ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Irányelvek és Feltételek

Általános: jelen honlap használatával és/vagy felhasználókénti regisztrációjával a felhasználó magára nézve kötelezőnek tekinti jelen Irányelveket és Feltételeket.

Adatvédelem: A Spanyol Adatvédelmi Törvénynek és a 34/2002. július 11-i, az Információs Vállalati Szolgáltatások és Elektonikus Kereskedelemről szóló törvénynek (LSSI) megfelelően a honlap bármiyen űrlapján a felhasználó által megadott minden adatot a BigBuy tulajdonában álló és felelőssége alá tartozó számítógépes fájlok tartalmazzák. Automatikus módszerekkel történő feldolgozásuk célja az ügyfél és a BigBuy között fennáló kereskedelmi kapcsolat adminisztratív irányítása, és/vagy a honlapon kínált szolgáltatások teljesíthetősége. A 15/1999 Spanyol Adatvédelmi Törvénynek és a 34/2002. július 11-i, az Információs Vállalati Szolgáltatások és Elektonikus Kereskedelemről szóló törvénynek (LSSI) megfelelően a felhasználó egy egyszerű postai levél, email elküldésével vagy közvetlenül a honlapunkon keresztül gyakorolhatja a hozzáféréshez, javításhoz, megszakításhoz és törléshez való jogait. A BigBuy fenntartja magának az Adatvédelmi Nyilatkozatának vagy a szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek módosításának jogát, azokat a mindig a hatályos jogszabályokhoz igazítandó vagy bármilyen más okokból kifolyólag. Ebből kifolyólag felhívjuk figyelemedet, hogy honlapunk használata során rendszeresen látogass el erre az oldalra, mivel a honlap használatával a mindig aktuális Adatvédelmi Politikát és Felhasználási Irányelveket és Feltételeket fogadod el.

Tulajdon: A honlap és a tartalmak, képek, szövegek, tervezés és szoftver jogai a BigBuy tulajdonát képezik. A honlap minden eleme - beleértve korlátozás nélkül a design-t és a tartalmat - a szellemi és ipari tulajdonra vonatkozó törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények védelme alá tartoznak.

A tartalom felhasználása: Hacsak kifejezetten a BigBuy nem engedélyezi, jelen honlap tartalmát reprodukálni, átruházni vagy hasznosítani semmilyen módon nem lehet.

Felelősség: Annak ellenére, hogy BigBuy mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlap tartalma pontos és precíz legyen, előfordulhatnak benne hibák vagy hibás elemek. Ebből kifolyólag nem tudjuk garantálni tartalmának valóságát, megbízhatóságát és pontosságát. A BigBuy nem felelős a honlapján található kapcsolódó linkeken keresztül megnyíló harmadik személy honlapjának tartalmáért. A BigBuy semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre a honlap használatával kapcsolatosan felmerülő károkért vagy veszteségekért. Felhasználó elfogadja, hogy a Felhasználási Irányelvek és Feltételek be nem tartásából vagy a jelen honlap tartalmának előzetes engedély nélküli felhasználásból eredő károkat és veszteségeket a BigBuy-nak megtéríti.

Elkülöníthetőség: Ha jelen Felhasználási Irányelvek és Feltételek bármely kikötése a hatályos jogszabályok értelmében illegális, vagy végrehajthatatlan, a szóban forgó kikötést semmisnek kell tekinteni, de a fennmaradó Feltételeket akkor is alkalmazni kell.

Alkalmazandó jog: Jelen Felhasználási Irányelvek és Feltételek a hatályban lévő spanyol jogszabályoknak megfelelően jöttek létre és értelmezendők. Jelen Felhasználási Irányelveket és Feltételeket érintő bármilyen vitás kérdést a valenciai (Spanyolország) bíróságon kell rendezni. Mindazonáltal ez nem akadályozza meg BigBuy-t azon jogának gyakorlásában, hogy minden vitás kérdést bármely más illetékes jogszabályok szerint rendezzen.

Módosítások: A BigBuy fenntartja magának a jogot a honlap tartalmának megváltoztatására, annak előzetes bejelentése nélkül.

Márkás parfümök, kozmeikai és optikai termékek eladási Feltételei és Irányelvei:

A BigBuy fenntartja a jogot a honlapján felhasznált parfümökről és kozmetikumokról készült képekre valamint ezek jogainak a BigBuy-on Nagykereskedelmi Csomaggal vásárló ügyfelek számára történő átadásra. Ezek a tartalmak a szellemi alkotások jogáról szóló törvény védeleme alatt állnak.

Ezeknek a jogoknak a viszonteladó számára történő átadása szigorú keretek között megszabott, létrejöttének oka a Dropshipping kereskedelmi kapcsolat.. Mint ilyen, kizárólag viszonteladóink használhatják fel ezeket a képeket, és kizárólag kereskedelmi célból, és csakis akkor, ha ezeket a termékeket a BigBuy-tól megvásárolták.

Ezeknek a képeknek harmadik személy részére történő átadása tilos, és a viszonteladó kötelező megtenni a szükséges lépéseket azok csalárd felhasználásának elkerülése érdekében.

A BigBuy garanciát vállal az általa a platformon keresztül ill. dropshipping értékesítés során árult márkás parfümök 100%-os eredetiségére, valamint az azok az EU-n belüli engedélyezett szolgáltatoktól történt beszerzésére.

A BigBuy által értékesített terméken nem hajtottak végre változtatásokat vagy átalakításokat, a Európai Únión belüli szabad árutovábbításnak és forgalmazásnak köszönhetően. Ezeket a termékeket az Európai Únió szabad árumozgásról szóló alapelve és a védjegyhez kapcsolódó jogok védik,amelynek értelmében viszonteladóik által legálisan értékesíthetők.

A BigBuy ügyfelei ezeket a termékeket az Európai Únión belül legálisan értékesíthetik, azonban ismerniük kell és be kell tartaniuk a különböző csatornák márkákra vonatkozó európai jogszabályait. Ezeknek a jogszabályoknak a megsértése esetén a viszonteladó lesz az egyedüli felelős a parfümök és kozmetikumok tulajdonosainak okozta károkért.

A BigBuy nem hivatalos forgalmazója ezeknek a márkáknak és az Európai Gazdasági Térségen belüli értékesítési csatornákon csak mint viszonteladó jár el.

A BigBuy tisztában van ezeknek a márkáknak az arculatával és semmilyen körülmények között nem rongálja azok jó hírnevét. A termékeket viszonteladói számára elérhetővé teszi, felhívva figelmüket azok megfelelő értékesítésére, figyelmeztetve őket a szóban forgó márkák arculatának és jó hírnevének megőrzésére. A BigBuy ajánlja az alábbi elővigyázatosságok betartását:


  • A termékek eladásakor a márka rangos arculatának tiszteletben tartása.
  • Az értékesítés során minden egyes márka saját jellemzőinek tiszteletben tartását annak érdekében, hogy megőrizze a márka pozícióját és jellegzetességét.
  • A márkás termékek szelektív forgalmazás szerinti értékesítését, betartva azok adott minőségi feltételeit, a hagyományos értékesítési csatornáknak megfelelően.
  • Bármilyen esetleges, a márka vagy a termék specifikus értékesítési meghatározása által előírt korlátozás betartását.
  • A végső ügyfél számára oylan szolgáltatást biztosítása, mely összhangban van a márka arculatával. Ez megköveteli a márka és a termékek megfelelő ismeretét, az ügyfél legjobb tájékoztatása érdekében.

Ezen termékek internetes aukciós felületeken, vagy más online csatornákon történő értékesítése maga után vonhatja a fenti ajánlások be nem teljesülését. A Bigbuy értékesítőjének előzetesen meg kell győződnie arról, hogy a választott értékesítési csatorna megfelelő-e a meghirdetett termékeknek , valamint tudatában kell lennie az értékesítési platform külünböző termékekre vonatkozó korlátozásairól, tilalmairól, mielőtt meghirdeti a termékeket.

Ezen platformok fenntartják maguknak a jogot, hogy kereskedelmi szabályaik be nem tartása esetén felfüggesszék a felhasználó fiókját, az ezekből származó következmények kizárólag az értékesítő felelősségébe tartoznak.

Bigbuy javasolja, hogy értékesítői előzetesen tájékozódjanak az hirdetési csatornák esetleges korlátozásairól, valamint gondoskodjanak arról, hogy az általuk előírt hirdetési szabályok és követelményrendszer teljesüljön.

A parfüm termékek weboldalon megjelenő képei eltérhetnek a termék csomagolásától, mivel a gyártók fenntartják a "csomagolás" változtatásának jogát, bármilyen előzetes értesítés nélkül is.