• Together we will beat COVID-19
 • Sell on AliExpress
 • Best Marketplace Technology
 • Customer

  Your e-Commerce
  or e-Marketplace

  BigBuy

  Dropshipping služby
 • 24 EVROPSKÝCHJAZYKÙ

Vše, co potøebujete, u jediného dodavatele

Katalog

Logistika

B2B obchod

Synchronizace

Zdroje

Administrativa

Doprava

Logistika a poprodejní služby

Nabízíme øešení pro každého zákazníka

ONLINE OBCHODY

 • Rozšiřte svůj stávající e-shop
 • Vyvinutý v BigBuy – 360°dropshippingový obchod +info
 • Vyvinutý zákazníkem prostøednictvím platformy na integraci rùzných kanálù +info
 • Vyvinutý zákazníkem prostøednictvím API nebo CSV/XML +info

BLESKOVÉ SLEVY

 • Rezervace zboží +info
 • Fotky s vysokým rozlišením
 • Hromadné nahrávání objednávek ze souborù CSV
 • Sledování vráceného zboží

ELEKTRONICKÁ TRŽIŠTĚ

 • Integrace navržená zákazníkem
 • Sjednocení vyvinul BigBuy +info

internetoví obchodníci - internetoví maloobchodníci

 • Zvláštní objemové slevy
 • Možnosti synchronizace: FTP, CSV, XML, API

PROSTØEDNÍCI A DISTRIBUTOØI

 • Pøímý prodej
 • Reklamní dárky
 • Sbírání bodù a vìrnostní systémy pro zákazníky

TRADIÈNÍ OBCHOD

 • Rùzné prodejny a obchody s dárkovými pøedmìty

Vybrané služby

SLUŽBA DROPSHIPPING

 • Žádné investice do skladových zásob
 • Pøímé zásilky koncovým zákazníkùm
 • Váš dopravce
+ info

Váš zákazník Váš internetový obchod nebo internetové tržištì BigBuy

B2B VELKOOBCHOD

 • Zvláštní objemové slevy
 • Seskupené zásilky více objednávek
 • Velké zásoby k dispozici
+ info

Nástroje pro synchronizaci s BigBuy

DROPSHIPPINGOVÝ OBCHOD

 • Prestashop 1.7, Blog,Facebook obchod, tvùrce newsletterù atd.
 • Internetová tržištì (Amazon, Ebay, Cdiscount, atd.)
 • Celkové øešení elektronických obchodù na klíè
 • Dodáme za 2 až 5 dní
+ info

INTEGROVANÁ PLATFORMA PRO VŠECHNA ZAŘÍZENÍ

 • Jedineèná platforma, která shromažïuje, øídí a synchronizuje
 • Softwary pro e-shop (Prestashop, Woocommerce, Shopify atd.)
 • Nákupní vyhledávaèe (Google Shopping, Ciao, Kelkoo, Facebook, Ads atd.)
+ info

SYNCHRONIZACE S BIGBUY

 • Volby na míru každému zákazníkovi (API, FTP, CSV/XML)
 • Volby vyvinuté v BigBuy
+ info

B2B Shop nabízející tisíce znaèkových výrobkù k velkoobchodnímu odbìru

2591028

Dropshippingové zásilky

82864

Reference

2734

Značky

Sell BigBuy products in the marketplace

- BigBuy connector to sell on AliExpress

- For BigBuy clients of

- Zdarma u všech balíčků, bez měsíčních plateb

- 5-8% sales commission on AliExpress

- Sales in Europe

BigBuy is an AliExpress partner Gold, make the most of this business opportunity

Activate the AliExpress connector

Register with AliExpress here

Začněte svůj dropshippingový obchod s BigBuy

Stát se distributorem