider vil bli oppfylt.
5.5. BigBuy forbeholder seg retten til å endre utformingen av produktene og/eller emballasjen til disse som en del av en forbedring, samt å gjøre de enklere å markedsføre, Produktkvaliteten vil være den same eller forbedret.

6. PRIS

6.1. Utsalgsprisene inkluderer ikke MVA eller annen skatt. Både fraktkostnader og tilhørende moms beregnes og legges til på slutten av bestillingen
6.2. Prisen på varene inkluderer ikke råd, installasjon, opplæring eller annen for for support, bortsett fra det some r angitt I garantiavtalen some er beskrevet i disse Generelle Betingelsene.
6.3. Prisene som inngår i BigBuy e-handel, kan endres uten forvarsel, det samme gjelder de tekniske spesifikasjonene.
6.4. Dersom Distributøren foretar en bestilling for produkter med feil pris, vil BigBuy formidle den korrekte prisen og i dette tilfellet vil la bestillingen fortsette så lenge Distributøren bekrefter den korrekte prisen.
6.5. Kunder som har en aktiv BigBuy engrospakke, kan dra nytte av ulike rabatter, avhengig av de ulike produktene og deres mengder, som angitt på nettsiden.

7. BETALINGSMÅTER

7.1. Distributøren kan foreta betalinger med kreditt- eller debetkort, bankoverføring, PayPal eller BigBuy-lommebok.
7.2. Tilgjengeligheten til disse betalingsmetodene avhenger av hvilken type tjeneste eller product som blir betalt for, samt den geografiske plasseringen til kjøperen eller mottakeren.
7.3. Ved å bruke disse betalingsmetodene vil det også anses som en aksept av vilkårene some er knyttet til dem.
7.4. Med mål om å forbedre brukeropplevelsen, forbeholder BigBuy seg retten til å aktivere en betalingsavtale gjennom PayPal dersom kunden velger denne betalingsmåten. Kunden kan be om kansellering av betalingen eller kan kansellere den selv fra sin egen PayPal konto.

8. UTSENDELSE OG TRANSPORT

8.1. Utsendelsen av varer vil bli gjort til adressen som er angitt av Distributøren på kjøpstidspunktet, og tillater forsendelse av varer til sluttkunder. (“Dropshipping”).
8.2. Leveringstider vil bli angitt på nettsiden. Disse kan variere ut i fra hvilken betalingsmetode som er valgt.
8.3. BigBuy tilbyr flere ulike transportalternativer. Tilgjengeligheten av disse varierer ut I fra destinasjon og varene som skal sendes.
8.4. Frakttider vil avhenge av destinasjonen og hvilket transportalternativ som er valgt.
8.5. Tidsplanene er estimater og ikke bindene. Forsinkelser i leveringstiden vil ikke gi Distributøren rett til å kreve eventuell erstatning for direkte eller indirekte skader, avvise betalingen, eller la vær å overholde sin forpliktelse, i sær betalingen.
8.6. Dersom det er nødvendig, er Distributøren ansvarlig får å kommunisere med kunden og å gi avsenderen all nødvendig informasjon for å kunne gjennomføre leveringen.
8.7. BigBuy er ikke ansvarlig for helt eller delvis ikke-levering, eller forsinkelse av sine plikter overfor Distributøren dersom dette skyldes en uforusett hendelse eller Force Major som påvirker BigBuy og deres leverandører. Dette inkluderer streik, andre arbeids- eller industrielle hendelser, mangel på eller umulighet for å anskaffe produkter, etc. BigBuy kan kansellere og ugyldiggjøre varer i transit uten at det oppstår noen form for kompensasjon til fordel for Distributøren.

9. KVITTERING

9.1. På mottakstidspunktet vil det være mottaker sitt ansvar å verifisere at varene som er mottatt tilsvarer bestillingen, at informasjonen på fakturaen er korrekt, og at tilstanden, dokumentasjonen og embalasjen er intakt. Dersom det er synlige merker som tyder på at varene kan ha blitt skadet, er det mottaker sitt ansvar å notere dette på leveransen (enten digital eller på papir), og anger at varen er skadet. Dersom varen er akseptert uten at dette er gjort, vil det ugyldigjøre eventuelle senere erstatningskrav fra Distributøren.
9.2. Dersom det skulle oppstå en situasjon som det som er nevnt i paragrafen over, må en problemrapport (heretter kalt billetten) bli startet i delen for behandling av problemer på nettsiden www.bigbuy.eu .
9.3. Distributøren er ansvarlig for å opprette billetten via riktig kanal i forhold til den typen utstedelse eller råd som gjøres. Alle billetter som er mottatt via feil kanaler eller uten korrekt dokumentasjon vil automatisk kanselleres.
9.4. Klager aksepteres kun fra Distributøren I 5 kalenderdager etter at kvittering er mottatt. Dersom det går 5 dager uten at det er registrert en klage, vil det forventes at varen er mottatt i god stand og i riktig mengde.
9.5. BigBuy forbeholder seg retten til å sende, refundere eller kreve at Distributøren holder det defekte produktet I sitt BigBuy retur panel, avhengig av det valget som passer best.

10. GARANTIVILKÅR

10.1. Garanti for produkter som BigBuy Distributøren har anskaffet sego g senere distribuert til kunder, vil bli styrt direkte mellom Distributøren og de nevnte kundene.
10.2. Distributøren er forpliktet til å overholde vilkårene fastsatt ved Royal Legislative Decree 1/2007 av 16 November, hvor den omformulerte forbrukerbeskyttelsesloven og andre utfyllende forskrifter er godkjent.
10.3. Produkter som har sitt eget autoriserte tekniske assistansenett vil fortsatt være underlagt de vilkårene og prosedyrene for garantiene som er etablert for disse produktene.
10.4. Som hovedregel tilbyr BigBuy Distributøren en 24 måneders produktgaranti, som kun dekker eventuelle produksjonsfeil som kan oppstå.
10.5. Renoverte produkter har 12 måneders garanti. Disse produktene er klassifisert i henhold til deres tilstand, og klager på den beskrevne tilstanden godtas ikke.
10.6. BigBuy godtar ikke levering uten forhåndsgokjenning, gjennom tildeling av RMA- nummer (“Return Merchandise Autorization”) fra ettersalgstjenesten.
10.7. Så snart produktfeilen er bekreftet av SAT, vil det bli gjort en refusjon i Distributørens BigBuy Wallet for bruk i fremtidige kjøp
10.8. Dersom produktet som presenters som defect, ikke har noen reell feil, vil BigBuy informere Distributøren om at det ikke vil gis refusjon. Informasjonen vil bli lagret I SAT I 7 dager i påvente av bekreftelse fra Distributøren om de vil ta produktet tilbake når betaling av tilsvarende porto er utført, eller om de ønsker å avstå fra produktet. Etter denne tidsperioden vil Distributøren miste retten til ethvert krav.
10.9. Garantien blir automatisk ugyldig i følgende tilfeller:
 • 10.9.1. Dersom det er tap eller forfalskning av noen av produsentenes kontrolletiketter og / eller av distribusjonskjedens mellommenn og / eller BigBuy
 • 10.9.2. Dersom årsaken til skaden eller feilen skyldes feil bruk, ved å ikke følge instruksjonene i bruksanvisningen, ulykker, uhensiktsmessig bruk, slag, brudd eller sammenbrudd som forårsakes av andre årsaker som ikke kan kobles til normal bruk av produktet.
 • 10.9.3. Dersom reperasjoner må utføres på grunn av manglende vedlikehold, justering, kontroll og rengjøring.
 • 10.9.4. Ved bruk i uegnede miljøer (dvs støvete, utsatt for direkte sollys, vibrasjoner, ekstreme temperaturer [under 5ºC og over 40ºC], ekstrem luftfuktighet [under10% og over 95%], og ved bruk av strømuttak uten jording, eller uten beskyttelse mot elektrisk støt.
 • 10.9.5. Dersom den installerte programvaren brukes på upassende vis, eller det brukes ulovlig programvare.
 • 10.9.6. Dersom skaden er forårsaket som en konsekvens av et virus eller dataangrep
 • 10.9.7. Dersom den eksisterende livssyklusen er kortere enn den etablerte garantien.

11. ANSVARSBEGRENSNINGER

11.1. BigBuy gir ingen garanti, og tar heller ikke ansvar for at produktene ikke er egnet til de formål som hevdes av Distributøren.
11.2. BigBuy er ikke på noen måte ansvarlig for eventuelle kostnader eller skader som oppstår som følge av at Distributøren har overtrådt sine forpliktelser som er angitt i de gjeldende generelle vilkår, eller brutt lover eller forskrifter knyttet til forbrukerbeskyttelse, helse og offentlig orden.
11.3. BigBuy responderer ikke på noen saker fra Distributøren eller tredjepart som vedrører direkte eller indirekte tap eller skader som stammer fra eller er knyttet til gjenstanden for den nåværende kontrakten eller produktets feilfunksjon, herunder personulykker, skader på andre varer enn gjenstanden for kontrakten eller tap av ytelser. Enhver forpliktelse fra Distributøren som skyldes de eksisterende garantiene mellom dem og deres Distributører som overstiger det som tidligere er nevnt, og som BigBuy ikke har uttrykkelig akseptert skriftlig, vil være på bekostning av Distributøren.

12. BETINGELSER FOR SALG AV PARFYME; KOSMETIKK OG ANDRE PRODUKTER FRA LEDENDE MERKER.

12.1. BigBuy er autorisert til å bruke og utnytte rettighetene til bilder av parfymer, kosmetikk og andre produktmerker på deres nettside for å overføre overnevnte rettigheter til brukere som har avtale med BigBuy Ecommerce eller Engrospakker. Overnevnte innhold er beskyttet av lov om immateriell eiendom, som alltid skal respekteres av Distributøren.
12.2. Overføringen av disse rettighetene til Distributøren er begrenset til det some r etablert I det komersielle forholdet I Dropshippingprosessen, og gjennom denne kan våre Distributører bruke disse bildene unikt og eksklusivt for komersielle formål, uten geografisk grense og kun så lenge det komersielle forholdet eksisterer mellom BigBuy og Distributøren.
12.3. Det er forbudt å formidle bildene eller å gi rettighetene til tredjeparter. Distributøren er forpliktet til å gjøre de nødvendige tiltak for å unngå svindelbruk.
12.4. Leverandører av market parfyme og kosmetiske produkter som selges gjennom din patform har garantert til BigBuy at alle produktene er originale, at de er kjøpt gjennom riktige eiere eller autoriserte tilbydere med de nødvendige tillatelser og godkjenninger for distribusjon.
12.5. Produktleverandører som handler med BigBuy har garantert at deres produkter ikke er blitt endret og har fri transit og sirkulasjon innen EØS. Disse produktene er beskyttet under frihandelsprinsippet I EU og ved varemerkerettigheter, og kan dermed markedsføres lovlig av distributørene
12.6. BigBuy Distributører kan markedsføre disse produktene innenfor EØS, men de må forstå og respektere Europeisk lovgivning knyttet til merkene innenfor de ulike kanalene. Dersom disse ikke blir respektert, vil distributøren være den parten som holdes ansvarlig for eventuelle skader som er forårsaket av eierene av merket.
12.7. BigBuy er ikke den offisielle distributøren av merkevarene og fungerer bare som en videreselger innen salgskanalen I EØS.
12.8. BigBuy er klar over alle merkevarenes bilder og vil ikke under noen omstendigheter skade det gode ryktet til disse merkene. Det vil gi produktene og innholdet til sine distributører og minne om forpliktelsene til å respektere korrekt markedsføring av disse produktene, samt å oppfordre dem til å ikke forfalske bildene eller merkevareposisjonering. BigBuy anbefaler at følgende premisser følges:
 • 12.8.1. Markedsfør produktene slik at de respekterer merkenes prestisje.
 • 12.8.2. Markedsfør produktene ved å gi god plass til hvert merke for å fobedre og beskytte deres posisjonering og særpreg.
 • 12.8.3. Markedsfør produktene i henhold til selektiv distribusjon, ved å overholde de spesielle kvalitative betingelsene som kreves av markedsføringen, slik at produktene ligner offlinekanalen
 • 12.8.4. Respekter eventuelle begrensninger some r pålagt og varslet av market eller eventuelle spesifikke bestemmelser for salg av deres produkter.
 • 12.8.5. Markedsføringen av disse produktene gir sluttkundene en tjeneste i forhold til bilde av merkevarene, som det kreves god opplæring for å gjøre en optimal kundevurdering.
12.9. BigBuy leverandører, offisielle og autoriserte merkevareforhandlere, gir uttrykkelig garanti til BigBuy at de ikke har spesielle tillatelse til å selge produktene på internet via platformer og markedsplasser som deres nettsted. BigBuy – distributøren bør på forhånd forsikre seg om at deres valgte salgskanal passer for den nødvendige distribusjonen av de kjøpte produktene, og frigjør BigBuy fra ethvert krav de matte få på grunn av dette.
12.10. Disse plattformene forbeholder seg retten til midlertidig eller permanent å suspendere kontoene til distributørene dersom de ikke overholder vilkårene for salg, da overholdelse er et av ansvarene til Distributøren.
12.11. BigBuy anbefaler distributørene å gjøre seg oppmerksom på eventuelle potensielle begrensninger innenfor deres valgte shoppingkanal, slik at dette ligner og oppfyller kravene til selektiv distribusjon, for eksempel en ensidig begrensning pålagt av kanalen til sine distributører.
12.12. De publiserte bildene av parfymeprodukter, kan enkelte ganger ikke svare til det formate produsentene har gitt. Produsentene forbeholder seg retten til å endre emballasje og produktformat uten forvarsel.

13. BETINGELSER FOR MØBLER OG DEKORATIVE PRODUKTER.

13.1. Møbelbilder kan gi små variasjoner i nyanse. Farge og korn av naturlige tremøbler kan variere på grunn av treets natur. I tillegg kann fargekonfigurasjonen på hver brukers monitor vise en tone eller farge some r litt annerledes enn det opprinnelige element. Dette faktum utgjør ikke mulighet til krav fra Distributøren

14. PERSONVERN

14.1. BigBuy annerkjenner viktigheten av å beskytte personvernet og rettighetene til sine distributører og garanterer at deres data vil bli brukt riktig og vil full tut respektere den gjeldende lovgivning.
14.2. Ved registrering på BigBuys nettsted, godtar Distributøren at personopplysningene deres behandles .

15. EIENDOM

15.1.. Dette nettstedet tilhører BigBUy, det samme gjelder alle rettighetene til innhold, bilder, tekst, design og programvare. Alle elementene på dette nettstedet, inkludert og uten begrensning, er dets utforming og innhold beskyttet av lov om immateriell eiendom, industriell eiendom og internasjonale avtaler som refererer til rettighetene til forfatteren.
15.2. Med mindre du er autorisert av BigBuy, er det forbudt for deg å reprodusere, overføre eller utnytte innholdet på dette nettstedet på noen måte.

16. DELELIGHET

16.1. Dersom en klausul innenfor de nåværende betingelsene er, eller blir ugylding, eller synes å virke uoppnåelig I henhold til gjeldende lov, vil klausulen bli ugyldiggjort, men bare den spesifikke klausulen. Dette vil ikke påvirke noen annen bestemmelse I de nåværende forholdene.

17. GJELDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKSJON

17.1. De nåværende salgsbetingelsene vil bli styrt og tolket I henhold til gjeldende lovgivning i Spanias territorium.
16.2I tilfelle det oppstår en tvist vil partene bli underlagt domstolene og tribunalene I Valencia (Spania) og må uttrykkelig avstå fra enhver annen jurisdiksjon som kan tilsvare dem.
17.3. Likevel vil det forrige elementet ikke hindre BigBuy fra å utøve sin rett til å løse eventuelle rettssaker innenfor en annen kompetent jurisdiksjon.