OPĆE ODREDBE I UVJETI I ODREDBE I UVJETI O PRIVATNOSTI

Odredbe i uvjeti

Općenito: Korištenjem ove web-stranice i/ili registracijom kao korisnik, obvezujete se prihvatiti ove Odredbe i uvjete

Privatnost: u skladu sa španjolskim Zakonom o zaštiti podataka i Zakonom 34/2002, od 11. srpnja, o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini (LSSI) obavještavamo vas da će svi osobni podaci koje nam date putem obrazaca na ovoj internetskoj stranici biti uneseni u računalne datoteke u vlasništvu i pod odgovornošću BigBuya. Bit će automatski obrađeni u cilju poboljšanja administracije i rukovođenja naših trgovinskih odnosa, i/ili omogućavanja ostvarenja usluga detaljno objašnjenih na ovoj internetskoj stranici. U skladu sa španjolskim Zakonom 15/1999 o zaštiti podataka (LOPD) i Zakonom 34/2002 o uslugama informacijskog društva i elektroničkoj trgovini (LSSI) možete ostvariti svoje pravo na pristup, ispravak, opoziv i brisanje tako da stupite u kontakt s nama putem pošte, e-pošte ili direktno putem ove internetske stranice. BigBuy zadržava pravo na izmjenu svoje Politike privatnosti te Uvjeta i odredbi korištenja naših usluga u svrhu prilagodbe istih važećem zakonodavstvu ili u druge svrhe. Stoga vam savjetujemo da redovito provjeravate ovu istu stranicu budući da korištenjem ove internetske stranice iskazujete da ste suglasni s Politikom privatnosti i Uvjetima i odredbama koji su u tom trenutku na snazi.

Vlasništvo: ova je internetska stranica kao i sva prava na njene sadržaje, slike, tekstove, dizajn i programsku podršku u vlasništvu BigBuya. Svi dijelovi ove internetske stranice, uključujući bez ograničenja njen dizajn i sadržaje, zaštićeni su zakonima o intelektualnom i industrijskom vlasništvu te međunarodnim ugovorima o autorskom pravu.

Korištenje sadržaja: osim ako ne posjedujete izričito odobrenje od strane BigBuya, nemate pravo na umnožavanje, prijenos ili korištenje sadržaja ove internetske stranice ni u kojem obliku.

Odgovornost: BigBuy polaže velik trud u točnost i ispravnost sadržaja ove internetske stranice, no unatoč tome moguće su manje greške ili neispravnosti. Stoga ne jamčimo istinitost, pouzdanost ili točnost tih sadržaja. BigBuy ne snosi nikakvu odgovornost za informacije dostupne na internetskim stranicama treće strane povezanim poveznicama (linkovima) s BigBuyevim internetskim stranicama. BigBuy neće ni pod kojim okolnostima biti odgovoran ni za kakvu štetu ili gubitak do kojih može doći korištenjem ili koji mogu biti vezani uz korištenje ove internetske stranice. Prihvaćate kompenzirati BigBuy u slučaju bilo kakve štete ili gubitka povezanih s nepoštivanjem ovih Uvjeta i odredbi ili s korištenjem sadržaja ove internetske stranice bez prethodnog odobrenja.

Salvatorna klauzula: ukoliko bi neka od točaka ovih Uvjeta i odredbi bila ili postala nelegalna ili neprovediva u skladu s važećim pravnim propisima, ta će točka smatrati ništetnom, no to neće utjecati na valjanost ostalih točaka Uvjeta i odredbi.

Izbor mjerodavnog prava: za ove Uvjete i odredbe mjerodavno je važeće pravo Kraljevine Španjolske. U slučaju sporova vezanih uz ove Uvjete i odredbe nadležan je sud u Valenciji, Španjolska. No to nikako ne uskraćuje BigBuyu pravo da sporove rješava pred drugim nadležnim sudstvom.

Izmjene: BigBuy zadržava pravo izmjene sadržaja ove internetske stranice u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti.

Odredbe i uvjeti prodaje parfema, kozmetike i optike s oznakom robne marke:

BigBuy raspolaže pravima na slike parfema i kozmetičkih proizvoda koji se koriste na našoj web-stranici kao i ovlaštenjem da to pravo da korisnicima koji su kupili jedan od BigBuyevih Veleprodajnih Paketa. Ti su sadržaji zaštićeni zakonom o intelektualnom vlasništvu.

Davanje tih prava distributeru strogo je ograničeno u skladu s poslovnim odnosom dropshipping poslovanja. Kao takvi naši distributeri smiju koristiti te slike isključivo u komercijalne svrhe i nakon što su kupili te proizvode od BigBuya.

Distribucija tih slika trećim stranama potpuno je zabranjena, a distributer će biti primoran poduzeti potrebne mjere kako bi spriječio njihovo neovlašteno korištenje.

BigBuy jamči da su svi parfemi i kozmetički proizvodi s oznakom robne marke koji se prodaju na našem portalu bilo u direktnoj prodaji bilo putem dropshippinga, 100 % originalni te da su nabavljeni od ovlaštenih dobavljača unutar Europske unije.

Proizvodi koje BigBuy prodaje nisu mijenjani niti preinačeni i omogućen im je slobodan provoz i kretanje unutar Europske unije. Ti proizvodi zaštićeni su načelom Europske unije o slobodnom kretanju robe i iscrpljenju prava na žig (trade mark) što znači da ih njihovi distributeri mogu legalno prodavati.

BigBuyevi korisnici mogu prodavati tu robu na Europskom zajedničkom tržištu, no moraju također poznavati i poštivati zakonodavstvo Europske unije po pitanju robnih marki u različitim kanalima prodaje. U slučaju povrede tog zakonodavstva, distributer će biti jedina strana odgovorna za štetu koju pretrpe vlasnici tih robnih marki parfema i kozmetike.

BigBuy nije službeni distributer tih robnih marki već djeluje isključivo kao prodavač unutar prodajnog kanala na Europskom gospodarskom području.

BigBuy je svjestan imidža tih svih robnih marki i ni pod kojim okolnostima neće pokušati naštetiti njihovom dobrom ugledu, već će se naprotiv truditi staviti proizvode tih robnih marki na raspolaganje svojim distributerima podsjećajući ih da je njihova dužnost ispravna komercijalizacija istih i inzistirati da ne naštete imidžu niti položaju tih robnih marki. BigBuy prepručuje pridržavati se sljedećih načela:


  • Kod komercijalizacije proizvoda poštovati prestižan ugled te robne marke.
  • Kod komercijalizacije proizvoda uvažavati odgovarajući prostor za svaku od robnih marki u svrhu promoviranja i zaštite njihovog položaja i prepoznatljivosti.
  • Komercijalizirati proizvode u skladu sa selektivnom distribucijom, stvarajući specifične kvalitativne okolnosti prodaje kako bi bila što sličnija offline kanalu prodaje.
  • Poštovati bilo kakvu eventualnu restrikciju koju uvedu ili o kojoj vas obavijeste vlasnici robne marke ili specifičnu odredbu za prodaju njihova proizvoda.
  • Pružiti krajnjem korisniku uslugu u skladu s imidžem robne marke. To iziskuje adekvatno poznavanje robne marke i proizvoda za što kvalitetnije savjetovanje korisnika.

Prodaja ovih proizvoda putem e-trgovina i drugih online kanala prodaje može značiti da nije vođeno računa o gore navedenenim preporukama. Prema tomu, odgovornost je BigBuyevog distributera da unaprijed osigura prikladnost odabranog kanala prodaje za selektivnu distrubuciju kakvu iziskuje proizvod; distributer je odgovoran za udovoljavanje i upoznatost s propisima svakog mjesta trgovanja prije objave artikala za prodaju.

Ove platforme zadržavaju pravo privremenog ili trajnog opoziva računa korisnika koji se ne pridržavaju uvjeta prodaje koji spadaju pod distributerovu odgovornost.

BigBuy preporuča svojim distributerima da se raspitaju o mogućim ograničenjima u vezi s odabranim kanalima prodaje; pobrinite se da udovoljavate uvjetima selektivne distribucije te da ne podliježete bilo kakvim ograničenjima koje ovaj prodajni kanal jednostrano nalaže svojim korisnicima.

Moguće je da ilustracije parfumerijskih proizvoda ponekad neće odgovarati formatu proizvođačeve pošiljke; proizvođač zadržava pravo izmjene "ambalaže" i formata proizvoda bez prethodne najave.