Algemene voorwaarden

1. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

1.1. Dit gedeelte biedt informatie over de gebruiksvoorwaarden voor onze website www.bigbuy.eu en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de diensten en activiteiten voor het kopen en verkopen van producten tussen BigBuy en haar distributeurs. Het legt ook ons ​​privacybeleid vast en via deze link kunt u ons cookiebeleid lezen.
1.2. Gebruik van deze website of registratie als gebruiker impliceert acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de diensten en activiteiten van aankoop en verkoop van producten tussen BigBuy en zijn Distributeurs (hierna "Distributeur" genoemd).
1.4. Deze worden ook geaccepteerd door de Distributeur voor alle doeleinden bij het plaatsen van een bestelling bij BigBuy.
1.5. Deze Algemene Voorwaarden sluiten de toepassing uit van algemene verkoopvoorwaarden die toebehoren aan de Distributeur of aan derden.
1.6. De aan- en verkooptransacties tussen BigBuy en de Distributeur worden waar nodig aangevuld met de Bijzondere Voorwaarden die uitdrukkelijk tussen de partijen kunnen worden overeengekomen, zonder waarde, voor alle doeleinden, andere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn schriftelijk geaccepteerd.

2. GROOTHANDEL PAKKETTEN

2.1. BigBuy biedt speciale voorwaarden aan die klanten die een Groothandel-Pakket activeren, zoals te zien is op onze website.
2.2. De activering van een Groothandel-Pakket impliceert de acceptatie van de verkoopvoorwaarden en de service na verkoop tussen bedrijven, die verschillen van de voorwaarden die van toepassing zijn op de eindklant. In het bijzonder is het herroepingsrecht uitgesloten voor alle producten en diensten die bij BigBuy zijn gekocht
2.3. De activering van een Dropship- of Bedrijf Groothandel-Pakket wordt beschouwd als acceptatie van een reguliere betaling gedurende een geselecteerde periode vanaf de datum waarop het pakket is geactiveerd. De verlenging gebeurt automatisch zonder voorafgaande melding.
2.4. De verval- / verlengingsdatum van het Goorhandel-Pakket is beschikbaar op het bedieningspaneel.
2.5. De distributeur kan het pakket op elk gewenst moment annuleren via het bedieningspaneel. Het pakket blijft actief tot de vervaldatum, maar wordt niet meer verlengd.
2.6. BigBuy biedt geen restituties voor abonnementsperioden die nog niet zijn voltooid.
2.7. BigBuy behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en prijzen van de Groothandel Pakketten op elk moment te wijzigen.
2.8. BigBuy heeft de bevoegdheid om de rechten op afbeeldingen en video's toe te wijzen aan de distributeur, waarbij de laatste de verplichting heeft om dit materiaal alleen te gebruiken om de marketing van producten die zijn gekocht bij BigBuy te vergemakkelijken
2.9. De verspreiding van afbeeldingen en video's aan derden is totaal verboden en de distributeur moet de nodige maatregelen treffen om frauduleus gebruik van deze te voorkomen. Dit geldt ook voor het gebruik van de afbeeldingen en video's als een Groothandel-Pakket niet is geactiveerd.
2.10. Gebruik van het grafische materiaal en inhoud geleverd door BigBuy is ten strengste verboden, tenzij de Distributeur over een actief Groothandel-pakket beschikt, of bij niet-verlenging hiervan. Vanaf het moment dat de Groothandel-pakket niet wordt verlengd, moet de Distributeur het gebruik ervan onmiddellijk staken en alle kopieën vernietigen die in hun bezit blijven.
2.11. BigBuy is niet verantwoordelijk voor fouten of verschillen in de beschrijvingen, technische specificaties of afwerkingen die op de foto's worden weergegeven als gevolg van door de fabrikant aangebrachte wijzigingen en / of aanpassingen aan de producten. De distributeur heeft geen enkel recht om te klagen, onder geen enkele omstandigheid als, onder de bovenstaande voorwaarden, het geleverde product afwijkt van het product dat op BigBuy is gepubliceerd.

3. DROPSHIPPING WINKELS

3.1. De 360º dropshipping-winkels worden bij aankoop geleverd zoals ze zijn en worden eigendom van de Distributeur. Je kunt de demo’s van de winkel bekijken om een goed beeld te krijgen van hoe het product eruitziet bij aankoop.
3.2. De winkels vereisen een initiële configuratie door de distributeur.BigBuy biedt de klant een online handleiding voor het configureren en gebruiken van de winkels: Academie
3.3. Voor de installatie van 360º dropshipping-winkels op basis van PrestaShop moet de klant de hostingservice voor zijn of haar winkel contracteren. Dit kan hij of zij doen door een van de aanbevolen opties voor hosting te selecteren.
3.4. Het is mogelijk dat, om de correcte werking van de winkel te garanderen, de distributeur van server moet veranderen vanwege de introductie van nieuwe functies en / of catalogi in de winkels of van de eigenlijke hostingdiensten.
3.5. BigBuy offers a synchronisation service provided that the client possesses an active wholesale pack which allows the synchronisation to take place.
3.6. BigBuy biedt een technische ondersteuningsservice die beperkt is tot de synchronisatie en basisbediening van de winkel.Vanwege de kenmerken van de technische problemen is het mogelijk dat de oplossing tijd kost of niet volledig is opgelost.BigBuy handelt binnen haar mogelijkheden en is niet aansprakelijk voor enige schade of schade die kan voortvloeien uit onopgeloste incidenten.
3.7. Sommige technische ondersteuningsservices hebben mogelijk bijbehorende kosten, zoals: Opnieuw installeren, Serveroverdracht, Modelwijziging of Back-up.
3.8. De winkels hebben een aantal beperkte functies om de winkel soepel te laten werken.De winkeleigenaar kan beheerdersrechten aanvragen om hem / haar toe te staan wijzigingen aan te brengen in de winkel, wat niet wordt aanbevolen.BigBuy behoudt zich het recht voor om geen technische ondersteuning te bieden aan die klanten die beheerdersrechten hebben aangevraagd.
3.9. BigBuy doet geen terugbetalingen voor winkels, aangezien hiervoor een specifieke taak moet worden verricht voor elke klant.

4. Connectoren

4.1. BigBuy biedt connectoren naar Marketplaces en e-commercesoftware.
De aankoop van de connector is beperkt tot toegang tot een verbindingstool tussen BigBuy en de bijbehorende software van Marketplaces of eCommerce.
4.2. Om toegang te krijgen tot de synchronisatieservice via de connector, moet de distributeur een actief groothandelspakket hebben dat compatibel is met de aangeschafte connector.
4.3. Het is de verantwoordelijkheid van de distributeur om het account van de verkoper op de Marktplaats aan te maken en om de verkoopvoorwaarden ervan te kennen en na te leven.
4.4. Voor een correcte synchronisatie met de e-commerce software is het noodzakelijk dat zowel de server als de versie van de e-commerce software compatibel zijn.
U kunt de minimumvereisten raadplegen in de documentatie die beschikbaar is in onze Academy.
4.5. BigBuy kan wijzigingen aanbrengen in de connectoren, voornamelijk om verbeteringen en nieuwe functies te introduceren, processen te optimaliseren en zich aan te passen aan de vereisten van software van Marketplaces of e-commerce.
4.6. BigBuy is niet verantwoordelijk voor storingen die het gevolg zijn van wijzigingen in het commerciële beleid en technische updates in de verschillende Marketplaces.
We zullen de tools binnen de grenzen van onze capaciteit en binnen een redelijke periode aanpassen zonder dat hieruit enige verantwoordelijkheid of compensatie uit voortvloeit tijdens genoemd proces of update
4.7. De aanschaf van connectoren biedt verschillende mogelijkheden met betrekking tot parameters via het Multi-Channel Integration Platform.
Het is de verantwoordelijkheid van de distributeur om te controleren of het resultaat van de synchronisatie in overeenstemming is met hun verwachtingen en de voorwaarden van het verkoopplatform.
4.8. BigBuy zal geen terugbetalingen doen voor connectoren, met name in geval van onverwachte onverenigbaarheid, zoals veranderingen in de vereisten of in de status van de verkopersaccounts op de Marketplaces.

5. BESTELLINGEN

5.1. Zodra het registratieproces op ons systeem is voltooid, kan de distributeur zijn bestelling op de volgende manier plaatsen:
 • 5.1.1. E-commerce: op de website  www.bigbuy.eu , volgens de vastgestelde aankoopprocedure.
 • 5.1.2. Door sommige tools aangeboden volgens het geselecteerde pakket of systeem.
5.2. De uitvoering van de bestelling door de Distributeur veronderstelt de volledige aanvaarding van de prijzen, de beschrijving van de producten in de verkoop en deze Algemene Voorwaarden.Om de bestelling als effectief te beschouwen, moet de distributeur een uitdrukkelijke bevestiging van BigBuy ontvangen. Alle bestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van artikelen.
5.3. Onze producten worden aangeboden binnen de limiet van de beschikbare voorraad die op de website wordt vermeld.De indicaties over de beschikbaarheid van producten worden alleen weergegeven aan onze Groothandel-klanten nadat ze zich hebben aangemeld bij BigBuy.Mocht een product niet beschikbaar zijn nadat de bestelling is geplaatst, zullen wij u per e-mail op de hoogte stellen van elke vertraging, gedeeltelijke levering of annulering van het product.
5.4. De productvoorbereidingstijd wordt aangegeven naast de beschikbaarheid.Voorbereidingstijden hebben alleen betrekking op werkdagen.De meeste producten vereisen een voorbereidingstijd van 24/48 uur.BigBuy zal proberen bestellingen te verzenden binnen de aangegeven tijd, maar in bepaalde gevallen kunnen er vertragingen zijn die buiten onze controle liggen en deze zullen niet in aanmerking komen voor enige vorm van terugbetaling.Voorbereidingstijden groter dan 24/48 zijn schattingen, daarom garandeert BigBuy de verzending niet binnen de geschatte aangegeven tijd.
5.5. BigBuy behoudt zich het recht voor om het ontwerp van de producten en / of de verpakking ervan te wijzigen als onderdeel van de continue verbetering ervan, alsook om ze beter verkoopbaar te maken, en zal altijd garanderen dat de productkwaliteit hetzelfde zal zijn of verbeterd.

6. PRICE

6.1. Retailprijzen zijn exclusief btw of andere belastingen. Zowel verzendkosten als de bijbehorende btw worden berekend en toegevoegd aan het einde van de bestelling.
6.2. De prijs van de artikelen omvat geen advies, installatie, training of enig ander type technische ondersteuning, anders dan bepaald in de garantieovereenkomst zoals beschreven in deze Algemene Voorwaarden.
6.3. De e-commerceprijzen van BigBuy kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, inclusief technische specificaties.
6.4. In het geval dat de Distributeur een bestelling plaatst voor producten met de onjuiste prijs, zal BigBuy hem de juiste prijs en, indien van toepassing, zijn aanvaarding van de bestelling meedelen, op voorwaarde dat de Distributeur dit uitdrukkelijk bevestigt met de juiste prijs.
6.5. Klanten die over een actief BigBuy Groothandel-pakket beschikken, kunnen profiteren van extra kortingen, afhankelijk van de gevraagde producten en hun hoeveelheden, zoals aangegeven op de website.

7. BETAALMOGELIJKHEDEN

7.1. De Distributeur kan betalen met creditcard of bankpas, bankoverschrijving, PayPal en de BigBuy-portemonnee
7.2. De beschikbaarheid van deze betaalmogelijkheden zijn afhankelijk van het type dienst of product waarvoor wordt betaald en de geografische locatie van de koper of ontvanger.
7.3. Het gebruik van een van deze betaalmogelijkheden impliceert de aanvaarding van de voorwaarden die daarmee verbonden zijn.
7.4. Met het oog op het verbeteren van de gebruikerservaring, behoudt BigBuy zich het recht voor om een betalingsovereenkomst via PayPal te activeren als de klant deze betaalmogelijkheid selecteert. De klant kan de annulering van de betaling aanvragen of deze annuleren vanaf zijn eigen PayPal-rekening.

8. VERZENDING EN TRANSPORT

8.1. De verzending van goederen vindt plaats op het adres dat door de distributeur is aangegeven op het moment van aankoop en biedt de mogelijkheid om goederen naar hun eindklanten te verzenden ("Dropshipping").
8.2. Levertijden zijn die aangegeven op de website. Deze kunnen variëren naargelang de gekozen betaalmogelijkheid.
8.3. BigBuy biedt verschillende transportmogelijkheden. De beschikbaarheid hiervan is afhankelijk van de bestemming en de vervoerde goederen.
8.4. De verzendtijden zijn afhankelijk van de bestemming en de gekozen transportmogelijkheid.
8.5. De aangegeven tijden zijn schattingen en niet bindend.Elke vertraging in de levertijd geeft de Distributeur niet het recht om enige directe of indirecte schade te claimen, de bestelling te weigeren of de naleving van enige verplichting, met name de betaling, op te schorten.
8.6. Als dit nodig is, is de distributeur verantwoordelijk voor de communicatie met zijn klant om alle benodigde informatie aan de vervoerder te verstrekken om de levering te kunnen verrichten.
8.7. BigBuy is niet verantwoordelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-levering of de vertraging bij het naleven van zijn verplichtingen jegens de Distributeur als dit wordt veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis of overmacht die zowel BigBuy als zijn leveranciers of vervoerders schaadt. Deze omvatten stakingen, andere onvoorziene arbeids- of industriële omstandigheden, gebrek of onvermogenom producten te verkrijgen, enz. BigBuy kan alle producten in transit annuleren en ongeldig maken zonder aanleiding te geven tot een schadevergoeding ten gunste van de Distributeur.

9. ONTVANGST

9.1. Op het moment van ontvangst is het de verantwoordelijkheid van de geadresseerde om te controleren of de ontvangst van de goederen overeenkomt met die op de bestelling, of de informatie op de factuur correct is en of de staat, documentatie en verpakking intact zijn.In het geval dat er zichtbare tekens zijn die erop wijzen dat de goederen kunnen worden beschadigd, is het de verantwoordelijkheid van de Geadresseerde om dit op het leveringsbewijs (digitaal of op papier) te vermelden, waarin staat dat de goederen zijn beschadigd. Als de goederen worden geaccepteerd zonder dat dit wordt gedaan, zal dit alle latere claims van de distributeur ongeldig maken.
9.2. In het geval dat zich een situatie zou voordoen zoals die genoemd in de bovenstaande clausule,moet u een probleemrapport (hierna bekend als het ticket) opmaken op de website www.bigbuy.eu in de sectie die bestemd is voor verwerking van problemen.
9.3. Het is de verplichting van de Distributeur om het ticket te openen via het juiste kanaal, afhankelijk van het type probleem of het gemaakte verzoek.Elk ticket dat via een onjuist kanaal of zonder de vereiste documentatie wordt ontvangen, wordt automatisch geannuleerd.
9.4. Klachten worden alleen geaccepteerd door de Distributeur binnen de 5 kalenderdagen na ontvangst. Als deze tijd verstrijkt zonder dat de klacht is ingediend, wordt aangenomen dat de goederen door de geadresseerde in perfecte staat en kwantiteit zijn ontvangen.
9.5. BigBuy behoudt zich het recht voor om het defecte product terug te sturen, terug te betalen of aan de distributeur te vragen om het defecte product in zijn BigBuy Return-paneel te bewaren, afhankelijk van wat het meest geschikt is.

10. GARANTIEVOORWAARDEN

10.1. Garanties voor producten die zijn gekocht door de BigBuy-distributeur en die vervolgens worden gedistribueerd naar consumenten en gebruikers, worden rechtstreeks beheerd tussen de distributeur en de genoemde eindgebruiker en consumenten.
10.2. De distributeur moet voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in koninklijk wetgevingsdecreet 1/2007 van 16 november, waarin de geconsolideerde tekst van de Algemene wet voor de verdediging van consumenten en gebruikers en andere aanvullende normen wordt goedgekeurd.
10.3. Producten met een eigen netwerk van geautoriseerde technische assistentie, zullen in dit geval onderworpen zijn aan de voorwaarden en procedures van de garanties die door henzelf zijn vastgesteld.
10.4. Als algemene regel biedt BigBuy de distributeur een productgarantie van 24 maanden, die alleen eventuele fabricagefouten van het product dekt. ​​
10.5. Gereviseerde producten hebben 12 maanden garantie. Deze producten zijn geclassificeerd op basis van hun toestand en klachten met betrekking tot de beschreven toestand worden niet geaccepteerd.
10.6. BigBuy accepteert geen retourzending die niet eerder is geautoriseerd door ons Return Merchandise Authorization (RMA) -nummer door onze klantenservice.
10.7. Zodra het productdefect is bevestigd door de SAT, wordt een terugbetaling uitgevoerd in de BigBuy Wallet van de distributeur voor toekomstige aankopen.
10.8. Als het product dat als defect wordt gepresenteerd geen echt defect heeft, zal BigBuy de distributeur op de hoogte stellen dat er geen restitutie zal plaatsvinden. Deze kennisgeving blijft 7 dagen in de SAT bewaard in afwachting van bevestiging door de distributeur om het product na betaling van de overeenkomstige verzendkosten op zijn kosten terug te willen halen. Na deze periode verliest de distributeur het recht op een claim.
10.9. De garantie wordt automatisch ongeldig in de volgende gevallen:
 • 10.9.1. Voor verlies of manipulatie van een van de controlelabels van de fabrikant en / of tussenpersonen van de distributieketen en / of BigBuy.
 • 10.9.2. Wanneer de oorzaak van de schade of fout te wijten is aan onjuist gebruik, het niet opvolgen van de instructies in de bijgeleverde handleiding, ongelukken, verkeerd gebruik, schokken, breuken, ongelukken of storingen veroorzaakt door andere oorzaken die niet zijn toe te schrijven aan normale gebruiksomstandigheden.
 • 10.9.3. Als het gaat om reparaties als gevolg van gebrek aan onderhoud, afstelling, revisie of reiniging.
 • 10.9.4. Bij gebruik in ongeschikte omgevingen (dwz stoffig, blootgesteld aan direct zonlicht, trillingen, extreme temperaturen [onder 5ºC en boven 40ºC], extreme vochtigheid [onder 10% en boven 95%] en bij gebruik van stopcontacten zonder aarding, of zonder bescherming tegen elektrische stroomstoten).
 • 10.9.5. Wanneer de geïnstalleerde software op ongepaste wijze wordt gebruikt of illegale software wordt gebruikt.
 • 10.9.6. Wanneer schade wordt veroorzaakt als gevolg van een virus- of computeraanval.
 • 10.9.7. Wanneer de bestaande levenscyclus korter is dan de vastgestelde garantie.

11. GRENZEN VAN VERANTWOORDELIJKHEID

11.1. BigBuy biedt geen enkele garantie en neemt ook geen verantwoordelijkheid voor de ongeschiktheid van producten voor de door de distributeur geclaimde doeleinden.
11.2. BigBuy is niet verantwoordelijk voor kosten, vergoedingen of schade die voortvloeien uit het niet naleven door de Distributeur van zijn verplichtingen uit hoofde van deze Algemene voorwaarden of de schending van toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot consumentenbescherming, volksgezondheid en openbare orde.
11.3. BigBuy zal in geen geval reageren op de Distributeur of derden voor verlies of schade, direct of indirect, afgeleid van of gerelateerd aan het onderwerp van dit contract of de onjuiste werking van het product, inclusief persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, schade aan goederen anders dan het doel van het contract of het verlies van voordelen. Elke verbintenis en verplichting van de Distributeur die voortvloeit uit de bestaande garanties tussen hen en hun Distributeurs die de eerder vermelde garanties overschrijden en die BigBuy niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Distributeur.

12. VOORWAARDEN VOOR VERKOOP VAN PARFUMERIE, COSMETICA EN ANDERE PRODUCTEN VAN TOONAANGEVENDE MERKEN.

12.1. BigBuy is bevoegd om de rechten op afbeeldingen van parfums, cosmetica en andere merkproducten op hun website te gebruiken en te exploiteren met het oog op het overdragen van de bovenstaande rechten aan gebruikers die zijn gecontracteerd met BigBuy Dropship- of Bedrijf Groothandel-pakket. Deze inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die te allen tijde door de Distributeur moeten worden nageleefd.
12.2. De overdracht van die rechten aan de Distributeur is strikt beperkt tot die welke is vastgelegd in de commerciële relatie via het Dropshipping-proces, zodat onze distributeurs deze afbeeldingen kunnen gebruiken, uitsluitend en exclusief voor commerciële doeleinden, zonder enige vastgestelde geografische limiet en alleen tijdens de duur waarin de commerciële relatie bestaat tussen BigBuy en de distributeur.
12.3. De openbaarmaking van afbeeldingen en de overdracht van de gebruiksrechten aan derden zijn volledig verboden.De distributeur is verplicht de nodige maatregelen te treffen om frauduleus gebruik te voorkomen.
12.4. De leveranciers van merkparfums en cosmetische producten die op hun platform worden verkocht, garanderen aan BigBuy dat alle producten origineel zijn, dat ze correct zijn verkregen van hun eigenaren of van andere geautoriseerde leveranciers met de nodige vergunningen en autorisaties voor hun distributie.
12.5. Leveranciersvan producten die handelen met BigBuy hebben uitdrukkelijk gegarandeerd dat hun producten niet zijn gewijzigd of aangepast en hebben vrije doorvoer en circulatie binnen de Europese gemeenschappelijke markt. Deze producten worden beschermd door het vrijhandelsbeginsel binnen de Europese Unie en door de uitputting van merkrechten en kunnen legaal door hun distributeurs op de markt worden gebracht.
12.6. BigBuy-distributeurs kunnen deze items binnen de Europese gemeenschappelijke markt op de markt brengen,maar zij moeten de Europese merkwetgeving binnen de verschillende kanalen kennen en naleven.In het geval van niet-naleving, is de distributeur als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan de eigenaren van het handelsmerk.
12.7. BigBuy is geen officiële distributeur van merken en treedt alleen op als wederverkoper in het verkoopkanaal in de Europese Economische Ruimte.
12.8. BigBuy is op de hoogte van alle merkafbeeldingen en zal de goede namen van de merken onder geen enkele omstandigheid schaden.Het verstrekt de producten en inhoud aan hun distributeurs en hen te herinneren aan hun plicht om de juiste marketing van deze merken te respecteren, en vraag hen om het beeld of de positionering van de genoemde merken niet te ondermijnen. BigBuy adviseert om de volgende uitgangspunten te volgen:
 • 12.8.1. Breng producten op de markt die het prestige van de merken respecteren.
 • 12.8.2. Breng de producten op de markt door ruimte te bieden aan elk merk om hun positionering en onderscheidend vermogen te verbeteren en te beschermen.
 • > 12.8.3. Breng de producten op de markt volgens selectieve distributie, door te voldoen aan de specifieke kwalitatieve voorwaarden die de marketing vereist, zodat de producten op het offlinekanaal lijken.
 • 12.8.4. Respecteer elke mogelijke beperking die door het merk wordt opgelegd en gemeld of specifieke clausules voor de verkoop van hun producten.
 • 12.8.5. Breng deze items onder de aandacht van de eindklanten met een service in overeenstemming met het imago van de merken, waarvoor een adequate training nodig is om klanten optimaal te kunnen adviseren.
12.9. De leveranciers van BigBuy en de officiële en erkende distributeurs van de merken hebben BigBuy uitdrukkelijk de garantie gegeven dat zij de specifieke toestemming hebben om de producten via internet of marktplaatsen zoals haar website op internet te verkopen. De BigBuy-distributeur moet er echter van tevoren voor zorgen dat het door haar gekozen verkoopkanaal geschikt is voor de vereiste selectieve distributie van de aangeschafte producten, waardoor BigBuy wordt bevrijd van alle claims die zij hierdoor ontvangen.
12.10. Deze platforms behouden zich het recht voor om de accounts van hun Distributeurs tijdelijk of permanent op te schorten als ze niet voldoen aan de verkoopvoorwaarden, aangezien het de verantwoordelijkheid van de distributeur is om deze te respecteren.
12.11. BigBuy raadt zijn distributeurs aan zich bewust te zijn van mogelijke beperkingen binnen het door hen gekozen winkelkanaal, en ervoor te zorgen dat dit overeenkomt en voldoet aan de vereisten voor selectieve distributie, zoals eenzijdige beperking die door het kanaal op zijn distributeurs wordt opgelegd.
12.12. De gepubliceerde afbeeldingen van parfumerie producten kunnen in sommige gevallen niet overeenkomen met het formaat dat door de fabrikanten wordt geboden. De fabrikanten behouden zich het recht voor de verpakking en het productformaat zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

13. VERKOOPVOORWAARDEN VOOR MEUBILAIR EN DECORATIEVE PRODUCTEN.

13.1. De afbeeldingen van het meubilair kunnen lichte variaties in hun toon vertonen. De kleur en de korrel van meubels van natuurlijk hout variëren vanwege de aard van het hout dat bij de constructie wordt gebruikt. Bovendien kan de kleurconfiguratie op de monitor van elke gebruiker een toon of kleur weergeven die enigszins verschilt van het oorspronkelijke item. Dit feit vormt geen reden voor een claim van de distributeur.

14. PRIVACY BELEID

14.1. BigBuy erkent het belang van de bescherming van de privacy en de rechten van zijn distributeurs en garandeert dat hun gegevens correct worden gebruikt en dat ze de geldende wetgeving volledig naleven.
14.2. Bij registratie op de BigBuy-website gaat de distributeur uitdrukkelijk akkoord met de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

15. EIGENDOM

15.1.. Deze website is het eigendom van BigBuy, evenals alle rechten op de inhoud, afbeeldingen, tekst, ontwerp en software. Alle elementen van deze website, inclusief en zonder beperking, het ontwerp en de inhoud ervan worden beschermd door de wetgeving inzake intellectuele eigendom, industriële eigendom en internationale verdragen die verwijzen naar de rechten van de auteur.
15.2. Tenzij expliciet geautoriseerd door BigBuy, is het op geen enkele manier toegestaan ​​de inhoud van deze website te reproduceren, over te dragen of te exploiteren.

16. DEELBAARHEID

16.1. Als een clausule binnen de huidige voorwaarden ongeldig is of ongeldig wordt of lijkt te zijn overeenkomstig de toepasselijke wet, zou de genoemde clausule ongeldig worden verklaard, maar alleen die specifieke clausule, en dit zou geen andere clausule binnen de huidige voorwaarden beïnvloeden.

17. TOEPASSING VAN DE WETGEVING

17.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is op het Spaanse grondgebied.
17.2. In het geval van een geschil zijn de verdragsluitende partijen onderworpen aan de rechtbanken en tribunalen van Valencia (Spanje) en zien zij uitdrukkelijk af van elk ander rechtsgebied dat met hen correspondeert.
17.3. Desalniettemin zal het vorige PUNT BigBuy er niet van weerhouden zijn recht uit te oefenen om een ​​geschil in een ander bevoegd rechtsgebied op te lossen.