Poprodejní podmínky

Poprodejní podmínky

Obecná ustanovení: Pokud se na těchto stránkách zaregistrujete jako uživatel nebo je jen budete používat, berete na vědomí, že jste vázáni těmito podmínkami.

Pravidla poprodejních služeb pro distributory a dropshipping

Rádi bychom připomněli, že 98 % výrobků na stránkách BigBuy prodáváme v cenovém rozmezí od 0,5 € do 20 €. Jedná se o výrobky převážně asijského původu, což nám i vám umožňuje získat zboží v tom nejlepším poměru ceny a kvality, a zvýšit tak obrat.

Jako velkoobchodní dodavatelé prodáváme našim distributorům zboží s velmi nízkými maržemi. Zakoupené zboží prodáváte koncovým zákazníkům s vyšší marží, a proto byste si měli část zisku nechat stranou na pokrytí různých drobných problémů, které mohou vzniknout.

Jen tímto způsobem je možné vytvořit zdravý a vyvážených obchodní vztah, který bude prospěšný pro obě strany. Proto bychom vás rádi požádali, abyste na tuto skutečnost brali při reklamacích ohled. Ve společnosti BigBuy samozřejmě respektujeme záruční práva našich zákazníků a uděláme vše pro to, abychom poskytovali služby na nejvyšší úrovni.

Většinu těchto problémů lze snadno vyřešit. Pracovníci zákaznické podpory jsou připraveni jakékoli otázky zodpovědět::

Zákaznické a poprodejní oddělení: Kontaktujte nás Tel.(0034) 96 115 04 22

Co se stane, když po odeslání objednávky zjistím, že je potřeba něco změnit?

Změna dodací či fakturační adresy je možná, pokud zboží ještě nebylo odesláno. V opačném případě je nutné objednávku zrušit a podat novou. Peníze za zrušenou objednávku vám vrátíme v horizontu několika dní. Rádi bychom vás ale požádali, abyste se v takovém případě vždy obrátili na naše poprodejní oddělení (telefonicky nebo emailem) a o vzniklé situaci nás informovali. Odpovíme vám v co nejkratší době.

Co dělat v případě problému se zbožím?

Možné situace::

Problémy se zbožím zjištěné do 24/48 hodin od dodání – poškozený obal:

Všechny naše zásilky jsou ze skladu expedovány v perfektním stavu. Pokud váš zákazník při jejím převzetí objeví nějakou nesrovnalost, JE NEZBYTNĚ NUTNÉ, aby v dodacím listu od dopravce uvedl popis problému, např. „VIDITELNÉ POŠKOZENÍ OBALU“. Jak v tomto případě správě postupovat můžete svým zákazníkům připomenout při potvrzování jejich objednávky. Stejným způsobem postupujeme i my při kontaktu s vámi.

Pokud vám zákazník oznámí problém se zásilkou do 24 hodin od doručení a přiloží naskenovaný dodací list, můžeme požádat dopravce o náhradu škody, vyměnit poškozené zboží a po vyřešení celé situace zaslat nové.

Problémy se zbožím zjištěné od 48 hodin do 15 dnů po doručení zásilky:

Pokud se na vás koncový zákazník obrátí se stížností na vadný výrobek, poškozený obal nebo jakýkoli jiný problém, se zákazníkem musíte záležitost projednat sami, protože není naším zákazníkem. Měli byste prověřit fotodokumentaci poškození, zásilku si vyzvednout a provést kontrolu zboží přímo ve vaší firmě. V této fázi se řiďte zdravým úsudkem: pokud je výrobek ve špatném stavu a jeho hodnota je velmi nízká, bude výhodnější zákazníkovi vrátit peníze než výrobek vracet k reklamaci a zasílat nový. Je nutné ověřit, že všechny výrobky, které byly označeny jako vadné, opravdu vadné jsou. Zákazníci běžně reklamují i výrobky, které ve skutečnosti vadné nejsou. Tyto „falešné poplachy“ byste měli být schopni odlišit od těch skutečných.

Koncovému zákazníkovi nebylo doručeno správné zboží:

Výměnu nesprávně zaslaného zboží provádíme. Společnost BigBuy proplatí náklady na přepravu v případě, že distributor oznámí problém se zásilkou do 48 hodin od jejího doručení. Můžeme se ale také vrátit peníze ve výši hodnoty výrobku.

Záruka – technická podpora po 15 dnech od dodání

Na všechny výrobky výrobce poskytuje dvouletou záruku, a to od data doručení, s výjimkou zboží podléhajícího zkáze či zdravotních a hygienických potřeb. Závady způsobené nedbalostí, pády, nesprávným použitím či neodbornou manipulací, použitím nesprávného napětí nebo nesprávnou instalací či opotřebením záruka nepokrývá. Záruka nepokrývá ani odstranění virů, obnovení programů nebo reinstalaci systému u výrobků z oblasti informačních technologií. Pokud bude reklamace uznána jako platná, dojde k opravě, výměně, vrácení nebo snížení ceny výrobku v souladu s právními předpisy.

Záruka se neuplatní::

- v případě, že dojde k úpravě podrobností záruky nebo ke změnám, úpravám nebo výměně dokladu o zakoupení;
- pokud dojde k neoprávněným změnám nebo opravě výrobku podléhajícího záruce nebo jeho identifikačního čísla bez předchozího souhlasu oddělení technické podpory.

Pokud chcete uplatnit záruku, použijte formulář na záložce Kontaktujte nás a uveďte:

- číslo objednávky BigBuy,
- popis výrobku,
- popis vady výrobku,
- přiložené fotografie (v případě viditelného poškození).

Každý případ bude řešen samostatně. Poskytneme vám adresu servisního oddělení každého výrobce pro vaši zemi nebo adresu, na kterou musí zákazník zboží a související příslušenství zaslat (na vlastní náklady). K zásilce je nutné přiložit kopii faktury, formulář pro oddělení technické podpory, který vám zašleme, a popis zjištěného problému.

Mějte prosím na paměti, že se jedná o výrobky převážně asijského původu a že se továrny obvykle nacházejí v Asii, takže přímá technická podpora nemusí být vždy dostupná. V těchto případech je nutné postupovat podle pokynů v odstavcích „Jak zákazníkovi zajistit výměnu vadného výrobku“ a „Jak provést vrácení vadného výrobku společnosti BigBuy?“.

Pokud je technická podpora dostupná, dobu potřebnou k opravě stanoví autorizované oddělení technické podpory.

Vrácení nepoškozeného výrobku:

Společnost BigBuy nevykupuje výrobky, které distributoři ve svých maloobchodech či velkoobchodech neprodali, a ani ty výrobky, které zákazníci distributorům vrátili. Pokud se některý z vašich zákazníků rozhodne vrátit nepoškozený výrobek a vy jej přijmete, bude se muset s těmito výrobky vypořádat sami, protože BigBuy takové výrobky v žádném případě nepřijímá.

Jak zákazníkovi zajistit výměnu vadného výrobku?

Každý distributor si musí zvolit, jakou poprodejní politiku bude na svých stránkách uplatňovat. Někdy je výhodnější vrátit zákazníkům peníze, a vyhnout se tak navyšování nákladů na přepravu. Chcete-li požádat o výměnu výrobku, stačí navštívit stránky http://www.bigbuy.eu/, zadat novou objednávku a zaplatit ji (jako by se jednalo o zcela běžnou objednávku). K jejímu odeslání dojde do 24/48 hodin.

Jak provést vrácení vadného výrobku společnosti BigBuy?

BigBuy nabízí distributorům vynikající službu vyzvednutí zboží zdarma. Ta se vztahuje na produkty od koncových zákazníků, které mají defekty z výroby. BigBuy vyzvedne tyto produkty jednou za dva měsíce zdarma za předpokladu, že je nákupní cena těchto produktů alespoň 90 €. Pokud není této částky dosaženo, BigBuy pozdrží vyzvednutí až na 6 měsíců. Po tomto termínu vyzvedne BigBuy vaše zboží zdarma, i když jste nedosáhli vyše uvedené částky. Tyto podmínky se nevztahují na Kanarské ostrovy, Ceuta a Melilla, a všechny země mimo EU, kde musí distributor na vlastní náklady zaslat zboží na pevninu s fakturou „zboží s defektem - BEZ POPLATKU“.

Distributoři se mohou rozhodnout, že zboží vrátí i mimo tento program. V tomto případě však musí uhradit všechny související náklady a své rozhodnutí nám oznámit, abychom mohli vyzvednutí zajistit.

1. krok:

Vyplnit všechna pole v šabloně aplikace Excel s názvem „Product Return“.

Tato šablona je ve formátu Excel, řádně vyplněnou šablonu zašlete na oddělení zákaznické podpory a na poprodejní oddělení (na stejném emailu je možné si také vyžádat prázdnou šablonu, pokud ji nemáte).

Uložte si ji do svého počítače a zadejte do ní každý defektní výrobek, který objevíte. Po splnění výše uvedených podmínek ji můžete odeslat ke zpracování.

2. krok:

Poté obdržíte email, který bude obsahovat číslo RMA, souhlas s vrácením zboží a instrukce k jeho vyzvednutí.

3. krok:

Zboží musíte připravit k vyzvednutí. Vložte všechny vadné výrobky do velké kartonové krabice (nebo více krabic). Mějte na paměti, že původní krabice s výrobky musí na místo určení dorazit neporušené, nepoškozené a bez etiket. Z tohoto důvodu použijte pevné kartonové krabice a pečlivě je uzavřete.

K zásilce přiložte vytištěný a vyplněný dokument aplikace Excel a přepravní krabici označte štítkem, na němž bude zřetelně uvedena zpáteční adresa a číslo RMA. (Nesprávně označené zásilky nepřijímáme).

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, na vady vzniklé opotřebením nebo nesprávným použitím ji uplatnit nelze. Peníze vracíme pouze v případě, že se jedná o zboží s výrobní vadou. Proto je nutné je odlišit od výrobků, u nichž se vada objevila z důvodu opotřebení nebo pádu. Pokud je obal zásilky poškozen nebo se na něm nacházejí přepravní štítky, neproplatíme plnou cenu zboží. Doporučte proto svým zákazníkům, aby výrobky vraceli zabalené do pevné kartonové krabice, aby nedošlo k poškození původního balení.

4. krok:

Jakmile zásilku s vrácenými výrobky obdržíme, naše oddělení technické podpory každý výrobek zkontroluje a zajistí vrácení peněz. K vrácení určené částky se použije způsob platby uvedený v původní objednávce. Platba bude provedena přibližně do čtyř týdnů od doručení zboží do našeho skladu. Tento proces je časově náročný, protože pracovníci technické podpory musí zkontrolovat každý výrobek zvlášť. V další fázi přichází na řadu oddělení pro administrativní záležitosti, které platby provádí postupně podle dat přijetí zásilek. Prosíme proto o trpělivost.

Kdy společnost BigBuy nevrátí plnou cenu výrobku?

- Pokud bude výrobek doručen ve špatném stavu nebo pokud bude patrné, že došlo k nesprávnému použití či jinému neodůvodněnému poškození. 
- Pokud bude výrobek vrácen bez obalu, s poškozeným obalem nebo se na něm budou nacházet přepravní štítky, které znemožní opětovné použití obalu, vrátíme pouze 50 % z hodnoty výrobku.
- Pokud výrobek nebude vrácen kompletní, budou chybět jeho části či příslušenství nebo pokud popis vady nebude odpovídat skutečnosti, vrácení peněz nebude možné.
Důležité: Společnost BigBuy nevrací peníze v případě, že výrobek není vadný nebo pokud popis vady neodpovídá skutečnosti. Takové výrobky uskladníme a zašleme vám oznámení. Do sedmi dnů od přijetí tohoto oznámení musíte potvrdit, že vám tyto výrobky máme zaslat zpět. Nejdříve ale budete muset uhradit náklady na dopravu. Pokud toto potvrzení nebo platbu do sedmi dnů neobdržíme, přikročíme k ekologické likvidaci zmíněných výrobků a vy se již nebude moci domáhat žádného odškodnění.

V jakém časovém horizontu dojde k vrácení peněz?

Jakmile výrobky dorazí do našeho skladu a my zkontrolujeme jejich stav, přistoupíme k zaslání platby. Využijeme stejného způsobu platby, který použil zákazník, s výjimkou platby v hotovosti. V tomto případě peníze vrátíme bankovním převodem. Mějte na paměti, že celý tento proces může trvat několik týdnů, protože musíme vrácené zboží nejdříve zkontrolovat.

Co se stane v případě, že si zákazník nevyzvedne svou objednávku?

Pokud si příjemce nevyzvedne svou zásilku, bude odeslána zpět do našeho skladu. Jakmile ji obdržíme, pracovníci technické podpory ji prohlédnout, předají ji oddělení pro administrativní záležitosti a to poté přistoupí k vrácení peněz.

S přepravou objednávky a jejím odesláním zpět do skladu jsou spojeny určité náklady, které musí osoba či společnost, která objednávku podala, uhradit. Ve výsledku tedy obdržíte částku sníženou o tyto náklady.

Tento proces může trvat až čtyři týdny.