Eftersalgsvilkår og -betingelser

Eftersalgsvilkår og -betingelser

Generelt: Ved at anvende dette websted og/eller registrere dig som bruger accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Protokol for eftersalgsservice for distributører og dropshipping

For det første er det vigtigt at bemærke, at næsten 98 % af BigBuys produkter sælges til en pris mellem 0,50 € og 20 €. De fleste af disse varer er fremstillet i Asien, hvilket giver os (og dig) det allerbedste pris-/kvalitetsforhold til opnåelse af salg.

Vi er grossister og sælger til vores distributører med meget stramme margener. Da du har kontakten til slutkunden og sælger med højere margener, skal du tildele en lille del af dine indtægter til dækning af visse ikkevigtige hændelser.

Dette er vigtigt for at oprette en god og afbalanceret handelsrelation, der er interessant for begge parter. Derfor beder vi dig om at være rimelig, når du behandler eventuelle erstatningskrav. BigBuy overholder dog altid garantiloven, og vi gør vores bedste for at give dig den bedst mulige service.

I de fleste tilfælde er der enkle løsninger. Til dette formål kan vi personligt hjælpe dig ved at besvare eventuelle spørgsmål::

Afdeling for eftersalgs- og kundeservice:: Kontakt os Tel.(0034) 96 115 04 22

Hvad sker der, hvis noget skal ændres, efter en bestilling er blevet afgivet?

Hvis du skal ændre specifikke oplysninger i forsendelses- eller faktureringsadresserne, kan det ændres, hvis bestillingen endnu ikke er afsendt. I andre tilfælde skal bestillingen annulleres, og der skal afgives en ny. Et par dage senere vil BigBuy tilbagebetale den annullerede bestilling. Vi beder dig dog om at sende en email eller ringe til eftersalgsafdelingen for at forklare, hvad der er sket. Vores team vil vende tilbage til dig så hurtigt som muligt.

Hvad gør jeg, hvis der opstår en hændelse?

Mulige situationer::

Hændelser inden for 24-48 timer efter levering med tegn på beskadiget emballage:

Alle vores produkter forlader lageret i perfekt emballage. Hvis kunden opdager en skade ved leveringen, er det NØDVENDIGT, at du angiver det tydeligt på kurervirksomhedens forsendelseserklæring, f.eks. “PAKKE TYDELIGT BESKADIGET”. Du bør oplyse dine kunder om denne gode praksis på dine ordrebekræftelser, ligesom BigBuy oplyser dig.

Hvis dine kunder oplyser dig om en hændelse inden for 24 timer efter leveringen ved at vedhæfte den scannede forsendelseserklæring, kan vi bruge dette dokument til at anvende afsenderens forsikring og erstatte det beskadigede produkt med et nyt, når hændelsen er blevet løst.

Hændelser mellem 48 timer og 15 dage efter levering:

Hvis en slutkunde ringer til dig for at klage over et defekt produkt, emballage eller anden defekt, de har opdaget, er det dig, der skal håndtere kunden, da det er din kunde, ikke vores. Det omfatter at bekræfte hændelsen med fotos og returnere din kundes produkt til din adresse til kontrol på stedet. Det er i denne fase, du skal anvende din sunde fornuft og, hvis et produkt af meget lav værdi ankommer i dårlig tilstand, er det værd at give din kunde pengene tilbage frem for at sende en ny enhed. Du skal bekræfte, at alle de produkter, du afhenter, er defekte. Det er almindeligt, at kunder klager over produkter, der ikke er fejlbehæftede. Det er dit ansvar at frasortere disse falske hændelser.

Forkert produkt dropshippet til din slutkunde:

Vi accepterer erstatning af forkerte produkter. BigBuy betaler forsendelsesomkostningerne, så længe distributørerne har oplyst om hændelsen inden for 48 timer efter leveringen, undtagen hvis BigBuy beslutter at tilbagebetale produktets værdi i stedet.

Garanti - Teknisk support i 15 dage efter levering

Alle produkter har en garanti på 2 år fra producentens side fra leveringsdatoen. Det gælder dog ikke letfordærvelige varer og sundheds- og hygiejneprodukter. Defekter opstået ved forsømmelse, slag, forkert brug eller manipulation, forkert strømforsyning eller installation eller slid er ikke omfattet. Ved IT-produkter dækker garantien ikke fjernelse af virus, genoprettelse af programmer eller geninstallering af disken. Ved hændelser, hvor anvendelse af garantien er berettiget, vil produktet blive repareret, erstattet, returneret eller der vil blive givet et nedslag i prisen, i henhold til lovgivningen.

Garantien vil være ugyldig::

- Hvis oplysninger i garantien eller købsbeviset modificeres, ændres eller erstattes, og/eller
- identifikationsnummeret eller det garanterede produkt manipuleres eller repareres uden forudgående godkendelse af Teknisk Service.

For at gøre brug af garantien, skal du meddele dette til at bruge gennem Kontakt Område med angivelse af:

- BigBuy-ordrenummer
- Produktbeskrivelse
- Beskrivelse af produktets problem
- Vedhæftede fotos i tilfælde af synlig skade

Hver sag behandles individuelt, og du får en teknisk service-adresse til hver producent i dit land, eller det sted, hvor din kunde skal sende produktet og dets tilbehør til (med forudbetalte omkostninger). Det er obligatorisk at vedlægge en kopi af salgsfakturaen i pakken, Teknisk Support-formularen fra os og en beskrivelse af problemet.

Bemærk venligst, at de fleste af vores produkter stammer fra Asien, og at fabrikkerne ofte ligger i Asien, hvorfor det måske ikke er muligt at tilbyde direkte teknisk support. I disse tilfælde skal du følge trinene i "Hvordan erstattes et defekt produkt for min kunde?" og "Hvordan returnerer jeg defekte produkter til BigBuy?"

Hvis teknisk support er tilgængelig, vil reparationsperioden blive fastlagt af den officielle tekniske service.

Returnering af produkter i perfekt tilstand:

BigBuy tilbagekøber ikke produkter, som distributørerne ikke kunne sælge i deres butikker eller lagre, eller som er blevet returneret af deres kunder. Hvis dine kunder vil returnere et produkt i perfekt tilstand, og accepterer dette, er det dit ansvar at håndtere disse produkter, da BigBuy aldrig accepterer denne form for returnering.

Hvordan erstattes et defekt produkt for min kunde?

Hver distributør skal beslutte, hvilken eftersalgspolitik der er gældende for deres hjemmeside eller forretning. I nogle tilfælde er det at foretrække at tilbagebetale pengene til kunden for at undgå yderligere logistiske omkostninger. Hvis du skal erstatte et produkt, er proceduren meget simpel: Distributøren skal gå til http://www.bigbuy.eu/en, afgive en ny bestilling og betale for den som med en almindelig bestilling, der afsendes inden for 24-48 timer.

Hvordan returnerer jeg defekte produkter til BigBuy?

BigBuy yder en formidabel service til gratis afhentning hos distributøren af de produkter med fabrikationsfejl, som han/hun har indsamlet hos sine kunder. BigBuy tilbyde gratis afhentning gennem sine butikker hver anden måned, så længe de har nået 90 euro af omkostninger. I tilfælde at man ikke når dette beløb, vil BigBuy maks udskyde afhentningen med 6 måneder. På denne dato vil BigBuy afhente dine varer gratis, selvom du ikke har nået det beløb. Disse vilkår gælder ikke De Canariske Øer, Ceuta og Melilla og lande uden for den europæiske union. I dette tilfælde bør distributøren sende produktet til den spanske halvø på egen bekostning og ved at indikere defekt UDEN OMKOSTNINGER på varefakturaen.

Hvis en distributør beslutter sig for at returnere produkter uden for rammerne af disse betingelser, betaler distributøren de påløbne omkostninger og oplyser BigBuy om denne beslutning, så vi kan behandle returneringen.

1. trin:

Udfyld **alle felterne* i Excel-skabelonen "Product Return".

Af denne skabelon er i Excel-format og skal være behørigt udfyldt og sendt til kundesupport og Post-Salg Avd. (Anmode skabelonen i denne samme email, hvis du ikke har det).

Gem denne skabelon på din computer, og skriv eventuelle hændelser i den. Når betingelserne ovenfor er opfyldt, kan du sende den.

2. trin:

Du vil modtage en email med godkendelse af returneringen og et RMA-nr. samt instruktioner vedrørende afhentningen.

3. trin:

Du skal forberede pakken korrekt. For at gøre dette skal du lægge alle defekte produkter i en stor papkasse (eller papkasser). Husk, at produktets originale kasser skal ankomme i perfekt tilstand, uden mærkater eller skader. Derfor skal du anvende forstærkede papkasser og lukke dem godt.

Vedlæg det udskrevne Excel-dokument i pakken, og angiv tydeligt RMA-nr. og returadresse på mærkatet udenpå (vi afviser alle pakker, der ikke kan identificeres korrekt).

Garantien dækker kun fabrikationsfejl og aldrig slid eller forkert brug. Vi tilbagebetaler kun penge for produkter med fabrikationsfejl, så du skal være meget opmærksom på tegn på slid eller slag. I tilfælde med emballage med skader eller transportmærker tilbagebetaler vi ikke 100 % af produktets værdi. Det er derfor vigtigt, at du oplyser kunderne om, at de skal forstærke de returnerede produkters emballage med en ekstra papkasse, så den originale emballage forbliver intakt.

4. trin:

Når produkterne er modtaget, vil BigBuys tekniske service kontrollere hver af dem, og derefter vil tilbagebetalingen ske. Alle tilbagebetalinger foretages med samme betalingsmetode, som blev anvendt ved bestillingen. Betalingen foretages inden for ca. 4 uger efter modtagelsen af produkterne på lageret. Denne proces tager tid, da hver enhed skal kontrolleres af vores tekniske service-team, hvorefter den overføres til administrationsafdelingen, der foretager betalinger efter "først til mølle"-princippet. Vi beder dig derfor om at være tålmodig.

I hvilke tilfælde tilbagebetaler BigBuy ikke 100 % af produktet værdi?

- Hvis produktet viser synlige tegn på forkert brug, ikkeberettiget skade eller ankommer i dårlig tilstand 
- Hvis produktet returneres uden emballagen, med beskadiget emballage eller transportmærkater, der gør emballagen ubrugelig, vil 50 % af produktets værdi blive tilbagebetalt
- Hvis produktet returneres med manglende dele eller tilbehør, eller hvis hændelsesbeskrivelsen ikke er sand, vil der ikke blive foretaget tilbagebetaling.
Meget vigtigt: Der bliver ikke foretaget tilbagebetaling for produkter, som returneres til BigBuy uden at være fejlbehæftede, eller i tilfælde hvor hændelsesbeskrivelsen ikke er sand. De vil blive opbevaret på vores lager, og du vil modtage besked herom. Du skal inden for 7 dage, efter du har modtaget beskeden, bekræfte om du vil have produkterne returneret til dit lager efter betaling af forsendelsesomkostningerne. Hvis vi ikke modtager en bekræftelse eller betaling inden for 7 dage, vil produkterne blive destrueret på en genbrugsstation, og BigBuy kan under ingen omstændigheder acceptere krav om produkterne.

Hvornår foretages der tilbagebetaling?

Når produkterne er modtaget på vores lager, og vi har kontrolleret deres tilstand, vil vi betale beløbet tilbage jf. den betalingsmetode, der blev anvendt af kunden, undtagen hvis der var tale om kontantbetaling, her anvendes der bankoverførsel. Bemærk venligst, at tilbagebetalingsprocessen kan tage flere uger, indtil de returnerede varer er blevet kontrolleret.

Hvad sker der, hvis din kunde ikke afhenter en bestilling?

Hvis bestillingen ikke afhentes af modtageren, bliver den returneret til lageret. Når vi har modtaget den, vil den blive behandlet af det tekniske support-team og videresendt til administrationsafdelingen, hvor tilbagebetalingen foretages.

Forsendelsen af bestillingen og returneringen til lageret omfatter transportudgifter, som betales af virksomheden eller personen, der afgav bestillingen. Derfor vil du modtage en tilbagebetaling, der svarer til værdien af den returnerede vare minus udgifterne for tovejsleveringen.

Denne proces kan tage op til 4 uger.