Social Selling

Πώςναπουλήσετεσεκοινωνικάδίκτυα

Υλικό Social Selling

Τιείναιτο Social Selling καιτιμπορείτενακάνετεγιατο ecommerce σας

Τακοινωνικάδίκτυαείναιπολύσημαντικάεργαλείαγιατο ecommerce σας, οπότεαπότο BigBuy θέλουμεναδιευκολύνουμεαυτήτηδιαδικασίαπαρέχονταςβελτιστοποιημέναυλικάγιατον Social Selling.

Είτεθέλετεναδιαφημίσετεταπροϊόντασαςείτεναταπουλήσετεαπευθείας, το Social Selling είναιτοκλειδίτηςστρατηγικήςσας, καθώςσυνίσταταιστηναξιοποίησητωνκοινωνικώνδικτύωνγιανααυξήσετετιςπωλήσειςσας.

Πουλήστεσεκοινωνικάδίκτυα: Πούνακάνετε Social Selling

Δημιουργήστεπροφίλγιατο ecommerce σας, ενημερώστετασυχνάγιαναδημιουργήσετεμιαμεγάληκοινότηταοπαδώνκαιναεπωφεληθείτεαπόόλητηδύναμητωνκοινωνικώνδικτύων.

Αλλάσεποιακοινωνικάδίκτυαπρέπεινακάνετε Social Selling;

Ανάλογαμετοντύποτουπροϊόντοςπουπουλάτεκαιτοκοινό-στόχοσας, πρέπειναεπιλέξετετοκοινωνικόδίκτυοπουταιριάζεικαλύτεραστηνεπιχείρησήσας. Στησυνέχεια, αναλύουμεταπιοσημαντικά:

Είναιηπλατφόρμακατ 'εξοχήνγιατο 97% τωνκοινωνικώνδιαφημιστώνκαιέχειπάνωαπό 2 δισεκατομμύριαενεργούςχρήστες. Παρέχειπολλέςεπιλογέςγιανακάνετε Social Selling, όπωςοιδιαφημίσεις Facebook ήοκατάλογοςπροϊόντων.

συνδέεταιμετο Facebook, είναιλιγότεροκορεσμένημετηδιαφήμισηκαιείναιπολύπιοοπτική. Ωστόσο, ηεπένδυσηστηδιαφήμισηείναι 23% υψηλότερεςαπόό, τιστο Facebook.
Κάθεμέρααποστέλλονται 500 εκατομμύρια tweets.

ταστοιχείατου Social Selling είναιαξιοζήλευτεςκαιοιιδιαιτερότητέςτουτονκάνουνναξεχωρίζει. Το 81% τωνχρηστώντηςείναιγυναίκες, το 93% χρησιμοποιείαυτότοκοινωνικόδίκτυογιαναπρογραμματίσειτιςαγορέςκαιτο 83% έχεικάνειμιααγοράχάρηστο Pinterest.

Λόγωτηςέλλειψηςανταγωνισμού, είναιακατέργαστοδιαμάντιγιατο Social Selling, υπότηνπροϋπόθεσηότιτοκοινό-στόχοςτουείναιμεταξύτωνχρηστώναυτούτουκοινωνικούδικτύου.
Κάθεμέρααποστέλλονται 500 εκατομμύρια tweets.

Το BigBuy σαςβοηθάνακάνετε Social Selling

Βελτιστοποιημέναβίντεο.

Μιαεικόνασευψηλήανάλυσηγιανατηνχρησιμοποιήσετεελεύθερα.

Εικόνεςσεμορφέςαπόταμεγάλακοινωνικάδίκτυα (Facebook, Instagram, Pinterest καιτο Twitter).

Μιασύντομηπεριγραφήσταισπανικάκαιστααγγλικά, πουέχουνήδηβελτιστοποιηθεί, γιανατηνδημοσιεύσετεαπευθείαςστακοινωνικάσαςδίκτυα.

Ανθέλετεναδείτετιέχουμεπροετοιμάσειγιανααυξήσετετιςπωλήσειςσαςστακοινωνικάδίκτυα, κάντεπρόσβασηστονπίνακαελέγχουσας.