Marketing Webová analytika

Služba Analytics a její využití pro váš internetový obchod

Google Analytics para ecommerce en negocios dropshipping

Získejte informace o službě Analytics a o tom, jak vám může pomoci maximalizovat výkon vaší firmy. Čím více informací budete mít k dispozici, tím lepší budou vaše rozhodnutí.

Google Analytics je bezplatná služba od společnosti Google, která vám umožní průběžně sledovat aktivitu na vašem webu. Analytics nabízí sledování a analýzu údajů o návštěvnosti, abyste snáze porozuměli chování uživatelů a tomu, jak váš internetový obchod používají. Pokud zatím o Google Analytics nic nevíte, ale chtěli byste tento nástroj vyzkoušet a využít ho ve svůj prospěch, pokračujte ve čtení.

Po přečtení tohoto článku získáte představu o tom, jak významnou roli může hrát správné používání tohoto nástroje i interpretace údajů, které tato bezplatná služba od společnosti Google nabízí. Ukážeme vám klíčové údaje, které lze z přehledů Google Analytics získat, a poradíme, jak je použít k optimalizaci vašeho webu.

 

Údaje o publiku

Díky Google Analytics můžete získat velké množství údajů o vašem publiku. Budete mít možnost prohlédnout si demografické údaje, jako je věk, země, město nebo dokonce pohlaví uživatelů, kteří vaše webové stránky navštívili. Kromě toho budete mít možnost zjistit, které prvky používají k pohybu a ovládání vašeho internetového obchodu. Služba Analytics umí srovnávat i různé segmenty uživatelů podle zařízení, které k návštěvě webu použili. Získané údaje vám pomohou porozumět chování zákazníků. Celkový přínos údajů z Analytics spočívá v tom, že vám pomohou odhalit silné stránky vašeho obchodu i jeho případné nedostatky.

 

Údaje o chování

Analytics vám poskytne srozumitelné informace o chování jednotlivých uživatelů, kteří váš obchod navštíví. Prostřednictvím těchto informací můžete například zjistit, kolik času tráví na webu, které stránky nejvíce navštěvují, které stránky způsobí, že uživatel návštěvu ukončí apod. Údaje o chování hrají významnou roli při vytváření příjemného uživatelského prostředí, protože vám pomohou zjistit, jak uživatelé s webovými stránkami pracují a v jaké fázi dochází k předčasnému ukončení nákupu.

 

Údaje o kanálech akvizic

Při správném nastavení vám služba Google Analytics zobrazí výkonnost a zvláštnosti každého z kanálů akvizic. Prostřednictvím tohoto přehledu se dozvíte, které kanály generují největší návštěvnost webu a jak jsou jednotlivé kanály kvalitní. Kromě toho si můžete jakoukoli z nabízených metrik zobrazit podle publika či jeho chování nebo podle kanálu akvizic. Sběr těchto údajů vám pomůže optimálně rozdělovat rozpočet na marketing a zjistit, do jaké míry tato forma propagace funguje či nikoli.

 

Údaje o cílech a konverzích

V Analytics máte také možnost konfigurovat a nastavit cíle konverzí. Konverze se započítává, když některý uživatel provede akci, kterou jsme nastavili. Nejčastějšími typy konverzí jsou dokončení nákupu, registrace k odběru novinek nebo zaslání kontaktního formuláře. Na základě těchto údajů pak Analytics může nastavit cenu za jednu konverzi, rozdělit konverze podle jednotlivých segmentů nebo sledovat, jak uživatelé při nákupu postupovali. K dispozici budete mít spoustu dalších statistických údajů o vaší firmě, a tedy i dostatek informací k úspěšnému rozhodování.

Vysvětlili jsme si, co Analytics může vaší firmě přinést. V dalším příspěvku se zaměříme na podrobnosti a povíme si o tomto bezplatném nástroji od Googlu více. Nezapomeneme se zmínit ani o osvědčených postupech pro přizpůsobení panelů vašim potřebám. V neposlední řadě se zmíníme i o tom, jak na váš web nainstalovat kód, bez kterého Analytics nemůže informace shromažďovat.

Na závěr je třeba jen poznamenat, že Google Analytics rovněž umí měřit a shromažďovat data z mobilních aplikací a jakéhokoli jiného virtuálního zařízení, které je spojeno s vaším obchodem (stánky, herní konzole apod.), takže můžete mít k dispozici nejen informace o vašich webových stránkách, ale i o všech dalších složkách vašeho obchodního modelu.

Služba Analytics a její využití pro váš internetový obchod
Rate this post

Podobné příspěvky

Vložte komentář