IMPORT – EXPORT

Komplexní služby / Import zboží z Číny

Vaše pobočka v Číně
Vyhledávání výrobků
Vývoj nových výrobků a forem
Branding a kreativní grafický design i ve 3D
Vyjednávání o cenách a cenové nabídky
Zasílání vzorků
Řízení výroby
Kontrola kvality výrobků
Malovýroba i velkovýroba
Přeprava a dovoz

Vaše pobočka v Číně

Podnikatelé, kteří chtějí obchodovat s asijskými zeměmi, narážejí na různé překážky, jež jim ztěžují navázání úspěšných obchodních vztahů. Nejčastější překážkou bývají problémy v rovině komunikace či neznalost kulturních a obchodních zvyklostí. My vám poskytneme celou naši infrastrukturu společně se všemi zdroji, které v Číně i Evropě máme k dispozici, abyste jich mohli využít pro komplexní správu celého dovozního cyklu. Navíc vás díky tomu budeme moci celým nákupním procesem provést a umožnit vám bezpečný a pohodlný dovoz. Velké množství firem vyhledává dodavatele na stránkách typu Alibaba. Z našeho pohledu se však jedná pouze o krátkodobé a nespolehlivé řešení, protože vám nikdo nemůže zaručit, že objednané zboží skutečně obdržíte, navíc ani nemůžete prověřit jeho kvalitu či vypočítat přesnou výši celních poplatků apod.

Vyhledávání výrobků

My pro naše zákazníky provádíme průzkum trhu, vyhledáváme a vybíráme zboží a výrobce na míru a v neposlední řadě také vyjednáváme co nejpřijatelnější podmínky. Potřebujete-li nakoupit velké množství výrobků najednou, nabídneme vám cenově nejdostupnější a bezpečný způsob, jak dovézt přesně ten typ zboží, který jste si objednali. Rovněž pro vás zajistíme všechna osvědčení a vezmeme si na starost i související administrativní úkony, abyste mohli svou činnost provozovat v jakékoli zemi.

Vývoj nových výrobků a forem

Našim zákazníkům také nabízíme podporu při všech stupních vývoje nových výrobků:

 • Lokalizace a výběr vhodného výrobce
 • Výběr výrobních materiálů a nastavení parametrů
 • Výroba forem v případě potřeby
 • Návrh a koncepce výrobku i jeho balení, přizpůsobení na míru požadavkům zákazníka
 • Odborná jazyková kontrola technické dokumentace v nepřeberném množství jazyků
 • Zasílání vzorků
 • Kontrola kvality v průběhu výroby i po ní
 • Řízení dovozních procesů, proclení a dodání do skladu

Branding a kreativní grafický design i ve 3D

Máme k dispozici interní grafické a tvůrčí studio, které našim zákazníkům poskytuje komplexní služby. Plánujete-li vytvoření nového výrobku či značky nebo se jen snažíte rozšířit svou nabídku, můžete čerpat z našich rozsáhlých zkušeností v těchto oblastech::

 • Branding a kreativní design
 • Image firmy
 • Návrhy značky a loga firmy
 • Grafický, průmyslový a 3D design.
 • Tvorba webových stránek a digitální marketing

Vyjednávání o cenách a cenové nabídky

Jakmile zjistíme, kde je možné výrobek opatřit, a vybereme vhodného výrobce či dodavatele, vyjednáme s ním konečnou jednotkovou cenu, takže budete přesně vědět, kolik za dovoz daného výrobku zaplatíte. Jednáme přímo s výrobci a nevyužíváme služeb zprostředkovatelů. Můžeme proto zaručit, že cenovou nabídku a odpovědi na dotazy a obdržíte v rozmezí 2–3 dnů.

Zasílání vzorků

Po schválení cenové nabídky vytvoříme zkušební vzorky a zašleme je zákazníkům k posouzení. Tento krok je jedním z nejdůležitějších v celém procesu, neboť jeho cílem je zajistit kvalitu výrobku. Vzorky zasíláme letecky prostřednictvím kurýrní společnosti DHL.

Řízení výroby

Po schválení zaslaného vzorku poskytneme výrobnímu závodu technické parametry podle požadavků zákazníka a celý výrobní proces pečlivě monitorujeme. V této fázi výrobní závod několikrát navštívíme a celý proces sledujeme. Na jeho konci provedeme konečnou výstupní kontrolu kvality.

Kontrola kvality výrobků

Je zboží vyrobené v Asii spolehlivé? Ano, pokud probíhá přísná kontrola všech výrobních postupů a celého výrobního procesu a pokud je znám skutečný původ i kvalita použitých surovin. V Číně lze tuto kontrolu provádět v případě, když máte zajištěnu dostatečnou podporu. V této zemi se vyrábí celá škála výrobků různé kvality, např. 90 % světové produkce počítačů či zařízení iPhone, iPad nebo konzole PlayStation. Kontrola výrobních procesů a výsledné kvality výrobků jsou pak bezpochyby nejdůležitější součástí celého procesu dovozu. Pečlivou kontrolu výrobků pro vás provádíme před započetím výroby, v jejím průběhu i po skončení celého procesu. Naším cílem je zajistit požadovanou kvalitu. Poskytujeme i tyto služby::

 • Branding a kreativní design
 • Dozor na montážní lince
 • Kontrola kvality konečného výrobku (dle standardů kvality)
 • Dozor při nakládání kontejneru
 • Zapečetění kontejneru

Malovýroba i velkovýroba

Samozřejmě v tomto případě platí, že čím více kusů si objednáte, tím nižší cenu zaplatíte, nemluvě nižším riziku nehod při přepravě. Hlavní výhodou dovozu zboží ve spolupráci s BigBuy je fakt, že díky velkoobjemovým nákupům jsme schopni s výrobci vyjednat menší množství výrobků v kontejneru a snížit náklady na přepravu (námořní doprava) na minimum tím, že vaše zboží zašleme společně s tím naším.

Přeprava a dovoz

Zboží zasíláme do celého světa a způsob přepravy volíme podle dodacích lhůt, nákladů, objemu a hmotnosti zboží; i když je lodní doprava samozřejmě levnější, v některých situacích může být výhodnější využít dopravu leteckou. Zásilku je možné doručit mnoha způsoby. Většina našich zákazníků však využívá našich zvýhodněných sazeb pro mezinárodní přepravu a celní odbavení a dává přednost doručení zboží do jejich vlastních skladů (po odeslání), tak totiž postupují i běžní vnitrostátní dodavatelé. Tato mezinárodní dodací doložka ze souboru pravidel Incoterms se nazývá DDP (s dodáním clo placeno) a je jedním nejvyužívanějších řešení. Nejsou s ní totiž spojena žádná nepříjemná překvapení, co se koncové ceny týče. Zbylí zákazníci využívají doložek FOB (do výchozího přístavu, např. do Šanghaje, a poté již hradí náklady na dopravu sami) či CIF (do cílového přístavu, např. Barcelony, takže hradí náklady na celní odbavení a následnou přepravu do místa určení).

Formulář pro dovoz:

Zaujala-li vás nabídka zmíněných služeb, vyplňte tento formulář::

Partial error, examine fetch() result