Splošni pogoji

1. PREDMET IN POGOJI UPORABE

1.1. V tem odstavku vas želimo obvestiti o pogojih uporabe naše spletne strani www.bigbuy.eu in o pogojih, ki urejajo storitve in dejavnosti prodaje izdelkov med BigBuyem in distributerji. Prav tako je prdstavljen naš Pravilnik o zasebnosti, lahko pa se seznanite tudi z našim Pravilnikom o piškotkih.
1.2. Uporaba te spletne strani ali registracija uporabnika predpostavljata sprejetje teh Splošnih pogojev.
1.3. Splošni pogoji se bodo uporabljali za storitve in prodajo izdelkov med BigBuyem in distributerji (v nadaljevanju: Distributer).
1.4. Distributer jih bo sprejel tudi v primeru vsakega naročila pri BigBuyu.
1.5. Ti Splošni pogoji izključujejo veljavnost kakršnih koli splošnih prodajnih pogojev Distributerja ali tretjih oseb.
1.6. Izpeljava prodaje in nakupa med BigBuyem in Distributerjem se bo po potrebi dopolnila s Posebnimi pogoji, ki jih lahko izrecno dogovorijo pogodbene stranke, in za vse namene, nikakršni drugi pogoji, ki niso bili sklenjeni v pisni obliki, ne bodo imeli nikakršne veljave.

2. VELEPRODAJNI PAKETI

2.1. BigBuy ponuja posebne pogoje za stranke, ki aktivirajo Veleprodajni paket, kot je tudi navedeno na naši spletni strani.
2.2. Z aktivacijo Veleprodajnega paketa stranka sprejme pogoje prodaje in poprodaje med podjetji, ki pa se razlikujejo od pogojev, ki veljajo za končnega kupca. Zlasti je pravica do odstopa izključena za vse izdelke in storitve, kupljene pri BigBuy
2.3. Aktivacija Veleprodajnega Ecommerce ali Marketplaces paketa pomeni sprejetje periodičnega plačila izbranega paketa v časovnih intervalih, ki so bili določeni ob aktivaciji. Obnovitev je samodejna in brez vnaprejšnjega obvestila stranki.
2.4. Datum poteka / podaljšanja Veleprodajnega paketa je na voljo na nadzorni plošči.
2.5. Distributer lahko kadar koli prekliče paket preko svoje nadzorne plošče. Paket ostane aktiven do datuma veljavnosti, nato pa se samodejno ne bo več podaljševal.
2.6. BigBuy ne povrne denarja za obdobje od preklica do konca roka veljavnosti paketa.
2.7. BigBuy si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje in cene veleprodajnih paketov.
2.8. BigBuy ima pravico, da dodeli dostop do slikovnega in video materiala distributerjem, ki pa so obvezani, da gradivo uporabljajo le v namene trženja izdelkov, kupljenih pri BigBuyu
2.9. Razširjanje slikovnega in video materiala tretjim osebam je strogo prepovedano in distributer mora sprejeti ustrezne ukrepe zoper nezakonito uporabo le-teh. Aktivacija Veleprodajnega paketa ni pogoj za uporabo omenjenega materiala.
2.10. Strogo prepovedana je uporaba grafičnega in vsebinskega materiala priskrbljenega s strani BigBuya brez aktivnega Veleprodajnega paketa ali po prekinitvi le-tega. Od tega trenutka dalje je Distributer obvezan takoj prenehati uporabljati omenjeni material in mora takoj uničiti vse kopije le-tega.
2.11. BigBuy ni odgovoren za kakršno koli napako ali razliko v opisih, tehničnih specifikacijah ali končnih izdelkih prikazanih na fotografijah, ki so nastale pri proizvajalcih in / ali posodobitvi izdelkov. V nobenem od opisanih primerov distributer ne more vložiti reklamacije, če se dobavljeni izdelek razlikuje od tistega, ki je objavljen na BigBuy.

3. DROPSHIPPING TRGOVINE

3.1. 360º dropshipping trgovine so dostavljen kot v času nakupa in tako postanejo last distributerja. Lahko si ogledate demo trgovine, da dobite sliko izdelka v času nakupa.
3.2. Trgovine zahtevajo začetno konfiguracijo s strani Distributerja. BigBuy ponuja strankam spletni priročnik za konfiguracijo in uporabo trgovin: Academy
3.3. Za namestitev 360º dropshipping trgovin na osnovi Prestashopa, mora stranka najeti gostujoče storitve za svojo trgovino, in sicer tako, da izbere eno od priporočenih gostujočih možnosti.
3.4. Lahko se zgodi, da mora Distributer zaradi uvedbe novih funkcij in/ali katalogov v trgovinah, ali zaradi lastnih storitev gostovanja, spremeniti server, da bi zagotovil pravilno delovanje trgovine.
3.5. BigBuy omogoča storitev sinhronizacije v času aktivnega veleprodajnega paketa.
3.6. BigBuy nudi tehnično podporo, ki je omejena na sinhronizacijo in osnovno delovanje trgovine. Zaradi različnih tehničnih značilnosti je možno, da resolucija zamuja ali ni popolnoma v skladu s standardi. BigBuy deluje znotraj svojih zmožnosti in ni odgovoren za škodo ali izgubo, ki lahko nastala zaradi nerešenih postranskih stvari.
3.7. Nekatere storitve tehnične podpore, kot so: ponovna namestitev, prenos strežnika, sprememba predlog ali Back-up, lahko povzročijo dodatne stroške.
3.8. Trgovine se predajo z določenimi omenjenimi funkcijami, da se zagotovi njihovo pravilno delovanje. Lastnik trgovine lahko zahteva Skrbniške pravice, če želi narediti nepriporočene spremembe v trgovini. BigBuy si pridržuje pravico, da strankam, ki so zaprosile za Skrbniške pravice, ne nudi tehnične podpore.
3.9. BigBuy ne bo vračal denarja za trgovine, saj za vsako stranko zahtevajo določeno nalogo.

4. konektorji

4.1. BigBuy prodaja priključkov za programsko opremo Marketplaces in e-trgovino.
Pridobitev priključka je omejena na dostop do orodja za povezavo med BigBuyom in ustrezno programsko opremo Marketplace ali eCommerce.
4.2. Za dostop do storitve sinhronizacije prek priključka mora distributer imeti aktivni veleprodajni paket, ki je združljiv s kupljenim priključkom.
4.3. Odgovornost distributerja je, da ustvari račun prodajalca na trgu, pa tudi da pozna in upošteva pogoje prodaje.
4.4. Da bi zagotovili pravilno sinhronizacijo s programsko opremo za e-trgovino, je nujno, da je strežnik združljiv z različico programske opreme za e-trgovino.
Minimalne zahteve najdete v dokumentaciji, ki je na voljo na naši Akademiji.
4.5. BigBuy lahko spremeni konektorje, predvsem za uvajanje izboljšav in novih funkcij, optimizacijo procesov in prilagajanje zahtevam Marketplaces ali programske opreme za e-trgovino.
4.6. BigBuy ne odgovarja za napake, ki bi se lahko pojavile zaradi sprememb trgovinskih pravilnikov ali tehničnih posodobitev na različnih trgih.
Čeprav bo svoje orodje prilagodil v mejah svoje zmogljivosti v razumnem časovnem okviru, bo to storil, ne da bi med takšnimi postopki ali posodobitvami prevzel kakršno koli odgovornost ali nadomestilo.
4.7. Pridobitev priključkov omogoča več možnosti parametrizacije prek večkanalne integracijske platforme.
Odgovornost distributerja je, da preveri, ali je rezultat sinhronizacije v skladu z njihovimi pričakovanji in pogoji prodajne platforme.
4.8. BigBuy ne bo izdal povračila za konektorje, zlasti tiste zaradi nezdružljivosti, ki se lahko pojavijo, kot so spremembe zahtev ali statusa prodajalčevih računov na Marketplaceih.

5. NAROČILA

5.1. Ko je postopek registracije v naš sistem zaključen, lahko Distributer odda naročilo na naslednje načine:
 • 5.1.1. Elektronsko poslovanje: Preko spletne strani  www.bigbuy.eu tako, da sledi ustaljenemu postopku nakupa.
 • 5.1.2. S pomočjo nekaterih orodij, ki so na voljo v paketu ali najetemu sistemu.
5.2. Oddaja naročila s strani Distributerja predpostavlja popolno sprejemanje cen, opisa izdelkov za prodajo in opisanih Splošnih pogojev. Če je bilo naročilo uspešno oddano, boste s strani BigBuya prejeti potrditev. Vsa naročila so odvisna od razpoložljivosti izdelkov.
5.3. Naši izdelki so ponujeni v mejah razpoložljivih zalog, prikazanih na spletu. Količina razpoložljivih izdelkov je prikazana le našim veleprodajnim kupcem, ko se povežejo z BigBuyem. Vse napake ali nepredvidene spremembe so izven našega nadzora in ne pomenijo nobene odgovornosti na strani BigBuya. V primeru nerazpoložljivosti izdelka, ko je naročilo že oddano, vas bomo po elektronski pošti obvestili o zamudi, delni dobavi ali preklicu le-tega.
5.4. Čas priprave izdelkov je naveden skupaj z njihovo razpoložljivostjo in se nanaša le na delovne dni. Večina izdelkov ima rok 24/48 ur. BigBuy poskuša izdati naročila v roku, včasih pa lahko nepredviden dogodek izven našega nadzora povzroči tudi zamude, pri čemur naročnik ni upravičen do nikakršne odškodnine. Če čas priprave presega 24/48 ur je le predpostavka, za katero BigBuy ne zagotavlja odpreme v predvidenem roku.
5.5. BigBuy si pridržuje pravico do spremembe oblike izdelkov in/ali pakiranja v nenehnem prizadevanju za izboljšanje in prilagajanje potrebam trga, pri tem pa zagotavlja enako ali boljšo kakovost le-teh.

6. CENA

6.1. Prodajne cene ne vključujejo DDV ali drugih davkov. Tako se stroški pošiljanja in ustrezen DDV izračunata in dodata ob koncu naročila.
6.2. V ceno izdelka ni vključeno svetovanje, montaža, oblikovanje ali druga tehnična podpora, razen tista, ki je določena v garancijskih normativih, opisanih v teh Splošnih pogojih.
6.3. Cene, ki so določene v BigBuyevi spletni trgovini, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Enako velja tudi za tehnične specifikacije izdelkov.
6.4. V primeru, da Distributer opravi naročilo izdelkov z napačno ceno, mu bo BigBuy sporočil pravilno ceno, in če se le-ta strinja z novo ceno in jo tudi potrdi, se naročilo izvede do konca.
6.5. Strankam, z aktivnim BigBuyevim veleprodajnim paketom, so na voljo dodatni popusti v višini, ki je odvisna od samega izdelka in razpoložljivih zalog, navedenih na spletni strani.

7. OBLIKA PLAČILA

7.1. Distributer lahko izvede plačila s kreditno ali debetno kartico, bančnim nakazilom, PayPal ali denarnico BigBuy.
7.2. Razpoložljivost opisanih plačilnih sredstev je odvisna od vrste storitve ali izdelka ter od geografske lokacije kupca oz. prejemnika.
7.3. Uporaba katerega koli od opisanih plačilnih sredstev pomeni sprejemanje pogojev, povezanih z njimi.
7.4. Z namenom, da bi izboljšal uporabnikovo izkušnjo, si BigBuy pridržuje pravico do aktivacije sporazuma o plačilu preko PayPal-a, če stranka izbere ta način plačila. Stranka lahko zaprosi za odpravo sporazuma o plačilu ali ga prekliče s svojega PayPal računa.

8. POŠILJKE IN DOSTAVA

8.1. Pošiljanje naročenih izdelkov se izvede na naslov, ki ga je navedel Distributer v času nakupa, z možnostjo dostave pošiljk končnim kupcem (“Dropshipping”).
8.2. Čas dostave je naveden na spletni strani. Ta se lahko razlikuje glede na izbrano plačilno sredstvo.
8.3. BigBuy ponuja različne možnosti dostave. Njena razpoložljivost je odvisna od lokacije in samega tovora.
8.4. Čas dostave je odvisen od lokacije in izbranega načina transporta
8.5. Navedeni rok dostave je približen in nezavezujoč. Zamuda pri upoštevanju dostavnih rokov ne daje pravice Distributerju do posredne ali neposredne odškodnine ali kakršnega koli nadomestila, zavrnitve naročila ali odložitve katere koli obveznosti, še posebej plačila.
8.6. V primeru, da je potrebno, je Distributer odgovoren za vso komunikacijo s svojo končno stranko in mora priskrbeti vse potrebne informacije, da lahko dostavna služba opravi dostavo.
8.7. BigBuy ne odgovarja za celotno ali delno ali zamudno izpolnjevanje svojih obveznosti do Distributerja, v primeru višje sile ali dogodka, ki bi vplival na njegovo delovanje, delovanje dobaviteljev ali dostavne službe, vključno s stavkami, delavskimi in industrijskimi razmerami, pomanjkanjem ali nezmožnostjo dobave izdelkov itd. BigBuy lahko takoj prekliče naročila, ki so v teku, brez odškodnine ali nadomestila v korist Distributerja.

9. PREJEM BLAGA

9.1. Dolžnost Distributerja je, da v trenutku prejema blaga preveri ali dostava ustreza naročenim izdelkom, ki so navedeni na računu, da so nepoškodovani, pravilno zapakirani in z ustrezno dokumentacijo. V primeru, da ima paket vidne znake in obstaja sum, da so izdelki poškodovani, je Distributer dolžan podati pisno izjavo na potrdilo o prejemu blaga (digitalno ali na papirju), da je blago poškodovano. Če Distributer prevzame blago brez tega zaznamka, ni upravičen do kasnejši reklamacij.
9.2. Če ste opazili katero od pomanjkljivosti v zvezi z dostavljenim blagom, ki so opisane v zgornji točki, morate na spletni strani www.bigbuy.eu na oddelku za uradne postopke, namenjenemu reševanju pomanjkljivosti, odpreti in izpolniti obrazec (v nadaljevanju imenovan: ticket).
9.3. Obveznost Distributerja je, da odpre ticket preko pravega kanala glede na vrsto pomanjkljivosti ali vprašanja. Vsak ticket, ki bo prejet preko nepravilnega kanala ali brez potrebne dokumentacije, bo samodejno preklican.
9.4. Sprejete bodo le reklamacije, ki jih bo Distributer oddal 5 koledarskih dni po prejemu blaga. Po preteku 5-dnevnega roka in brez vložene reklamacije, se smatra, da je prejemnik blago prevzel v popolnem stanju ter da sta kakovost in količina ustrezna.
9.5. BigBuy si pridržuje pravico do ponovnega vročila, povračila plačila ali zahtevka, da Distributer hrani poškodovan izdelek na svoji plošči z BigBuyevimi vračili, po svoji presoji.

10. GARANCIJSKI POGOJI

10.1. Garancija za izdelke, ki jih Distributer kupi od BigBuya in ki se nato distribuirajo končnim strankam in uporabnikom, je stvar dogovora neposredno med Distributerjem in končno stranko.
10.2. Distributer mora izpolnjevati pogoje, določene v Kraljevem zakonskem dekretu 1/2007 (Real Decreto Legislativo 1/2007), z dne 16. novembra, ki potrjuje prečiščeno besedilo Splošnega zakona o varstvu potrošnikov in uporabnikov ter v drugih dopolnilnih predpisih.
10.3. Izdelki, ki imajo lastno pooblaščeno mrežo za tehnično pomoč, bodo v tem primeru predmet pogojev in postopkov garancije, ki jih le-ta določa.
10.4. BigBuy ponuja Distributerjem, praviloma, 24-mesečno garancijo na svoje izdelke, vendar le na proizvodne napake izdelka.
10.5. Predelani izdelki imajo 12 mesecev garancije. Ti izdelki so razvrščeni glede na njihovo stanje, zato nobene pritožbe glede njihovega stanja niso sprejemljive.
10.6. BigBuy ne bo sprejel nobene vrnjene pošiljke, ki ne bo predhodno odobrena z dodelitvijo RMA ("Return Merchandise Authorization”) številke s strani našega poprodajnega servisa.
10.7. Ko napako izdelka enkrat potrdi SAT, se v BigBuyevi Denarnici Distributerja ustvari dobropis v njegovo korist in ga lahko izkoristi pri naslednjem nakupu.
10.8. V primeru, da izdelek, ki je predstavljen kot pomanjkljiv, v resnici nima nobene napake, bo BigBuy Distributerja obvestil o ne vračilu le-tega. Blago bo 7 dni shranjeno v SAT in bo čakalo na potrditev Distributerja o ponovni dostavi izdelka s plačilom novih stroškov dostave ali o nameri odstopa od naročila. Po preteku tega obdobja Distributer izgubi vsako pravico do kakršnega koli zahtevka.
10.9. Garancija bo avtomatsko razveljavljena v naslednjih primerih:
 • 10.9.1. Za izgubo ali poškodbo katere koli kontrolne oznake proizvajalca in/ali posrednikov distribucijskega kanala in/ali BigBuya.
 • 10.9.2. Če bo vzrok poškodbe ali okvare zloraba, nepravilno upoštevanje priloženih navodil za uporabo, nesreča, udarci, zlom, izguba ali kakršne koli druge poškodbe, ki jih je povzročila neprimerna uporaba izdelka.
 • 10.9.3. V primeru popravil zaradi pomanjkanja vzdrževanja, predelave, napačnega servisa ali čiščenja.
 • 10.9.4. Uporaba v neprimernem okolju (prah, izpostavljenost direktni sončni svetlobi, vibracijam, temperaturnim ekstremom [manj kot 5ºC in več kot 40ºC], vlagi [manj kot 10% in več kot 95%] in električne napake, kot so nezaščitene vtičnice, nepravilna ozemljitev ali prevelika napetost omrežja).
 • 10.9.5. Zloraba nameščene programske opreme ali uporaba nelegalne programske opreme.
 • 10.9.6. Za škodo, ki je nastala zaradi virusov in drugih kibernetičnih napadov.
 • 10.9.7. Če je življenjska doba izdelka krajša od določenega garancijskega roka.

11. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

11.1. BigBuy ne zagotavlja garancije in ne odgovarja za neustreznost izdelkov za namene, ki jih je določil Distributer.
11.2. BigBuy v nobenem primeru ni odgovoren za morebitne stroške, bremenitve ali škodo, nastalo zaradi kakršne koli kršitve obveznosti, ki izhajajo iz teh Splošnih pogojev, ali kršitve zakonov in predpisov o varstvu potrošnikov, zdravja ali javnega miru s strani Distributerja.
11.3. BigBuy v nobenem primeru ne bo odgovarjal Distributerju ali tretjim osebam za neposredne, posredne, izhajajoče ali povezane izgube ali škodo v skladu s to pogodbo ali nepravilnim delovanjem izdelkov, vključno s poškodbami oseb, škodo na stvareh, ki niso predmet pogodbe ali izgubo koristi. Vsaka povezava in obveznosti distributerja, ki izhajajo iz obstoječih jamstev med njim in njegovimi Distributerji in presegajo zgoraj omenjeno ter jih BigBuy ni sprejel v izrecni in pisni obliki, so izključno stvar in strošek Distributerja.

12. POGOJI PRODAJE PARFUMSKIH IN KOZMETIČNIH IZDELKOV TER DRUGIH IZDELKOV PRIZNANIH TRGOVSKIH ZNAMK.

12.1. BigBuy je pooblaščen za uporabo in izkoriščanje pravic podobe parumov, kozmetičnih in drugih izdelkov priznanih trgovskih znamk, ki so predstavljeni na njegovi spletni strani. Enako pravico lahko dodeli tudi uporabnikom Veleprodajnega Ecommerce ali Marketplaces paketa sklenjenega z BigBuyem. Te vsebine so zaščitene z zakonodajo o intelektualni lastnini, ki jo mora Distributer dosledno spoštovati.
12.2. Prenos teh pravic na Distributerja je strogo omejen na tisto, kar je v trgovskem odnosu uvedeno z sistemom Dropshipping. Zato lahko naši Distributerji fotografski material uporabljajo izključno in samo v komercialne namene, brez posebej določenih geografskih omejitev in samo v času, ko je med BigBuyem in Distributerjem sklenjena veljavna pogodba o trgovskem sodelovanju.
12.3. Posredovanje slik in prenos pravic njihove uporabe na tretje osebe sta strogo prepovedana. Distributer je prisiljen sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje goljufive uporabe.
12.4. Dobavitelji parfumskih in kozmetičnih izdelkov priznanih blagovnih znamk, ki se prodajajo na BigBuyevi platformi, zagotavljajo, da so vsi artikli originalni in so bili pridobljeni s strani njihovih lastnikov ali drugih pooblaščenih posrednikov, ki imajo vsa potrebna dovoljenja za njihovo distribucijo.
12.5. Dobavitelji izdelkov, ki jih trži BigBuy, mu jamčijo, da le-ti niso bili spremenjeni ali prilagojeni in imajo pravico do prostega pretoka znotraj skupnega evropskega trga. Ti izdelki so v skladu z načeli prostega pretoka blaga znotraj Evropske unije in imajo popolna pooblastila blagovne znamke, tako da se lahko zakonito tržijo preko svojih distributerjev.
12.6. BigBuyevi Distributerji lahko prodajajo te izdelke v okviru skupnega evropskega trga, vendar pa morajo pri tem poznati in spoštovati evropsko zakonodajo o trženju blagovnih znamk na različnih kanalih. V primeru, da kršijo zakonodajo, so kot distributerji edini odgovorni za morebitno škodo, ki jo lahko povzročijo lastniku blagovne znamke.
12.7. BigBuy ni uradni distributer blagovnih znamk in deluje samo kot preprodajalec znotraj prodajnega kanala znotraj evropskega gospodarskega prostora.
12.8. BigBuy se zaveda podobe vseh teh blagovnih znamk in v nobenem primeru ne želi umazati njihovega dobrega imena, anpak želi olajšati delo zastopnikov in jih opomniti na njihove dolžnosti, da spoštujejo pravice trženja teh izdelkov in ne želi, da bi bila ogrožena podoba teh blagovnih znamk. BigBuy svetuje, da se spoštujejo naslednje trditve:
 • 12.8.1. Trženje izdelkov in spoštovanje ugleda teh prestižnih blagovnih znamk.
 • 12.8.2. Trženje izdelkov in spoštovanje prostora vsake izmed blagovnih znamk, za vsako znotraj njenega predvidenega prostora ter razlikovanje med njimi.
 • 12.8.3. Trženje izdelkov v skladu s selektivno distribucijo, ki ustreza specifičnim kvalitativnim pogojem, ki jih to trženje zajema, podobno kot off-line kanal.
 • 12.8.4. Upoštevanje vsakršnih morebitnih omejitev in posebnih klavzul, ki jih uvede sama blagovna znamka in se navezujejo na prodajo njihovih izdelkov.
 • 12.8.5. Trženje teh izdelkov končnim kupcem v skladu s podobo blagovne znamke, kar zahteva tudi ustrezno usposabljanje za optimalno svetovanje strankam.
12.9. BigBuyevi dobavitelji in uradni distributerji blagovnih znamk so podjetju BigBuy zagotovili, da imajo posebno dovoljenje za preprodajo izdelkov preko spletne strani ali platforme. V vsakem primeru je BigBuyev Distributer tisti, ki mora vnaprej zagotoviti, da je izbrani prodajni kanal primeren za distribucijo teh izdelkov in izvzema podjetje BigBuy iz vsakršnih reklamacij, ki jih lahko prejme za to.
12.10. Te platforme si pridržujejo pravico do začasne ali trajne blokade računov svojih Distributerjev zaradi neupoštevanja prodajnih pogojev, pri čemer je Distributer edini odgovoren za njihovo skladnost.
12.11. BigBuy priporoča svojim Distributerjem, da se predhodno pozanimajo o morebitnih omejitvah izbranega prodajnega kanala ter da zagotovijo, da deluje ustrezno in izpolnjuje zahteve selektivne distribucije, kot tudi o vseh drugih omejitvah, ki jih ta kanal enostransko nalaga svojim Distributerjem.
12.12. Objavljene fotografije parfumskih izdelkov morda ne ustrezajo formatu, ki ga pošljejo proizvajalci. Proizvajalci si pridržujejo pravico do spremembe pakiranja in oblike izdelkov brez predhodnega obvestila.

13. POGOJI PRODAJE POHIŠTVA IN DEKORATIVNIH IZDELKOV.

13.1. Na fotografijah pohištva so lahko majhna odstopanja v njihovi barvi. V pohištvu iz naravnega lesa se lahko barva in žile spremenijo zaradi narave vsakega posameznega kosa lesa. Tudi konfiguracija vsakega zaslona lahko nekoliko spremeni barvo in ton pohištva in se zato razlikuje od izvirnika, kar ne more biti razlog za pritožbo Distributerja.

14. POLITIKA ZASEBNOSTI

14.1. BigBuy priznava pomen pravice do varovanja osebnih podatkov in pravic svojih Distributerjev in zagotavlja pravilno obravnavo njihovih podatkov ob popolnem upoštevanju veljavne zakonodaje.
14.2. Distributer se z registracijo na spletni strani BigBuya izrecno strinja z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

15. LASTNINA

15.1.. Ta spletna stran, kot tudi vse druge pravice do njene vsebine, fotografij, besedil, zasnove in programske opreme, so last BigBuya. Vsi elementi te spletne strani, vključno brez omejitev, njena oblika in vsebina so zaščiteni z Zakonom o varstvu intelektualne lastnine, Industrijske lastnine in mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na spoštovanje avtorskih pravic.
15.2. Ne sme se reproducirati, prenašati ali izkoriščati vsebino te spletne strani na kakšen koli način, razen v primeru, da BigBuy to izrecno dovoljuje.

16. ODGOVORNOST

16.1. V primeru, da katera koli določba teh pogojev manjka ali postane neveljavna ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, je le takšna določba neveljavna, vendar to ne vpliva na druge določbe predstavljenih pogojev.

17. VELJAVNO PRAVO

17.1. Predstavljene Splošne pogoje trgovanja ureja in se jih razlaga v skladu z veljavno špansko zakonodajo.
17.2. V primeru spora se pogodbeni stranki obrneta izrecno samo na sodišče v Valencii (Španija) in se izrecno odpovedujeta kakršnikoli drugi jurisdikciji.
17.3. Vendar pa prejšnji odstavek podjetju BigBuy ne preprečuje uveljavitve pravice do rešitve spora na katerem koli drugem sodišču.